Auteursarchief: admin

Juni 2024 – Blijf positief denken

“Lieve mensen,
In alle gelederen komt disharmonie voor, behalve in Mijn hoogste hemelen. Die disharmonie heeft een functie en dat is om de zielen erop te wijzen dat zij goddelijk zijn en dat zij het goede kiezen. Disharmonie is niet door Mij gecreëerd maar komt door het creatieproces, door de gedachten die overal in de kosmos worden uitgezonden. Die gedachten zijn creatief en daar reageert de materie op. Dus als je dikwijls somber of lelijk denkt, dan trek je ook soortgelijke energieën aan. Het is ook omgekeerd waar: als jij positief denkt, trek je ook positieve energieën aan. Dat is op het moment zo belangrijk. Als jullie met zijn allen positief denken, dan creëer je een golf van positieve energie die vanuit de kosmos naar de aarde komt. Er zijn dus lichtvelden die over de aarde drijven en worden aangetrokken als er een impuls komt die krachtig genoeg is. Dus dan zie je hoe belangrijk het is om positief te blijven denken. Het is in de eerste plaats goed voor jouzelf en daarna voor de wereld.
Leer te denken in energie in plaats van materie. Alles is energie, lieve mens. Je kunt dan ook met alles contact maken. Je bent immers een zend- en ontvangststation van die energie. Al naar gelang je energieniveau maak je contact met een soortgelijke energie buiten je, hoe hoger, hoe mooier.
Ik ben altijd bezig Mijn allerhoogste liefdesenergie naar alle richtingen uit te stralen. Mijn hoogste engelen helpen hierbij. Soms kun je echt voelen dat die energie jou bereikt, dan word je plotseling weer vrolijk of zie je alles in een prachtig licht. Blijf daarop vertrouwen want dat proces houdt nooit op.”

Mei 2024 – Blijf uitreiken naar de goddelijke wereld

“Lieve Lichtwezens,

Jullie zien de wereld steeds sneller veranderen. De organisaties verzuilen en de menselijkheid is soms ver te zoeken. Maar blijf zelf mens en dat is: blijf zelf in je kracht staan en blijf vriendelijk. Het is niet altijd mogelijk om liefde te sturen omdat die dikwijls niet aankomt, maar vriendelijkheid is altijd een voorbode daarvan. Blijf aandachtig naar de ander. Dus probeer niet mee te gaan in het gedrag van de ander maar blijf zelf staan op jouw lichtplek en beweeg soepel mee met iedereen die je ontmoet.
Grote gebeurtenissen komen aan en het is dan ook goed om kleine pleziertjes te installeren in je leven. Ik zeg het elke maand weer, lieve mensen, maar dit moet Ik regelmatig zeggen: blijf gelukkig! Alleen zo kom je door woelige tijden heen; blijf je verbinden met je vrienden, je naasten, je huisdieren, planten en omgeving.
Blijf je ook verbinden met Mij en Mijn wereld. Wij zijn nog nooit zo dichtbij geweest. Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om uit te reiken en doe dat elke dag, dan zul je je beter voelen. Contact met Mij is contact met je hoogste zelf en het is nog meer: het is de herijking van je lichttrilling en als je dit regelmatig doet, kun je veel gemakkelijker op die hoge trilling blijven. Doe het niet voor Mij, liefste kind, doe het voor jezelf. Ik ben er  ook heel blij mee, dat is waar, maar je moet het uit liefde voor jezelf doen, voor je eigen ziel en haar goddelijke vonk. Dit is wie jij bent, een multidimensionaal wezen.
Inzichten in jouw eigen leven komen ook. Je gaat steeds duidelijker voelen wat de bedoeling is van je leven en je leert je hier beter op te concentreren. Ik moet de komende tijd alles op alles zetten om de gebeurtenissen te begeleiden, maar Ik heb altijd tijd voor jou, liefste lichtwezen, Ik ben er altijd voor jou.”

April 2024 – Train je weerbaarheid door naar je kern te gaan

“Lieve mensen,
Het is nu belangrijk om jezelf te centreren. Blijf de dingen die je in het dagelijks leven beleeft in perspectief zien, maak het allemaal niet te groot. Ik bedoel hier niet de heel zware dingen zoals overlijdens of zware ziekte. Het zijn meer de kleine dagelijkse dingetjes die spelen waar je niet te zwaar aan moet tillen. Leef met uithoudingsvermogen, flexibiliteit, incasseringsvermogen, een positieve levenshouding en humor. Deze eigenschappen kun je trainen door te weten dat je goed genoeg bent en dat je handelt vanuit goede intenties.
Wat jou ook naar je kern brengt, is liefde voor jezelf, anderen, Moeder Aarde en al haar bewoners. Als je dat kunt blijven voelen, dan zit je goed, lieve mens. En houd, als het enigszins kan, ook nog contact met Mij hier. Ik houd dagelijks contact met jou, maar het is prachtig als je zo nu en dan eens aan ons denkt en je mag ook altijd om energie en andere zaken vragen. Dat is ook een manier om contact te leggen.
Hebben jullie gemerkt dat er tegenwoordig bepaalde zaken besloten worden op regeringsniveau die jullie niet hebben geweten en gekozen? De enige manier om hiermee om te gaan is om er kennis van te nemen en het tijdelijk naast je neer te leggen. Er komt een tijd dat je deze kennis nodig zult hebben. Nu is het belangrijk dat je voor jezelf die weerbaarheid creëert en contact houdt met je dierbaren, met je netwerk en met gelijkgestemden. Blijf ook leuke dingen doen, lieve mens, want daar is altijd tijd voor en het geeft je blijdschap. Al Mijn zegen voor jullie.”

Maart 2024 – De nieuwe wereld creëren wij nu

“Lieve mensen,

Het is nu tijd om een aantal zaken te vertellen omtrent de nieuwe wereld. Die zal nog mooier zijn dan deze en in korte tijd zal dit gebeuren.
Het grote nieuws is dat de mensheid verandert. De mens wordt transparant en kan geen leugens meer vertellen. Het grote geld zal straks weg zijn en de hebberige mens is verdwenen. Belangrijk detail is dat de mens van goede wil het voor het zeggen heeft. Die laat het leven zoals het is en verenigt zich met de Schepping. Het grote doel van de mensheid wordt gekend en zal worden uitgevoerd. Dit is ook het doel van Moeder Aarde; deze twee komen nu samen.
Jaren zijn nodig om dit bekend te maken. De mens moet het nu weten zodat hij zijn aandacht kan vestigen op het paradijs dat komen gaat. Deze positieve impuls is nodig om het grote geluk weer te voelen en het weten te versterken dat jullie dit gaan meemaken.
Ieder van jullie die goede intenties heeft, gaat hier deel van uitmaken. Jullie zijn nu bezig deze wereld op aarde te doen ontstaan. Jullie zullen deze paradijselijke staat niet in dit huidige lichaam kunnen meemaken, maar jullie gaan nog wel de ommekeer zien en het is een groot feest om het goede te zien overwinnen. Jullie zullen wel allen aanwezig zijn in een nieuw lichaam op de nieuwe aarde en zullen elkaar dan herkennen van nu.

