September 2023 – Zie het geluk in alles

“Lieve mensen,

In onze gelederen gaat alle aandacht uit naar de ontwikkeling van het universum. Neem die term ook letterlijk; het is het teruggaan van de incarnatie naar de oorspronkelijke staat van zijn. Het is dus een enorm verlichtingsproces en het hele universum is daaraan onderhevig. Mijn intentie is dat ieder levend wezen en ieder stukje materie in groot geluk kunnen bestaan en dat alle negatieve invloeden die de incarnatie met zich mee heeft gebracht, worden geneutraliseerd. Ik ben hier zelf mee bezig, maar jullie, als onderdeel van Mij, zijn daar ook mee bezig. Dus alle bezielde wezens zijn bezig om de schepping lichter te maken en zo de paradijselijke toestand  weer uit te nodigen op aarde.

Zie jezelf als zo’n medeschepper, lieve mens, en dat begint bij je eigen leven. Als jij het geluk kunt aanraken in je leven, ben je aan het scheppen en zal dat geluk zich verspreiden. Sta niet teveel stil bij gedane zaken, richt je blik op je eigen toekomst en spreek elke dag uit wat je graag wilt en doe tenminste één handeling om dit te verwezenlijken. Je eigen geluk is de sleutel tot het geluk van de wereld. Ik hoef jullie niet te zeggen dat dit niet opgaat als je ongelimiteerd materie tot je wilt nemen, dat begrijpen jullie al lang. Je zult wel ongelimiteerd energie ontvangen.

Ik sta nu in jullie wereld met nieuwe ideeën om het tij van duisternis te keren. Het geluk zal jullie door de komende tijden heen helpen. Dus probeer in alles het geluk te blijven zien, in je dagelijkse handelingen, je maaltijden, je kopje thee en in je vreugde om anderen te helpen. Kleine handelingen hebben grote gevolgen. Je hoeft niets groots te doen om de wereld te redden, lieve mens, een blik van liefde is al voldoende.”

 

Augustus 2023 – Kom je zielsbewustzijn

“Lieve mensen,

De zomer neigt naar het einde en jullie zijn je aan het voorbereiden op het gewone leven wat weer gaat beginnen. Laat je niet ontmoedigen door de berichten van de overheid. Gebruik de kracht die je hebt opgedaan in de zomer en weet dat als jij je rust neemt tussendoor, je onoverwinnelijk bent. Die rust is namelijk belangrijk om te hergroeperen, om weer naar je ziel terug te keren die rechtstreeks met Mij verbonden is en met de waarheid.
Wat Ik jullie graag wil geven is een oefening om heel snel terug te keren naar je zielsbewustzijn:

 

Je gaat met je denken naar een prachtige afbeelding van een engel, of een natuurlandschap waar jij altijd zou willen vertoeven. Deze afbeelding adem je in zodat hij verankerd zit in je wezen. Plaats dan jezelf en dus je ziel in dat landschap of voor die engel die liefdevol naar je kijkt. Creëer dus een interactie met dat prachtige beeld.

Roep dan je ziel op door mentaal tegen jezelf te zeggen: ‘Ik verbind mij nu met mijn ziel en ik vraag haar om te spreken’.


Zo creëer je het podium voor je ziel om de waarheid te laten doorkomen. Je hoeft niet direct een antwoord te verwachten, als het komt is het mooi.

Dit is een manier om je hogere bewustzijnslaag te bereiken. Ga hiermee oefenen en voel het verschil. Inzicht over je hoedanigheid gaat komen.

Ik ben altijd bij jou, voel de gebundelde kracht van ons samen. Je bent veel meer dan je denkt te zijn.
Alle zegen voor jou, liefste mens.”

Juli 2023 – Help de machthebbers te veranderen

“Lieve mensen,

Ik heb het universum geschapen volgens bepaalde wetten en die blijven van kracht. Waar Ik nu verandering in ga brengen is de manier waarop die wetten worden toegepast door de mensheid. Prachtige resultaten van Mijn wetten zijn nog niet uitgekomen omdat de mensheid steeds maar weer in hetzelfde kringetje blijft ronddraaien en dat is de cirkel van de materie.
De grote wetten van het universum moeten doorgaan en wel op de manier waarop zij zijn bedoeld en dat is het grote geluk herstellen voor elk wezen op aarde. Die wens koesteren velen van jullie, maar de grote machthebbers zijn deze mening niet toegedaan. Hier komt verandering in en wel op een heel bijzondere manier. Ik help die machthebbers om hun zienswijze te veranderen. Als zij dit niet willen, vallen zij ten prooi aan de veranderingen die hoe dan ook gaan plaatsvinden.
Dus als je wilt helpen, stuur dan de wens de wereld in dat zij van zienswijze veranderen.
Dit is de eenvoudigste manier. Als zij niet willen, (een bepaald percentage zal weigeren te veranderen), komen zij ten val en dat is een zekerheid.
Houd dus deze woorden voor ogen als het moeilijk wordt.
Er komt dus een prachtige oplossing en ieder van jullie draagt hieraan bij door je positieve, liefdevolle denken en daden.”

Juni 2023 – Je staat van bewustzijn bepaalt je zienswijze

“Lieve mensen,

Waar alles goed gaat, zegt dit iets over de energetische toestand van de betrokkene. Anders gezegd: als jij in harmonie bent met het universum, gaat alles goed. Je voelt dit als je heel goed in je vel zit; dan lijkt het alsof de wereld er anders uitziet. Dat is ook zo omdat je in een andere bewustzijnsstaat bent. Het is dus de perceptie die beoordeelt of iets goed gaat of niet. Nu zul je zeggen: er zijn toch dingen die ons overkomen die niet goed zijn. Dat klopt. En toch is het zo dat als jij een hogere staat van bewustzijn bereikt, die scheiding tussen goed en kwaad anders wordt. Het wil niet zeggen dat er niet nog steeds goed en kwaad bestaat, maar je zult het anders tegemoet treden. Dat betekent het niet van onderaf maar van bovenaf bekijken. Dit zijn heel lastige zaken on te begrijpen, zeker omdat jullie nu in deze roerige tijden verkeren, en toch is dit iets om te onthouden voor een later tijdstip.
Hiermee valt ook samen het oordeel over anderen. Bedenk dat ieder mens dezelfde weg moet gaan en dat is die van onwetendheid naar eenheid met alles. Het maakt niet uit waar iemand staat op die weg. Zie je medemens als reisgenoot op een pad wat jullie allen zelf hebben gekozen. Met de een is de reis wat gemakkelijker dan met de ander, maar toch helpen jullie elkaar, ieder op zijn eigen wijze.
Geef niet op, er staan prachtige dingen te gebeuren en blijf daar ook in geloven, lieve mens. Blijf ook in Mij en Mijn heerscharen geloven want onze aanwezigheid is een zekerheid die nooit zal veranderen. Al Mijn zegen voor jullie.”

