Mei 2020 – Beleef je vrijheid

“Lieve mensen,
Het is nu tijd voor jullie om je volledige vrijheid weer te nemen en dat betekent fysiek zoveel mogelijk de oude situatie weer opzoeken waarin je vrij kon bewegen en mentaal die vrijheid blijven aanraken, dus niet de gedachte hebben: ik word beperkt in mijn bewegingen; maar constant denken: Alles is mogelijk. Dan opent zich een extra energieveld waardoor je je veel blijer voelt.
Het is voor iedereen moeilijk om de juiste informatie te krijgen omtrent het corona virus. De hele wereld is er mee bezig en wordt ermee geconfronteerd. Wij hier zijn er indirect mee bezig en dat betekent dat wij inschatten waar onze hulp het meest nodig is en het beste kan worden ingezet. Jullie krijgen altijd hulp van onze zijde. Inzichten worden jullie gegeven, en vertrouw op je intuïtie. Als die zegt dat er een maatregel niet klopt, ga dan eens zoeken naar de reden waarom. Deze tijd is er een van het bewust zoeken naar de waarheid. Blijf dit doen, lieve mensen, ook als deze tijd voorbij gaat en er een relatieve rust gaat komen. Jullie hebben nu gezien dat jullie zeer flexibel zijn en veel meer kunnen dan je denkt.
Het financiële stelsel krijgt een grote deuk en dit zal leiden tot een financiële crisis, dus de problemen zijn nog niet voorbij.Ik raad jullie aan er eens over na te denken waar je je geld het beste aan kunt besteden. Het beste is om het in iets te stoppen waar je enorm veel plezier aan hebt. Het op de bank laten staan is geen goed idee. Soms kan het niet anders, maar mocht je toch al graag iets willen kopen wat duurzaam is, dan moet je dat doen, lieve mens.
Het zijn concrete adviezen, maar ook die zijn soms nodig. Probeer elke dag even een uur uit te rusten op een mooie plek in de natuur. Dat geeft jou weerstand en energie.
Alle zegen is bij jullie.”

April 2020 – Leer dansen in tijden van crisis

“Lieve mensen,
Moeilijke tijden zijn nog niet ten einde, maar de energetische afstemming van de mensheid ligt nu veel hoger dan voor de crisis. Mensen waarderen weer hun basiswaarden en de dankbaarheid naar de harde werkers in de zorg is groot. Dit geeft een verhoging van de liefdesenergie op aarde. Aanzienlijke verbeteringen kunnen nu doorgevoerd worden en Ik zie bij ieder van jullie een probleemoplossend vermogen bovenkomen dat heel goed gebruikt kan worden voor de toekomst. Wees niet bang voor de toekomst. Weet dat je altijd jezelf en je intuïtie bij je hebt om een situatie op juistheid te beoordelen.
Deze coronacrisis is niet iets wat op zichzelf staat. Het is een gebeurtenis in een lange lijn van ontwikkelingen die nu versneld gaan plaatsvinden. Dus ook deze momenten van chaos zul je de komende decennia vaker gaan meemaken, maar dat is geen reden voor paniek. Elke keer stel je je weer in en pas je je weer aan. Zo dans je met het leven mee. Jullie worden nu allen uitgenodigd om te leren dansen. Dit was niet de eerste les, lieve mensen, het is eigenlijk al dansen voor gevorderden en jullie brengen het er erg goed van af.
Zie alles ook met een glimlach aan. Denk met liefde aan de mensen die nu zijn overleden, stuur een glimlach naar de harde werkers en vooral ook naar jezelf als je ‘s morgens opstaat. Ik zie verbroedering, naastenliefde en een nieuwe orde bovenkomen door deze tijd. Jij die dit nu leest, hebt ervoor gekozen om hier een rol in te spelen. Blijf mogelijkheden zien voor je eigen leven, lieve mens. Beweeg soepel meer op de getijden van het leven en weet dat je altijd gedragen wordt.”

Maart 2020 – Bouw je immuniteit op door energiewerk

“Lieve mensen,
Jullie worden allen beïnvloed door de corona-crisis. Weet dat dit niet alleen slechte energie zal opleveren. De meeste van jullie zien ook de positieve kanten van deze moeilijke tijden waarin de wereld op zijn kop staat. Alles wat vanzelfsprekend was, is dat niet meer en de leefgemeenschap waar je in zit staat nu op afstand. En toch zijn jullie allemaal dichter bij elkaar gekomen dan in tientallen jaren is gebeurd. Ieder mens voelt zich verbonden met anderen die getroffen zijn door het virus, niet alleen zieken maar ook mensen die niet kunnen werken. In jullie ogen is het een ramp voor de samenleving, maar wij zien dit anders. Wij zien prachtige initiatieven ontspruiten die het saamhorigheidsgevoel stimuleren.

Het gaat er nu om dat jullie je weerbaar maken zodat je het virus niet krijgt. In principe krijgt bijna ieder mens het omdat het zich verspreidt op de wind. Het is goed om positief te blijven denken en je innerlijk te laten stralen. In alle gelederen komt het voor dat jullie iets moeten inleveren in deze tijd. Ik help ieder van jullie om staande te blijven. Kleine dingen hebben grote gevolgen, zoals een positieve levenshouding en het weten dat dit een tijdelijke aard heeft en dat jullie allen zelf immuniteit kunnen opbouwen zonder gevaccineerd te hoeven worden.

Ik moet jullie wel zeggen dat het coronavirus iets is wat lange tijd sluimerend actief blijft in het lichaam. Dus je kunt er elke keer weer ziek van worden. Dat betekent niet dat je er aan zult sterven, maar je moet gezondheid wel energetisch bewaken. Het virus kan zorgen voor een bijna chronische hoest en ademhalingsproblemen. Hoe kun je dit vermijden? Door je eigen zielenpad te volgen, lieve mens. Door naar binnen te gaan en te vragen: ‘Wat wil ik werkelijk’? Door gehoor te geven aan de stem van binnenuit die zegt: ‘Ik wil eigenlijk ander werk’. Of: ‘Ik ga zelf iets opzetten om mensen bewust te maken’. Zo eenvoudig is het. Maar het is niet zo eenvoudig om te doen. Er wordt nu gevraagd je volledig op jezelf te concentreren zonder de wereld uit het oog te verliezen. Als je in opperste concentratie zit, zul je merken dat jij en de wereld één worden. Dan krijg je antwoord op al je vragen. Dan zit je in het veld van eeuwigheid en staan er helpers klaar om jouw meest urgente vragen te beantwoorden. Neem dus de tijd om het contact met Mij op te zoeken. Klaag niet over jezelf. Je bent precies zoals je moet zijn. Ga vanuit deze overtuiging zitten en zoek je eigen essentie, lieve mens. Je zult direct door ons hiermee geholpen worden.“

Februari 2020 – Het Corona-virus

‘Lieve mensen,
Jullie werken nu allen onder de dreiging van het coronavirus dat in China is ontstaan. Ik heb nog even niet gereageerd op deze ontwikkelingen omdat het in de wetenschappelijke hoek is ontstaan. Dit is dus een virus dat door mensenhanden is gemaakt en moet door mensenhanden weer worden opgelost. In alle werelddelen zal het zich verspreiden maar jullie moeten je daar niet al te veel zorgen om maken, lieve mens. Ik zeg dit niet omdat het niet gevaarlijk kan zijn, maar omdat een hoog energieniveau de beste remedie is tegen het oppikken van dit virus. Als je energetisch in evenwicht bent, krijg je het niet. In het ergste geval kun je het wel inademen, maar blijft het virus inactief omdat het geen voet aan de vloer kan krijgen in je lichaam. Nu zul je zeggen: ik kan niet constant hoog in mijn energie zijn. Dat klopt en het is mogelijk dat het virus dan wel actief kan worden maar de kans erop is niet zo groot. Dus wat jullie zelf hieraan kunnen doen is positief blijven denken, liefde sturen via jezelf naar anderen en naar de wereld. Blijf stralen, dat betekent goed voor jezelf zorgen, je rust nemen en je grenzen bewaken. Als je teveel afspraken hebt, zeg er eentje af. In alle opzichten is dit de beste manier om jezelf gezond te houden. Zorg dat je elke dag even hebt gelachen.

Over de ontwikkeling van dit virus kan Ik zeggen dat het nog een tijdlang zal doorwoekeren en dat er nog een staartje aan zit. In ieder geval is de wereld wakker geworden en ziet nu wat er gebeurt in de laboratoria van sommige wetenschappelijke onderzoekers. De mens is hier niet voor gemaakt.
Gaandeweg zullen er een aantal mensen aan sterven, maar dit zal niet groter worden dan een doorsnee epidemie. Ook een virus heeft een werkingscurve en zal strakjes uitgewoekerd zijn. In jullie leven moet dit een kleine plaats innemen, lieve mensen. Het is goed om te beseffen dat je nog steeds je leven in eigen hand hebt en dat je met verschillende mogelijkheden te maken hebt. Niets is ooit uitzichtloos.’