Kleine gedachten zijn onnoemelijk belangrijk. Stuur één positieve gedachte uit en je dag is anders. De wereld reageert hierop met een hogere trilling. Moeder Aarde voelt elke aanraking van liefde. Zij blijft in de huidige vorm bestaan.
Grote problemen zijn altijd nodig om een verandering te doen ontstaan. Het is een opnieuw herschikken van de elementen en dan moet eerst al het oude worden teruggebracht tot die elementen.

Jullie zitten nu in deze overgangstijd. Rustig blijven observeren wat er gebeurt is het beste, niet in paniek raken. Ik leid jullie immers hier doorheen. Inmenging van het kwaad zorgt voor vertraging van het veranderingsproces. De trilling wordt laag gehouden zodat het zijn invloed kan blijven uitoefenen. Dit gaat veranderen in de komende jaren omdat Ik het proces ga versnellen door het moment in het eeuwige te trekken. Het kan niet anders worden uitgelegd. De tijd wordt versneld en de trilling wordt verhoogd. In alle gelederen van de kosmos zal dit merkbaar zijn. Dan is het opeens gemakkelijker om het goede te kiezen en het licht zal anders worden.

Het is uitermate belangrijk dat jullie dit weten omdat je de resultaten van je positieve handelingen bewezen ziet in je huidige leven.
Het grote geheel is met jullie, het staat aan jullie zijde.
Weet dat ieder van jullie wordt gezien in liefde door Mij.”

Februari 2024 – Inzicht in je eigen leven betekent inzicht in het grote geheel.

“Lieve allen,

De oplossing voor aardse problemen ligt hier in Mijn hemelen. Dus om de oplossing te vinden, moet je je afstemmen op het allerhoogste. Er zijn al heel erg veel mensen die zich zo kunnen afstemmen en zij zullen bekendmaken wat er moet gebeuren om Moeder Aarde het paradijs te maken dat het eigenlijk moet zijn. Dit is al aan de gang en wanhoop niet dat dit te laat zal komen. Probeer elke keer je optimisme te laten spreken, dan help je mee het grote veld te creëren waarin die oplossingen vrucht moeten dragen. Misschien ben jij wel een van die mensen die elke keer voelt waar het heen moet. Er is nooit één mens die alle oplossingen heeft, het zijn jullie samen, ieder op zijn eigen gebied. Het is dus niet alleen aan de wereldleiders om licht te brengen, jullie allen zijn hiervoor op aarde.
De groten der aarde zijn niet degenen die nu aan het hoofd staan. Een aantal zit gevangen en een aantal is nog niet bekend bij het grote publiek, maar velen zijn wel bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe aarde. Aan jullie is het om hieraan bij te dragen door je eigen leven zo mooi te maken dat je in geluk, vreugde, dankbaarheid en liefde elke dag kan beleven. Inzicht in je eigen leven betekent inzicht in het grote geheel. Op alle vlakken komt er dan helderheid. Zie de grote eenheid van alles, dat jij daar deel van uitmaakt en dat dit grote geheel ervoor zorgt dat het nieuwe paradijs op aarde gaat komen.
Mijn zegen is met jullie, lieve mensen.”

Januari 2024 – Blijf geloven in je eigen licht

“Liefste mensen,

Jullie komen nu in een tijd terecht waarin je soms niet zult weten wie je vrienden zijn en wie degenen zijn die jou kunnen benadelen. Dit gebeurt regelmatig in het universum en is niet een bewijs van Mijn afwezigheid of het niet bestaan van Mij. Er gebeuren verschrikkelijke dingen op aarde; Ik heb daar weet van en die gebeurtenissen worden bijgestuurd door Mij en wel door de ziel van de betrokkenen aan te raken. Jullie kunnen niet alles overzien met betrekking tot Mijn aanwezigheid en betrokkenheid in de gebeurtenissen op Aarde. Velen van jullie twijfelen aan Mij omdat er zulke erge dingen gebeuren, maar dit is onderdeel van het grote geheel en jullie menselijke ontwikkeling gaat door.
De mens die het goede kiest, wordt verlicht door Mijn aanraking. De mens die zich afwendt van het goede kan dit licht niet aan, dus moet deze ziel wachten op een nieuwe kans.
Blijf geloven in je eigen licht, liefste kind. Weet dat jij degene bent die dit alles aankan en die zegevierend uit deze tijd gaat komen. Nieuwe tijd komt en jullie maken dit nog mee. Dankzij jullie komt deze nieuwe tijd aan. Dankzij jouw keuze voor jezelf, voor het licht, voor de liefde en voor Mij.
Verbind je dagelijks met Mij en neem je voor elke dag te genieten. Ik geef jou Mijn liefde, licht en zegen in honderdvoud terug.”

Kerstbericht 2023 – Kijk eens in een kaarsvlam

“Lieve allen,

Mijn grootste wens is om jullie gelukkig te zien. Hiervoor doe Ik alles wat in Mijn macht ligt en het is dan ook in deze tijd dat het licht in jullie zielen zal worden aangeraakt en op een hogere trilling gebracht. Je krijgt dan een moment van innerlijke kracht, zonder dat daar aanleiding voor is. Je innerlijke stem spreekt en je voelt je lichtlichaam groter worden. Dit geeft jou moed en kracht om weer verder te gaan.
Kijk deze dagen eens een paar minuten in een kaarsvlam, lieve mens.
Het is een weldaad voor je geest die dan rustig wordt en het maakt verbinding tussen de twee hersenhelften. Drink daarna iets warms, zo blijft het gevoel van welbehagen.
Bijna ieder van jullie wil de wereld redden. Door in de kaarsvlam te kijken en alle goeds te wensen voor de gehele wereld, draag jij je lichtje bij aan het grote Licht van Mijn zegen.
Ik heb je innig lief, liefste mens, ga in Mijn Licht verder.”