Mei 2023 – Elke gedachte is een schepping

“Lieve mensen,

Al het werk wat jullie aan jezelf hebben gedaan de afgelopen tijd is pure winst. Hiermee bedoel Ik dat iedere positieve gedachte over jezelf, anderen, de wereld en het leven bijdraagt aan het grote glinsterende veld van licht dat de aarde omgeeft en doordringt.
Maak je niet te veel zorgen over de toekomst maar leef bewust. Sta jezelf toe ten volle te genieten van datgene wat jou gegeven wordt. Leef in vreugde, lieve mens, ongeacht de gebeurtenissen in je leven. Probeer energetisch te leven en dat is dat je beseft dat iedere gedachte een schepping is. Wat wil jij scheppen in je leven?
Wees ook niet bang voor de paar donkere gedachten die in je opkomen. Blijf jezelf in liefde zien en zeg Stop! en denk dan een andere kant op, haal jezelf er niet om naar beneden. Stel voor jezelf een gedachte in, een standaard beeld, waar jij blij van wordt. Dat kan zijn een vakantieherinnering, een prachtig landschap of, een afbeelding van een engel. Als je eens dreigt somber te worden, denk dan aan dat beeld en dat wordt jouw handvat om weer op je hoge energieniveau te komen. Dit is gedachtetraining, lieve mens, en ieder moet weer beseffen dat hij de kracht heeft om zijn leven vorm te geven door middel van gedachten. Als je dit enkele maanden toepast, zul je veel positiever en steviger in het leven staan. Jouw wereld komt zo dichterbij de Mijne en als deze versmelten, zie je het Paradijs op aarde verschijnen.”

Maart-April 2023 – Laat je ziel spreken

Lieve dienaren van het Licht,

Wat Ik vandaag met jullie wil bespreken is het wezen van verlichting. Dat is het erkennen van je eigen goddelijkheid. Het is dus van groot belang dat jullie zelf gaan zien hoe groot het aandeel is van het licht in jullie ziel. Bijna ieder mens stopt zijn ziel een beetje weg of laat haar op de achtergrond de persoonlijkheid toefluisteren. Het is de bedoeling dat de ziel op het podium staat en vrij mag spreken. De persoonlijkheid mag daar gerust bij komen en ook iets zeggen, maar de ziel moet vrij baan krijgen.
Ga met je gedachten naar je ziel en zeg: ‘Mag ik jou uitnodigen om vandaag te spreken op het podium van mijn leven?’ Daar zal je ziel altijd positief en met vreugde op antwoorden. Je bemerkt dan een groot verschil in hoe je dag gaat verlopen. Je zult veel lichter lopen en de gebeurtenissen volgen elkaar op logische wijze op, zodat je op een gegeven moment denkt: ‘Wacht eens even, ik had een plannetje, dat heb ik uitgevoerd en dat loopt perfect! Van het een komt het ander en nu weet ik precies wat ik moet doen.’
Dan merk je dat je als een surfer op een golf zit die jou meedraagt. Om het licht in jezelf toe te laten hoef je helemaal niet zoveel te doen, maar het bewustzijn moet daar de eerste stap in nemen door het ook te willen. De wil komt daar dus wel bij kijken, lieve kinderen. Je moet willen dat je ziel gaat spreken en als je dat eenmaal een paar keer hebt ervaren, dan wil je niet meer anders. Dan is het leven zo mooi en gaat het jou zo voor de wind dat je dit niet meer kunt missen. Het is de belangrijkste stap voor de komende tijd en Ik zou heel graag die stap nu met jullie allen willen zetten. Al mijn zegen en liefde voor jullie hoor kinderen.”

 

Februari 2023 – Denk hoog-energetisch

“Lieve mensen,

Het is nu tijd voor jullie om je energieniveau permanent hoog te houden en dat doe je door elke dag je aura te beschermen. Visualiseer een gouden, zilveren of diamanten laag, of een mooie kleur. Elke keer als je iets negatiefs meemaakt, denk dan aan de grens van je aura en laat het tot daar komen. Laat de informatie wel binnenkomen en leer ervan, maar de emotionele waarde stopt bij de grens van je aura. Zo blijf je in je eigen centrum.

Hoe ben je wakker geworden vanochtend? Was dat met een blij gevoel of had je een nare droom waarvan de resten nog nawerkten, of werd je met een schok wakker? Ga dit elke ochtend even na en spreek uit: ‘Ik bedank het Leven dat ik hier mag zijn en we gaan er een stralende dag van maken.’ Dan stap je bewust uit bed met deze positieve houding. Dit lijken eenvoudige handelingen, maar zij zorgen ervoor dat je stevig gegrond staat op de aarde en dat je niet zo makkelijk omver te krijgen bent.

Het is dus zaak om wat meer op een hoog-energetisch niveau te gaan denken. Op dat niveau kun je ook blijven uitreiken naar Mijn wereld. Houd in je achterhoofd  dat je altijd verbonden bent met Mijn wereld, je ware thuis. Weet dat er altijd een deeltje actief is in jou dat informatie ontvangt vanuit die hogere bronnen. Dus denk niet dat jij geen hoge informatie ontvangt, dat doet ieder mens elke dag. De vraag is alleen: Hoe bewust ben je je daarvan en wat doe je ermee?

