December 2014/januari 2015 Charlie Hebdo

“Lieve lezer,

Jullie hebben het afgelopen jaar in onrust doorgebracht, zowel wat de aarde betreft als in je persoonlijk leven. Het nieuwe jaar wordt op een andere manier ingevuld dan je denkt. Tussen al de moeilijkheden door die de aarde met zich meebrengt, zul je ook momenten van groot geluk ervaren en ben je op de juiste plek, waar je je nu bevindt. Het kan zijn dat je weg wilt uit je gewone omgeving, je wilt verhuizen of zelfs emigreren. Weet dat voor alles een tijd en een plaats is en dat je rustig moet wachten op het juiste moment voor alles. Je zult dan zien dat het veel sneller komt dan je denkt. Wat betreft de invulling van de dagelijkse behoeften wordt het moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Echter is het zo dat er ook weer andere inzichten komen waardoor jullie makkelijker leven, dus het werkt aan twee kanten.
Wees niet bang voor het nieuwe jaar, maar ga er met vreugde aan beginnen en weet dat je grootste bezit je innerlijke levensinvulling is, en je zielskennis. Dat zorgt voor het werkelijke geluk en de rijkdom in je leven. Neem de tijd voor vreugdevolle dingen en kijk elke avond even om naar de mooie punten die je gehad hebt, om de volgende dag weer in vreugde te beginnen. Het geluk is permanent. Het is niet een piekmoment. Laat je niet teveel beïnvloeden door je omgeving die van alles roept en zegt, maar blijf gecentreerd in je eigen weten dat je het goed doet en dat je elke keer weer een stapje verder zet op het pad der wijsheid.

Mijn oproep aan jullie

De aanslagen in Frankrijk zijn het begin van een golf ellende die met name over de Westerse wereld gaat. Ik haast Mij te zeggen dat dit nog gestopt kan worden en wel door geen ruchtbaarheid aan de aanslagen te geven. Voor jullie is dit bijna ondenkbaar en toch vraag Ik jullie om er niets over te publiceren. Ik roep jullie dus op om deze terroristen niet tot de heldenstatus te verheffen die zij in hun beleving verdienen. Hoe meer publiciteit, hoe meer aanslagen, zo moet je het zien. Zeg er dus niets over tegen elkaar en stuur de slachtoffers in stilte je goede wensen. Zij krijgen hun eer op een andere manier dan massaal medeleven.
Er is nog een manier om het geweld te verminderen en dat is licht blijven sturen naar de groepen mensen die dit doen. Zij leven in een zelfopgelegde duisternis en die kan van buitenaf worden verlicht waardoor zij gaan twijfelen aan hun daden. Elk mens die licht stuurt, helpt mee aan het verminderen van de duisternis.”