November-December 2023 – Vind je innerlijke geluk

“Lieve mensen,

Geef jezelf de kracht die je anderen toewenst. Ik bedoel hiermee dat je in deze tijd sterk moet blijven staan. Hoe doe je dat? Breng je gedachten naar de kern van vrede en harmonie die ieder mens in zich heeft. Dikwijls word je eruit geslingerd en meegenomen naar allerlei plaatsen van wanhoop, onbegrip, ellende en verwardheid. Keer telkens terug naar die plek van heling, de warmte in jezelf. Dat doe je door een aanknopingspunt voor jezelf af te spreken, een symbool van licht. Dat kan een mooi landschap zijn, een schitterende diamant, een afbeelding van een engel. Iets wat jou gelukkig maakt. Dit symbool brengt jou terug naar je kern als je eraan denkt, lieve mens. Wakker dit licht elke keer aan. Je lichtje blijft branden, hoe dan ook. Het licht zal zegevieren. Je moet er wel voor zorgen dat je er zelf warm van wordt. Dit is het energetisch hoog blijven, niet uit jezelf geraken.
Zorg er ook voor dat je elke week iets leuks hebt om naar uit te kijken. Dat kunnen kleine dingen zijn: een kopje thee bij een vriend(in) of een kort ritje ergens naar toe. Zorg voor deze afleiding. Op deze manier blijf je in contact met de blijdschap van je ziel.
Ik zie jullie allen persoonlijk. Weet dat je geholpen wordt, ook al ziet de wereld er nog zo donker uit. Hulp is altijd in je nabijheid. We vragen jou om ons ook aan te roepen als je hulp nodig hebt. Je hoeft het niet alleen te doen en het is voor ons een kleine moeite. Dus lieve mens, ga deze wintertijd in met een warm hart en een stralende liefde voor jezelf en alles om je heen. Zegen zij met jou.”

Oktober 2023 – Stem je af op je oertrilling

“Lieve mensen,

Het is nu tijd om je af te stemmen op je oertrilling, lieve mens en die kun je vinden in harmonie met de aarde. Ga hiervoor buiten staan, zo dicht mogelijk bij je huis of bij je geboorteplaats. Innerlijke rust moet je hebben en die krijg je door te bedenken dat je je leven goed leeft. Ook al heb je slechte dingen gedaan, toch heb je je leven goed geleefd. Kijk ook naar de mensen die je blij hebt gemaakt, al heb je maar naar een voorbijganger op straat geglimlacht. Probeer dat gevoel van vrede en harmonie in je hart te bereiken en verankeren. Weet dat Ik van je houd en dat wij onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Op deze manier sta jij nu in je leven. Jij kunt je verbinden met Mijn frequentie want de oertrilling van de aarde is Mijn trilling, lieve mens. Alles resoneert met elkaar en als je die resonantie voelt, ben je gelukkig. Jullie zeggen wel eens: ‘Ik ben even van de zender’, ‘Ik zit even niet op de juiste frequentie.’ Dat klopt precies, dit heeft allemaal te maken met eigenliefde. Als je die weer kunt voelen, word je weer één met het universum en kom je in dat eenheidsveld waar alles mogelijk is en kun je weer verder. Ga dit oefenen, lieve mens, ga elke keer naar buiten, ga staan en probeer de trilling van de aarde te voelen en neem deze op in je lichaam.”

September 2023 – Zie het geluk in alles

“Lieve mensen,

In onze gelederen gaat alle aandacht uit naar de ontwikkeling van het universum. Neem die term ook letterlijk; het is het teruggaan van de incarnatie naar de oorspronkelijke staat van zijn. Het is dus een enorm verlichtingsproces en het hele universum is daaraan onderhevig. Mijn intentie is dat ieder levend wezen en ieder stukje materie in groot geluk kunnen bestaan en dat alle negatieve invloeden die de incarnatie met zich mee heeft gebracht, worden geneutraliseerd. Ik ben hier zelf mee bezig, maar jullie, als onderdeel van Mij, zijn daar ook mee bezig. Dus alle bezielde wezens zijn bezig om de schepping lichter te maken en zo de paradijselijke toestand  weer uit te nodigen op aarde.

Zie jezelf als zo’n medeschepper, lieve mens, en dat begint bij je eigen leven. Als jij het geluk kunt aanraken in je leven, ben je aan het scheppen en zal dat geluk zich verspreiden. Sta niet teveel stil bij gedane zaken, richt je blik op je eigen toekomst en spreek elke dag uit wat je graag wilt en doe tenminste één handeling om dit te verwezenlijken. Je eigen geluk is de sleutel tot het geluk van de wereld. Ik hoef jullie niet te zeggen dat dit niet opgaat als je ongelimiteerd materie tot je wilt nemen, dat begrijpen jullie al lang. Je zult wel ongelimiteerd energie ontvangen.

Ik sta nu in jullie wereld met nieuwe ideeën om het tij van duisternis te keren. Het geluk zal jullie door de komende tijden heen helpen. Dus probeer in alles het geluk te blijven zien, in je dagelijkse handelingen, je maaltijden, je kopje thee en in je vreugde om anderen te helpen. Kleine handelingen hebben grote gevolgen. Je hoeft niets groots te doen om de wereld te redden, lieve mens, een blik van liefde is al voldoende.”

 

Augustus 2023 – Kom je zielsbewustzijn

“Lieve mensen,

De zomer neigt naar het einde en jullie zijn je aan het voorbereiden op het gewone leven wat weer gaat beginnen. Laat je niet ontmoedigen door de berichten van de overheid. Gebruik de kracht die je hebt opgedaan in de zomer en weet dat als jij je rust neemt tussendoor, je onoverwinnelijk bent. Die rust is namelijk belangrijk om te hergroeperen, om weer naar je ziel terug te keren die rechtstreeks met Mij verbonden is en met de waarheid.
Wat Ik jullie graag wil geven is een oefening om heel snel terug te keren naar je zielsbewustzijn:

 

Je gaat met je denken naar een prachtige afbeelding van een engel, of een natuurlandschap waar jij altijd zou willen vertoeven. Deze afbeelding adem je in zodat hij verankerd zit in je wezen. Plaats dan jezelf en dus je ziel in dat landschap of voor die engel die liefdevol naar je kijkt. Creëer dus een interactie met dat prachtige beeld.

Roep dan je ziel op door mentaal tegen jezelf te zeggen: ‘Ik verbind mij nu met mijn ziel en ik vraag haar om te spreken’.


Zo creëer je het podium voor je ziel om de waarheid te laten doorkomen. Je hoeft niet direct een antwoord te verwachten, als het komt is het mooi.

Dit is een manier om je hogere bewustzijnslaag te bereiken. Ga hiermee oefenen en voel het verschil. Inzicht over je hoedanigheid gaat komen.

Ik ben altijd bij jou, voel de gebundelde kracht van ons samen. Je bent veel meer dan je denkt te zijn.
Alle zegen voor jou, liefste mens.”

Juli 2023 – Help de machthebbers te veranderen

“Lieve mensen,

Ik heb het universum geschapen volgens bepaalde wetten en die blijven van kracht. Waar Ik nu verandering in ga brengen is de manier waarop die wetten worden toegepast door de mensheid. Prachtige resultaten van Mijn wetten zijn nog niet uitgekomen omdat de mensheid steeds maar weer in hetzelfde kringetje blijft ronddraaien en dat is de cirkel van de materie.
De grote wetten van het universum moeten doorgaan en wel op de manier waarop zij zijn bedoeld en dat is het grote geluk herstellen voor elk wezen op aarde. Die wens koesteren velen van jullie, maar de grote machthebbers zijn deze mening niet toegedaan. Hier komt verandering in en wel op een heel bijzondere manier. Ik help die machthebbers om hun zienswijze te veranderen. Als zij dit niet willen, vallen zij ten prooi aan de veranderingen die hoe dan ook gaan plaatsvinden.
Dus als je wilt helpen, stuur dan de wens de wereld in dat zij van zienswijze veranderen.
Dit is de eenvoudigste manier. Als zij niet willen, (een bepaald percentage zal weigeren te veranderen), komen zij ten val en dat is een zekerheid.
Houd dus deze woorden voor ogen als het moeilijk wordt.
Er komt dus een prachtige oplossing en ieder van jullie draagt hieraan bij door je positieve, liefdevolle denken en daden.”

