Januari 2024 – Blijf geloven in je eigen licht

“Liefste mensen,

Jullie komen nu in een tijd terecht waarin je soms niet zult weten wie je vrienden zijn en wie degenen zijn die jou kunnen benadelen. Dit gebeurt regelmatig in het universum en is niet een bewijs van Mijn afwezigheid of het niet bestaan van Mij. Er gebeuren verschrikkelijke dingen op aarde; Ik heb daar weet van en die gebeurtenissen worden bijgestuurd door Mij en wel door de ziel van de betrokkenen aan te raken. Jullie kunnen niet alles overzien met betrekking tot Mijn aanwezigheid en betrokkenheid in de gebeurtenissen op Aarde. Velen van jullie twijfelen aan Mij omdat er zulke erge dingen gebeuren, maar dit is onderdeel van het grote geheel en jullie menselijke ontwikkeling gaat door.
De mens die het goede kiest, wordt verlicht door Mijn aanraking. De mens die zich afwendt van het goede kan dit licht niet aan, dus moet deze ziel wachten op een nieuwe kans.
Blijf geloven in je eigen licht, liefste kind. Weet dat jij degene bent die dit alles aankan en die zegevierend uit deze tijd gaat komen. Nieuwe tijd komt en jullie maken dit nog mee. Dankzij jullie komt deze nieuwe tijd aan. Dankzij jouw keuze voor jezelf, voor het licht, voor de liefde en voor Mij.
Verbind je dagelijks met Mij en neem je voor elke dag te genieten. Ik geef jou Mijn liefde, licht en zegen in honderdvoud terug.”