Januari 2020 – Houd je energieniveau hoog

“Lieve mensen,
Jullie hebben buiten je normale bezigheden nog een extra belasting en dat is de ellende op aarde zoals de bosbranden in Australië. Ieder van jullie is er in zijn achterhoofd mee bezig en heeft de vreselijke beelden gezien van mensen, dieren, planten en bomen die daar omgekomen zijn. Jullie kunnen vanuit je eigen huis hier hulp aan bieden en wel door zelf krachtig te blijven staan en positieve energie te sturen; dat is liefde, vrede en een uitnodiging tot opbouw van de geteisterde gebieden.

De mensen en dieren die zijn overleden zijn hier allen goed aangekomen en komen nu bij van hun laatste momenten. Hierbij worden zij geholpen. Ook de bomen die zijn doodgegaan zijn hier in hun eigen afstemming gekomen en maken zich op voor het opnieuw indalen in hun wereld op aarde.
De mens kiest vaak voor wanhoop en machteloosheid. Blijf in je originele energieniveau, lieve mens, en stuur liefde van daaruit. Iedere positieve gedachte helpt; een gedachte vol met lijden helpt niet. Voor jullie zelf is het belangrijk om je te trainen in het stabiliseren van je energieniveau. Put dan kracht uit je innerlijke bron en laat die stralen, hoe moeilijk de situatie ook is. Zo blijf je een deel van het grote geheel en voorkom je dat je je energetisch afzondert door negatieve gedachten. Zo kun je ook hulp bieden aan anderen. Stel je elke dag voor dat je innerlijke bron onuitputtelijk is.

Ik ben bezig met het verlichten van het lijden op aarde, dus jullie zijn hierin nooit alleen.”

December 2019 – Ga in vreugde, dan ontmoet je vreugde

“Lieve mensen,
Mooie dagen staan voor de deur. Jullie hebben grote verwachtingen van deze heilige tijd en dat is ook terecht. Sta erbij stil dat jullie zelf deze verwachtingen waarmaken en dat doe je door je te verheugen, positief te denken en liefde uit te stralen. De kersttijd is wereldwijd een tijd van goedheid en licht. Wij zien de aarde in de decembermaand oplichten door alle goede gedachten en blije gezichten. Die positiviteit en blijdschap straalt ook uit op de mensen die het niet zo goed hebben. Stuur dus liefde aan die mensen maar blijf zelf wel blij en vrolijk.
Er komt nu een omwenteling in jullie bewustzijn. Steeds meer mensen worden zich bewust van het feit dat er meer liefde, begrip en innerlijke kracht van elk individu uit moet gaan. Als je een kerstwens wilt doen, spreek dan de wens uit dat ieder mens eigenliefde krijgt en zijn innerlijke kracht mag voelen opborrelen. Als alle mensen deze wens tegelijk zou uitspreken, zou de wereld in één ogenblik veranderen in een paradijs.
Moeilijke momenten blijven komen, zo is het leven nu eenmaal, lieve mens, maar het is jouw keuze hoe je die gebeurtenissen gaat zien. Weet dan dat Mijn helpers naast je staan en Mijn engelen achter jou staan om je met hun vleugels te omarmen. Die zekerheid moet in ieder van jullie verankerd zitten. Weet ook dat vreugde een belangrijk onderdeel is van het grote lichtende pad dat ieder mens moet gaan. Als je in vreugde gaat, zul je ook vreugde ontmoeten; het is de wet van wederkerigheid. Vreugde doet ook het lichaam zingen. Het verhoogt je trilling en geeft energie. Als je dus even je energie kwijt bent, denk dan aan iets heerlijks.
Wij hier vieren ook feest tussen alle drukte van hulpverlening door. Zonder deze feesten is het niet mogelijk om te blijven helpen. Dus ook hier is die liefdevolle vreugde oppermachtig. Wij gaan ervoor zorgen dat voor ieder van jullie in deze tijd een klein tipje van de sluier tussen hemel en aarde wordt opgelicht. Dat kan zijn een blije gebeurtenis of een plotselinge ingeving hoe je iets moet doen waar je al tijden mee worstelde. Of iets anders, dat is aan jou om te herkennen, lieve mens! Alle zegen is voor jou en ga in vreugde het nieuwe jaar in. Je bent nooit alleen.

November 2019 – Meditatie voor innerlijke kracht

“Maak je helemaal leeg en concentreer je op je gehemelte. Dit is een plek waar veel energiebanen samenkomen. Zet het puntje van je tong net achter je voortanden tegen je gehemelte: dit geeft je lichaam de boodschap van concentratie en innerlijke rust. Maak je leeg, alleen deze oefening is nu belangrijk.
Ga dan met je aandacht naar je hoofd; je denken zet je uit en je bewustwording aan. Je neemt alleen waar.
Ga nu met je aandacht naar je hart. Je voelt de kracht van je hart elke keer als het je bloed door je lichaam pompt. Stel je eens voor de kracht van deze levenspomp. Voel dit krachtveld zich verspreiden over je hele lichaam. Het is de levenskracht die ervoor zorgt dat alle systemen in je lichaam het doen en jouw leven ondersteunen.
Stel je voor dat je een prachtige glinsterende bal energie in je buik aanwezig voelt. Die glinsterende bal zorgt voor jouw energievoorziening gedurende de dag. Probeer deze energie te voelen, evenals de tinteling en de glinstering binnenin je als die energie zich verspreidt.
Deze kracht kun je steeds beter waarnemen als je de belemmeringen van angst, zelfmedelijden en zelfhaat hebt afgelegd. Je zit hier dus nu met een warm gevoel van liefde voor jezelf, vrij van angst en zelfmedelijden.
Deze mentale laag strekt zich uit buiten jouw fysieke grenzen en zorgt voor je energiehuishouding. De beste sleutel tot het voelen van je innerlijke kracht is liefde voor je eigen wezen. Dat is ook zelfacceptatie en dankbaarheid dat je hier op aarde mag zijn en dat je je levensopdracht mag invullen.
Er komt dan een rust in je omdat je weet dat je goed bent en je zo goed mogelijk probeert te leven. Geef jezelf de kans om open te gaan, lieve mens. Help Mij om jou te helpen. Dat doe je door jezelf liefde te geven en te weten dat je goed bent zoals je bent. Dat jij zo goed uitgerust bent met al je talenten, dat je hier iets komt doen en dat je dat heel goed kunt. Dat jij opgewassen bent tegen alle hobbels die ieder mens moet doormaken om die opdracht uit te voeren. Je krijgt een gevoel van onoverwinnelijkheid. Wat er op je weg komt, dat pak je aan en je kunt het aan. Trek je niets aan van onzekerheidsgevoelens. Wees zorgvuldig in alles en vertrouw erop dat je het goed doet. Als liefde je basis is, kan het niet fout gaan.
Die innerlijke kracht komt als je berust in jezelf. Voel eens hoe heerlijk het is om gewoon te zijn en gelukkig te zijn met je talenten die jij in het leven hebt meegekregen. Kijk eens hoe veel dat is en hoe mooi jij dat kunt delen met je medemens.
Ieder mens heeft dezelfde hoeveelheid innerlijke kracht gekregen. Het is hetzelfde als met een bepaald model auto: daar zit een motor in die hem bijvoorbeeld 200 km per uur laat rijden. Zo is de mens ook gebouwd, maar jullie hebben nog niet jullie maximum snelheid bereikt, lieve mens. Jullie hebben nog niet kennis gemaakt met jullie volledige innerlijke kracht! Dat kan pas als je jezelf ontdoet van al je belemmeringen en weet dat als je dat doet, je niet beter wordt dan een ander, maar je wordt je beste zelf. Je nodigt anderen uit ook hun beste zelf te worden. Wees dus niet bang om te groeien, om je drie meter hoog te voelen, om boven de dingen uit te stijgen. Het betekent niet dat je de anderen achter je laat. Door jouw ontwikkeling nodig je je medemens uit in jouw kracht te stappen opdat zij vervolgens hun eigen motor starten en daarmee aan de gang gaan.
Dit gevoel, deze blijdschap is je innerlijke kracht. Het is een nooit ophoudende fontein. Je kunt die fontein ook visualiseren. Wat werkelijk jou in je kracht doet komen te staan is de zekerheid dat jij op dit moment bent waar je hoort te zijn. Dat je op de aarde mag lopen en gedragen wordt door Mij en dat dit proces een grote vreugde is. Geef jezelf dus even dit moment van overgave aan je hoogste zelf. Neem de proef op de som, geef jezelf het voordeel van de twijfel, durf in jezelf te geloven! Als Ik zo’n vertrouwen heb in jou, waarom durf jij dit dan niet te hebben? Geef je over aan het geluk, aan de eeuwigheid. Die innerlijke kracht laat je voelen dat er geen grenzen zijn aan jouw liefde voor het bestaan. Die verbreding van je horizon maakt jou zo ontzettend mooi, liefdevol en krachtig. Voel dus bij elke inademing hoe jouw wereld zich vergroot. Met elke adem weer. Je bent onbegrensd, lieve mens. Je kunnen, je weten en je liefde zijn onbegrensd. Veranker dit weten in je cellen. Als je het eenmaal gevoeld hebt, kun je het weer oproepen. Deze onbegrensdheid is nodig om binnen de aardse grenzen de eeuwigheid in je leven te leggen en je te herinneren aan het feit dat je een goddelijk wezen bent.”

