September 2019 De effecten van 5G mobiele netwerk straling

“Lieve mensen,

Jullie experimenten met straling zijn heel erg primitief volgens hemelse maatstaven. Jullie doen iets en kijken dan wat het resultaat is in plaats van eerst het proces te beschouwen en alle risico’s te inventariseren. Natuurlijk hebben jullie geniale wetenschappers, lieve mensen, die op zorgvuldige wijze experimenten en ontdekkingen doen. Maar straling is iets kosmisch. Daarom moet daar op kosmische wijze over worden gedacht. Dat betekent een inventarisatie van alle mogelijke scenario’s als die straling vrijkomt. Dit hebben jullie ook gezien met nucleaire straling waarvan jullie nog niet de helft hebben ontdekt. Het is mogelijk om de natuurlijke straling in jullie lucht te gebruiken, daar komen geen schadelijke stoffen bij vrij. Die kan gebruikt worden voor het opwekken van schone energie, waarna het eindproduct weer opgenomen wordt in de lucht.
Jullie experimenten gaan niet verder dan wat jullie willen dat het oplevert. Dus bij nucleaire straling komt een enorme kracht vrij, die willen jullie gebruiken, maar datgene wat er van overblijft is volgens jullie afval en wordt dienovereenkomstig weggeworpen of weggestopt. Ik kan hier niet Mijn goedkeuring aan geven, lieve mensen.
Jullie hebben ook de ultra korte golf straling ontdekt die eigenlijk niet gebruikt mag worden. Hoe korter de straling, hoe ernstiger de gevolgen. Ik zie nu jullie nieuwe uitvinding met grote zorgen aan. Het nieuwe stralingsnetwerk van 5G is een ontdekking die gedaan is om mensen invalide te maken. Het is een wapen in plaats van een gebruiksvoorwerp. Nu gaan jullie dit wapen inzetten voor commerciële doeleinden die ook met andere middelen bereikt kunnen worden die niet schadelijk zijn. Het is een wapen om de mens tot iemand te reduceren van wie de hogere bewustzijnslagen uitgeschakeld zijn. Jullie hebben daar een woord voor: een zombie. Iemand van wie het contact met Mijn wereld, wat essentieel is, is afgesloten. Je wordt er niet zielloos van, maar je ziel kan veel minder goed communiceren met haar bron en dat is zeer ernstig.

5G is heel erg schadelijk voor elk wezen op aarde. De natuurlijke, subtiele straling kan niet meer worden opgevangen en de cellen raken de verbinding met de hogere macht kwijt, waardoor deze lukraak kunnen gaan groeien. Dan krijg je uitwassen zoals kanker en mutaties. De genetische structuur wordt aangetast omdat de cel niet meer geleid wordt door de eenheid in het universum. Dit zijn misstanden van dezelfde aard als genetische manipulatie. De cel kan namelijk niet meer terugmuteren naar zijn originele toestand. Je raakt de verbinding met je lichaam kwijt en kunt het niet meer energetisch sturen. De dieren ervaren dezelfde schade, evenals de planten en bomen.
Ook richt deze straling vernielingen aan in het energetisch lichaam, dus de onzichtbare delen van elk wezen. Je kunt niet meer goed denken. Je ervaart desoriëntatie omdat je magnetisch veld in de war wordt gestuurd en tevens dat van de aarde. Dit is funest voor de migratie van dieren die afhankelijk zijn van het magnetisch veld om hun koers te bepalen.

5G is ook schadelijk voor de natuurwezens die zich in een andere dimensie hebben teruggetrokken. Hoe ijler de wezens, hoe schadelijker het effect. Wezens met een hoge energetische trilling zullen veel meer last ervaren dan die met een lage trilling. Dat wil niet zeggen dat het gezond is voor de wezens met lage trilling. Het is iets minder schadelijk. De natuurwezens hebben een zeer fijne trilling en komen nog steeds op aarde om de natuur te helpen groeien en haar in harmonie te houden. Zij kunnen niet leven in een gebied met 5G straling. Zij krijgen dan ernstige verschijnselen zoals brandwonden op hun huid. Als zij zich terugtrekken in hun eigen dimensie is die straling nog steeds voelbaar; hij gaat door meerdere etherische lagen heen. Nu zul je zeggen: het netwerk komt niet overal, dan kunnen zij zich terugtrekken in een ander gebied. Dat kan, maar het betekent het verval van de natuur op de plekken waar 5G geïnstalleerd is. De natuur moet het dan zelf doen en die is al verzwakt door de constante toestroom van schadelijke trillingen door het mobiele netwerk en door de vervuiling die zich in de lucht en de grond bevindt. De natuurwezens zullen zich steeds verder gaan terugtrekken en zo de natuur aan haar lot over moeten laten. Zij hebben nog steeds liefde voor de schepping en die zal er mede voor zorgen dat de band tussen hen en de aarde niet helemaal verbroken wordt.

Je kunt je een heel klein beetje beschermen tegen die straling door jezelf dagelijks energetisch goed af te sluiten. Stel je voor dat er zich om je aura heen een dikke metalen laag vormt met onregelmatige uitstulpingen. Deze kunnen de straling weerkaatsen. Ik zou aluminium of zilver nemen als metaal. Je kunt dit ook doen voor je woonomgeving en je huisdieren. Het is geen afdoende bescherming, lieve mens, maar wellicht beter dan niets.

Jullie kunnen niet alle gevolgen waarnemen van jullie experimenten en zien niet alle gevaren van 5G. Wat Ik jullie kan aanraden is om hier nu mee te stoppen en een heel ander communicatienetwerk zonder straling op te zetten. Dit is mogelijk. Jullie moeten je veel meer gaan concentreren op je eigen intuïtieve krachten en op het zelf communiceren met anderen. Dus meer via gedachtekracht gaan werken, dat wordt het communicatiemiddel van de toekomst. Nu is het zo dat door die straling juist deze gedachtevelden in het menselijk lichaam worden aangetast.Train jezelf elke dag even met het uitzenden van een gedachte die dan door je partner of een vriendin wordt opgevangen, en omgekeerd.

Waarom grijp Ik niet in, vraag je je af. Dat ga Ik ook doen. Ik zal ervoor zorgen dat de mensen die dit willen installeren, op andere gedachten gaan komen. Dat doe Ik ook samen met jullie, de mensen die wel van de ernst van de situatie doordrongen zijn. Wat Ik aan jullie vraag is om deze informatie door te geven en je niet te laten weerhouden om je stem te laten horen. Sta voor jezelf en waar jij in gelooft. Je zult geholpen worden, lieve mens.”

Juli/Augustus 2019 Leef in liefde, rijkdom en materiële eenvoud

“Lieve allen,
Deze tijd is er een van grote uitersten en het was nog nooit zo moeilijk om de balans te bewaren, zowel in jezelf als in de maatschappij. De mensheid komt heel geleidelijk in een periode van bezinning en vernieuwing. Jullie helpen elkaar in het weten dat ieder van jullie het goede wil voor de aarde. Blijf je medemens vertrouwen en zie deze niet als de naamloze vijand die er voor zorgt dat de wereld zo is geworden.
De oorzaak van al deze moeilijkheden ligt op diverse plaatsen. De belangrijkste is dat jullie menselijke incarnatie nu op zijn diepst is. Vanaf 2012 wordt deze incarnatie weer omgedraaid en gaan jullie weer terug naar het licht. Dat duurt duizenden jaren, lieve mens, dus dit is pas het allereerste begin van jullie terugkeer.
Het gaat er nu om dat jullie gaan leven zoals Ik het bedoeld heb. En dat is in liefde, rijkdom en materiële eenvoud. Die rijkdom zul je voelen over het feit dat je alles hebt wat je nodig hebt; je hebt veel vrije tijd en je kunt je droombaan heel gemakkelijk bemachtigen. Dat is nu nog niet aan de orde, maar Ik vraag je om dit wel als ideaalbeeld te houden en tegelijkertijd ook het positieve van jouw huidige situatie in te gaan zien. Als je positief denkt, gebeuren er positieve zaken.
De vakanties lopen nu ten einde en het gewone leven begint weer. Probeer de vrijheid die je in de vakantie voelde, over te brengen op je dagelijkse bezigheden. Elk moment kan zo een geluksmoment zijn. Het geluksgevoel is heel belangrijk om jou op de been te houden. Je trillingsniveau blijft dan hoog en zo kom je veel evenwichtiger de dag door. Rusten tussentijds is belangrijk. Het hoeft niet zo lang, soms tien minuten, soms een half uurtje, maar zorg dat je een paar momenten inplant waarin je weer even contact kan maken met Mij.”