Juni 2023 – Je staat van bewustzijn bepaalt je zienswijze

“Lieve mensen,

Waar alles goed gaat, zegt dit iets over de energetische toestand van de betrokkene. Anders gezegd: als jij in harmonie bent met het universum, gaat alles goed. Je voelt dit als je heel goed in je vel zit; dan lijkt het alsof de wereld er anders uitziet. Dat is ook zo omdat je in een andere bewustzijnsstaat bent. Het is dus de perceptie die beoordeelt of iets goed gaat of niet. Nu zul je zeggen: er zijn toch dingen die ons overkomen die niet goed zijn. Dat klopt. En toch is het zo dat als jij een hogere staat van bewustzijn bereikt, die scheiding tussen goed en kwaad anders wordt. Het wil niet zeggen dat er niet nog steeds goed en kwaad bestaat, maar je zult het anders tegemoet treden. Dat betekent het niet van onderaf maar van bovenaf bekijken. Dit zijn heel lastige zaken on te begrijpen, zeker omdat jullie nu in deze roerige tijden verkeren, en toch is dit iets om te onthouden voor een later tijdstip.
Hiermee valt ook samen het oordeel over anderen. Bedenk dat ieder mens dezelfde weg moet gaan en dat is die van onwetendheid naar eenheid met alles. Het maakt niet uit waar iemand staat op die weg. Zie je medemens als reisgenoot op een pad wat jullie allen zelf hebben gekozen. Met de een is de reis wat gemakkelijker dan met de ander, maar toch helpen jullie elkaar, ieder op zijn eigen wijze.
Geef niet op, er staan prachtige dingen te gebeuren en blijf daar ook in geloven, lieve mens. Blijf ook in Mij en Mijn heerscharen geloven want onze aanwezigheid is een zekerheid die nooit zal veranderen. Al Mijn zegen voor jullie.”

Mei 2023 – Elke gedachte is een schepping

“Lieve mensen,

Al het werk wat jullie aan jezelf hebben gedaan de afgelopen tijd is pure winst. Hiermee bedoel Ik dat iedere positieve gedachte over jezelf, anderen, de wereld en het leven bijdraagt aan het grote glinsterende veld van licht dat de aarde omgeeft en doordringt.
Maak je niet te veel zorgen over de toekomst maar leef bewust. Sta jezelf toe ten volle te genieten van datgene wat jou gegeven wordt. Leef in vreugde, lieve mens, ongeacht de gebeurtenissen in je leven. Probeer energetisch te leven en dat is dat je beseft dat iedere gedachte een schepping is. Wat wil jij scheppen in je leven?
Wees ook niet bang voor de paar donkere gedachten die in je opkomen. Blijf jezelf in liefde zien en zeg Stop! en denk dan een andere kant op, haal jezelf er niet om naar beneden. Stel voor jezelf een gedachte in, een standaard beeld, waar jij blij van wordt. Dat kan zijn een vakantieherinnering, een prachtig landschap of, een afbeelding van een engel. Als je eens dreigt somber te worden, denk dan aan dat beeld en dat wordt jouw handvat om weer op je hoge energieniveau te komen. Dit is gedachtetraining, lieve mens, en ieder moet weer beseffen dat hij de kracht heeft om zijn leven vorm te geven door middel van gedachten. Als je dit enkele maanden toepast, zul je veel positiever en steviger in het leven staan. Jouw wereld komt zo dichterbij de Mijne en als deze versmelten, zie je het Paradijs op aarde verschijnen.”

Maart-April 2023 – Laat je ziel spreken

Lieve dienaren van het Licht,

Wat Ik vandaag met jullie wil bespreken is het wezen van verlichting. Dat is het erkennen van je eigen goddelijkheid. Het is dus van groot belang dat jullie zelf gaan zien hoe groot het aandeel is van het licht in jullie ziel. Bijna ieder mens stopt zijn ziel een beetje weg of laat haar op de achtergrond de persoonlijkheid toefluisteren. Het is de bedoeling dat de ziel op het podium staat en vrij mag spreken. De persoonlijkheid mag daar gerust bij komen en ook iets zeggen, maar de ziel moet vrij baan krijgen.
Ga met je gedachten naar je ziel en zeg: ‘Mag ik jou uitnodigen om vandaag te spreken op het podium van mijn leven?’ Daar zal je ziel altijd positief en met vreugde op antwoorden. Je bemerkt dan een groot verschil in hoe je dag gaat verlopen. Je zult veel lichter lopen en de gebeurtenissen volgen elkaar op logische wijze op, zodat je op een gegeven moment denkt: ‘Wacht eens even, ik had een plannetje, dat heb ik uitgevoerd en dat loopt perfect! Van het een komt het ander en nu weet ik precies wat ik moet doen.’
Dan merk je dat je als een surfer op een golf zit die jou meedraagt. Om het licht in jezelf toe te laten hoef je helemaal niet zoveel te doen, maar het bewustzijn moet daar de eerste stap in nemen door het ook te willen. De wil komt daar dus wel bij kijken, lieve kinderen. Je moet willen dat je ziel gaat spreken en als je dat eenmaal een paar keer hebt ervaren, dan wil je niet meer anders. Dan is het leven zo mooi en gaat het jou zo voor de wind dat je dit niet meer kunt missen. Het is de belangrijkste stap voor de komende tijd en Ik zou heel graag die stap nu met jullie allen willen zetten. Al mijn zegen en liefde voor jullie hoor kinderen.”

 

Februari 2023 – Denk hoog-energetisch

“Lieve mensen,

Het is nu tijd voor jullie om je energieniveau permanent hoog te houden en dat doe je door elke dag je aura te beschermen. Visualiseer een gouden, zilveren of diamanten laag, of een mooie kleur. Elke keer als je iets negatiefs meemaakt, denk dan aan de grens van je aura en laat het tot daar komen. Laat de informatie wel binnenkomen en leer ervan, maar de emotionele waarde stopt bij de grens van je aura. Zo blijf je in je eigen centrum.