Oktober 2019 – Positief naar het verleden kijken

‘Lieve mensen,
Moeilijkheden zijn nooit onoplosbaar. Het is voor jullie nu tijd om je leven op een andere manier te gaan bekijken en dat is met een veel positievere blik over je eigen handelen. Overal zie Ik mensen die zichzelf volledig afkraken omdat zij misschien een klein foutje hebben gemaakt in een relatie, op het werk of in de opvoeding van de kinderen. Kijk nu met de blik van een wijze naar de situatie. Het feit dat het niet helemaal goed is gegaan heb je allang toegegeven. Had je het toen anders kunnen doen of was dat alles wat op dat moment mogelijk was? Dan ga je terug naar het heden en kijk of jij in de tussentijd die les hebt geleerd en er anders door bent gaan handelen. Als dat zo is, kun je die gebeurtenis rustig in het verleden laten en je er niet meer door naar beneden laten trekken. Als je het gevoel hebt er nog zo in te zitten dat je hetzelfde zou doen en niet anders zou kunnen, kijk dan even naar de situatie nu. Past die handeling in jouw huidige leven of ben je toch veranderd en zou je nog steeds hetzelfde reageren? Negentig procent van jullie zal toch zeggen het nu anders te doen. Dat is het bewijs dat je ervan hebt geleerd en verder bent gegaan. Bekijk dit dus met liefde voor jezelf. Daarna komt het begrip of de liefde voor de ander. Maak je geen zorgen dat je onherstelbare schade hebt aangericht. In een heel enkel geval is dit wel zo maar herstel hiervan komt pas na je leven. Wat je nu kan doen is jezelf zoveel mogelijk ontwikkelen met liefde en inzicht voor jezelf en alles om je heen. Vergeet daarbij niet Mijn hulp in te roepen, lieve mens, daar ben Ik voor. Er zijn ontelbare hulpverleners aanwezig. Jullie hoeven het niet alleen te doen.

September 2019 De effecten van 5G mobiele netwerk straling

“Lieve mensen,

Jullie experimenten met straling zijn heel erg primitief volgens hemelse maatstaven. Jullie doen iets en kijken dan wat het resultaat is in plaats van eerst het proces te beschouwen en alle risico’s te inventariseren. Natuurlijk hebben jullie geniale wetenschappers, lieve mensen, die op zorgvuldige wijze experimenten en ontdekkingen doen. Maar straling is iets kosmisch. Daarom moet daar op kosmische wijze over worden gedacht. Dat betekent een inventarisatie van alle mogelijke scenario’s als die straling vrijkomt. Dit hebben jullie ook gezien met nucleaire straling waarvan jullie nog niet de helft hebben ontdekt. Het is mogelijk om de natuurlijke straling in jullie lucht te gebruiken, daar komen geen schadelijke stoffen bij vrij. Die kan gebruikt worden voor het opwekken van schone energie, waarna het eindproduct weer opgenomen wordt in de lucht.
Jullie experimenten gaan niet verder dan wat jullie willen dat het oplevert. Dus bij nucleaire straling komt een enorme kracht vrij, die willen jullie gebruiken, maar datgene wat er van overblijft is volgens jullie afval en wordt dienovereenkomstig weggeworpen of weggestopt. Ik kan hier niet Mijn goedkeuring aan geven, lieve mensen.
Jullie hebben ook de ultra korte golf straling ontdekt die eigenlijk niet gebruikt mag worden. Hoe korter de straling, hoe ernstiger de gevolgen. Ik zie nu jullie nieuwe uitvinding met grote zorgen aan. Het nieuwe stralingsnetwerk van 5G is een ontdekking die gedaan is om mensen invalide te maken. Het is een wapen in plaats van een gebruiksvoorwerp. Nu gaan jullie dit wapen inzetten voor commerciële doeleinden die ook met andere middelen bereikt kunnen worden die niet schadelijk zijn. Het is een wapen om de mens tot iemand te reduceren van wie de hogere bewustzijnslagen uitgeschakeld zijn. Jullie hebben daar een woord voor: een zombie. Iemand van wie het contact met Mijn wereld, wat essentieel is, is afgesloten. Je wordt er niet zielloos van, maar je ziel kan veel minder goed communiceren met haar bron en dat is zeer ernstig.

5G is heel erg schadelijk voor elk wezen op aarde. De natuurlijke, subtiele straling kan niet meer worden opgevangen en de cellen raken de verbinding met de hogere macht kwijt, waardoor deze lukraak kunnen gaan groeien. Dan krijg je uitwassen zoals kanker en mutaties. De genetische structuur wordt aangetast omdat de cel niet meer geleid wordt door de eenheid in het universum. Dit zijn misstanden van dezelfde aard als genetische manipulatie. De cel kan namelijk niet meer terugmuteren naar zijn originele toestand. Je raakt de verbinding met je lichaam kwijt en kunt het niet meer energetisch sturen. De dieren ervaren dezelfde schade, evenals de planten en bomen.
Ook richt deze straling vernielingen aan in het energetisch lichaam, dus de onzichtbare delen van elk wezen. Je kunt niet meer goed denken. Je ervaart desoriëntatie omdat je magnetisch veld in de war wordt gestuurd en tevens dat van de aarde. Dit is funest voor de migratie van dieren die afhankelijk zijn van het magnetisch veld om hun koers te bepalen.

5G is ook schadelijk voor de natuurwezens die zich in een andere dimensie hebben teruggetrokken. Hoe ijler de wezens, hoe schadelijker het effect. Wezens met een hoge energetische trilling zullen veel meer last ervaren dan die met een lage trilling. Dat wil niet zeggen dat het gezond is voor de wezens met lage trilling. Het is iets minder schadelijk. De natuurwezens hebben een zeer fijne trilling en komen nog steeds op aarde om de natuur te helpen groeien en haar in harmonie te houden. Zij kunnen niet leven in een gebied met 5G straling. Zij krijgen dan ernstige verschijnselen zoals brandwonden op hun huid. Als zij zich terugtrekken in hun eigen dimensie is die straling nog steeds voelbaar; hij gaat door meerdere etherische lagen heen. Nu zul je zeggen: het netwerk komt niet overal, dan kunnen zij zich terugtrekken in een ander gebied. Dat kan, maar het betekent het verval van de natuur op de plekken waar 5G geïnstalleerd is. De natuur moet het dan zelf doen en die is al verzwakt door de constante toestroom van schadelijke trillingen door het mobiele netwerk en door de vervuiling die zich in de lucht en de grond bevindt. De natuurwezens zullen zich steeds verder gaan terugtrekken en zo de natuur aan haar lot over moeten laten. Zij hebben nog steeds liefde voor de schepping en die zal er mede voor zorgen dat de band tussen hen en de aarde niet helemaal verbroken wordt.

Je kunt je een heel klein beetje beschermen tegen die straling door jezelf dagelijks energetisch goed af te sluiten. Stel je voor dat er zich om je aura heen een dikke metalen laag vormt met onregelmatige uitstulpingen. Deze kunnen de straling weerkaatsen. Ik zou aluminium of zilver nemen als metaal. Je kunt dit ook doen voor je woonomgeving en je huisdieren. Het is geen afdoende bescherming, lieve mens, maar wellicht beter dan niets.

Jullie kunnen niet alle gevolgen waarnemen van jullie experimenten en zien niet alle gevaren van 5G. Wat Ik jullie kan aanraden is om hier nu mee te stoppen en een heel ander communicatienetwerk zonder straling op te zetten. Dit is mogelijk. Jullie moeten je veel meer gaan concentreren op je eigen intuïtieve krachten en op het zelf communiceren met anderen. Dus meer via gedachtekracht gaan werken, dat wordt het communicatiemiddel van de toekomst. Nu is het zo dat door die straling juist deze gedachtevelden in het menselijk lichaam worden aangetast.Train jezelf elke dag even met het uitzenden van een gedachte die dan door je partner of een vriendin wordt opgevangen, en omgekeerd.