Juni 2019 – Versterk je band met God

“Lieve allen,
Met jullie heling ben Ik bezig. Wat hiervoor noodzakelijk is, is jullie lijntje naar Mij toe. Ik kan jullie te allen tijde bereiken en dat doe Ik elk moment van je leven door jou liefdesenergie in te blazen en je zo in leven te houden. Er is echter nog een vorm van hulp en dat is de hulp na een vraag van jullie. Jij reikt dan bewust uit naar Mij en vraagt om goddelijke begeleiding en leiding. Deze vraag geeft ons hier een extra impuls en weerspiegelt de liefde die wij aan jou geven. De verbinding tussen jou en Mij wordt dus versterkt door jouw keuze om die verbinding te bevestigen en te beleven. Het koord wat ons bindt wordt dan extra stevig zodat je er veel meer mee kan doen, zoals (uiteindelijk) uittreden zonder de connectie met je lichaam te verliezen. Het is dus ook een manier om spiritueel te groeien.
Ik vind het natuurlijk het mooiste als je de verbinding versterkt uit pure liefde voor Mij en Mijn heerscharen, maar je mag ook de wens uiten om spiritueel te groeien en je vaardigheden te trainen voor hogere energetische bewustwording.
Wees je er altijd van bewust dat liefde de basis en de voorwaarde hiervoor is. Dat is de motor van het universum, lieve mens, en als je dat in jezelf herkent, heb je eigenliefde. Dan weet je hoe het universum werkt. Ga hier de komende dagen eens enkele malen per dag op mediteren, zodat je de verbinding levendig houdt. Dit mag ook tijdens je bezigheden. Als je gaat slapen, vraag dan of onze connectie versterkt en gebruikt mag worden voor heling en verlichting.”

Mei 2019 – Neem leiderschap over je ervaringen

“Lieve mensen,
Jullie hebben je hart opengesteld voor het leven. Dikwijls wordt dit hart ernstig teleurgesteld over wat er in het leven gebeurt. Dit is normaal, maar geef het wel je aandacht omdat deze gebeurtenissen steeds vaker zullen voorkomen. Je hart moet op zo’n energieniveau zitten dat je direct kunt aanvoelen wat de bedoeling is. Ga niet zozeer op de emotionele laag zitten en je verdrietig voelen over wat er gebeurt, maar zie direct het grote plaatje, dus zweef erboven en vraag je meteen af wat de oorzaak is van deze ellende. Dat maakt je weerbaar en ook al kun jij niets doen aan die oorzaak, zeg dan toch in jezelf: ‘Ik blijf staan totdat ik geroepen word om naar de hemelen te komen’.
Ik vraag dus niet alleen doorzettingsvermogen, maar ook een leiderschap over je eigen beleving. Natuurlijk mag je de zaken laten binnenkomen, maar dit mag niet leiden tot wanhoop en verlamming, dan geef je je eigen kracht weg. Om in je eigen kracht te blijven staan, kan je dus het beste direct naar het leiderschap over je leven stappen in plaats van onder de dekens te kruipen en er niet meer uit willen komen. Dit vergt moed, lieve mens, maar het zal je enorm veel kracht opleveren als je elke keer door deze techniek kunt blijven staan te midden van de moeilijkheden van het leven. Geef niet toe aan somberheid. Blijf het moois zien en projecteer dat op de ellende.
Zorg iedere dag voor een aantal geluksmomenten. Creëer die zelf door even je huisdieren te aaien en te verzorgen, of als je een tuin hebt daar even in te gaan zitten. Verzin iets wat jou gelukkig maakt. Dit is de beste manier om door deze tijden van omwenteling heen te komen. Zegen is bij jullie allen.”

Maart-April 2019 Concentreer je op je geestelijk bezit

“Lieve lezer,

Klopt het dat jullie de afgelopen tijd het gevoel hebben dat je steeds meer te doen krijgt en het leven steeds meer van je vraagt? En dat je je steeds meer gedwongen voelt een bepaalde kant op te gaan? Dat is ook zo. De maatschappij verkeert nu in een soort kramptoestand waarin de gevestigde orde de macht wil houden en geen terrein wil prijsgeven aan nieuwe ontwikkelingen. De macht van het geld is nu op zijn grootst en men wil overal aan verdienen. Jij kunt dit een halt toeroepen door er buiten te gaan staan en eens te kijken wat je echt nodig hebt. Ga daar deze zomer eens mee experimenteren. Ga eens kijken wat je in je huis per se wilt bewaren en welke zaken er misschien wel weg kunnen. Ik houd Mij hiermee bezig om jullie te laten zien dat de energie die je steekt in de materie, in die materie blijft. Energie die je steekt in je ontwikkeling of meditatie, blijft een geestelijk bezit. Wat je daarmee wint is eeuwig, dus die investering is veel duurzamer dan die van de materie. In jullie ogen is rijkdom veel bezittingen. Maar wij zien het andersom. Wij zien het als een energetische belasting, een verzwaring van je leven. Je hebt de verantwoordelijkheid voor al die materie en moet die verzorgen. Het zal je verbazen hoe weinig je werkelijk nodig hebt en hoe gezellig het dan nog steeds in huis kan zijn. Je zal meer energie krijgen en lichter kunnen leven.
Het is goed om alles zo te gaan zien en dus je niet meer gedwongen te voelen door wat de maatschappij jou allemaal wil verkopen. Moeilijke tijden maken jullie nu mee en in alles is te merken dat er voor de geestelijke mens weinig aandacht is. Maar kijk ook naar de hoeveelheid meditatiecursussen, yogalessen, boekenclubs, gebedscirkels en andere burgerinitiatieven die uit inspiratie gecreëerd zijn. Sluit je daarbij aan, voel de eenheid als je in zo’n groep zit en weet dat jullie allen het goed van de aarde en haar bewoners voor ogen hebben. Ik help jullie hiermee. De energieën van Mijn kant worden ook sterker en Ik meng Mij ook in zaken op aarde waar je het niet verwacht. Weet dat Ik jou zie, lieve mens, en dat Ik jou alle goeds geef waarmee jij je eigen geluk kunt bereiken.”

Februari 2019 Werken met gedachtekracht

“Lieve mensen,
Jullie hebben een groot talent wat de meesten van jullie niet gebruiken en dat is het vermogen om te creëren door visualisatie. Dit talent moet de komende tijd ontwikkeld worden aangezien de mensheid hier heel veel gebruik van gaat maken. Dat is niet alleen om je eigen leven vorm te geven maar ook om allerlei zaken op afstand te kunnen regelen waar je nu nog direct contact voor nodig hebt. Denk aan het door gedachtekracht beïnvloeden van het weer, of bepaalde soorten vervuiling. Ook heling op afstand heeft al vele malen plaatsgevonden.
Hoe je dit kunt leren is door regelmatig te oefenen met het uitzenden van je wensen en het op die manier vorm geven van je nabije toekomst. Wat zou je in dit jaar graag willen bereiken? Wees daar heel serieus en actief mee bezig in je gedachten. Geef daar eenmaal per dag aandacht aan. Dit is de voorloper van het genezen op afstand, het stoppen van een lek bij een kerncentrale en het helen van de aarde. Probeer dit eerst voor je eigen leven te oefenen. Als je wilt kun je dan gaan beginnen met lichtwerk door gedachtekracht.”

Januari 2019 Hoe pak je achterstallige dingen aan

Lieve mensen,
Praat niet teveel over datgene wat je allemaal nog moet doen. Dat is voor jezelf niet goed en het heeft ook geen toegevoegde waarde. Wat je wel kunt doen is een lijstje maken en met jezelf afspreken wanneer je dit gaat doen. Geef jezelf een voorbereidingstijd van twee weken. Die weken dienen als energie opbouw om een bepaald iets aan te pakken waar je al zo lang tegenaan hikt.
Het zijn eenvoudige raadgevingen, lieve lezer, maar ze zijn o zo belangrijk om jouw geest leeg te krijgen en je zonder druk te laten leven. Je zult je veel lichter voelen en het zal je steeds minder moeite kosten als je de zaken op deze manier aanpakt. Gaandeweg ruim je zo alles op in je leven wat je al langere tijd dwars zit. Er blijven altijd dingen te doen, maar dit gaat over de zaken die voor jou een emotionele lading hebben. Straal die verkregen kracht uit naar jezelf en naar buiten. Het leven gaat steeds makkelijker als je weet hoe je de hobbels moet nemen.
Het geestelijk leven staat bij jullie meestal niet op de eerste plaats, terwijl het in balans brengen daarvan enorm belangrijk is voor je verdere ontwikkeling op aarde. Het geestelijk leven wordt heel erg beïnvloed door je gedachten en overtuigingen. Probeer positief te denken en ervan uit te gaan dat alles goedkomt. Dat geeft een energie die dit ook zal waarmaken. Als je dit oefent, ga je er in alle opzichten op vooruit, dat kan Ik je beloven.
Het geeft Mij grote vreugde als Ik iemand zie die zichzelf heeft overwonnen en iets heeft gedaan waar hij al jaren tegen op zag. Het zijn kleine overwinningen zou je zeggen, maar ze staan voor iets veel groters ; Innerlijke kracht en zelfwaardering. Als je dat kunt vasthouden, zeil je voor de wind door het leven, lieve mens.