Dit is de begintraining voor de nieuwe Mensheid, lieve lezer, en jij bent hier een voorloper van.

Alle zegen van Mij voor jou.”

Nieuwjaarsbericht 2023 – Jij zorgt voor de terugkeer van het Licht

“Lieve mensen,

Laat Mij beginnen met jullie een gezegend 2023 toe te wensen en jullie te verzekeren van Mijn begeleiding in alles wat je doet.
In je leven komen bepaalde periodes voor waarin je niet weet hoe je verder moet gaan. Dit is zo’n periode. Weet dat dit precies het goede moment is om je onzekerheid om te zetten in vertrouwen, in het weten dat jij alles bent wat je nu moet zijn om een glorieuze toekomst te beleven en die glorieuze toekomst ligt in elke dag die voor je ligt als je opstaat. Grote dingen kunnen alleen worden gedaan in dit weten.
Moed en vertrouwen gaan hand in hand, lieve mens en die geef Ik jou nu in beide handen. De mens is oneindig veel meer dan hij nu lijkt te zijn, probeer die onontgonnen gebieden binnenin jou eens aan te raken. Vraag of er een deur voor je geopend mag worden en je zult kunnen binnentreden in de schatkamer van je bewustzijn en wie weet wat voor moois je daar mag ervaren. Ga zitten, neem een kwartier en stem je af op je hart. Stel dan bovengenoemde vraag en wacht rustig af. Je intentie leidt je meditatie. Geef jezelf elke dag een kwartiertje voor deze oefening komende maand en dan zal je zien hoe je bewustzijn en horizon zich zullen verruimen.
Geniet van de terugkeer van het licht op aarde, lieve mens, jij zorgt daar nu voor.”

 

December 2022 – Ik wens je geluk

“Lieve mensen,

Jullie grote uitdaging nu is gelukkig te blijven in deze chaotische tijden. Het is nooit de bedoeling geweest om de schepping te laten lijden, om jullie mensen in het ongeluk te storten, om het grote geheel in alle facetten in gevaar te brengen.
Het is altijd Mijn bedoeling dat de schepping gelukzalig is en dat alle bewoners van deze schepping dit ook zijn.
Ik wil jullie nu graag in Mijn keuken laten kijken en dat is niet voor een nieuw kerstrecept, maar om jullie te laten zien wie Ik werkelijk Ben en dat is de hoogste energie in de kosmos en de grootste liefdebron die er is. Jullie zijn hier een onderdeel van. Stel je Mij voor als een wezen dat zo ongelooflijk groot, liefdevol, licht en mooi is dat dit je verbeelding eigenlijk te boven gaat. De vreugde die je ervaart als je Mij mag zien, zal nooit meer weggaan. Je kunt nu alvast een voorschot nemen op die vreugde en dat is door blij te zijn met jezelf, met het feit dat jij nu hier bent en zelf een lichtbron bent van enorme sterkte.
De vreugde van het bestaan op Aarde komt grotendeels uit het weten van de ziel dat dit bestaan tijdelijk is en dat je straks weer terug gaat naar je ware staat van stralend geluk en hoger bewustzijn. Probeer dus deze tijd zo mooi mogelijk te beleven en ervan te genieten, ook al zijn er moeilijke tijden. Hoe dan ook, dit is allemaal tijdelijk. Je krijgt hier een kans om jezelf enorm te verrijken met ervaringen en met de groeiende kennis van wie je werkelijk bent. Grotere vreugde is er niet als je weer hier komt en je hoort dat je het geweldig hebt gedaan.
Klaag niet teveel over het leven, lieve mens. Ik weet het, het is misschien niet zoals je het zou willen, maar jij kiest die dingen in het leven die bij jou passen en die jou gelukkig maken. Kies hoog, liefste mens; het grote goed van liefde voor jezelf en voor je medemens, dier, plant en de aarde is de hoogste keuze die je kunt maken. Dat betekent liefdevolle gedachten uitsturen en je leven zo inrichten dat je in bewustheid met alle bronnen omgaat.
Vier deze Kerst- en feestdagen, vier het licht in jezelf en in je dierbaren en in de Schepping. Liefste mens, weet dat Ik jou zo liefheb, daar heb je geen idee van. Ik wens jou al het moois in deze tijd toe. Je liefste God spreekt hier.”

 

 

 

November 2022 – Elke daad van liefde telt

“Lieve mensen,

Op termijn wordt alles anders en zullen jullie een glimp opvangen van de wereld zoals die moet zijn en dat is dat alle schepselen in harmonie met elkaar samenleven en dat het leven een feest is voor ieder. Jouw aanwezigheid nu is van cruciaal belang voor het werkelijk worden van die mooie wereld, jullie zijn namelijk degenen die deze nu creëren en elke daad van liefde telt. Tegen de tijd dat die wereld er is, zijn jullie allen hier of kiezen jullie ervoor om opnieuw te incarneren om die pracht zelf te ervaren. Jullie zullen dan een plek voor in de rij krijgen, lieve mensen.
Het is de bedoeling dat ieder zich nu deze taak op aarde herinnert. Voor velen is het moeilijk om ergens voor te strijden en dan niet het eindresultaat te kunnen zien, maar ieder van jullie heeft dit gekozen wetende dat het zo zou zijn. Het wil niet zeggen dat er geen prachtige dingen klaarliggen voor jou in dit leven, lieve mens, en je zult hiervan volop genieten.
Dankzij jullie zal alles goedkomen en wij staan jullie bij in deze belangrijke taak. Volg in vreugde je levensopdracht en weet dat je niet alleen staat hierin.”