Waarom grijp Ik niet in, vraag je je af. Dat ga Ik ook doen. Ik zal ervoor zorgen dat de mensen die dit willen installeren, op andere gedachten gaan komen. Dat doe Ik ook samen met jullie, de mensen die wel van de ernst van de situatie doordrongen zijn. Wat Ik aan jullie vraag is om deze informatie door te geven en je niet te laten weerhouden om je stem te laten horen. Sta voor jezelf en waar jij in gelooft. Je zult geholpen worden, lieve mens.”

Juli/Augustus 2019 Leef in liefde, rijkdom en materiële eenvoud

“Lieve allen,
Deze tijd is er een van grote uitersten en het was nog nooit zo moeilijk om de balans te bewaren, zowel in jezelf als in de maatschappij. De mensheid komt heel geleidelijk in een periode van bezinning en vernieuwing. Jullie helpen elkaar in het weten dat ieder van jullie het goede wil voor de aarde. Blijf je medemens vertrouwen en zie deze niet als de naamloze vijand die er voor zorgt dat de wereld zo is geworden.
De oorzaak van al deze moeilijkheden ligt op diverse plaatsen. De belangrijkste is dat jullie menselijke incarnatie nu op zijn diepst is. Vanaf 2012 wordt deze incarnatie weer omgedraaid en gaan jullie weer terug naar het licht. Dat duurt duizenden jaren, lieve mens, dus dit is pas het allereerste begin van jullie terugkeer.
Het gaat er nu om dat jullie gaan leven zoals Ik het bedoeld heb. En dat is in liefde, rijkdom en materiële eenvoud. Die rijkdom zul je voelen over het feit dat je alles hebt wat je nodig hebt; je hebt veel vrije tijd en je kunt je droombaan heel gemakkelijk bemachtigen. Dat is nu nog niet aan de orde, maar Ik vraag je om dit wel als ideaalbeeld te houden en tegelijkertijd ook het positieve van jouw huidige situatie in te gaan zien. Als je positief denkt, gebeuren er positieve zaken.
De vakanties lopen nu ten einde en het gewone leven begint weer. Probeer de vrijheid die je in de vakantie voelde, over te brengen op je dagelijkse bezigheden. Elk moment kan zo een geluksmoment zijn. Het geluksgevoel is heel belangrijk om jou op de been te houden. Je trillingsniveau blijft dan hoog en zo kom je veel evenwichtiger de dag door. Rusten tussentijds is belangrijk. Het hoeft niet zo lang, soms tien minuten, soms een half uurtje, maar zorg dat je een paar momenten inplant waarin je weer even contact kan maken met Mij.”

June 2019 – Strengthen your bond with GodJuni 2019 – Versterk je band met God

“Dear Reader,

I am busy with your healing. For this I need the link from you to Myself. I can reach you at all times and I do so by inspiring life’s energy in you and thus keeping you alive. However, there is another form of help and that is the help I give after a request from you. With this request you are reaching out to Me intentionally and asking for divine guidance. It gives us here an extra impulse and mirrors the love we give to you. The connection between you and Me is then strengthened by your choice to confirm and experience this bond. The cord that binds us becomes extra strong so that you can do much more with it, like ultimately leaving you body without losing the connection with it. So it is also a way to grow spiritually.
Of course I prefer it that you strengthen our bond out of pure love for Me and my realms, but it is perfectly all right to utter the wish to grow spiritually and train your ability for higher energetic consciousness.
Know always that love is the basis and condition for all this. That is the cause of the universe, dear reader, and when you recognise that in yourself, you have self-love. Then you know how the universe works.
Try and meditate on this in the coming days so that you keep the connection alive. You can also do this while doing other things. When you go to sleep, send up a request for strengthening our connection and that it may be used for healing and enlightenment.”

“Lieve allen,
Met jullie heling ben Ik bezig. Wat hiervoor noodzakelijk is, is jullie lijntje naar Mij toe. Ik kan jullie te allen tijde bereiken en dat doe Ik elk moment van je leven door jou liefdesenergie in te blazen en je zo in leven te houden. Er is echter nog een vorm van hulp en dat is de hulp na een vraag van jullie. Jij reikt dan bewust uit naar Mij en vraagt om goddelijke begeleiding en leiding. Deze vraag geeft ons hier een extra impuls en weerspiegelt de liefde die wij aan jou geven. De verbinding tussen jou en Mij wordt dus versterkt door jouw keuze om die verbinding te bevestigen en te beleven. Het koord wat ons bindt wordt dan extra stevig zodat je er veel meer mee kan doen, zoals (uiteindelijk) uittreden zonder de connectie met je lichaam te verliezen. Het is dus ook een manier om spiritueel te groeien.
Ik vind het natuurlijk het mooiste als je de verbinding versterkt uit pure liefde voor Mij en Mijn heerscharen, maar je mag ook de wens uiten om spiritueel te groeien en je vaardigheden te trainen voor hogere energetische bewustwording.
Wees je er altijd van bewust dat liefde de basis en de voorwaarde hiervoor is. Dat is de motor van het universum, lieve mens, en als je dat in jezelf herkent, heb je eigenliefde. Dan weet je hoe het universum werkt. Ga hier de komende dagen eens enkele malen per dag op mediteren, zodat je de verbinding levendig houdt. Dit mag ook tijdens je bezigheden. Als je gaat slapen, vraag dan of onze connectie versterkt en gebruikt mag worden voor heling en verlichting.”

Mei 2019 – Neem leiderschap over je ervaringen

“Lieve mensen,
Jullie hebben je hart opengesteld voor het leven. Dikwijls wordt dit hart ernstig teleurgesteld over wat er in het leven gebeurt. Dit is normaal, maar geef het wel je aandacht omdat deze gebeurtenissen steeds vaker zullen voorkomen. Je hart moet op zo’n energieniveau zitten dat je direct kunt aanvoelen wat de bedoeling is. Ga niet zozeer op de emotionele laag zitten en je verdrietig voelen over wat er gebeurt, maar zie direct het grote plaatje, dus zweef erboven en vraag je meteen af wat de oorzaak is van deze ellende. Dat maakt je weerbaar en ook al kun jij niets doen aan die oorzaak, zeg dan toch in jezelf: ‘Ik blijf staan totdat ik geroepen word om naar de hemelen te komen’.
Ik vraag dus niet alleen doorzettingsvermogen, maar ook een leiderschap over je eigen beleving. Natuurlijk mag je de zaken laten binnenkomen, maar dit mag niet leiden tot wanhoop en verlamming, dan geef je je eigen kracht weg. Om in je eigen kracht te blijven staan, kan je dus het beste direct naar het leiderschap over je leven stappen in plaats van onder de dekens te kruipen en er niet meer uit willen komen. Dit vergt moed, lieve mens, maar het zal je enorm veel kracht opleveren als je elke keer door deze techniek kunt blijven staan te midden van de moeilijkheden van het leven. Geef niet toe aan somberheid. Blijf het moois zien en projecteer dat op de ellende.
Zorg iedere dag voor een aantal geluksmomenten. Creëer die zelf door even je huisdieren te aaien en te verzorgen, of als je een tuin hebt daar even in te gaan zitten. Verzin iets wat jou gelukkig maakt. Dit is de beste manier om door deze tijden van omwenteling heen te komen. Zegen is bij jullie allen.”


Maart-April 2019 Concentreer je op je geestelijk bezit

“Lieve lezer,

Klopt het dat jullie de afgelopen tijd het gevoel hebben dat je steeds meer te doen krijgt en het leven steeds meer van je vraagt? En dat je je steeds meer gedwongen voelt een bepaalde kant op te gaan? Dat is ook zo. De maatschappij verkeert nu in een soort kramptoestand waarin de gevestigde orde de macht wil houden en geen terrein wil prijsgeven aan nieuwe ontwikkelingen. De macht van het geld is nu op zijn grootst en men wil overal aan verdienen. Jij kunt dit een halt toeroepen door er buiten te gaan staan en eens te kijken wat je echt nodig hebt. Ga daar deze zomer eens mee experimenteren. Ga eens kijken wat je in je huis per se wilt bewaren en welke zaken er misschien wel weg kunnen. Ik houd Mij hiermee bezig om jullie te laten zien dat de energie die je steekt in de materie, in die materie blijft. Energie die je steekt in je ontwikkeling of meditatie, blijft een geestelijk bezit. Wat je daarmee wint is eeuwig, dus die investering is veel duurzamer dan die van de materie. In jullie ogen is rijkdom veel bezittingen. Maar wij zien het andersom. Wij zien het als een energetische belasting, een verzwaring van je leven. Je hebt de verantwoordelijkheid voor al die materie en moet die verzorgen. Het zal je verbazen hoe weinig je werkelijk nodig hebt en hoe gezellig het dan nog steeds in huis kan zijn. Je zal meer energie krijgen en lichter kunnen leven.
Het is goed om alles zo te gaan zien en dus je niet meer gedwongen te voelen door wat de maatschappij jou allemaal wil verkopen. Moeilijke tijden maken jullie nu mee en in alles is te merken dat er voor de geestelijke mens weinig aandacht is. Maar kijk ook naar de hoeveelheid meditatiecursussen, yogalessen, boekenclubs, gebedscirkels en andere burgerinitiatieven die uit inspiratie gecreëerd zijn. Sluit je daarbij aan, voel de eenheid als je in zo’n groep zit en weet dat jullie allen het goed van de aarde en haar bewoners voor ogen hebben. Ik help jullie hiermee. De energieën van Mijn kant worden ook sterker en Ik meng Mij ook in zaken op aarde waar je het niet verwacht. Weet dat Ik jou zie, lieve mens, en dat Ik jou alle goeds geef waarmee jij je eigen geluk kunt bereiken.”