December 2018 – Strijder van het licht

“Lieve mensen,
Mooie dagen komen aan en in ieder huishouden zal vrede zijn.
Ik zeg dit om jullie te laten zien dat Ik er ben en dat geen enkele donkere gedachte ervoor kan zorgen dat het licht weggaat. Dit is een universele wet en als je die tot in je cellen begrijpt, zul jij zelf ook weten en voelen dat jij dit licht in je hebt en je dus ook onoverwinnelijk bent. Deze strijdbaarheid is nodig in deze tijd, lieve mensen. Jullie hebben gekozen om nu deel uit te maken van het leger van het licht en om zo samen sterk te staan tegen de duistere invloeden. Of dat nu een persoon is die slechte dingen doet tegen jou of dat het je eigen donkere gedachten zijn die jouw zelfliefde belemmeren. Al deze zaken zijn ondergeschikt aan het grote licht van de creatie en de liefde die daarbij komt kijken. Dus als je deze dagen ingaat, kijk dan ‘s morgens even in de spiegel, geef jezelf een knipoog en zeg tegen jezelf: Wij Strijders van het Licht zijn onoverwinnelijk! Zo nodig je het licht uit in je huis en zal alle duisternis daardoor verdwijnen.
Zegen is bij jullie allen die dit lichtende zwaard willen oppakken en in alle hoeken van de wereld vrede gaan brengen. Niet twijfelen aan jezelf, Ik heb je immers geschapen en ken jouw krachten beter dan jij die nu nog kent. Ga in vreugde en vrolijkheid, lieve kinderen, en zie ook het moois wat er nog elke dag op aarde is.”

November 2018 – Een kijkje in de Hemelen

“Ik wil jullie nu eens meenemen naar Mijn wereld, lieve mensen, en dat is de wereld van liefdesenergie. Die bestaat bij de gratie van Mijn adem. Ik beziel de materie en die ordent zich dan volgens een vast plan waardoor er een schepping kan ontstaan. Dit kan zijn de hemelen maar ook de kosmos en alles wat zich daarin bevindt. De hemelen zijn door Mij geschapen en bevinden zich in een hoge dimensie waar alleen fijne trillingen kunnen bestaan. Vandaar dat je de hemel vanuit de aarde niet kan zien. Die hemelen hebben verschillende energieniveaus. Als je hier komt, zie je die laag, die afgestemd is op jouw trillingsniveau. Vandaar dat je zoveel verschillende getuigenissen hebt van mensen die hier geweest zijn.
Het is nu tijd geworden om meerdere mensen een kijkje te laten nemen in Mijn gelederen, zodat zij hun verhalen kunnen doen op aarde en zo een richtlijn geven hoe de mens het beste kan leven. Jullie krijgen ieder afzonderlijk een uitnodiging, lieve mensen. Ieder van jullie die nu op aarde leeft, mag een keer hier komen kijken. Wanneer het gebeurt hangt af van de manier waarop je je ontwikkelt. Of je in Mij gelooft en of je liefde hebt voor jezelf. Je moet dus wel een bepaald energieniveau hebben om dit te kunnen beleven. Vertrouw erop dat het voor jou op het juiste moment zal komen. Dat kan zijn in een droom, of tijdens een ander moment in je leven wanneer je het heel erg nodig hebt. Weet dat wij ieder van jullie persoonlijk kennen en liefhebben. “

Sept/Okt 2018 – Doe alles met liefdevolle aandacht

Lieve mensen,
Jullie lezen dit bericht misschien even tussendoor, met ingehouden adem en spanning in je lichaam omdat je het zo druk hebt. Ga even goed zitten, kijk met rustige ogen naar de tekst en breng je adem zo ver mogelijk naar beneden in je lichaam. Dan komt ook de boodschap beter over. Elke keer als je iets moet lezen of typen, ga dan rustig ervoor zitten alsof je er alle tijd van de wereld voor hebt. Je zult merken dat je dan veel efficiënter werkt. De tijd is een rekbaar begrip; een minuut kan een eeuwigheid lijken en omgekeerd is dat ook zo. Besef dat jij in controle bent over je leven. Jij bepaalt wat er gebeurt. Maak je niet druk om tijdslimieten en kijk niet elk moment op je horloge. Probeer je werk binnen te tijd af te maken, niet door op de klok te werken maar door gewoon door te werken: met liefde, concentratie en toewijding. Dan zul je zien dat je dubbel zoveel werk verzet als wanneer je constant denkt: ik moet dit nu afkrijgen!
Zo ook in de auto. Als je al laat bent, ontspan dan en geniet van de rit. Zo zul je sneller op je bestemming komen dan wanneer je te hard rijdt en iedereen inhaalt.
Dit zijn eenvoudige adviezen, lieve mens, en toch zijn zij een essentieel onderdeel van de zoektocht naar je eigen kern. Prachtige energie zul je genereren in jezelf als je dit elke dag op deze wijze doet.

Augustus 2018 – Blijf in evenwicht in de dans van het leven

“Lieve mensen,
Jullie gaan je nu langzamerhand weer voorbereiden op de korter wordende dagen. Weet dat deze dagen goed in je leven passen als je beseft dat je elke keer weer verandering leert toelaten. Dus het meegaan met de seizoenen is een aardse dans waar je met gratie aan mee kunt doen. Verwelkom dan ook de weersveranderingen en elke dag die anders is. Voel jezelf een kind van de aarde door met haar mee te bewegen. Dat betekent niet klagen als het regent of bij moeilijke momenten. Ook dat is een hobbel die je moet nemen in je dagelijkse leven. Dus als je het leven met gelijkmoedigheid accepteert, zal het zich ook minder vijandig naar jou openbaren. Natuurlijk kloppen er dingen niet in het leven en zijn er grote problemen met de aarde en haar bewoners, maar probeer in die moeilijkheden je balans niet te verliezen, want een evenwichtig mens kan veel meer bereiken dan iemand die volledig uit evenwicht is. Zo wordt jouw invloed maximaal en kun je met tevredenheid naar de dag terugkijken als je ‘s avonds gaat slapen.
Weet dat Mijn wereld jullie allen begeleidt.“

Juli 2018 – Wees blij met wie je bent

Lieve mensen,
Jullie geven jezelf nog steeds niet genoeg liefde en acceptatie. Kijk eens in de spiegel, wat is je eerste reactie? Is die positief of negatief? Ik zie bij jullie een grote leegte als het gaat om eigenliefde en eigenwaarde. Deze twee lopen hand in hand. Onder eigenwaarde zit zelfacceptatie en dat is een van de moeilijkste dingen die heel veel mensen proberen te krijgen. Realiseer je dat jullie allen gekozen hebben voor het lichaam waar je nu in zit en dat juist dit lichaam jou op zijn best dient voor de vervulling van je opdracht. Je kunt het lichaam uitstekend verzorgen en er dus stalend uitzien, of niet verzorgen en een slonzig uiterlijk hebben. Dat ligt aan jezelf, maar probeer de liefde die je voor jezelf hebt, ook te hebben voor je lichaam en bedank het dagelijks voor wat het allemaal voor je doet, ook al ben je niet helemaal tevreden met je uiterlijk.
Uiterlijk en uitstraling zijn verwante begrippen maar de mens besteedt te weinig aandacht aan zijn uitstraling en te veel aan zijn uiterlijk. De uitstraling is: Wie ben je werkelijk en kan je dit goed over laten komen of sluit je je op in je zelfgebouwde kasteel omdat je niet pijn gedaan wilt worden? De muren van je kasteel zijn schadelijker voor je dan de eventuele schade die jou kan worden toegebracht. Er is een risico als je uit je kasteel komt, maar vertrouw er op dat wij hierboven jou helpen en jou ook weerbaar maken. Dit is de belangrijkste boodschap voor deze zomer, lieve mensen, omdat velen van jullie zitten met je uiterlijk. Ik zeg tegen jullie: wees gelukkig met wie je bent en je lichaam zal zich daarop aanpassen en wees ook gelukkig met het feit dat je gezond bent en dat je moeiteloos ergens heen kan gaan en kunt genieten van het uitzicht.

