Februari 2024 – Inzicht in je eigen leven betekent inzicht in het grote geheel.

“Lieve allen,

De oplossing voor aardse problemen ligt hier in Mijn hemelen. Dus om de oplossing te vinden, moet je je afstemmen op het allerhoogste. Er zijn al heel erg veel mensen die zich zo kunnen afstemmen en zij zullen bekendmaken wat er moet gebeuren om Moeder Aarde het paradijs te maken dat het eigenlijk moet zijn. Dit is al aan de gang en wanhoop niet dat dit te laat zal komen. Probeer elke keer je optimisme te laten spreken, dan help je mee het grote veld te creëren waarin die oplossingen vrucht moeten dragen. Misschien ben jij wel een van die mensen die elke keer voelt waar het heen moet. Er is nooit één mens die alle oplossingen heeft, het zijn jullie samen, ieder op zijn eigen gebied. Het is dus niet alleen aan de wereldleiders om licht te brengen, jullie allen zijn hiervoor op aarde.
De groten der aarde zijn niet degenen die nu aan het hoofd staan. Een aantal zit gevangen en een aantal is nog niet bekend bij het grote publiek, maar velen zijn wel bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe aarde. Aan jullie is het om hieraan bij te dragen door je eigen leven zo mooi te maken dat je in geluk, vreugde, dankbaarheid en liefde elke dag kan beleven. Inzicht in je eigen leven betekent inzicht in het grote geheel. Op alle vlakken komt er dan helderheid. Zie de grote eenheid van alles, dat jij daar deel van uitmaakt en dat dit grote geheel ervoor zorgt dat het nieuwe paradijs op aarde gaat komen.
Mijn zegen is met jullie, lieve mensen.”