Februari 2019 Werken met gedachtekracht

“Lieve mensen,
Jullie hebben een groot talent wat de meesten van jullie niet gebruiken en dat is het vermogen om te creëren door visualisatie. Dit talent moet de komende tijd ontwikkeld worden aangezien de mensheid hier heel veel gebruik van gaat maken. Dat is niet alleen om je eigen leven vorm te geven maar ook om allerlei zaken op afstand te kunnen regelen waar je nu nog direct contact voor nodig hebt. Denk aan het door gedachtekracht beïnvloeden van het weer, of bepaalde soorten vervuiling. Ook heling op afstand heeft al vele malen plaatsgevonden.
Hoe je dit kunt leren is door regelmatig te oefenen met het uitzenden van je wensen en het op die manier vorm geven van je nabije toekomst. Wat zou je in dit jaar graag willen bereiken? Wees daar heel serieus en actief mee bezig in je gedachten. Geef daar eenmaal per dag aandacht aan. Dit is de voorloper van het genezen op afstand, het stoppen van een lek bij een kerncentrale en het helen van de aarde. Probeer dit eerst voor je eigen leven te oefenen. Als je wilt kun je dan gaan beginnen met lichtwerk door gedachtekracht.”

Januari 2019 Hoe pak je achterstallige dingen aan

Lieve mensen,
Praat niet teveel over datgene wat je allemaal nog moet doen. Dat is voor jezelf niet goed en het heeft ook geen toegevoegde waarde. Wat je wel kunt doen is een lijstje maken en met jezelf afspreken wanneer je dit gaat doen. Geef jezelf een voorbereidingstijd van twee weken. Die weken dienen als energie opbouw om een bepaald iets aan te pakken waar je al zo lang tegenaan hikt.
Het zijn eenvoudige raadgevingen, lieve lezer, maar ze zijn o zo belangrijk om jouw geest leeg te krijgen en je zonder druk te laten leven. Je zult je veel lichter voelen en het zal je steeds minder moeite kosten als je de zaken op deze manier aanpakt. Gaandeweg ruim je zo alles op in je leven wat je al langere tijd dwars zit. Er blijven altijd dingen te doen, maar dit gaat over de zaken die voor jou een emotionele lading hebben. Straal die verkregen kracht uit naar jezelf en naar buiten. Het leven gaat steeds makkelijker als je weet hoe je de hobbels moet nemen.
Het geestelijk leven staat bij jullie meestal niet op de eerste plaats, terwijl het in balans brengen daarvan enorm belangrijk is voor je verdere ontwikkeling op aarde. Het geestelijk leven wordt heel erg beïnvloed door je gedachten en overtuigingen. Probeer positief te denken en ervan uit te gaan dat alles goedkomt. Dat geeft een energie die dit ook zal waarmaken. Als je dit oefent, ga je er in alle opzichten op vooruit, dat kan Ik je beloven.
Het geeft Mij grote vreugde als Ik iemand zie die zichzelf heeft overwonnen en iets heeft gedaan waar hij al jaren tegen op zag. Het zijn kleine overwinningen zou je zeggen, maar ze staan voor iets veel groters ; Innerlijke kracht en zelfwaardering. Als je dat kunt vasthouden, zeil je voor de wind door het leven, lieve mens.

December 2018 – Strijder van het licht

“Lieve mensen,
Mooie dagen komen aan en in ieder huishouden zal vrede zijn.
Ik zeg dit om jullie te laten zien dat Ik er ben en dat geen enkele donkere gedachte ervoor kan zorgen dat het licht weggaat. Dit is een universele wet en als je die tot in je cellen begrijpt, zul jij zelf ook weten en voelen dat jij dit licht in je hebt en je dus ook onoverwinnelijk bent. Deze strijdbaarheid is nodig in deze tijd, lieve mensen. Jullie hebben gekozen om nu deel uit te maken van het leger van het licht en om zo samen sterk te staan tegen de duistere invloeden. Of dat nu een persoon is die slechte dingen doet tegen jou of dat het je eigen donkere gedachten zijn die jouw zelfliefde belemmeren. Al deze zaken zijn ondergeschikt aan het grote licht van de creatie en de liefde die daarbij komt kijken. Dus als je deze dagen ingaat, kijk dan ‘s morgens even in de spiegel, geef jezelf een knipoog en zeg tegen jezelf: Wij Strijders van het Licht zijn onoverwinnelijk! Zo nodig je het licht uit in je huis en zal alle duisternis daardoor verdwijnen.
Zegen is bij jullie allen die dit lichtende zwaard willen oppakken en in alle hoeken van de wereld vrede gaan brengen. Niet twijfelen aan jezelf, Ik heb je immers geschapen en ken jouw krachten beter dan jij die nu nog kent. Ga in vreugde en vrolijkheid, lieve kinderen, en zie ook het moois wat er nog elke dag op aarde is.”

November 2018 – Een kijkje in de Hemelen

“Ik wil jullie nu eens meenemen naar Mijn wereld, lieve mensen, en dat is de wereld van liefdesenergie. Die bestaat bij de gratie van Mijn adem. Ik beziel de materie en die ordent zich dan volgens een vast plan waardoor er een schepping kan ontstaan. Dit kan zijn de hemelen maar ook de kosmos en alles wat zich daarin bevindt. De hemelen zijn door Mij geschapen en bevinden zich in een hoge dimensie waar alleen fijne trillingen kunnen bestaan. Vandaar dat je de hemel vanuit de aarde niet kan zien. Die hemelen hebben verschillende energieniveaus. Als je hier komt, zie je die laag, die afgestemd is op jouw trillingsniveau. Vandaar dat je zoveel verschillende getuigenissen hebt van mensen die hier geweest zijn.
Het is nu tijd geworden om meerdere mensen een kijkje te laten nemen in Mijn gelederen, zodat zij hun verhalen kunnen doen op aarde en zo een richtlijn geven hoe de mens het beste kan leven. Jullie krijgen ieder afzonderlijk een uitnodiging, lieve mensen. Ieder van jullie die nu op aarde leeft, mag een keer hier komen kijken. Wanneer het gebeurt hangt af van de manier waarop je je ontwikkelt. Of je in Mij gelooft en of je liefde hebt voor jezelf. Je moet dus wel een bepaald energieniveau hebben om dit te kunnen beleven. Vertrouw erop dat het voor jou op het juiste moment zal komen. Dat kan zijn in een droom, of tijdens een ander moment in je leven wanneer je het heel erg nodig hebt. Weet dat wij ieder van jullie persoonlijk kennen en liefhebben. “

Sept/Okt 2018 – Doe alles met liefdevolle aandacht

Lieve mensen,
Jullie lezen dit bericht misschien even tussendoor, met ingehouden adem en spanning in je lichaam omdat je het zo druk hebt. Ga even goed zitten, kijk met rustige ogen naar de tekst en breng je adem zo ver mogelijk naar beneden in je lichaam. Dan komt ook de boodschap beter over. Elke keer als je iets moet lezen of typen, ga dan rustig ervoor zitten alsof je er alle tijd van de wereld voor hebt. Je zult merken dat je dan veel efficiënter werkt. De tijd is een rekbaar begrip; een minuut kan een eeuwigheid lijken en omgekeerd is dat ook zo. Besef dat jij in controle bent over je leven. Jij bepaalt wat er gebeurt. Maak je niet druk om tijdslimieten en kijk niet elk moment op je horloge. Probeer je werk binnen te tijd af te maken, niet door op de klok te werken maar door gewoon door te werken: met liefde, concentratie en toewijding. Dan zul je zien dat je dubbel zoveel werk verzet als wanneer je constant denkt: ik moet dit nu afkrijgen!
Zo ook in de auto. Als je al laat bent, ontspan dan en geniet van de rit. Zo zul je sneller op je bestemming komen dan wanneer je te hard rijdt en iedereen inhaalt.
Dit zijn eenvoudige adviezen, lieve mens, en toch zijn zij een essentieel onderdeel van de zoektocht naar je eigen kern. Prachtige energie zul je genereren in jezelf als je dit elke dag op deze wijze doet.”