Hoe ben je wakker geworden vanochtend? Was dat met een blij gevoel of had je een nare droom waarvan de resten nog nawerkten, of werd je met een schok wakker? Ga dit elke ochtend even na en spreek uit: ‘Ik bedank het Leven dat ik hier mag zijn en we gaan er een stralende dag van maken.’ Dan stap je bewust uit bed met deze positieve houding. Dit lijken eenvoudige handelingen, maar zij zorgen ervoor dat je stevig gegrond staat op de aarde en dat je niet zo makkelijk omver te krijgen bent.

Het is dus zaak om wat meer op een hoog-energetisch niveau te gaan denken. Op dat niveau kun je ook blijven uitreiken naar Mijn wereld. Houd in je achterhoofd  dat je altijd verbonden bent met Mijn wereld, je ware thuis. Weet dat er altijd een deeltje actief is in jou dat informatie ontvangt vanuit die hogere bronnen. Dus denk niet dat jij geen hoge informatie ontvangt, dat doet ieder mens elke dag. De vraag is alleen: Hoe bewust ben je je daarvan en wat doe je ermee?

Dit is de begintraining voor de nieuwe Mensheid, lieve lezer, en jij bent hier een voorloper van.

Alle zegen van Mij voor jou.”

Nieuwjaarsbericht 2023 – Jij zorgt voor de terugkeer van het Licht

“Lieve mensen,

Laat Mij beginnen met jullie een gezegend 2023 toe te wensen en jullie te verzekeren van Mijn begeleiding in alles wat je doet.
In je leven komen bepaalde periodes voor waarin je niet weet hoe je verder moet gaan. Dit is zo’n periode. Weet dat dit precies het goede moment is om je onzekerheid om te zetten in vertrouwen, in het weten dat jij alles bent wat je nu moet zijn om een glorieuze toekomst te beleven en die glorieuze toekomst ligt in elke dag die voor je ligt als je opstaat. Grote dingen kunnen alleen worden gedaan in dit weten.
Moed en vertrouwen gaan hand in hand, lieve mens en die geef Ik jou nu in beide handen. De mens is oneindig veel meer dan hij nu lijkt te zijn, probeer die onontgonnen gebieden binnenin jou eens aan te raken. Vraag of er een deur voor je geopend mag worden en je zult kunnen binnentreden in de schatkamer van je bewustzijn en wie weet wat voor moois je daar mag ervaren. Ga zitten, neem een kwartier en stem je af op je hart. Stel dan bovengenoemde vraag en wacht rustig af. Je intentie leidt je meditatie. Geef jezelf elke dag een kwartiertje voor deze oefening komende maand en dan zal je zien hoe je bewustzijn en horizon zich zullen verruimen.
Geniet van de terugkeer van het licht op aarde, lieve mens, jij zorgt daar nu voor.”

 

December 2022 – Ik wens je geluk

“Lieve mensen,

Jullie grote uitdaging nu is gelukkig te blijven in deze chaotische tijden. Het is nooit de bedoeling geweest om de schepping te laten lijden, om jullie mensen in het ongeluk te storten, om het grote geheel in alle facetten in gevaar te brengen.
Het is altijd Mijn bedoeling dat de schepping gelukzalig is en dat alle bewoners van deze schepping dit ook zijn.
Ik wil jullie nu graag in Mijn keuken laten kijken en dat is niet voor een nieuw kerstrecept, maar om jullie te laten zien wie Ik werkelijk Ben en dat is de hoogste energie in de kosmos en de grootste liefdebron die er is. Jullie zijn hier een onderdeel van. Stel je Mij voor als een wezen dat zo ongelooflijk groot, liefdevol, licht en mooi is dat dit je verbeelding eigenlijk te boven gaat. De vreugde die je ervaart als je Mij mag zien, zal nooit meer weggaan. Je kunt nu alvast een voorschot nemen op die vreugde en dat is door blij te zijn met jezelf, met het feit dat jij nu hier bent en zelf een lichtbron bent van enorme sterkte.
De vreugde van het bestaan op Aarde komt grotendeels uit het weten van de ziel dat dit bestaan tijdelijk is en dat je straks weer terug gaat naar je ware staat van stralend geluk en hoger bewustzijn. Probeer dus deze tijd zo mooi mogelijk te beleven en ervan te genieten, ook al zijn er moeilijke tijden. Hoe dan ook, dit is allemaal tijdelijk. Je krijgt hier een kans om jezelf enorm te verrijken met ervaringen en met de groeiende kennis van wie je werkelijk bent. Grotere vreugde is er niet als je weer hier komt en je hoort dat je het geweldig hebt gedaan.
Klaag niet teveel over het leven, lieve mens. Ik weet het, het is misschien niet zoals je het zou willen, maar jij kiest die dingen in het leven die bij jou passen en die jou gelukkig maken. Kies hoog, liefste mens; het grote goed van liefde voor jezelf en voor je medemens, dier, plant en de aarde is de hoogste keuze die je kunt maken. Dat betekent liefdevolle gedachten uitsturen en je leven zo inrichten dat je in bewustheid met alle bronnen omgaat.
Vier deze Kerst- en feestdagen, vier het licht in jezelf en in je dierbaren en in de Schepping. Liefste mens, weet dat Ik jou zo liefheb, daar heb je geen idee van. Ik wens jou al het moois in deze tijd toe. Je liefste God spreekt hier.”

 

 

 

November 2022 – Elke daad van liefde telt

“Lieve mensen,

Op termijn wordt alles anders en zullen jullie een glimp opvangen van de wereld zoals die moet zijn en dat is dat alle schepselen in harmonie met elkaar samenleven en dat het leven een feest is voor ieder. Jouw aanwezigheid nu is van cruciaal belang voor het werkelijk worden van die mooie wereld, jullie zijn namelijk degenen die deze nu creëren en elke daad van liefde telt. Tegen de tijd dat die wereld er is, zijn jullie allen hier of kiezen jullie ervoor om opnieuw te incarneren om die pracht zelf te ervaren. Jullie zullen dan een plek voor in de rij krijgen, lieve mensen.
Het is de bedoeling dat ieder zich nu deze taak op aarde herinnert. Voor velen is het moeilijk om ergens voor te strijden en dan niet het eindresultaat te kunnen zien, maar ieder van jullie heeft dit gekozen wetende dat het zo zou zijn. Het wil niet zeggen dat er geen prachtige dingen klaarliggen voor jou in dit leven, lieve mens, en je zult hiervan volop genieten.
Dankzij jullie zal alles goedkomen en wij staan jullie bij in deze belangrijke taak. Volg in vreugde je levensopdracht en weet dat je niet alleen staat hierin.”