 

 

September 2022 – Ascensie

“Lieve mensen,

Het is een vreugde om jullie wat meer informatie te kunnen geven over ascensie: het proces van bewustzijnsverhoging. Weet dat jullie hier allen mee bezig zijn, bewust of onbewust. Het is een voorwaarde voor de schepping, alle materie is hieraan onderhevig. In een leven van groei zijn er altijd zaken die opgelost moeten worden. De mens wikt, weegt en kiest en dat is precies de bedoeling. Weet dat je in principe altijd de juiste keuze maakt omdat je vaak niet anders kan. Er is wel een voorwaarde en dat is: kies je licht of kies je donker? Dit is echter niet altijd te zien en daar komt nu je intuïtie kijken. Ieder mens heeft die; voelt iets goed of voelt iets niet goed? Wat Ik jullie daarom zou willen aanraden is: luister naar je intuïtie. Daarvoor heb je rust nodig. Als je het niet zeker weet, wacht dan even. Ga rustig met je leven door en maak je keuzes. Het is belangrijk om nu jezelf voorop te stellen en in het licht te zetten. Dan ga je stralen en kun je iets betekenen voor de wereld. Elke goede gedachte van jou maakt een verschil en zorgt ervoor dat het grote geluk steeds dichterbij komt. Dat is er er eigenlijk al, lieve mens, ook in jouw leven. Ook al heb je problemen, weet dat je dag gezegend is want dat is hij, en jij ook.”

 

 

Juli-Augustus 2022 – Innerlijke kracht is de sleutel tot innerlijke vrede

“Lieve allen,

Grote veranderingen voltrekken zich in de wereld en dus ook in jouw leven. Wees niet bang voor de kwade krachten die dichterbij komen. Niets kan jou gebeuren als jij je verbonden weet met Mij. Maak dagelijks een klein ritueel dat je alle goede krachten uitnodigt om jouw grond en alles wat zich daarop bevindt te heiligen. Het is essentieel dat jij blijft geloven dat de positieve krachten zullen overwinnen. Ook al klopt het kwaad op de deur, jouw ruimte is licht. Als het kwaad belicht wordt zal het verdwijnen. Er wordt dus moed van jou gevraagd om te blijven staan en om te geloven in je eigen goedheid.

Er gebeuren ook prachtige dingen in deze tijd. Mensen die zich met elkaar verbinden in lichtcirkels, mensen die hun eigen grootheid kennen en die dat inzetten voor de mensheid. De helden van de mensheid zitten in ieder van jullie, zoek hem binnen in je. Innerlijke kracht is de sleutel tot innerlijke vrede.”

 

Juni 2022 – Elke goede gedachte telt

“Lieve mensen,

Klaarheldere berichten gaan tot jullie komen op verschillende manieren; blijf daar alert op. Nieuwe tijd is ophanden en grote verschuivingen dienen zich aan. Jullie inzicht is aan het groeien en jullie voelen de vibraties komen vanuit de toekomst. De sturing van Mijn wereld begint zichtbaar te worden, innerlijke veranderingsprocessen zien het daglicht en jullie komen steeds dichter bij het rustpunt waarop evenwicht bereikt is. Dit weet je als je stevig staat en het overzicht hebt over je leven.
Neem de komende tijd jezelf in acht, lieve mens: als je moe bent, neem rust, als je energie hebt, ga iets doen wat belangrijk is. Nieuwe levensomstandigheden halen jou uit je comfort zone, maar dat betekent wel dat je aan het groeien bent.
De komende tijd is beslissend voor de toekomst van de mensheid. Jullie besluit om bij jezelf te blijven en te doen wat volgens jou het beste is voor jezelf en de aarde, draagt bij tot de geluksgolf die de aarde overspoelt als zij gered wordt door het grote goed. De aarde staat op het kantelpunt en elke goede gedachte aan haar adres draagt bij aan haar redding. Jullie dankbaarheid en goede zorgen voor haar omgeving zijn hierin van groot belang. Het zijn de kleine gebaren die tellen: al ruim je maar een plastic zakje op van de straat, al help je maar iemand opstaan die gevallen is of spreek je vriendelijk tegen een dier als je het tegenkomt. Probeer elke dag zo’n gebaar te maken, lieve mens, de uitwerking zal enorm zijn. Als je niet in de gelegenheid bent om iets te doen, stuur dan een liefdevolle gedachte naar de aarde, je medemens, een dier of plant. Alles telt mee en legt gewicht in de schaal van het licht.”

 

Mei 2022 – Houd je energie hoog

“Lieve mensen,

Inzichten in de wereldsituatie beginnen te komen bij velen. De meeste van jullie die dit lezen, hebben die inzichten al en jullie beginnen je nu zorgen te maken over de dreigende situatie in de wereld. De beste manier waarop jij hier iets aan kan doen, is in balans blijven, geestelijk en lichamelijk. Door rustig te blijven houd je overzicht. Je grootste bezit is je zielsbewustzijn; ga daar elke dag naar toe en dat doe je door je hoog af te stemmen op jezelf en op Mij. Blijf hoog denken. Als je dat moeilijk vindt, kun je je afvragen: Wat zou Jezus doen op zo’n moment? Train dit bewustzijn bij jezelf, laat je niet opslokken door angst, wanhoop en twijfel maar blijf stralend staan als een god of een godin van het Licht. Je hebt de verantwoordelijkheid om je eigen licht te ontsluieren en het te laten stralen. Weet dat dit een vreugdevol proces is. Hoe hoger je komt, hoe mooier het leven is.
Ook fysiek dien je te blijven staan, lieve mens. Hier is een heel eenvoudige en snelle oefening om in de ochtend je energiesysteem open te zetten en maximaal ontvankelijk te zijn voor Mijn licht.”

Oefening van God
Houd je energie hoog

Ga even naar buiten en snuif de frisse lucht op

1 Strek je armen uit naar boven en leg je handpalmen tegen elkaar.
Maak dan 7x een cirkelbeweging met je armen van rechts naar links, en 7x de andere kant op. Voel dat je wervels uitgelijnd worden.

2 Open dan je handpalmen naar boven en ontvang Mijn liefde en licht dat als een waterval over je heen stroomt. Je armen mogen weer omlaag.

3 Strek dan je linkerbeen vooruit en beweeg je voet in een cirkel, 7x naar links en 7x naar rechts. Doe dat ook met je rechter been.

4 Dan kijk je naar boven en je rekt je helemaal uit naar achteren. Je handen mogen in je zij of in je rug. Ontvang het zonlicht in liefde.

