Agenda

Beste mensen, de geplande lezingen die afgelast zijn, worden later in het jaar gepland.
Ik hoop jullie dan in goede gezondheid te zien!