Augustus 2018 – Blijf in evenwicht in de dans van het leven

“Lieve mensen,
Jullie gaan je nu langzamerhand weer voorbereiden op de korter wordende dagen. Weet dat deze dagen goed in je leven passen als je beseft dat je elke keer weer verandering leert toelaten. Dus het meegaan met de seizoenen is een aardse dans waar je met gratie aan mee kunt doen. Verwelkom dan ook de weersveranderingen en elke dag die anders is. Voel jezelf een kind van de aarde door met haar mee te bewegen. Dat betekent niet klagen als het regent of bij moeilijke momenten. Ook dat is een hobbel die je moet nemen in je dagelijkse leven. Dus als je het leven met gelijkmoedigheid accepteert, zal het zich ook minder vijandig naar jou openbaren. Natuurlijk kloppen er dingen niet in het leven en zijn er grote problemen met de aarde en haar bewoners, maar probeer in die moeilijkheden je balans niet te verliezen, want een evenwichtig mens kan veel meer bereiken dan iemand die volledig uit evenwicht is. Zo wordt jouw invloed maximaal en kun je met tevredenheid naar de dag terugkijken als je ‘s avonds gaat slapen.
Weet dat Mijn wereld jullie allen begeleidt.“

Juli 2018 – Wees blij met wie je bent

Lieve mensen,
Jullie geven jezelf nog steeds niet genoeg liefde en acceptatie. Kijk eens in de spiegel, wat is je eerste reactie? Is die positief of negatief? Ik zie bij jullie een grote leegte als het gaat om eigenliefde en eigenwaarde. Deze twee lopen hand in hand. Onder eigenwaarde zit zelfacceptatie en dat is een van de moeilijkste dingen die heel veel mensen proberen te krijgen. Realiseer je dat jullie allen gekozen hebben voor het lichaam waar je nu in zit en dat juist dit lichaam jou op zijn best dient voor de vervulling van je opdracht. Je kunt het lichaam uitstekend verzorgen en er dus stalend uitzien, of niet verzorgen en een slonzig uiterlijk hebben. Dat ligt aan jezelf, maar probeer de liefde die je voor jezelf hebt, ook te hebben voor je lichaam en bedank het dagelijks voor wat het allemaal voor je doet, ook al ben je niet helemaal tevreden met je uiterlijk.
Uiterlijk en uitstraling zijn verwante begrippen maar de mens besteedt te weinig aandacht aan zijn uitstraling en te veel aan zijn uiterlijk. De uitstraling is: Wie ben je werkelijk en kan je dit goed over laten komen of sluit je je op in je zelfgebouwde kasteel omdat je niet pijn gedaan wilt worden? De muren van je kasteel zijn schadelijker voor je dan de eventuele schade die jou kan worden toegebracht. Er is een risico als je uit je kasteel komt, maar vertrouw er op dat wij hierboven jou helpen en jou ook weerbaar maken. Dit is de belangrijkste boodschap voor deze zomer, lieve mensen, omdat velen van jullie zitten met je uiterlijk. Ik zeg tegen jullie: wees gelukkig met wie je bent en je lichaam zal zich daarop aanpassen en wees ook gelukkig met het feit dat je gezond bent en dat je moeiteloos ergens heen kan gaan en kunt genieten van het uitzicht.”

Juni 2018 – Train je gedachten

Lieve mens,

Je bewustzijn moet gericht zijn op de hogere laag van de eeuwigheid. Blijf je bewust van het feit dat je een goddelijk wezen bent en probeer je aardse leven hierop af te stemmen.
Noem iets in je leven wat je heel graag wilt ontwikkelen en kijk of dit bijdraagt aan het goed voor de wereld.  Dat doe je door je elke keer af te vragen: Is deze beslissing goed voor mij en voor de wereld? Het lijkt omslachtig, maar het zal een tweede natuur worden. Laat je niet naar beneden halen door de gedachte dat je aanwezigheid op aarde alleen maar moeilijkheden brengt voor het milieu. Probeer zoveel mogelijk te doen wat in jouw mogelijkheid ligt. Je aandacht voor de aarde is belangrijk, dus heb haar lief en denk met genegenheid aan haar.

Je ziet dat het nieuwe leven zich grotendeels richt op de innerlijke processen van de mens. Hoe lopen je gedachten, zijn zij positief naar jezelf en naar de wereld? Dit is de trainingsmethode van de komende eeuwen en jij mag hier een begin mee maken. Het is niet voor niets dat jij bent gekozen om dit te beoefenen. Niets is voor niets, elke goede daad telt.
Genieten van je leven is ook zo’n goede daad. Nooit in paniek raken over de toestand van de wereld. Als je positieve gedachten blijft sturen zal dit veel meer helpen dan machteloosheid en onvrede met de besluitvorming. Houd vast aan je eigen gedachtekracht, lieve mens, dan zal de wereld daar beter van worden.”

Maart/april/mei 2018 Genezende meditatie voor de aarde

Lieve mensen,

“Jullie hebben de afgelopen tijd een rommelige periode achter de rug en dit is nog niet helemaal ten einde. De aarde roert zich op alle fronten en zij moet nu gesteund worden. Ik zou jullie willen vragen om je aandacht te geven aan de aarde en haar liefde toe te sturen. De aarde heeft dit zeer hard nodig omdat zij in nood verkeert. Zij krijgt de komende dagen als het ware koortsrillingen. Vandaar dat er vulkanen op uitbarsten staan en de grond constant aan het trillen is.
Probeer haar met je gedachten te magnetiseren, reiki te geven of op je eigen manier energie te geven. Je kunt ook een paar punten in gedachten nemen, verbind die punten met elkaar en maak zo een lijn of een vlak waar jouw steun en liefde naar toe gaat. Dat mag in je eigen dorp zijn, maar het kan ook een groot gebied op de wereld zijn. Dat maakt niet uit. Concentreer je op dat gebied en vul het vlak in met liefde. Je kunt er een kleur of een substantie aan toevoegen, bijvoorbeeld iets glinsterends of schitterends. Dat helpt je om je te concentreren en om de liefde gelijk te verdelen over het hele gebied.
Je kunt je ook voorstellen dat je het gebied met je handen omvat en langzaam de energie uitstrijkt, dus de goede energie langzaam verdelen over haar oppervlak.
Deze hulp komt al deze gebieden enorm ten goede, vooral als jullie dit samen doen, lieve mensen. Ik vraag jullie dus om de komende tijd even de aandacht aan de aarde te wijden want zij heeft heilige grond.“

Graag roepen wij de mensen die hier aan mee willen doen op, om elke vrijdag om 21.00 hier tien minuten voor te gaan zitten. Dit gedurende de maanden mei en juni 2018.

Natuurlijk mag je dit zelf iedere dag doen en stuur het door als je wilt!”

Februari 2018 – Virtueel versus contant geld

“Lieve mensen,

Jullie hebben een aantal vragen gesteld over het vorige bericht. Ik wil hier het volgende op antwoorden. Jullie hoeven niet per se al je geld van de bank te halen. De reden waarom Ik dit bericht heb gegeven is om jullie wakker te maken zodat je kunt zien hoe het geld verworden is tot iets virtueels en dat is het eerste dat verdwijnt tijdens een crisis. Wat overblijft is de materie. Uiteindelijk blijft de geest en die ziel van alles over, maar wat Ik bedoel met jullie economie is dat de materie datgene is wat je werkelijk in handen kunt houden .Dus als je in een crisis verkeert is het goed om te weten wat je in handen hebt en wat jou door die crisis kan heen helpen. Zorg eerst voor de belangrijkste dingen; een dak boven je hoofd, warmte, goede warme kleding en goed voedsel. Dan komt punt twee wat je nodig hebt en dat is genoeg geld om voedsel te blijven kopen. Alles wat op de bank staat, is virtueel. Zodra je het in handen hebt als geld, is het al iets concreter. Zodra je er iets voor koopt, dan pas is het werkelijk materie (ook een dienst is materie). De vorm van het geld (de briefjes en de munten) is niet materieel omdat als jij een briefje hebt van honderd euro, het stukje papier geen honderd euro waard is. Daar zijn de wereldleiders al lang van afgestapt.
Het is belangrijk dat je beseft dat er een verschil is tussen virtueel geld en contant geld. Natuurlijk kun je niet je hele bankrekening leeghalen en het ergens thuis bewaren. Wat ik je wel aanraad, is om toch een deel ervan van de bank te halen en te sparen. Dit kunnen enkele tientjes zijn of het mag meer zijn. Wat je hierdoor leert, is de waarde van het geld. Dat je werkelijk iets achter de hand hebt waarmee je iets kunt kopen.