5 Doe dan je handen in je zij en draai met je heupen 7 rondjes naar links en 7 naar rechts.

6 Breng dan je handpalmen naar elkaar en plaats die op je borst in de Namasté houding. Wees dankbaar voor alles en zet je kanaal naar Mij open. Zo blijft je energiekanaal (sushumna kanaal) verbonden met Mij en met de aarde. Rustig kun je dan je dag beginnen.

 

 

April 2022 – Vrijheid is een recht, geen geschenk

“Lieve mensen,
Jullie energie neemt weer iets toe door de vrijheden die er nu lijken te zijn, maar het grote gevaar lijkt onzichtbaar en dat is de geleidelijke, verderfelijke in vloed van de gewoonte. Jullie zien het als een feest om weer vrijheid te hebben, terwijl dit gewoon een bestaansrecht van jullie is. Blijf dus met je gedachten bij de tijd van vóór deze ontwikkelingen en onthoud hoe je je toen voelde. Vrijheid is een recht, geen geschenk.
Wat jullie het beste kunnen doen is zo veel mogelijk genieten van deze schijnbare vrijheid, maar in je achterhoofd alvast plannen maken om die te behouden en door te laten gaan in tijden dat er beperkingen komen. Dat kun je doen door je te organiseren in groepen en kennis te maken met andere groepen, zodat jullie contact kunnen houden en informatie kunnen uitwisselen.
Iedereen wil graag weten hoe lang dit nog duurt. Lieve mensen, dit kan Ik nog niet zeggen, maar denk aan enkele maanden dieptepunt en enkele jaren totaal. Dat is van nu af aan gerekend. Het is de bedoeling dat jullie deze tijd doorkomen in relatieve rust maar wel met een steeds indringender regelgeving. Weet dat je niet overal aan mee hoeft te doen om toch nog op te gaan in de massa zonder je hoofd boven het maaiveld uit te steken.
Klaarheldere energie van ons blijft op jullie neerdalen, hierdoor blijven jullie moed houden. Grote veranderingen gaan dit jaar nog komen, maar doe één stap tegelijk. Voorbereiding is alles en daardoor zul je die tijd veel beter doorkomen dan wanneer je niets wilt weten en je je niet informeert buiten de gevestigde media. Bereid je voor op een tijd waarin de rechten van mensen beperkt worden en het individu verplicht wordt om mee te gaan met de nieuwe wetten. Dat is schijn want je kunt er altijd onderuit. Houd die gedachte vast, lieve mens, en je zult sterk blijven staan met andere gelijkgestemden.”

 

Maart 2022 – Wees gelukkig met God

“Lieve mensen,
Jullie hebben geen vertrouwen meer in jullie leiders, maar je moet nog even onder hun bewind staan. De tijden van inzichten zijn gekomen en geven jullie twijfel over alles. Leer met die twijfel omgaan want er gaat nog meer gebeuren inzake de wereldpolitiek.
Als burger kun je nu niet veel uitrichten, de kaarten zijn al geschud.
Weet echter dat je alle macht hebt om je eigen leven vorm te geven en daardoor toch invloed uit te oefenen op het wereldtoneel. Blijf trouw aan je eigen waarden en houd je eigen heilige cirkel in de gaten. Die cirkel omgeeft je ziel, geest en lichaam, je dierbaren en je bezit, zoals huis en andere noodzakelijke dingen. Zorg dat het binnen die cirkel goed gaat en help anderen hun eigen cirkels te behouden.
Kleinschaligheid wordt de vorm van de toekomst en deze tijd is een training voor jou om je basis stevig neer te zetten met tegelijkertijd een blik op Mijn werelden. Die verbondenheid is de sleutel tot de toekomst, lieve mens. De leiders van nu realiseren zich nog niet dat ieder mens rechtstreeks verbonden is met Mij en dat deze combinatie onoverwinnelijk is.
Jouw opdracht voor de komende tijd is gelukkig te zijn met Mij, lieve mens.
Ik ben namelijk heel erg gelukkig met Jou en geef jou dit geluk in honderdvoud terug.”

 

Februari 2022 – Blijf staan en denk licht

“Lieve mensen,

Jullie hebben in alle delen van de wereld oorlog. Oorlog is gewapende strijd. Zie dus de dreiging van oorlog in de Oekraïne als een uitvloeisel daarvan. De stappen die Poetin nu heeft genomen zijn noodzakelijk voor het evenwicht op het wereldtoneel. Dat klinkt vreemd maar je zult het later begrijpen. Er komen nog meer dreigingen aan, maar waarom Ik dit zeg is om jou voor te bereiden zodat je niet in paniek raakt en je positieve houding wil opgeven.

Zie alles als een aaneenschakeling van gebeurtenissen om al het kwaad los te schudden van de aarde. Blijf de arendsblik houden, lieve mens, en vergeet je eigen rol niet. Blijf doen wat jij denkt dat goed is, je verbinden, liefde geven aan je omgeving, de natuur en vooral aan jezelf. Nu is de tijd dat je je spirituele training in praktijk brengt en ervoor gaat staan. Dit is jouw moment om op te staan en te blijven staan.

Jullie die dit nu lezen zijn de voorlopers op het energetisch toneel. Blijf aangesloten op die lichte energie en verbind je zo met elkaar op dat schitterende lichtveld wat over de aarde hangt en straks ervoor gaat zorgen dat de strijd wordt opgeheven. Blijf je bewust van dit veld en jouw verbinding, dit is belangrijker dan je baan.

Stuur ook lichtenergie en wijsheid naar de wereldleiders; zij bevinden zich in een heel moeilijke positie. Geniet ook van deze tijd want luchtigheid en lachen is de tegenhanger van strijd. Mooie tijden komen aan en jullie gaan dit zeker nog meemaken.

Al Mijn zegen en liefde voor jullie.”