Juni 2018 – Train je gedachten

Lieve mens,

Je bewustzijn moet gericht zijn op de hogere laag van de eeuwigheid. Blijf je bewust van het feit dat je een goddelijk wezen bent en probeer je aardse leven hierop af te stemmen.
Noem iets in je leven wat je heel graag wilt ontwikkelen en kijk of dit bijdraagt aan het goed voor de wereld.  Dat doe je door je elke keer af te vragen: Is deze beslissing goed voor mij en voor de wereld? Het lijkt omslachtig, maar het zal een tweede natuur worden. Laat je niet naar beneden halen door de gedachte dat je aanwezigheid op aarde alleen maar moeilijkheden brengt voor het milieu. Probeer zoveel mogelijk te doen wat in jouw mogelijkheid ligt. Je aandacht voor de aarde is belangrijk, dus heb haar lief en denk met genegenheid aan haar.

Je ziet dat het nieuwe leven zich grotendeels richt op de innerlijke processen van de mens. Hoe lopen je gedachten, zijn zij positief naar jezelf en naar de wereld? Dit is de trainingsmethode van de komende eeuwen en jij mag hier een begin mee maken. Het is niet voor niets dat jij bent gekozen om dit te beoefenen. Niets is voor niets, elke goede daad telt.
Genieten van je leven is ook zo’n goede daad. Nooit in paniek raken over de toestand van de wereld. Als je positieve gedachten blijft sturen zal dit veel meer helpen dan machteloosheid en onvrede met de besluitvorming. Houd vast aan je eigen gedachtekracht, lieve mens, dan zal de wereld daar beter van worden.

Maart/april/mei 2018 Genezende meditatie voor de aarde

Lieve mensen,

“Jullie hebben de afgelopen tijd een rommelige periode achter de rug en dit is nog niet helemaal ten einde. De aarde roert zich op alle fronten en zij moet nu gesteund worden. Ik zou jullie willen vragen om je aandacht te geven aan de aarde en haar liefde toe te sturen. De aarde heeft dit zeer hard nodig omdat zij in nood verkeert. Zij krijgt de komende dagen als het ware koortsrillingen. Vandaar dat er vulkanen op uitbarsten staan en de grond constant aan het trillen is.
Probeer haar met je gedachten te magnetiseren, reiki te geven of op je eigen manier energie te geven. Je kunt ook een paar punten in gedachten nemen, verbind die punten met elkaar en maak zo een lijn of een vlak waar jouw steun en liefde naar toe gaat. Dat mag in je eigen dorp zijn, maar het kan ook een groot gebied op de wereld zijn. Dat maakt niet uit. Concentreer je op dat gebied en vul het vlak in met liefde. Je kunt er een kleur of een substantie aan toevoegen, bijvoorbeeld iets glinsterends of schitterends. Dat helpt je om je te concentreren en om de liefde gelijk te verdelen over het hele gebied.
Je kunt je ook voorstellen dat je het gebied met je handen omvat en langzaam de energie uitstrijkt, dus de goede energie langzaam verdelen over haar oppervlak.
Deze hulp komt al deze gebieden enorm ten goede, vooral als jullie dit samen doen, lieve mensen. Ik vraag jullie dus om de komende tijd even de aandacht aan de aarde te wijden want zij heeft heilige grond.“

Graag roepen wij de mensen die hier aan mee willen doen op, om elke vrijdag om 21.00 hier tien minuten voor te gaan zitten. Dit gedurende de maanden mei en juni 2018.

Natuurlijk mag je dit zelf iedere dag doen en stuur het door als je wilt!

Februari 2018 – Virtueel versus contant geld

“Lieve mensen,

Jullie hebben een aantal vragen gesteld over het vorige bericht. Ik wil hier het volgende op antwoorden. Jullie hoeven niet per se al je geld van de bank te halen. De reden waarom Ik dit bericht heb gegeven is om jullie wakker te maken zodat je kunt zien hoe het geld verworden is tot iets virtueels en dat is het eerste dat verdwijnt tijdens een crisis. Wat overblijft is de materie. Uiteindelijk blijft de geest en die ziel van alles over, maar wat Ik bedoel met jullie economie is dat de materie datgene is wat je werkelijk in handen kunt houden .Dus als je in een crisis verkeert is het goed om te weten wat je in handen hebt en wat jou door die crisis kan heen helpen. Zorg eerst voor de belangrijkste dingen; een dak boven je hoofd, warmte, goede warme kleding en goed voedsel. Dan komt punt twee wat je nodig hebt en dat is genoeg geld om voedsel te blijven kopen. Alles wat op de bank staat, is virtueel. Zodra je het in handen hebt als geld, is het al iets concreter. Zodra je er iets voor koopt, dan pas is het werkelijk materie (ook een dienst is materie). De vorm van het geld (de briefjes en de munten) is niet materieel omdat als jij een briefje hebt van honderd euro, het stukje papier geen honderd euro waard is. Daar zijn de wereldleiders al lang van afgestapt.
Het is belangrijk dat je beseft dat er een verschil is tussen virtueel geld en contant geld. Natuurlijk kun je niet je hele bankrekening leeghalen en het ergens thuis bewaren. Wat ik je wel aanraad, is om toch een deel ervan van de bank te halen en te sparen. Dit kunnen enkele tientjes zijn of het mag meer zijn. Wat je hierdoor leert, is de waarde van het geld. Dat je werkelijk iets achter de hand hebt waarmee je iets kunt kopen.

De banken zitten met een enorm liquiditeitsprobleem. Als iedereen zijn geld van de bank zou halen, heeft de bank niet genoeg papiergeld om jullie dit allemaal uit te keren. Laat staan dat de bank een onderpand heeft die de waarde van je geld kan compenseren. Dus het is eigenlijk lucht wat de bank heeft. Dit moet de mens zich weer gaan realiseren. Dat wat jij krijgt door het harde werken is geld, maar dat geld is pas geld als je het in handen hebt. Vaak is het zo dat je je rekeningen alleen kunt betalen via een overschrijving van de bank. Daar kan je nu even niets aan doen. Voor de dagelijkse dingen echter adviseer Ik jullie gewoon contant geld te gebruiken. Dat is een teken voor de maatschappij dat er meer geld in omloop moet komen, dus dat het financiële weer wat waardevaster gaat worden. Hoe meer de vraag naar contant geld, hoe duidelijker het signaal naar de regering dat zij iets moeten doen aan het virtuele geld. Aangezien jullie een volksvertegenwoordiging hebben, wil het zeggen dat de stem van het volk gehoord moet worden. Uiteindelijk zal dit ook gebeuren.

Eigenlijk heb je geen bank nodig om geld te kunnen verdienen en kan je je leven precies zo blijven inrichten zonder de aanwezigheid van een geldbewaarder die vaak ook nog geld vraagt als je je eigen geld wilt gebruiken. Heb je heel erg veel geld op de bank, meer dan honderdduizend euro of een andere valuta van gelijke waarde, dan zou Ik hier iets mee doen. Dat betekent iets nuttigs aanschaffen zoals een huis of iets wat zijn waarde niet verliest. Dat huis kan je vervolgens zelf bewonen of verhuren voor een redelijk bedrag aan mensen die in nood verkeren. Zo krijg je de economie rond zonder tussenkomst van derden. Als je veel geld hebt, probeer dan eerst je schulden af te betalen zoals je hypotheek. Belastingtechnisch zal dit minder aantrekkelijk zijn, maar als je het berekent, ben je goedkoper uit, en je hebt zekerheid.