 

 

September 2022 – Ascensie

“Lieve mensen,

Het is een vreugde om jullie wat meer informatie te kunnen geven over ascensie: het proces van bewustzijnsverhoging. Weet dat jullie hier allen mee bezig zijn, bewust of onbewust. Het is een voorwaarde voor de schepping, alle materie is hieraan onderhevig. In een leven van groei zijn er altijd zaken die opgelost moeten worden. De mens wikt, weegt en kiest en dat is precies de bedoeling. Weet dat je in principe altijd de juiste keuze maakt omdat je vaak niet anders kan. Er is wel een voorwaarde en dat is: kies je licht of kies je donker? Dit is echter niet altijd te zien en daar komt nu je intuïtie kijken. Ieder mens heeft die; voelt iets goed of voelt iets niet goed? Wat Ik jullie daarom zou willen aanraden is: luister naar je intuïtie. Daarvoor heb je rust nodig. Als je het niet zeker weet, wacht dan even. Ga rustig met je leven door en maak je keuzes. Het is belangrijk om nu jezelf voorop te stellen en in het licht te zetten. Dan ga je stralen en kun je iets betekenen voor de wereld. Elke goede gedachte van jou maakt een verschil en zorgt ervoor dat het grote geluk steeds dichterbij komt. Dat is er er eigenlijk al, lieve mens, ook in jouw leven. Ook al heb je problemen, weet dat je dag gezegend is want dat is hij, en jij ook.”

 

 

Juli-Augustus 2022 – Innerlijke kracht is de sleutel tot innerlijke vrede

“Lieve allen,

Grote veranderingen voltrekken zich in de wereld en dus ook in jouw leven. Wees niet bang voor de kwade krachten die dichterbij komen. Niets kan jou gebeuren als jij je verbonden weet met Mij. Maak dagelijks een klein ritueel dat je alle goede krachten uitnodigt om jouw grond en alles wat zich daarop bevindt te heiligen. Het is essentieel dat jij blijft geloven dat de positieve krachten zullen overwinnen. Ook al klopt het kwaad op de deur, jouw ruimte is licht. Als het kwaad belicht wordt zal het verdwijnen. Er wordt dus moed van jou gevraagd om te blijven staan en om te geloven in je eigen goedheid.

Er gebeuren ook prachtige dingen in deze tijd. Mensen die zich met elkaar verbinden in lichtcirkels, mensen die hun eigen grootheid kennen en die dat inzetten voor de mensheid. De helden van de mensheid zitten in ieder van jullie, zoek hem binnen in je. Innerlijke kracht is de sleutel tot innerlijke vrede.”

 

Juni 2022 – Elke goede gedachte telt

“Lieve mensen,

Klaarheldere berichten gaan tot jullie komen op verschillende manieren; blijf daar alert op. Nieuwe tijd is ophanden en grote verschuivingen dienen zich aan. Jullie inzicht is aan het groeien en jullie voelen de vibraties komen vanuit de toekomst. De sturing van Mijn wereld begint zichtbaar te worden, innerlijke veranderingsprocessen zien het daglicht en jullie komen steeds dichter bij het rustpunt waarop evenwicht bereikt is. Dit weet je als je stevig staat en het overzicht hebt over je leven.
Neem de komende tijd jezelf in acht, lieve mens: als je moe bent, neem rust, als je energie hebt, ga iets doen wat belangrijk is. Nieuwe levensomstandigheden halen jou uit je comfort zone, maar dat betekent wel dat je aan het groeien bent.
De komende tijd is beslissend voor de toekomst van de mensheid. Jullie besluit om bij jezelf te blijven en te doen wat volgens jou het beste is voor jezelf en de aarde, draagt bij tot de geluksgolf die de aarde overspoelt als zij gered wordt door het grote goed. De aarde staat op het kantelpunt en elke goede gedachte aan haar adres draagt bij aan haar redding. Jullie dankbaarheid en goede zorgen voor haar omgeving zijn hierin van groot belang. Het zijn de kleine gebaren die tellen: al ruim je maar een plastic zakje op van de straat, al help je maar iemand opstaan die gevallen is of spreek je vriendelijk tegen een dier als je het tegenkomt. Probeer elke dag zo’n gebaar te maken, lieve mens, de uitwerking zal enorm zijn. Als je niet in de gelegenheid bent om iets te doen, stuur dan een liefdevolle gedachte naar de aarde, je medemens, een dier of plant. Alles telt mee en legt gewicht in de schaal van het licht.”

 

Mei 2022 – Houd je energie hoog

“Lieve mensen,

Inzichten in de wereldsituatie beginnen te komen bij velen. De meeste van jullie die dit lezen, hebben die inzichten al en jullie beginnen je nu zorgen te maken over de dreigende situatie in de wereld. De beste manier waarop jij hier iets aan kan doen, is in balans blijven, geestelijk en lichamelijk. Door rustig te blijven houd je overzicht. Je grootste bezit is je zielsbewustzijn; ga daar elke dag naar toe en dat doe je door je hoog af te stemmen op jezelf en op Mij. Blijf hoog denken. Als je dat moeilijk vindt, kun je je afvragen: Wat zou Jezus doen op zo’n moment? Train dit bewustzijn bij jezelf, laat je niet opslokken door angst, wanhoop en twijfel maar blijf stralend staan als een god of een godin van het Licht. Je hebt de verantwoordelijkheid om je eigen licht te ontsluieren en het te laten stralen. Weet dat dit een vreugdevol proces is. Hoe hoger je komt, hoe mooier het leven is.
Ook fysiek dien je te blijven staan, lieve mens. Hier is een heel eenvoudige en snelle oefening om in de ochtend je energiesysteem open te zetten en maximaal ontvankelijk te zijn voor Mijn licht.”

Oefening van God
Houd je energie hoog

Ga even naar buiten en snuif de frisse lucht op

1 Strek je armen uit naar boven en leg je handpalmen tegen elkaar.
Maak dan 7x een cirkelbeweging met je armen van rechts naar links, en 7x de andere kant op. Voel dat je wervels uitgelijnd worden.

2 Open dan je handpalmen naar boven en ontvang Mijn liefde en licht dat als een waterval over je heen stroomt. Je armen mogen weer omlaag.

3 Strek dan je linkerbeen vooruit en beweeg je voet in een cirkel, 7x naar links en 7x naar rechts. Doe dat ook met je rechter been.

4 Dan kijk je naar boven en je rekt je helemaal uit naar achteren. Je handen mogen in je zij of in je rug. Ontvang het zonlicht in liefde.

5 Doe dan je handen in je zij en draai met je heupen 7 rondjes naar links en 7 naar rechts.

6 Breng dan je handpalmen naar elkaar en plaats die op je borst in de Namasté houding. Wees dankbaar voor alles en zet je kanaal naar Mij open. Zo blijft je energiekanaal (sushumna kanaal) verbonden met Mij en met de aarde. Rustig kun je dan je dag beginnen.