 

Januari 2022 – Creëer je eigen toekomst en ga daar voor staan

“Lieve mensen,

Moeilijke tijden zijn nog niet voorbij, maar jullie innerlijk weten groeit met de dag. Blijf afstand nemen van de situatie en kijk naar het grote geheel. Wat zijn de lijnen die worden uitgestippeld door de politiek en wat zijn jouw eigen lijnen? Welke kant wil jij op? Verbind je met mensen die dezelfde kant op willen als jij en spreek regelmatig af om ervaringen te delen. Zorg dat je niet alleen in je huis zit zonder vrienden, bekenden of gelijkgestemden. Het is voor jou nu een uitdaging om uit te reiken naar anderen en bewust je richting te kiezen.
Het komt goed met de wereld, ga daar van uit. Probeer je wensen voor de wereld elke dag te uiten door een kort gebed of ritueel. Zo verbind je het grote veld van wijsheid hier met de materiële wereld. Hoe meer verbinding er komt, hoe sneller het gaat veranderen.
Bekijk deze tijd ook als een grote stap voorwaarts voor jezelf. Jij moet nu in je kracht gaan staan en durven uitspreken hoe jij erover denkt en wat jij wilt. Zo geef je je toekomst vorm en dat doe je samen met gelijkgestemden. Wees niet bang voor wat er kan gebeuren als jij je uitspreekt, doe het gewoon en je zult zien dat dit jou kracht geeft. Zo creëer je een mogelijkheid voor de toekomst, je opent een deur waar mensen doorheen kunnen gaan. Goede energie krijg je ervan, lieve mens en het zal jou de komende tijd sterken.
Vergeet niet dat wij hier aan het werk zijn voor jullie geluk en jullie licht brengen in donkere tijden.”

 

November-December 2021 – Beleef je goddelijke vonk

“Lieve mensen,

In de nieuwe tijd die komen gaat heb jij je zielskern heel erg nodig. Het is belangrijk dat je weet wat die is en hoe je daarmee in contact kunt komen. Je zielskern is je goddelijke vonk. Het is de afsplitsing van Mij, je meest heilige deel. Ieder mens heeft dezelfde godsvonk. Als je die leert kennen zul je merken dat hij steeds groter wordt. Hij zal een groter deel van je leven gaan vormen; je leven gaat dan synchroon lopen met het grote wiel van de kosmos. Dan wordt het leven geen strijd meer. Schijnbaar toevallig gebeuren er allerlei dingen die je net hebt gewenst of die net nodig zijn voor je leven op dat moment. Dan heb je het gevoel alsof er iedere dag een wonder gebeurt en dat is ook eigenlijk zo.

Hoe kun je nu die goddelijke vonk bereiken?  Dat is heel eenvoudig: door van jezelf te houden. Stuur eens een gedachte van liefde naar je eigen hart. Je zult in deze tijd heel veel goede wensen krijgen van vrienden, familie en bekenden. Stuur nu eens zo’n goede wens naar jezelf en volg waar die terechtkomt: in je zielskern, die zal zich dan uitbreiden. Hoe meer liefde je er in stopt, hoe groter het wordt en hoe meer het kan gaan stralen. Ga dus de komende tijd eens oefenen met die lieve wensen naar jezelf sturen. Weet dat je een goed mens bent en dat de fouten die je maakt er zijn om te leren en niet om je dagelijks mee bezig te houden. Het is een leermoment en dat moet je niet uitsmeren over je hele denkgeschiedenis. Heel jezelf en dat doe je door het licht van die godsvonk zo groot te maken als je maar wilt. Als je hiermee bezig bent, lijken je schaduwkanten veel minder groot dan wanneer je ze constant aandacht geeft.
Mijn wens voor jou, allerliefste mens, is dat jij Mij mag leren kennen door die godsvonk heen en dat je beseft dat wij één zijn. Als je dit onthoudt, kan jou niets overkomen. Alle zegen voor jou.”

 

 

Oktober 2021 – Innerlijke kracht

“Lieve allen,

Bekijk de wereld en vraag je af wat jij kunt doen om deze beter te maken. Jullie gedachten gaan direct naar de buitenwereld en alles om je heen, maar als je beseft dat elke gedachte een creatie is, dan kun je met positieve gedachten de wereld veranderen. Dan doe je meer voor de dieren, de planten, de aarde en je medemens dan wanneer je met je twijfels op stap gaat voor een betere aarde. Wat Ik wil voor jou is dat jij die onuitputtelijke innerlijke krachtbron gaat ontdekken en gaat gebruiken. Daarom vraag Ik je elke dag even die bron binnenin je te visualiseren. Als je het leuk vindt om creatief bezig te zijn, ga die bron dan vormgeven, ga hem tekenen, schilderen, kleien, uithakken uit steen, maak hem zo mooi mogelijk. Zorg dat je hart er in zit. Als je niet creatief bent maar je bent wel goed met woorden, beschrijf hem dan eens. Als je zegt: Ik ben niet goed met woorden en ook niet met mijn handen, wat dan? Nou lieve mens, dan ga je gewoon staan en je gaat voelen. Je voelt die energie in je opborrelen en je voelt dat je de leider bent over je eigen leven. Jij beslist. Jouw kracht is groter dan die van een leger. Kijk maar naar de man op het Plein van de Hemelse Vrede in Beijing die een tank liet stilstaan. Voel die kracht van één mens.
Je moest eens weten wat er allemaal nog in je huist, lieve mens, waar jij niets van weet. Je hebt een immense krachten en die zijn altijd aanwezig. Hoe meer je goed wilt doen, hoe groter die kracht wordt. Het heeft te maken met de liefdesenergie waar het universum uit is opgebouwd. Als je ‘s morgens opstaat, rek je dan even uit en voel Mijn liefde en kracht in je opborrelen, dan zul je de dag anders beleven en word je een voorbeeld voor allen.”