Lieve mensen, vertrouw erop dat je altijd voldoende zult hebben. Wees niet bang om straks niets meer over te houden. Er zal altijd genoeg zijn om van rond te komen. De redenen dat er landen zijn waar er grote armoede heerst, zijn nu te uitgebreid om op in te gaan, maar het is niet een gebrek aan geld wat hier de oorzaak van is. Het is de verdeling van het geld. De hele wereld kan in weelde leven. Daar moeten wij met zijn allen naar toe. Probeer te visualiseren dat die arme landen opeens in weelde kunnen leven: goede huisvesting, voldoende schoon water en voedsel en de invulling van de manier waarop zij willen leven. Dit is allemaal binnen handbereik en dat is als er op een andere manier naar het geld gekeken gaat worden. “

Januari 2018 Informatie over de geldstroom

Lieve mensen,

“Jullie hebben in de afgelopen tijd een energie kunnen waarnemen die lijkt op die van geldelijke uitwisseling, maar dit niet is. Geldelijke uitwisseling is een evenredige uitwisseling van energie die zich uit in de waarde van een voorwerp of een dienst. Je voelt dan wanneer de energie goed stroomt. De afgelopen tijd echter, is er energetisch iets veranderd in de wereld en dat komt door beslissingen van bovenaf in de hoogste regionen van het bestuur van geldelijke instellingen. Zij hebben een besluit genomen dat de geldstroom hoe dan ook moet blijven bestaan. Dit is niet verwonderlijk want dit is al jarenlang het motto, maar de geldstroom is al opgehouden te bestaan en bestaat alleen nog maar in virtuele vorm die gemanipuleerd kan worden door grote instanties. Deze manipulatie zorgt ervoor dat de energie niet meer zuiver stroomt en dat nemen jullie allen waar. In grote lijnen zijn er leugens verteld, zelfs tegen regeringsleiders, over de toestand van het financiële stelsel.
Ik vertel jullie dit om uit te leggen wat die onderstroom betekent die jullie allen kunnen waarnemen. Wat kunnen jullie hieraan doen? Niets, zou je zeggen, maar dat is niet geheel waar. Je kunt erop staan om zelf zoveel mogelijk met contant geld om te gaan. Dus eenmaal haal je je geld van de bank en daar betaal je je goederen mee. Bovendien is het goed om zo nu en dan hier eens iets over te lezen. Er zijn genoeg bronnen op het internet om jullie van deze kennis te voorzien. Ik zeg jullie dit om je voor te bereiden op andere tijden waarin het grote geld weer in omloop moet komen bij de grote massa.
Je kunt nu spreken van een leegloop van de schatkist, welke dan ook, richting enkele grote machthebbers. Dit moet iedereen weten. Het weten van jullie zorgt namelijk voor openheid en dat moet weer terugkomen. Voor jullie is het niet belangrijk wie het zijn maar wel dat je weet dat deze mensen bestaan en zich onrechtmatig bedragen toe-eigenen die onvoorstelbaar zijn. In alle landen gebeurt dit. Ik wil jullie niet bang maken maar juist openheid geven over zaken die in korte tijd veranderen. Iedereen heeft hier mee te maken.”

December 2017 – Geef de Engelen wat extra aandacht

“Lieve mensen,

In alle gelederen ben Ik aanwezig en dat betekent dat Ik iedereen van jullie afzonderlijk ken en dat Ik tenminste eenmaal per dag ieder mens afzonderlijk bekijk. Dan kijk Ik of jij gelukkig bent, of dat je voor een moeilijke beslissing staat en Ik jou nog ergens mee kan helpen. Op al deze momenten kan Ik hulp bieden. Het is niet mogelijk om ieder mens 24 uur per dag te volgen. Daar hebben wij nu de engelen voor. Zij zijn onvermoeibaar bezig om het jullie zo goed mogelijk te laten hebben op aarde en om jullie te helpen je leven en opdracht zo mooi mogelijk vorm te geven. Geef in deze kersttijd de engelen extra aandacht. Koop een engeltje van welke vorm dan ook en zet er een lichtje bij op tafel of altaar. De engelen zien dit en zullen dit met dankbaarheid aanvaarden. De engelen zijn niet alleen aanwezig voor de mens. Ook andere planeten hebben hun hulp nodig en de engelen krijgen zelf ook de gelegenheid om te groeien in wijsheid.

De hele schepping groeit, lieve mensen. Dit moet je afgescheiden zien van groter worden. Het is niet een toenemen in omvang, maar op energetisch gebied een vergroting van de wijsheid en de inzichten. Dus een groeiend heelal wil niet zeggen dat het in omvang toeneemt, maar dat is even terzijde. Het gaat nu om de engelen die steeds beter zichtbaar worden in jullie wereld. Let dus op, zeker in donkere tijden als je ergens een licht ziet wat je niet kunt verklaren, kan het een engel zijn die zich aan het manifesteren is.
Als je de engelen roept, komen zij meteen. Niet altijd de engel die je geroepen hebt, maar wel een die jou kan helpen. Velen zeggen: “Roep Raphael of Michael op“, maar daar kunnen zij niet altijd aan voldoen. Zij hebben zelf een hoge taak hier en die gaat voor. Weet echter wel dat jullie nooit zonder hulp zitten, hoe diep en donker de dagen nu ook zijn. Ik wens jullie allen een lichttijd toe vol liefde en vertrouwen en geef jullie alle zegen. “

Nov 2017 – Liefde voor jezelf is de basis

“Lieve lezer,

Maak je geen zorgen over de toestand van de wereld maar probeer je eigen omgeving te beïnvloeden. Dat doe je door je positief op te stellen en van binnenuit te stralen zodat je een inspiratie vormt voor anderen. Natuurlijk heb je wel eens je dag niet, maar je positiviteit moet een basis zijn. Dus eigenlijk spreek Ik hier over eigenliefde. Probeer die liefde voor jezelf zo te laten stralen zodat het alles aanraakt. Dan zie je dat jij in alles weerspiegeld bent en dat alles in jou weerspiegeld is. Alles is één. Als je dit vanuit je diepste zelf weet en doet, ben je een lichtpunt op de wereld en hoe meer lichtpunten er zijn, hoe makkelijker de omwenteling van duister naar licht plaats kan vinden. Het goed doen op aarde, dus wat jullie doen als je mensen helpt in welke vorm dan ook, komt voort uit die diepste bron. Daarom hamer Ik zo op eigenliefde. Natuurlijk moet je doorgaan met het helpen van mensen want elke handeling die je verricht, straalt licht uit. Elk vriendelijk woord wat je zegt, geeft verlichting.

Wat voor jou echter het belangrijkste is, is dat je geeft vanuit je ziel. Het geven vanuit je hart wordt verkeerd begrepen. Je geeft vanuit eigenliefde, dus dat stralen is het geven. Je mag altijd geven, lieve mens, maar geef eerst liefde aan jezelf. Zorg voor een basis van harmonie, dan zal de ellende op aarde jou ook niet meer zo raken waardoor je er meer tegen kan doen. Het accepteren van het lijden door het zelf op je te nemen is contraproductief. Als je dit begrijpt, ben je al een heel eind, lieve mens. Neem je voor om deze maand nog, jezelf te oefenen in totale zelfacceptatie en liefde voor jezelf.”

Sept/Okt 2017 – Je bent niet machteloos op het wereldtoneel

Lieve mensen,

De chaos in de wereld neemt toe en jullie zorg hierom ook. Het gevoel van machteloosheid lijkt de overhand te krijgen, daarom wil Ik jullie zeggen dat het individu centraal staat op de wereld. Jij als enkeling kunt veel meer bereiken dan je denkt. Geef niet op, neem je plaats in en zeg wat je intuïtie je ingeeft. Spreek je uit, zwijg niet omwille van de vrede of omdat je onzeker bent hoe het wordt ontvangen.

Ben je bang voor een kernoorlog? Stel je in op de strijdende partijen en verbind die individuen met Mijn hemelen. Dus stel je bijvoorbeeld Kim-Yong-Un voor met op zijn kruin het zilveren koord wat tot in de hemel reikt. Visualiseer dat daar heldere kosmische energie doorheen stroomt van de hemel naar zijn persoon toe. Zet hem dan in het stralende hemelse licht en voel als het ware die warmte iedere cel in zijn lichaam bereiken. Doe dit ook met president Trump en ieder ander die je wilt helen. Als meerdere mensen dit doen, gaat er een veld open en wordt er energie ontsloten die dan blijft stromen. Deze mensen blijven grote druk ervaren van hun positie, de mensen om hen heen en ook hun ego, maar het gaat om enkele momenten van helderheid die hen in staat stelt verbinding te maken met hun ziel.Dan zien zij de wereld zoals Ik het zie en weten zij wat er gedaan moet worden.

Heb je angsten over je eigen leven? Dat je de kosten niet meer kunt betalen of je je kinderen niet datgene kunt geven wat je graag wilt? Blijf jezelf zien als iemand die ongelimiteerde krachten bezit om alles waar te maken wat nodig is. Liefde, vertrouwen en gevoel van eigenwaarde zijn de belangrijkste dingen om te bezitten en om door te geven.
Je zult zien dat er dan oplossingen komen uit heel verrassende richtingen.

Stem je af op het netwerk van licht en verbind je met die mensen die jij de moeite waard vindt.
De intentie van jou als individu telt in het leven, dat is waar wij naar kijken.