 

 

April 2022 – Vrijheid is een recht, geen geschenk

“Lieve mensen,
Jullie energie neemt weer iets toe door de vrijheden die er nu lijken te zijn, maar het grote gevaar lijkt onzichtbaar en dat is de geleidelijke, verderfelijke in vloed van de gewoonte. Jullie zien het als een feest om weer vrijheid te hebben, terwijl dit gewoon een bestaansrecht van jullie is. Blijf dus met je gedachten bij de tijd van vóór deze ontwikkelingen en onthoud hoe je je toen voelde. Vrijheid is een recht, geen geschenk.
Wat jullie het beste kunnen doen is zo veel mogelijk genieten van deze schijnbare vrijheid, maar in je achterhoofd alvast plannen maken om die te behouden en door te laten gaan in tijden dat er beperkingen komen. Dat kun je doen door je te organiseren in groepen en kennis te maken met andere groepen, zodat jullie contact kunnen houden en informatie kunnen uitwisselen.
Iedereen wil graag weten hoe lang dit nog duurt. Lieve mensen, dit kan Ik nog niet zeggen, maar denk aan enkele maanden dieptepunt en enkele jaren totaal. Dat is van nu af aan gerekend. Het is de bedoeling dat jullie deze tijd doorkomen in relatieve rust maar wel met een steeds indringender regelgeving. Weet dat je niet overal aan mee hoeft te doen om toch nog op te gaan in de massa zonder je hoofd boven het maaiveld uit te steken.
Klaarheldere energie van ons blijft op jullie neerdalen, hierdoor blijven jullie moed houden. Grote veranderingen gaan dit jaar nog komen, maar doe één stap tegelijk. Voorbereiding is alles en daardoor zul je die tijd veel beter doorkomen dan wanneer je niets wilt weten en je je niet informeert buiten de gevestigde media. Bereid je voor op een tijd waarin de rechten van mensen beperkt worden en het individu verplicht wordt om mee te gaan met de nieuwe wetten. Dat is schijn want je kunt er altijd onderuit. Houd die gedachte vast, lieve mens, en je zult sterk blijven staan met andere gelijkgestemden.”

 

Maart 2022 – Wees gelukkig met God

“Lieve mensen,
Jullie hebben geen vertrouwen meer in jullie leiders, maar je moet nog even onder hun bewind staan. De tijden van inzichten zijn gekomen en geven jullie twijfel over alles. Leer met die twijfel omgaan want er gaat nog meer gebeuren inzake de wereldpolitiek.
Als burger kun je nu niet veel uitrichten, de kaarten zijn al geschud.
Weet echter dat je alle macht hebt om je eigen leven vorm te geven en daardoor toch invloed uit te oefenen op het wereldtoneel. Blijf trouw aan je eigen waarden en houd je eigen heilige cirkel in de gaten. Die cirkel omgeeft je ziel, geest en lichaam, je dierbaren en je bezit, zoals huis en andere noodzakelijke dingen. Zorg dat het binnen die cirkel goed gaat en help anderen hun eigen cirkels te behouden.
Kleinschaligheid wordt de vorm van de toekomst en deze tijd is een training voor jou om je basis stevig neer te zetten met tegelijkertijd een blik op Mijn werelden. Die verbondenheid is de sleutel tot de toekomst, lieve mens. De leiders van nu realiseren zich nog niet dat ieder mens rechtstreeks verbonden is met Mij en dat deze combinatie onoverwinnelijk is.
Jouw opdracht voor de komende tijd is gelukkig te zijn met Mij, lieve mens.
Ik ben namelijk heel erg gelukkig met Jou en geef jou dit geluk in honderdvoud terug.”

 

Februari 2022 – Blijf staan en denk licht

“Lieve mensen,

Jullie hebben in alle delen van de wereld oorlog. Oorlog is gewapende strijd. Zie dus de dreiging van oorlog in de Oekraïne als een uitvloeisel daarvan. De stappen die Poetin nu heeft genomen zijn noodzakelijk voor het evenwicht op het wereldtoneel. Dat klinkt vreemd maar je zult het later begrijpen. Er komen nog meer dreigingen aan, maar waarom Ik dit zeg is om jou voor te bereiden zodat je niet in paniek raakt en je positieve houding wil opgeven.

Zie alles als een aaneenschakeling van gebeurtenissen om al het kwaad los te schudden van de aarde. Blijf de arendsblik houden, lieve mens, en vergeet je eigen rol niet. Blijf doen wat jij denkt dat goed is, je verbinden, liefde geven aan je omgeving, de natuur en vooral aan jezelf. Nu is de tijd dat je je spirituele training in praktijk brengt en ervoor gaat staan. Dit is jouw moment om op te staan en te blijven staan.

Jullie die dit nu lezen zijn de voorlopers op het energetisch toneel. Blijf aangesloten op die lichte energie en verbind je zo met elkaar op dat schitterende lichtveld wat over de aarde hangt en straks ervoor gaat zorgen dat de strijd wordt opgeheven. Blijf je bewust van dit veld en jouw verbinding, dit is belangrijker dan je baan.

Stuur ook lichtenergie en wijsheid naar de wereldleiders; zij bevinden zich in een heel moeilijke positie. Geniet ook van deze tijd want luchtigheid en lachen is de tegenhanger van strijd. Mooie tijden komen aan en jullie gaan dit zeker nog meemaken.

Al Mijn zegen en liefde voor jullie.”

 

Januari 2022 – Creëer je eigen toekomst en ga daar voor staan

“Lieve mensen,

Moeilijke tijden zijn nog niet voorbij, maar jullie innerlijk weten groeit met de dag. Blijf afstand nemen van de situatie en kijk naar het grote geheel. Wat zijn de lijnen die worden uitgestippeld door de politiek en wat zijn jouw eigen lijnen? Welke kant wil jij op? Verbind je met mensen die dezelfde kant op willen als jij en spreek regelmatig af om ervaringen te delen. Zorg dat je niet alleen in je huis zit zonder vrienden, bekenden of gelijkgestemden. Het is voor jou nu een uitdaging om uit te reiken naar anderen en bewust je richting te kiezen.
Het komt goed met de wereld, ga daar van uit. Probeer je wensen voor de wereld elke dag te uiten door een kort gebed of ritueel. Zo verbind je het grote veld van wijsheid hier met de materiële wereld. Hoe meer verbinding er komt, hoe sneller het gaat veranderen.
Bekijk deze tijd ook als een grote stap voorwaarts voor jezelf. Jij moet nu in je kracht gaan staan en durven uitspreken hoe jij erover denkt en wat jij wilt. Zo geef je je toekomst vorm en dat doe je samen met gelijkgestemden. Wees niet bang voor wat er kan gebeuren als jij je uitspreekt, doe het gewoon en je zult zien dat dit jou kracht geeft. Zo creëer je een mogelijkheid voor de toekomst, je opent een deur waar mensen doorheen kunnen gaan. Goede energie krijg je ervan, lieve mens en het zal jou de komende tijd sterken.
Vergeet niet dat wij hier aan het werk zijn voor jullie geluk en jullie licht brengen in donkere tijden.”