 

September 2021 – Eenzaamheid

“Lieve mensen,
Het einde van de zomer is in zicht en jullie gaan je voorbereiden op een periode van terugtrekken, maar niet van eenzaamheid. Eenzaamheid is een illusie, lieve mensen. Je kunt wel alleen zijn en behoefte hebben aan gezelschap, maar ga er van uit dat je dit altijd zelf kunt creëren. Je bent altijd de bestuurder van je eigen leven. De reden van eenzaamheid is vaak het niet durven of kunnen uitreiken door zaken die in het verleden zijn gebeurd. Die zaken moeten eerst worden bekeken en liefdevol losgelaten. Kijk met liefde naar jezelf en accepteer ook die kleine dingen die je soms belemmeren je grootste zelf te zijn. Accepteer ze eerst en laat ze dan gaan. Met laten gaan bedoel Ik ze als niet meer belangrijk beschouwen voor het heden en je toekomst. Knipoog naar die oude dingen en laat ze los. Je staat erboven. Als je soms in een stemming bent dat er niets uit je handen komt, dwing jezelf dan om iets aan te pakken, al is het maar het openen van je post, het opruimen van je bureau of iets kleins schoonmaken. Dit creëert vuur in het lichaam en als dit vuur eenmaal brandt, kan je weer verder. Het heeft dus ook invloed op je mentale staat. Mocht je dit niet kunnen, ga dan even naar buiten, naar je balkon of steek je hoofd uit het raam. Ga even een paar minuten buiten lopen. Die stemmingen van apathie kunnen alleen worden overwonnen door te beginnen met lichamelijke arbeid. Dan komt je mentale systeem weer op gang. Daarna is het zaak dat je je eigen innerlijke kracht weer gaat voelen en dat je voor jezelf een structuur uitzet voor de dag. Dat hoeven maar drie dingen te zijn, maar probeer die wel te doen. Een daarvan moet standaard mediteren zijn, tien minuten. Dat geeft je weer je originele plaats in het grote geheel. Dan ben je gecentreerd in je lichaamsbewustzijn, maar ook voel je je contact met Mijn wereld. Het is voor de mens erg belangrijk om uit te reiken naar Mijn wereld door zelf het initiatief te nemen. Dat kan door een vraag te stellen, een wens te uiten of een uiting van dankbaarheid of blijdschap te geven. Wij zullen daar dan direct op reageren. Als je je nog eenzaam voelt, noem dan enkele zaken waar je dankbaar voor bent. Denk jezelf uit die negatieve gevoelstoestand, lieve mens. Dankbaarheid is de allerbeste tegenhanger. Dankbaarheid is overvloed, eenzaamheid is tekort. Geloof altijd in overvloed, ook in datgene wat je nu denkt te missen. Neem alle verantwoordelijkheid voor je eigen leven en weet dat als je dat doet, Ik die verantwoordelijkheid ondersteun, maar je moet het wel eerst zelf doen.
Prachtige resultaten beloof Ik jou, lieve mens.”

 

Augustus 2021 – Tijd voor Bezinning

“Lieve mensen,
Er is nog even vrijheid voordat de maatregelen weer beginnen. Wat Ik jullie kan aanraden is om alles wat je bezit even na te gaan. Zijn er dingen die je nog moet aanschaffen die van groot belang zijn? Dat zou Ik in deze weken doen omdat je dan nog vrij en blij kunt rondlopen en je producten kunt kiezen zonder belemmeringen. Dit is geen bangmakerij, lieve mens, jullie kunnen te allen tijde boodschappen blijven doen, maar de vreugde moet je er zelf proberen in te houden als de restricties komen. Wat Ik van jullie vraag is je voor te bereiden op een periode van lockdown maar ook van bezinning; van het weten: ik heb een goed, warm huis, mijn kleding is goed en ik kan even de materie loslaten en naar binnen reizen. De komende maanden zullen jou dat gaan geven. Neem dan ook de tijd voor dat proces. Kijk wat je het afgelopen jaar hebt geleerd en wat je daarmee wilt doen. Als je lichamelijk niet in orde bent, probeer daar dan iets aan te doen, zoveel mogelijk met natuurlijke middelen. Maak je geen zorgen, dat is het belangrijkste. Het is goed om in de periode van lockdown niet teveel grote veranderingen door te voeren tenzij dit echt nodig is.
Er komt een einde aan deze tijden en dan zal de wereld feest vieren. Prent je dat moment in, lieve mens en blijf rustig de voordelen zien van elke situatie en beweeg soepel mee. Het is een training voor de geest om rustig met de stroom mee te gaan maar wel je eigen koers te bepalen. Het is tijd voor jullie om je eigen mening te vormen en te beseffen dat alles inzichtelijk is, als je maar goed zoekt. Gebruik deze periode dus als bezinningstijd. Stralende energie is er altijd en blijft ook altijd bestaan. Weet je verzekerd van deze eeuwige bron van energie, geluk, liefde, vertrouwen en voorspoed.
Probeer die goede energie vast te houden. Doe dagelijks een meditatie en daar mag je dingen in wensen, voor jezelf en voor de wereld. Maak je huis mooi zodat je geniet als je je huis binnenstapt. Ruim op en heel de ruimte door schoon te maken. Het is niet het ontsmetten dat zo belangrijk is, maar het energetisch schoonhouden van de ruimte waarin je leeft. Dan kan de energie blijven stromen. Dit zijn allemaal adviezen om gelukkig en gezond te blijven, lieve mens. Weet dat jullie hier gelouterd uit zullen komen.”

 