Aug 2017 – Kies zelf je les voor de komende tijd

Lieve mensen,

Jullie hebben een prachtige zomer gehad en nu komt een prachtige herfst. Het is nog niet helemaal zover, maar jullie bereiden je alweer voor op een nieuwe periode van ontplooiing en wellicht verdieping die in de wintermaanden altijd zo plezierig is.Jarenlange ontwikkeling heb je achter de rug, lieve mens en er staan nog jaren voor je. Het is belangrijk om jezelf af te vragen : Waar sta ik nu? Ben ik voor mijn eigen tijdslijn qua ontwikkeling op schema of loop ik zelfs een beetje voor? Het kan ook het geval zijn dat je voelt nog heel veel te moeten leren. Stel jezelf dan de vraag: Wat is het belangrijkste wat ik de komende maanden moet gaan leren? Is dat geduld, concentratie, loslaten of wellicht jezelf neer te zetten, te uiten op momenten dat je je het liefste zou willen terugtrekken? Ga nu op zoek naar iets wat jou aan deze les kan helpen herinneren. Het kan een mooie steen zijn die je op tafel neerzet, of een kettinkje met een steentje, of iets wat je in je zak kunt meedragen. Als je er naar kijkt of het aanraakt, word je aan je gekozen ontwikkeling herinnerd. Doe dit drie maanden lang. Je zult zien dat je je veel sneller ontwikkelt dan je zelf denkt.

Nieuwe tijden zijn ophanden, lieve mens en jullie zullen je verbazen over de rare sprongen die sommige regeringsleiders zullen maken. Leef je eigen leven en iedere positieve gedachte die je uitzendt is er één. Concentreer je op hoe jij je leven leeft, hoe zuiver jij bent. Dat geeft de aarde de liefdevolle impuls die op dit ogenblik heel erg nodig is.

Zomer 2017 – Creëer je eigen toekomst

Lieve mensen,

“Jullie hebben nu de tijd om je leven om te gooien in elke zin van het woord. Deze tijd is er een van heroverweging en herbeschikking. Hoe oud of jong je ook bent, elk mens mag kijken of hij het leven wat hij nu beleeft, nog wel zo leuk vindt. Als dat niet zo is en de oplossing ligt hem in het kiezen voor een andere weg, dan is nu de gezegende tijd hiervoor. Dit kan op allerlei gebied zijn: werk, huis, relatie, kinderen, spirituele ontwikkeling enzovoorts. Het is energetisch ook een goede tijd om alles nog eens van bovenaf te bekijken en eerlijk in jezelf te vragen: Wat wil ik nu eigenlijk? Wat is mijn diepste wens?
Ga daarvoor. lieve mensen. Probeer wel te kijken of die wens werkelijk uit je ziel komt, dus ga het niet van de ene dag op de andere al vormgeven, maar voel hoe diep deze wens gaat. Dan komen er allerlei omstandigheden op je weg waardoor het makkelijker wordt om die wens in vervulling te laten gaan.
Het is nu een moment voor Mij om de wereld nog een kans te geven om zichzelf te redden door de terugkeer van de ziel in de mens aandacht te geven. Ik heb het millennia lang aangekeken en zie dat er nu beslissingen genomen moeten worden over de toekomst van de aarde. Jullie nemen je beslissingen over de toekomst van je leven. Zoals het in het groot gaat, gaat het in het klein.
Hier komt er een opening van de kosmos voor de toekomst. Stel je voor dat die opening een tunnel is waar jij nu rechtstreeks in kunt kijken en zo je eigen toekomst kunt zien. Wat zie je aan het einde van die tunnel voor jouzelf? Is dat een ego wens of krijg je die door van onze zijde? Vangt je ziel dit op en spreekt zij tot jou?
Dit is jouw opdracht voor deze zomerperiode om hier eens naar te kijken. Richt je bewustzijn zo dat je serieus met je toekomst bezig kunt zijn en hier een wens voor kunt uiten die wij dan kunnen waarmaken. Geen angst om je wens uit te spreken. Als je na een tijdje vindt dat je wens niet zorgvuldig genoeg is verwoord of dat je iets anders wenst, zeg het dan meteen. Er is altijd mogelijk om een aanpassing te doen als de wens uit je hart komt.
Van hart tot hart spreek Ik nu met jou, lieve mens.”

April 2017 – Vertrouwen en overgave

Lieve mensen,
Het is nu rustig in je hart als je dit leest. Je bent klaar om informatie te ontvangen die je verder kan brengen op je mooiste levenspad. Dat is dat jij moet beseffen dat je controle over het leven daarin bestaat dat je je eigenschappen goed gebruikt ten gunste van jezelf en alle levende wezens. Dat is alles. Je hebt dus verder geen zekerheden behalve dat jij goede intenties hebt en je je leven zo goed mogelijk invult. Het gaat er niet om dat je grip houdt op je leven maar dat je juist je leven aanbiedt aan Mij in de vorm van vertrouwen en overgave. Als je dit hebt kom je feilloos op je bestemming en dat is: het grote geluk ervaren op aarde. Blijf je ronddraaien in je eigen onzekerheid en angst, dan zul je dit niet kunnen bereiken omdat je energieniveau dan niet hoog genoeg is om die gelukzaligheid te kunnen absorberen.
Veel mensen leven hun leven onbewust met op maandag een bepaald gerecht, op vrijdag een sociale avond en in het weekend familie en vrienden over de vloer. Dat is prima, maar als je meer wilt dan is dat er en dan zul je merken dat je steeds meer de diepte in wilt gaan van het weten en de kennis die hier in Mijn gelederen voorhanden is. Jij bent zo iemand en hoe klein je huis ook is, je hart is groot en dat is het belangrijkste. Wij kunnen dit zien en passen onze gaven aan aan het energieniveau van onze geliefde mens. Dus hoe meer energie je tot je kan nemen, hoe meer wij kunnen geven. Zie dus dat dit geen straf is op de zonde als je minder krijgt, maar een kosmische wet dat wat niet in een glas past, er ook niet bijgedaan kan worden. Blijf jezelf ontwikkelen door vragen te blijven stellen en je wensen kenbaar te maken. Dan komt er een nieuwe tijd voor jou aan, lieve mens, en die tijd is niet zo ver weg.

Maart 2017 – Verkiezingen

Lieve mensen,
Een opmerkelijk bericht over de verkiezingen!

“Het is nu in jullie land een rommelige tijd met de verkiezingen en de toestand in de wereld. Iedereen vraagt zich af hoe het zal gaan met het presidentschap van Erdogan in Turkije en dat van Trump in Amerika. Weet dat deze mensen opstaan om de wereld te laten zien dat alleenheerschappij niet de oplossing is. Dit doen zij op verschillende manieren. De een wil heerschappij over de wereld en de ander wil dat ieder land rekenschap aflegt aan Amerika.
Ik zie voor jullie in politiek Nederland een lastige tijd aanbreken omdat jullie je ondanks de vele partijen je niet vertegenwoordigd voelen. Dat is omdat de staat zoveel invloed heeft dat een individuele partij daar niets tegen kan doen. De verkiezingen zijn niet helemaal eerlijk gegaan. Er zijn vooropgezette plannen geweest om Geert Wilders opzij te schuiven. Het is moeilijk om jullie een beeld te laten zien van hoe het had moeten gaan, maar in het kort is het zo dat er een partijenstelsel moest komen dat het grootste gedeelte van de bevolking vertegenwoordigt. Dus geen moeizame kabinetsformatie, maar dat de grootste partijen met elkaar moeten samenwerken. Een partijleider kan dus niet zeggen dat hij per se niet met een andere partij wil regeren. Dat is de keuze van het volk en zo zal het moeten geschieden, ook al is die keuze er een van partijen die lijnrecht tegenover elkaar staan. Natuurlijk krijg je dan een poldermodel, maar dat is beter dan dat een groot deel van de stemmen niet gehoord worden in politiek Den Haag. Jullie hebben gekozen voor een bepaalde richting en die moet worden ingeslagen. Die kan niet genegeerd worden omdat één partij niet met een andere wil samenwerken. Dit wordt een lastige zaak omdat het geen eerlijke uitkomst is als er een formatie komt zonder de partij van Geert Wilders. Ik zeg hiermee niet dat Ik graag wil dat alle ideeën die Wilders heeft, worden uitgevoerd, maar de bevolking kiest en die keuze moet worden gehonoreerd. Dan kan de bevolking zelf leren van haar keuze. Zo leert een land zichzelf besturen.

Ik heb al meerdere malen gezegd dat er kleinschaligheid moet komen voor het besturen van grote groepen mensen. Er moet niet gecentraliseerd worden maar juist gedecentraliseerd. Ieder land weer zijn eigen opdracht en manier van leven. Er mag niet iets worden opgelegd vanuit een virtuele staat die Europa heet. Jullie kunnen ervoor zorgen dat Nederland energie neutraal wordt en dat ieder een goed salaris heeft en dat er goed wordt gedaan voor kansarme mensen. Niet alleen in eigen land . Dat moet op een andere manier worden geregeld dan nu en in het beste geval moet het zo zijn dat er bepaalde organisaties komen die hiervoor in het leven geroepen zijn. Je hebt dan geen politieke afdeling nodig voor hulp aan armen, maar een vaste organisatie die betaald wordt vanuit de politiek. Die geldstroom is een vaste dus het hangt niet af van de gekozen partij. Dan praten wij echter over een heel ander stelsel wat nog niet aan de orde is.