 

November-December 2021 – Beleef je goddelijke vonk

“Lieve mensen,

In de nieuwe tijd die komen gaat heb jij je zielskern heel erg nodig. Het is belangrijk dat je weet wat die is en hoe je daarmee in contact kunt komen. Je zielskern is je goddelijke vonk. Het is de afsplitsing van Mij, je meest heilige deel. Ieder mens heeft dezelfde godsvonk. Als je die leert kennen zul je merken dat hij steeds groter wordt. Hij zal een groter deel van je leven gaan vormen; je leven gaat dan synchroon lopen met het grote wiel van de kosmos. Dan wordt het leven geen strijd meer. Schijnbaar toevallig gebeuren er allerlei dingen die je net hebt gewenst of die net nodig zijn voor je leven op dat moment. Dan heb je het gevoel alsof er iedere dag een wonder gebeurt en dat is ook eigenlijk zo.

Hoe kun je nu die goddelijke vonk bereiken?  Dat is heel eenvoudig: door van jezelf te houden. Stuur eens een gedachte van liefde naar je eigen hart. Je zult in deze tijd heel veel goede wensen krijgen van vrienden, familie en bekenden. Stuur nu eens zo’n goede wens naar jezelf en volg waar die terechtkomt: in je zielskern, die zal zich dan uitbreiden. Hoe meer liefde je er in stopt, hoe groter het wordt en hoe meer het kan gaan stralen. Ga dus de komende tijd eens oefenen met die lieve wensen naar jezelf sturen. Weet dat je een goed mens bent en dat de fouten die je maakt er zijn om te leren en niet om je dagelijks mee bezig te houden. Het is een leermoment en dat moet je niet uitsmeren over je hele denkgeschiedenis. Heel jezelf en dat doe je door het licht van die godsvonk zo groot te maken als je maar wilt. Als je hiermee bezig bent, lijken je schaduwkanten veel minder groot dan wanneer je ze constant aandacht geeft.
Mijn wens voor jou, allerliefste mens, is dat jij Mij mag leren kennen door die godsvonk heen en dat je beseft dat wij één zijn. Als je dit onthoudt, kan jou niets overkomen. Alle zegen voor jou.”

 

 

Oktober 2021 – Innerlijke kracht

“Lieve allen,

Bekijk de wereld en vraag je af wat jij kunt doen om deze beter te maken. Jullie gedachten gaan direct naar de buitenwereld en alles om je heen, maar als je beseft dat elke gedachte een creatie is, dan kun je met positieve gedachten de wereld veranderen. Dan doe je meer voor de dieren, de planten, de aarde en je medemens dan wanneer je met je twijfels op stap gaat voor een betere aarde. Wat Ik wil voor jou is dat jij die onuitputtelijke innerlijke krachtbron gaat ontdekken en gaat gebruiken. Daarom vraag Ik je elke dag even die bron binnenin je te visualiseren. Als je het leuk vindt om creatief bezig te zijn, ga die bron dan vormgeven, ga hem tekenen, schilderen, kleien, uithakken uit steen, maak hem zo mooi mogelijk. Zorg dat je hart er in zit. Als je niet creatief bent maar je bent wel goed met woorden, beschrijf hem dan eens. Als je zegt: Ik ben niet goed met woorden en ook niet met mijn handen, wat dan? Nou lieve mens, dan ga je gewoon staan en je gaat voelen. Je voelt die energie in je opborrelen en je voelt dat je de leider bent over je eigen leven. Jij beslist. Jouw kracht is groter dan die van een leger. Kijk maar naar de man op het Plein van de Hemelse Vrede in Beijing die een tank liet stilstaan. Voel die kracht van één mens.
Je moest eens weten wat er allemaal nog in je huist, lieve mens, waar jij niets van weet. Je hebt een immense krachten en die zijn altijd aanwezig. Hoe meer je goed wilt doen, hoe groter die kracht wordt. Het heeft te maken met de liefdesenergie waar het universum uit is opgebouwd. Als je ‘s morgens opstaat, rek je dan even uit en voel Mijn liefde en kracht in je opborrelen, dan zul je de dag anders beleven en word je een voorbeeld voor allen.”

 

September 2021 – Eenzaamheid

“Lieve mensen,
Het einde van de zomer is in zicht en jullie gaan je voorbereiden op een periode van terugtrekken, maar niet van eenzaamheid. Eenzaamheid is een illusie, lieve mensen. Je kunt wel alleen zijn en behoefte hebben aan gezelschap, maar ga er van uit dat je dit altijd zelf kunt creëren. Je bent altijd de bestuurder van je eigen leven. De reden van eenzaamheid is vaak het niet durven of kunnen uitreiken door zaken die in het verleden zijn gebeurd. Die zaken moeten eerst worden bekeken en liefdevol losgelaten. Kijk met liefde naar jezelf en accepteer ook die kleine dingen die je soms belemmeren je grootste zelf te zijn. Accepteer ze eerst en laat ze dan gaan. Met laten gaan bedoel Ik ze als niet meer belangrijk beschouwen voor het heden en je toekomst. Knipoog naar die oude dingen en laat ze los. Je staat erboven. Als je soms in een stemming bent dat er niets uit je handen komt, dwing jezelf dan om iets aan te pakken, al is het maar het openen van je post, het opruimen van je bureau of iets kleins schoonmaken. Dit creëert vuur in het lichaam en als dit vuur eenmaal brandt, kan je weer verder. Het heeft dus ook invloed op je mentale staat. Mocht je dit niet kunnen, ga dan even naar buiten, naar je balkon of steek je hoofd uit het raam. Ga even een paar minuten buiten lopen. Die stemmingen van apathie kunnen alleen worden overwonnen door te beginnen met lichamelijke arbeid. Dan komt je mentale systeem weer op gang. Daarna is het zaak dat je je eigen innerlijke kracht weer gaat voelen en dat je voor jezelf een structuur uitzet voor de dag. Dat hoeven maar drie dingen te zijn, maar probeer die wel te doen. Een daarvan moet standaard mediteren zijn, tien minuten. Dat geeft je weer je originele plaats in het grote geheel. Dan ben je gecentreerd in je lichaamsbewustzijn, maar ook voel je je contact met Mijn wereld. Het is voor de mens erg belangrijk om uit te reiken naar Mijn wereld door zelf het initiatief te nemen. Dat kan door een vraag te stellen, een wens te uiten of een uiting van dankbaarheid of blijdschap te geven. Wij zullen daar dan direct op reageren. Als je je nog eenzaam voelt, noem dan enkele zaken waar je dankbaar voor bent. Denk jezelf uit die negatieve gevoelstoestand, lieve mens. Dankbaarheid is de allerbeste tegenhanger. Dankbaarheid is overvloed, eenzaamheid is tekort. Geloof altijd in overvloed, ook in datgene wat je nu denkt te missen. Neem alle verantwoordelijkheid voor je eigen leven en weet dat als je dat doet, Ik die verantwoordelijkheid ondersteun, maar je moet het wel eerst zelf doen.
Prachtige resultaten beloof Ik jou, lieve mens.”