Maart-April 2023 – Laat je ziel spreken

Lieve dienaren van het Licht,

Wat Ik vandaag met jullie wil bespreken is het wezen van verlichting. Dat is het erkennen van je eigen goddelijkheid. Het is dus van groot belang dat jullie zelf gaan zien hoe groot het aandeel is van het licht in jullie ziel. Bijna ieder mens stopt zijn ziel een beetje weg of laat haar op de achtergrond de persoonlijkheid toefluisteren. Het is de bedoeling dat de ziel op het podium staat en vrij mag spreken. De persoonlijkheid mag daar gerust bij komen en ook iets zeggen, maar de ziel moet vrij baan krijgen.
Ga met je gedachten naar je ziel en zeg: ‘Mag ik jou uitnodigen om vandaag te spreken op het podium van mijn leven?’ Daar zal je ziel altijd positief en met vreugde op antwoorden. Je bemerkt dan een groot verschil in hoe je dag gaat verlopen. Je zult veel lichter lopen en de gebeurtenissen volgen elkaar op logische wijze op, zodat je op een gegeven moment denkt: ‘Wacht eens even, ik had een plannetje, dat heb ik uitgevoerd en dat loopt perfect! Van het een komt het ander en nu weet ik precies wat ik moet doen.’
Dan merk je dat je als een surfer op een golf zit die jou meedraagt. Om het licht in jezelf toe te laten hoef je helemaal niet zoveel te doen, maar het bewustzijn moet daar de eerste stap in nemen door het ook te willen. De wil komt daar dus wel bij kijken, lieve kinderen. Je moet willen dat je ziel gaat spreken en als je dat eenmaal een paar keer hebt ervaren, dan wil je niet meer anders. Dan is het leven zo mooi en gaat het jou zo voor de wind dat je dit niet meer kunt missen. Het is de belangrijkste stap voor de komende tijd en Ik zou heel graag die stap nu met jullie allen willen zetten. Al mijn zegen en liefde voor jullie hoor kinderen.”