Wat kan jij doen op dit moment? Bij jezelf blijven. Eerlijk zeggen wat je voelt en denkt. En het leven zoveel mogelijk op jouw manier beleven. Niet alles maar accepteren, maar werkelijk zeggen wat je wel en niet wilt. Veel mediteren en dat is Mij aanroepen. Ga elke dag even zitten; kom tot rust en dan kan je iets zeggen of vragen, antwoord krijg je altijd.
Zo blijf je in contact met hoop, geloof en liefde.”

Februari 2017 Neutraliseer het kwaad door gedachtekracht

“Lieve mensen,

Het is mogelijk om energetisch zo in het leven te staan dat je niet meer in een gat valt als je sommige dingen hoort of leest die jou van je stuk brengen . Dat is vaak bij een ramp of bij mishandeling van mens of dier etc. Probeer als je zoiets leest, hoort of ziet, er meteen liefde tegenover te stellen en stel je dan voor dat de daders die handeling gaan goedmaken. Zij gaan het repareren of die mens of dat dier in liefde opnemen. Dit is een methode om de balans te herstellen van het kwaad dat is gedaan. Het lijkt niet op te wegen tegen de daad van kwaad, maar als je het van onze kant bekijkt, wordt er naar die gebeurtenis meteen positieve energie gestuurd. Vaak is het moeilijk om er liefde naar toe te sturen omdat je te aangeraakt bent door de ernst van de situatie. Als je er echter een handeling van maakt, dus visualiseert dat die persoon juist het omgekeerde doet, zet je dat al bijna in de stof en als meerdere mensen dit doen, zal de ernst van de situatie daardoor verzacht worden. Natuurlijk blijven de slachtoffers dezelfde, en als er mensen of dieren zijn doodgegaan blijven zij dood, maar energetisch gezien wordt de lading minder en kunnen die mensen of dieren ook in grotere positiviteit hun weg vervolgen. Het doet dus altijd goed.
Je kunt ook als je misstanden ziet in de natuur of elders, daar mooie gedachten naar toe sturen of visualiseren dat jij iemand naar dat gebied stuurt om te helpen. Dit zal aankomen. Voor jullie is het lastig omdat je de resultaten van je acties niet kunnen meten of zien, maar voor ons hier is het duidelijk zichtbaar. Het gaat erom dat jullie leren steeds meer energetisch te denken en dat de gedachtekracht de moeder is van alle schepping. Oefen hier eens mee. Het zal je in balans brengen en je komt op een hoger energetisch niveau terecht.”

Januari 2017 – Liefde voor jezelf

Lieve mensen,

Maak je nu op voor een nieuwe energie die in je leven is gekomen en dat is niet alleen door het nieuwe jaar maar ook door de stand van de planeten. Het is nu de bedoeling dat de mens zijn eigen licht gaat herkennen en dat gaat uitdragen. Wat Ik van jullie vraag voor het nieuwe jaar is liefde voor jezelf!
Het betekent zoveel liefde in jezelf herkennen dat je beseft dat dit de grote verbinding is tussen jou en alles wat er om je heen is. Als je dit voelt, ben je één met de schepping en kan je ook zien dat je één bent met je medemens, en dat de ander diezelfde goddelijke vonk in zich heeft als jij. Die liefde voor jezelf komt voort uit het begrip dat je niet om kan vallen omdat je zo sterk staat en dat die kracht gebruikt wordt ten goede van jezelf en de wereld. De herkenning van je eigen middelpunt is de ander hierin weerspiegeld zien en dat betekent dat je plotseling veel sterker op de aarde staat. Je komt meer zelfverzekerd over omdat je weet dat ieder dat in zich heeft en dat het bij jou alleen maar aangeboord hoeft te worden en je staat al in je kracht. Het vinden van die eigen kracht is dus niet het ontkennen van de kracht in de ander, integendeel.
Als je dit doet, kom je energetisch op een hoger niveau en als iedereen dit doet, zal de hele mensheid verlicht zijn. Dit is verlichting: de totale acceptatie van jezelf en het zien van de verbondenheid van jou met de schepping en het herkennen van Mij in jezelf.

Kerst 2016 Visualiseer de hemel op aarde

“Lieve mensen,

Jullie hebben het allen druk met het versieren van jullie huizen en het bedenken hoe je je familieleden en vrienden een zo prettig mogelijke kersttijd kan bezorgen. Het is belangrijk om in deze tijd je bewustzijn op een hoger plan te brengen. Weet dat jullie het allemaal goed doen en dat je in deze tijd je gedachten ook moet laten gaan over je zielsbewustzijn.
Ga de komende dagen even naar buiten, adem de frisse lucht in en vraag jezelf af: Wat heb ik in deze tijd voor mijn eigen ziel gedaan? Heb ik ook rustig gezeten en haar aandacht gegeven? Heb ik mij geconcentreerd op de hemelen en alle goede krachten die zich daarin bevinden en heb ik mij daarmee in gedachten verbonden? Het zijn je gedachten die je wereld creëren, lieve mens. Dus creëer voor deze tijd een opening in de hemelen waardoor ieder het schoons kan zien wat wij hier hebben. Weet dat jullie dit kunnen beleven en dat doe je door je bewust te zijn van onze aanwezigheid en te vertrouwen op je eigen kracht als goddelijk wezen. Laat de hemel neerdalen op de aarde. Visualiseer dit en maak het zo mooi als je kunt. Doe dit de komende dagen voor Kerst en neem dan de hele wereld mee in je visualisatie, wij doen de rest.
Voor ieder is er geluk en zegen voor het komende jaar.”

November 2016 – Verliezingen USA – Stuur liefde naar het volk

“Lieve lezer,

Maak je niet bezorgd over de verkiezingen die in Amerika plaatsvinden. Het gaat er niet om of het Hilary Clinton wordt of Donald Trump, maar of het Amerikaanse volk de komende jaren in evenwicht mag leven en dat evenwicht wordt niet bewerkstelligd door een van deze twee kandidaten. Wat Ik hiermee wil zeggen is dat jullie energie moeten sturen naar het Amerikaanse volk en zo hun intuïtie naar boven halen. Geef ze het licht waar zij om vragen. Zij weten dat het een heel zware tijd gaat worden. Een president kan hier wel het een en ander aan doen maar de grote impact van de huidige tijd staat buiten de invloedssfeer van zelfs de Amerikaanse president. Ik zie het voor het Amerikaanse volk de komende tijd heel moeilijk worden, maar er zijn ook lichtpuntjes. Als het donker wordt, wat ga je dan doen? Je steekt een lichtje aan. Dus als de tijden zwaar worden komen er altijd lichtpuntjes naar boven. Dat gaat nu ook gebeuren in Amerika. In deze zware tijd komen er allemaal mensen op voor elkaar en er komen mensen die prachtige dingen gaan doen. Voor anderen maar ook voor de aarde. Het is wel zaak dat de gevestigde orde die lichtpunten niet gaat uitdoven. Daarom moeten jullie je liefdevolle energie laten gaan naar al die mensen maar juist ook naar de mensen die in angst leven om hun comfortabele leventje te verliezen. Vooral naar het handjevol burgers wat aan de top staat van de wereld door de geldsystemen. Zij beheren en beheersen alle cash flow van de wereld. Dit handjevol mensen zorgt ervoor dat er zoveel armoede is. Stuur vooral je liefde en licht naar deze mensen. Als jullie dit allemaal doen, komt er een omwenteling en zullen zij eindelijk het geluk vinden wat zij dachten te vinden bij al hun miljoenen en macht over mensen. Probeer dus deze dagen elke dag even stil te staan bij het Amerikaanse volk en alle mensen die daar wonen. Ook de illegalen die het zo moeilijk hebben om hun kostje bij elkaar te rapen en dan ook nog eens geld naar huis moeten sturen. Wees bij al deze mensen, lieve kinderen en dan zal er een oplossing komen, bij welke president ook. Het ligt dus niet aan het kopstuk, maar aan de grote bewegingen van de samenleving en die enkelen die het geld in handen hebben.

