Kerstbericht 2023 – Kijk eens in een kaarsvlam

“Lieve allen,

Mijn grootste wens is om jullie gelukkig te zien. Hiervoor doe Ik alles wat in Mijn macht ligt en het is dan ook in deze tijd dat het licht in jullie zielen zal worden aangeraakt en op een hogere trilling gebracht. Je krijgt dan een moment van innerlijke kracht, zonder dat daar aanleiding voor is. Je innerlijke stem spreekt en je voelt je lichtlichaam groter worden. Dit geeft jou moed en kracht om weer verder te gaan.
Kijk deze dagen eens een paar minuten in een kaarsvlam, lieve mens.
Het is een weldaad voor je geest die dan rustig wordt en het maakt verbinding tussen de twee hersenhelften. Drink daarna iets warms, zo blijft het gevoel van welbehagen.
Bijna ieder van jullie wil de wereld redden. Door in de kaarsvlam te kijken en alle goeds te wensen voor de gehele wereld, draag jij je lichtje bij aan het grote Licht van Mijn zegen.
Ik heb je innig lief, liefste mens, ga in Mijn Licht verder.”