De banken zitten met een enorm liquiditeitsprobleem. Als iedereen zijn geld van de bank zou halen, heeft de bank niet genoeg papiergeld om jullie dit allemaal uit te keren. Laat staan dat de bank een onderpand heeft die de waarde van je geld kan compenseren. Dus het is eigenlijk lucht wat de bank heeft. Dit moet de mens zich weer gaan realiseren. Dat wat jij krijgt door het harde werken is geld, maar dat geld is pas geld als je het in handen hebt. Vaak is het zo dat je je rekeningen alleen kunt betalen via een overschrijving van de bank. Daar kan je nu even niets aan doen. Voor de dagelijkse dingen echter adviseer Ik jullie gewoon contant geld te gebruiken. Dat is een teken voor de maatschappij dat er meer geld in omloop moet komen, dus dat het financiële weer wat waardevaster gaat worden. Hoe meer de vraag naar contant geld, hoe duidelijker het signaal naar de regering dat zij iets moeten doen aan het virtuele geld. Aangezien jullie een volksvertegenwoordiging hebben, wil het zeggen dat de stem van het volk gehoord moet worden. Uiteindelijk zal dit ook gebeuren.

Eigenlijk heb je geen bank nodig om geld te kunnen verdienen en kan je je leven precies zo blijven inrichten zonder de aanwezigheid van een geldbewaarder die vaak ook nog geld vraagt als je je eigen geld wilt gebruiken. Heb je heel erg veel geld op de bank, meer dan honderdduizend euro of een andere valuta van gelijke waarde, dan zou Ik hier iets mee doen. Dat betekent iets nuttigs aanschaffen zoals een huis of iets wat zijn waarde niet verliest. Dat huis kan je vervolgens zelf bewonen of verhuren voor een redelijk bedrag aan mensen die in nood verkeren. Zo krijg je de economie rond zonder tussenkomst van derden. Als je veel geld hebt, probeer dan eerst je schulden af te betalen zoals je hypotheek. Belastingtechnisch zal dit minder aantrekkelijk zijn, maar als je het berekent, ben je goedkoper uit, en je hebt zekerheid.

Lieve mensen, vertrouw erop dat je altijd voldoende zult hebben. Wees niet bang om straks niets meer over te houden. Er zal altijd genoeg zijn om van rond te komen. De redenen dat er landen zijn waar er grote armoede heerst, zijn nu te uitgebreid om op in te gaan, maar het is niet een gebrek aan geld wat hier de oorzaak van is. Het is de verdeling van het geld. De hele wereld kan in weelde leven. Daar moeten wij met zijn allen naar toe. Probeer te visualiseren dat die arme landen opeens in weelde kunnen leven: goede huisvesting, voldoende schoon water en voedsel en de invulling van de manier waarop zij willen leven. Dit is allemaal binnen handbereik en dat is als er op een andere manier naar het geld gekeken gaat worden. “

Januari 2018 Informatie over de geldstroom

Lieve mensen,

“Jullie hebben in de afgelopen tijd een energie kunnen waarnemen die lijkt op die van geldelijke uitwisseling, maar dit niet is. Geldelijke uitwisseling is een evenredige uitwisseling van energie die zich uit in de waarde van een voorwerp of een dienst. Je voelt dan wanneer de energie goed stroomt. De afgelopen tijd echter, is er energetisch iets veranderd in de wereld en dat komt door beslissingen van bovenaf in de hoogste regionen van het bestuur van geldelijke instellingen. Zij hebben een besluit genomen dat de geldstroom hoe dan ook moet blijven bestaan. Dit is niet verwonderlijk want dit is al jarenlang het motto, maar de geldstroom is al opgehouden te bestaan en bestaat alleen nog maar in virtuele vorm die gemanipuleerd kan worden door grote instanties. Deze manipulatie zorgt ervoor dat de energie niet meer zuiver stroomt en dat nemen jullie allen waar. In grote lijnen zijn er leugens verteld, zelfs tegen regeringsleiders, over de toestand van het financiële stelsel.
Ik vertel jullie dit om uit te leggen wat die onderstroom betekent die jullie allen kunnen waarnemen. Wat kunnen jullie hieraan doen? Niets, zou je zeggen, maar dat is niet geheel waar. Je kunt erop staan om zelf zoveel mogelijk met contant geld om te gaan. Dus eenmaal haal je je geld van de bank en daar betaal je je goederen mee. Bovendien is het goed om zo nu en dan hier eens iets over te lezen. Er zijn genoeg bronnen op het internet om jullie van deze kennis te voorzien. Ik zeg jullie dit om je voor te bereiden op andere tijden waarin het grote geld weer in omloop moet komen bij de grote massa.
Je kunt nu spreken van een leegloop van de schatkist, welke dan ook, richting enkele grote machthebbers. Dit moet iedereen weten. Het weten van jullie zorgt namelijk voor openheid en dat moet weer terugkomen. Voor jullie is het niet belangrijk wie het zijn maar wel dat je weet dat deze mensen bestaan en zich onrechtmatig bedragen toe-eigenen die onvoorstelbaar zijn. In alle landen gebeurt dit. Ik wil jullie niet bang maken maar juist openheid geven over zaken die in korte tijd veranderen. Iedereen heeft hier mee te maken.”

December 2017 – Geef de Engelen wat extra aandacht

“Lieve mensen,

In alle gelederen ben Ik aanwezig en dat betekent dat Ik iedereen van jullie afzonderlijk ken en dat Ik tenminste eenmaal per dag ieder mens afzonderlijk bekijk. Dan kijk Ik of jij gelukkig bent, of dat je voor een moeilijke beslissing staat en Ik jou nog ergens mee kan helpen. Op al deze momenten kan Ik hulp bieden. Het is niet mogelijk om ieder mens 24 uur per dag te volgen. Daar hebben wij nu de engelen voor. Zij zijn onvermoeibaar bezig om het jullie zo goed mogelijk te laten hebben op aarde en om jullie te helpen je leven en opdracht zo mooi mogelijk vorm te geven. Geef in deze kersttijd de engelen extra aandacht. Koop een engeltje van welke vorm dan ook en zet er een lichtje bij op tafel of altaar. De engelen zien dit en zullen dit met dankbaarheid aanvaarden. De engelen zijn niet alleen aanwezig voor de mens. Ook andere planeten hebben hun hulp nodig en de engelen krijgen zelf ook de gelegenheid om te groeien in wijsheid.

De hele schepping groeit, lieve mensen. Dit moet je afgescheiden zien van groter worden. Het is niet een toenemen in omvang, maar op energetisch gebied een vergroting van de wijsheid en de inzichten. Dus een groeiend heelal wil niet zeggen dat het in omvang toeneemt, maar dat is even terzijde. Het gaat nu om de engelen die steeds beter zichtbaar worden in jullie wereld. Let dus op, zeker in donkere tijden als je ergens een licht ziet wat je niet kunt verklaren, kan het een engel zijn die zich aan het manifesteren is.
Als je de engelen roept, komen zij meteen. Niet altijd de engel die je geroepen hebt, maar wel een die jou kan helpen. Velen zeggen: “Roep Raphael of Michael op“, maar daar kunnen zij niet altijd aan voldoen. Zij hebben zelf een hoge taak hier en die gaat voor. Weet echter wel dat jullie nooit zonder hulp zitten, hoe diep en donker de dagen nu ook zijn. Ik wens jullie allen een lichttijd toe vol liefde en vertrouwen en geef jullie alle zegen. “

Nov 2017 – Liefde voor jezelf is de basis

“Lieve lezer,

Maak je geen zorgen over de toestand van de wereld maar probeer je eigen omgeving te beïnvloeden. Dat doe je door je positief op te stellen en van binnenuit te stralen zodat je een inspiratie vormt voor anderen. Natuurlijk heb je wel eens je dag niet, maar je positiviteit moet een basis zijn. Dus eigenlijk spreek Ik hier over eigenliefde. Probeer die liefde voor jezelf zo te laten stralen zodat het alles aanraakt. Dan zie je dat jij in alles weerspiegeld bent en dat alles in jou weerspiegeld is. Alles is één. Als je dit vanuit je diepste zelf weet en doet, ben je een lichtpunt op de wereld en hoe meer lichtpunten er zijn, hoe makkelijker de omwenteling van duister naar licht plaats kan vinden. Het goed doen op aarde, dus wat jullie doen als je mensen helpt in welke vorm dan ook, komt voort uit die diepste bron. Daarom hamer Ik zo op eigenliefde. Natuurlijk moet je doorgaan met het helpen van mensen want elke handeling die je verricht, straalt licht uit. Elk vriendelijk woord wat je zegt, geeft verlichting.