In korte tijd gaat er een geweldige omwenteling plaatsvinden die mensenlevens gaat kosten. Dat is het begin van een nieuwe tijd. Jullie denken dat er oorlogsdreiging is en die is er ook, maar een derde wereldoorlog is nog niet aan de orde. Het is wel zeer onrustig overal en dat speelt zich af in tientallen lagen. De financiële laag is Mijn grootste zorg en Ik probeer die mensen zo aan te raken dat zij zien dat het geluk buiten de geldstroom ligt en dat de geldstroom een levensader is. Die levensader bereikt iedereen. Je kunt niet die ader proberen af te knijpen of om te leiden voor eigen gewin. De mens moet inzien dat geld iedereen moet bereiken wil het een vruchtbare uitwerking hebben op mens en natuur. De mens is het gelukkigst als hij zichzelf kent en ziet dat hij zijn eigen grootste weldoener is door anderen te helpen. Luxe is datgene wat je nodig hebt en niets meer. Ik geef elk mens dit in overvloed.
Ik geef jou de sleutel, lieve mens, om de deur van je eigen schatkamer te openen en daar alles te zien glinsteren wat van jou is en dat is liefde voor jezelf. Het besef een goddelijke kern te hebben is daar een voorbeeld van. Eigenliefde moet je hebben voordat je kunt gaan geven. Je kunt alles creëren als je je dienstbaar opstelt naar Mij toe. Laat Mij toe in je leven en je kent jezelf.”

September/oktober 2016 Terug naar binnen

“Lieve lezers,

Het is nu tijd voor jullie om je huis weer gezellig te maken en even te kijken of je niet een grote verandering wilt aanbrengen in je inrichting of de opbouw van je spullen. Voel of jij na alle energie van de zomer nog steeds past bij de manier waarop je je huis hebt ingericht. Zie dus de inrichting als iets bewegends. Dat wil niet zeggen dat je ieder seizoen nieuwe dingen moet kopen, maar probeer de spullen wel te zien als bewegende objecten. Zij bewegen dus mee met jouw energie. Het is een natuurlijk proces dat je soms dingen wegdoet en weer iets nieuws aanschaft. Soms ben je gewoon op iets uitgekeken. Het is goed om even te kijken hoeveel objecten je hebt die je nooit aanraakt. Wat er in je huis moet staan zijn spullen die je gebruikt, en dingen om het mooi te maken. Ook die moeten aangeraakt worden en deel zijn van het leven. Als je twijfelt over iets, haal het dan een poosje weg en kijk of je het mist.
Als je iets heel erg graag wilt hebben, vraag je dan af waarom. Als je omstandigheden het toelaten, koop het of stel je voor dat het er al is en kijk of het aan je verwachtingen voldoet. Meestal is het zo dat je de zaken die je heel erg graag wilt hebben, krijgt, op welke manier dan ook. Wees er zeker van dat het op je pad gaat komen maar het nu misschien nog niet de tijd is. Of als het maar niet wil lukken: waarom niet? Is er iets wat je moet veranderen in je energie, moet je het loslaten? Moet je blij zijn met wat je hebt en van daar uit ruimte creëren voor nieuwe dingen? Zo gaat het ook in je leven. Je huis weerspiegelt je leven. Als de energie stroomt in je huis, doet het dat ook in je leven.
Ga er de komende tijd van uit dat je altijd datgene krijgt wat goed is voor je en wat jou gelukkig doet zijn. Nu is het goed om je te concentreren op je werkelijke bezigheden. Wat zijn de belangrijkste dingen die je moet doen? Voer die uit en geef jezelf de tijd om je aan te passen aan de nieuwe energie die tot je komt. Ga komende tijd rustig verder en tegelijkertijd zie elke dag als een nieuwe belofte die voor jou de dingen invult die je zo graag wilt. Als je met die intentie de dag begint, zal hij veel blijer verlopen. Moeiteloos kom je dan bij je eigen kern terecht.”

Augustus 2016 – Klein ritueel om de aarde te zegenen

Lieve mensen,
Jullie gaan nu een tijd tegemoet waarin de instellingen van de aarde worden veranderd. Dat betekent dat er gebeurtenissen plaatsvinden die de aarde op een bepaald energieniveau brengen. Je kunt dit vergelijken met rillingen van het lichaam. Zo gebeuren er rampen zoals aardverschuivingen en aardbevingen. Dit zijn de stuiptrekkingen van de aarde om zichzelf in evenwicht te brengen door overal gelijksoortige energie te laten stromen en de blokkades op te heffen. Die worden gevormd door aanslagen en plaatsen waar groot leed wordt veroorzaakt. Dit kunnen ook plaatsen zijn waar de natuur geweld wordt aangedaan. Al deze plekken zijn eigenlijk zweren op het lichaam van de aarde en moeten worden bestreden met liefde en harmonie. Die harmonie komt als mensen aandacht besteden aan het welzijn van de aarde en alles wat daarop leeft en is. Het is nu zo dat vele mensen onbewust op aarde leven en zich alleen bewegen in hun eigen energetische cocon die vaak nauwer is dan wat mensen nodig hebben. Deze mensen hebben een soort tunnelvisie en bemoeien zich niet met het grotere geheel.

Wat ik van jullie wil vragen is of je de komende drie maanden elke dag een ogenblik wil stilstaan bij de aarde en haar liefde sturen. Dit kun je doen door een glas water te nemen en het te zegenen door je handen eromheen te leggen en een woord van liefde over het water uit te ademen. Dan ga je naar buiten en gooi je het glas water leeg. Over je plantjes of over de aarde zelf, het mag ook de stoep zijn als je geen natuur in de buurt hebt. Ook de stenen hebben liefde nodig. Als je op een flat woont gooi je het uit op de planten op je balkon of op het balkon zelf. Je mag het ook in een flesje doen en het beneden uitgooien. Denk niet dat het geen zin heeft. Als meer dan twintig mensen dit dagelijks doen, verandert er al iets aan de energie op aarde. Kun je nagaan hoe groot die kracht is. Maak er een ritueel van. Je mag het ook langer dan drie maanden doen want je zult merken dat je er zelf behoefte aan hebt. Je zult je meer verbonden voelen maar ook meer kracht krijgen door de uitwisseling. Als jij de aarde iets geeft, geeft zij meteen iets terug in de vorm van innerlijke kracht, zegen, energie, liefde of moed. Net wat jij die dag nodig hebt. Als iedereen dit zou doen, wordt de aarde op alle plekken weer vruchtbaar.

Maak je los van de oude patronen die jou naar beneden halen en geef jezelf de kracht om ze weg te duwen en er de emotionele lading af te halen. Als je vroeger altijd hebt gehoord dat je iets niet kon of dat je niet goed genoeg was, zet dit in een ballon, vul hem met licht en laat hem opstijgen naar het licht waar het zal worden getransformeerd. Jij hebt er dan geen last meer van. Elke keer weer laat je zo’n ballon op en je zult merken dat dit jou werkelijk lichter maakt. Maak je op voor mooie tijden ondanks alle ellende zoals invasies, aardbevingen, aanslagen en oorlogsdreiging. Al die zaken zijn uitingen van onvermogen en vervang die nieuwsflitsen door harmonie en licht te sturen naar de desbetreffende mensen en plaatsen. Één gedachte is al genoeg. Nooit opgeven te vertrouwen op goede afloop.

Juli 2016 Vrije wil

Lieve mensen,

Maak je geen zorgen over jullie toekomst want die ligt vast. Jullie kunnen zelf veel doen in het leven, maar bepaalde lijnen zijn al ingevuld door ons. Daarom is het zo dat mensen sinds de vroegste tijden discussiëren over vrije wil. Die vrije wil is er altijd. Er is altijd een mogelijkheid om je aandacht te richten op bepaalde zaken en dingen te willen beleven. Dus als je per se iets wilt doen, moet je het doen.
De ziel wil echter automatisch onze weg volgen. Dat is altijd de mooiste weg. In jezelf speelt zich wel eens een conflict af: wat zal ik doen, wat is het beste voor mij? Vraag jezelf dan ook af: wat is voor mijn levensgeluk de beste stap? Dan kunnen wij dat gemakkelijker voor je invullen.
Het feit dat er bepaalde zaken vastliggen kun je anders zien en wel in blijdschap dat het geluk toch wel komt, wat je ook doet. Dat is geen vrijbrief voor allerlei wilde uitspattingen die je uiteindelijk van je pad af kunnen leiden, maar het is wel een ondersteuning voor je ziel dat jij uiteindelijk datgene kiest wat het beste is voor je ziel en dus voor jouzelf. Geef jezelf dus de liefde die je verdient en op die manier kom je dichter bij je ware kern. Die kern weet als geen ander wat het beste is voor jou.
De mooiste uiting van vrije wil is om datgene te kiezen wat wij voor jou bepaald hebben.
Zie dus de samenwerking tussen hemel en aarde als een zegen in plaats van iets waar je tegen moet vechten. Je bent al vrij. Die vrijheid heb je al gekozen door op aarde te willen leven. Het feit dat er zaken vastliggen moet eerder een troost dan een hindernis voor je zijn.