Wat voor jou echter het belangrijkste is, is dat je geeft vanuit je ziel. Het geven vanuit je hart wordt verkeerd begrepen. Je geeft vanuit eigenliefde, dus dat stralen is het geven. Je mag altijd geven, lieve mens, maar geef eerst liefde aan jezelf. Zorg voor een basis van harmonie, dan zal de ellende op aarde jou ook niet meer zo raken waardoor je er meer tegen kan doen. Het accepteren van het lijden door het zelf op je te nemen is contraproductief. Als je dit begrijpt, ben je al een heel eind, lieve mens. Neem je voor om deze maand nog, jezelf te oefenen in totale zelfacceptatie en liefde voor jezelf.”

Sept/Okt 2017 – Je bent niet machteloos op het wereldtoneel

Lieve mensen,

De chaos in de wereld neemt toe en jullie zorg hierom ook. Het gevoel van machteloosheid lijkt de overhand te krijgen, daarom wil Ik jullie zeggen dat het individu centraal staat op de wereld. Jij als enkeling kunt veel meer bereiken dan je denkt. Geef niet op, neem je plaats in en zeg wat je intuïtie je ingeeft. Spreek je uit, zwijg niet omwille van de vrede of omdat je onzeker bent hoe het wordt ontvangen.

Ben je bang voor een kernoorlog? Stel je in op de strijdende partijen en verbind die individuen met Mijn hemelen. Dus stel je bijvoorbeeld Kim-Yong-Un voor met op zijn kruin het zilveren koord wat tot in de hemel reikt. Visualiseer dat daar heldere kosmische energie doorheen stroomt van de hemel naar zijn persoon toe. Zet hem dan in het stralende hemelse licht en voel als het ware die warmte iedere cel in zijn lichaam bereiken. Doe dit ook met president Trump en ieder ander die je wilt helen. Als meerdere mensen dit doen, gaat er een veld open en wordt er energie ontsloten die dan blijft stromen. Deze mensen blijven grote druk ervaren van hun positie, de mensen om hen heen en ook hun ego, maar het gaat om enkele momenten van helderheid die hen in staat stelt verbinding te maken met hun ziel.Dan zien zij de wereld zoals Ik het zie en weten zij wat er gedaan moet worden.

Heb je angsten over je eigen leven? Dat je de kosten niet meer kunt betalen of je je kinderen niet datgene kunt geven wat je graag wilt? Blijf jezelf zien als iemand die ongelimiteerde krachten bezit om alles waar te maken wat nodig is. Liefde, vertrouwen en gevoel van eigenwaarde zijn de belangrijkste dingen om te bezitten en om door te geven.
Je zult zien dat er dan oplossingen komen uit heel verrassende richtingen.

Stem je af op het netwerk van licht en verbind je met die mensen die jij de moeite waard vindt.
De intentie van jou als individu telt in het leven, dat is waar wij naar kijken.”

Aug 2017 – Kies zelf je les voor de komende tijd

Lieve mensen,

Jullie hebben een prachtige zomer gehad en nu komt een prachtige herfst. Het is nog niet helemaal zover, maar jullie bereiden je alweer voor op een nieuwe periode van ontplooiing en wellicht verdieping die in de wintermaanden altijd zo plezierig is.Jarenlange ontwikkeling heb je achter de rug, lieve mens en er staan nog jaren voor je. Het is belangrijk om jezelf af te vragen : Waar sta ik nu? Ben ik voor mijn eigen tijdslijn qua ontwikkeling op schema of loop ik zelfs een beetje voor? Het kan ook het geval zijn dat je voelt nog heel veel te moeten leren. Stel jezelf dan de vraag: Wat is het belangrijkste wat ik de komende maanden moet gaan leren? Is dat geduld, concentratie, loslaten of wellicht jezelf neer te zetten, te uiten op momenten dat je je het liefste zou willen terugtrekken? Ga nu op zoek naar iets wat jou aan deze les kan helpen herinneren. Het kan een mooie steen zijn die je op tafel neerzet, of een kettinkje met een steentje, of iets wat je in je zak kunt meedragen. Als je er naar kijkt of het aanraakt, word je aan je gekozen ontwikkeling herinnerd. Doe dit drie maanden lang. Je zult zien dat je je veel sneller ontwikkelt dan je zelf denkt.

Nieuwe tijden zijn ophanden, lieve mens en jullie zullen je verbazen over de rare sprongen die sommige regeringsleiders zullen maken. Leef je eigen leven en iedere positieve gedachte die je uitzendt is er één. Concentreer je op hoe jij je leven leeft, hoe zuiver jij bent. Dat geeft de aarde de liefdevolle impuls die op dit ogenblik heel erg nodig is.”

Zomer 2017 – Creëer je eigen toekomst

Lieve mensen,

“Jullie hebben nu de tijd om je leven om te gooien in elke zin van het woord. Deze tijd is er een van heroverweging en herbeschikking. Hoe oud of jong je ook bent, elk mens mag kijken of hij het leven wat hij nu beleeft, nog wel zo leuk vindt. Als dat niet zo is en de oplossing ligt hem in het kiezen voor een andere weg, dan is nu de gezegende tijd hiervoor. Dit kan op allerlei gebied zijn: werk, huis, relatie, kinderen, spirituele ontwikkeling enzovoorts. Het is energetisch ook een goede tijd om alles nog eens van bovenaf te bekijken en eerlijk in jezelf te vragen: Wat wil ik nu eigenlijk? Wat is mijn diepste wens?
Ga daarvoor. lieve mensen. Probeer wel te kijken of die wens werkelijk uit je ziel komt, dus ga het niet van de ene dag op de andere al vormgeven, maar voel hoe diep deze wens gaat. Dan komen er allerlei omstandigheden op je weg waardoor het makkelijker wordt om die wens in vervulling te laten gaan.
Het is nu een moment voor Mij om de wereld nog een kans te geven om zichzelf te redden door de terugkeer van de ziel in de mens aandacht te geven. Ik heb het millennia lang aangekeken en zie dat er nu beslissingen genomen moeten worden over de toekomst van de aarde. Jullie nemen je beslissingen over de toekomst van je leven. Zoals het in het groot gaat, gaat het in het klein.
Hier komt er een opening van de kosmos voor de toekomst. Stel je voor dat die opening een tunnel is waar jij nu rechtstreeks in kunt kijken en zo je eigen toekomst kunt zien. Wat zie je aan het einde van die tunnel voor jouzelf? Is dat een ego wens of krijg je die door van onze zijde? Vangt je ziel dit op en spreekt zij tot jou?
Dit is jouw opdracht voor deze zomerperiode om hier eens naar te kijken. Richt je bewustzijn zo dat je serieus met je toekomst bezig kunt zijn en hier een wens voor kunt uiten die wij dan kunnen waarmaken. Geen angst om je wens uit te spreken. Als je na een tijdje vindt dat je wens niet zorgvuldig genoeg is verwoord of dat je iets anders wenst, zeg het dan meteen. Er is altijd mogelijk om een aanpassing te doen als de wens uit je hart komt.
Van hart tot hart spreek Ik nu met jou, lieve mens.”

April 2017 – Vertrouwen en overgave

Lieve mensen,
Het is nu rustig in je hart als je dit leest. Je bent klaar om informatie te ontvangen die je verder kan brengen op je mooiste levenspad. Dat is dat jij moet beseffen dat je controle over het leven daarin bestaat dat je je eigenschappen goed gebruikt ten gunste van jezelf en alle levende wezens. Dat is alles. Je hebt dus verder geen zekerheden behalve dat jij goede intenties hebt en je je leven zo goed mogelijk invult. Het gaat er niet om dat je grip houdt op je leven maar dat je juist je leven aanbiedt aan Mij in de vorm van vertrouwen en overgave. Als je dit hebt kom je feilloos op je bestemming en dat is: het grote geluk ervaren op aarde. Blijf je ronddraaien in je eigen onzekerheid en angst, dan zul je dit niet kunnen bereiken omdat je energieniveau dan niet hoog genoeg is om die gelukzaligheid te kunnen absorberen.
Veel mensen leven hun leven onbewust met op maandag een bepaald gerecht, op vrijdag een sociale avond en in het weekend familie en vrienden over de vloer. Dat is prima, maar als je meer wilt dan is dat er en dan zul je merken dat je steeds meer de diepte in wilt gaan van het weten en de kennis die hier in Mijn gelederen voorhanden is. Jij bent zo iemand en hoe klein je huis ook is, je hart is groot en dat is het belangrijkste. Wij kunnen dit zien en passen onze gaven aan aan het energieniveau van onze geliefde mens. Dus hoe meer energie je tot je kan nemen, hoe meer wij kunnen geven. Zie dus dat dit geen straf is op de zonde als je minder krijgt, maar een kosmische wet dat wat niet in een glas past, er ook niet bijgedaan kan worden. Blijf jezelf ontwikkelen door vragen te blijven stellen en je wensen kenbaar te maken. Dan komt er een nieuwe tijd voor jou aan, lieve mens, en die tijd is niet zo ver weg.”