Juni/Juli 2021 – Houd jezelf hoog in het eenheidsbewustzijn

Lieve allen,
Maak je geen zorgen tijdens deze chaotische en ook verwarrende tijden. Jullie hebben inmiddels een manier gevonden om zo positief mogelijk te leven en ook om je af te schermen van die invloeden die jij niet wilt. Leer denken in energie in plaats van materie. Dat betekent dat als jij energetisch hoog blijft, negatieve zaken jou niet zullen raken. Energetisch hoog blijven is jezelf accepteren zoals je bent, jezelf liefhebben en weten dat je het goed doet omdat je intenties goed zijn. Dan is elke actie goed; of die nu goed of slecht uitpakt, het gaat om de intentie waarmee je iets doet.
Je toegewijdheid aan je levensopdracht is ook heel belangrijk. Als je nog niet weet wat die is, probeer die dan te vinden. De wens om hem te vinden zorgt ervoor dat je antwoord krijgt, via jezelf of iemand anders.
Nog een advies voor deze tijd is dat je niet bang moet zijn om besmet te raken, in welke vorm dan ook. Zowel de mensen die de prik gehad hebben als de mensen die dat niet hebben, zijn bang. Die angst zorgt voor verlaging van je trilling. Probeer alle mensen nog steeds als je broeders en zusters te zien. Dat is niet zozeer voor de ander als wel voor jezelf. Als jij voelt dat iedereen en alles één is, gaat er een bepaald veld voor je open. Dat is het grote veld van liefde, energie en informatie; van daar uit kun je verder komen. Houd het gevoel van universele liefde voor de ander, ook al heeft iemand een totaal andere mening dan jij. Zelfs voor de groep mensen die deze gezondheidsoorlog hebben ontketend. Ook zij zijn deel van het grote geheel. Hoe meer dit wordt benadrukt, hoe meer zij worden uitgenodigd om die andere kant eens te gaan bekijken. Als jullie hen volledig afsluiten van het eenheidsgevoel en dus de universele liefde, worden zij in hun kwade daden gesterkt omdat zij voelen dat er geen andere weg meer mogelijk is. Als zij constant in het eenheidsbewustzijn worden opgenomen, blijft de kans dat zij tot inzicht komen.
Dat is wat Ik van jullie vraag, lieve mensen. Wees altijd in liefde met jezelf en met Mij. Mijn liefde voor jullie blijft altijd, dat is de eeuwige vonk die blijft bestaan.

 

Mei 2021 – Raak niet van je levenspad

“Lieve mensen,
Het is nog steeds moeilijk om je evenwicht te bewaren en Ik zou je dan ook willen aanraden om je leven rustig voort te zetten te midden van de chaos in de wereld. Als jij je nu heel erg zorgen gaat maken en in paniek raakt over de toestand in de wereld, kun je niet meer intuïtief je eigen pad bewandelen. Je raakt uit jezelf en wordt meegesleept door de emoties die in de astrale lagen van de wereld voortrazen. Die laag heeft nog nooit oplossingen gebracht, lieve mens. Het beste is je te concentreren op je eigen levenspad. Je intuïtie is altijd de leidraad van je leven, die staat in verbinding met Mij en Mijn wereld.
Als jij positief kunt blijven over je eigen pad, zul je ook die positieve energie uitstralen waardoor de ellende op de wereld iets lichter wordt. Hoe meer mensen dit doen, hoe mooier de wereld er uit gaat zien en hoe sneller de crisis zal eindigen. Veranker die positieve energie dus allereerst in je eigen leven. Verwelkom elke dag als je opstaat het leven en maak een klein schema van wat je die dag wilt doen. Zorg dat daar leuke dingen bijzitten. Maak de dag niet te vol, laat ook een ruimte open voor Mij om je dag te vullen.
Als je in deze blijdschap leeft, help je daar ook de mensen mee die in moeilijkheden zijn. Denk niet dat als je met hen mee lijdt, zij daar door geholpen worden, energetisch gezien werkt het juist omgekeerd. Vergeet deze mensen echter niet; je mag elke dag een kort gebed uitspreken voor allen die getroffen zijn door de crisis en een dierbare hebben verloren of hun werk niet meer kunnen uitoefenen.
Blijf positief ten opzichte van je eigen leven en het leven in het algemeen. Het komt goed, aan deze crisis komt een einde. Het is belangrijk om jezelf te definiëren als aards mens met goddelijke energie en zie dat het juist die goddelijke energie is die jou kan helpen om de aardse problemen op te lossen. Vergeet dus nooit dat hogere gedeelte van jezelf.”

 

April 2021 – Meditatie oefening ter bescherming tegen straling

“Lieve mensen,

De straling die wordt uitgezonden door de apparatuur van de mobiele telefonie en andere door de mens gemaakte zenders heeft een veel hogere frequentie dan die waarop de mens en de wereld functioneren. Je kunt het door je hele lichaam voelen, het is alsof je lichaam onder stroom staat.

Wat Ik jullie graag wil geven is een oefening om met hoogfrequente straling zoals 5G om te gaan en deze deels te neutraliseren op energetisch gebied. Het zal een minuut of tien in beslag nemen. Spreek het desnoods voor jezelf in als meditatie. Er staat een ingesproken versie op deze website bij Meditaties.

1 Ga zitten, neem je tijd en voel de energie door je lichaam stromen. Je kan een tinteling voelen in je handen en op je lichaam. Ook is het mogelijk dat je een pieptoon hoort in je oren, dat is het geluid van je energiebanen.

Zit je er ontspannen bij? Ga dan een stapje hoger en ga eens in je energieveld, je aura zitten.  Hoe voelt het buiten je lichaam? Kun je voelen wat jij uitstraalt op 40 cm afstand, of 80? Je mag hierbij ook je hand gebruiken, reik dan uit naar 40 of 80 cm met je hand en doe net alsof je een ballon vasthoudt tussen je lichaam en je hand.

2 Ga dan met je aandacht naar je hart en je zonnevlecht, je vierde en derde chakra’s. De liefde en de menselijke wil werken zo samen om een krachtig veld te genereren. Visualiseer dat je 3e en 4e chakra’s samen een wervelende zon creëren, die zich gaat uitbreiden tot je hele romp.

Die energie stroomt ook in je aura waardoor de achterkant van het lichaam ook wordt beschermd. Voel de kracht van het licht je omhullen.

3 Dan vraag ik je nu met je aandacht naar je voeten te gaan en in het bijzonder naar het gebied net onder de bal van je voetzool. Dus bijna in het midden van je voet. Daar zitten je voetchakra’s en komt de aarde-energie je lichaam binnen en kun je communiceren met de aarde. De kracht die van jou terugstroomt naar de aarde is er een van liefde en dankbaarheid. Zo krijg je een circulatie. Eigenlijk is je lichaam een verlengde, een instrument van Moeder Aarde. Zij geeft jou de levenskracht in je lichaam waardoor je kan leven en je kan oriënteren, elk moment van je leven. Die magnetische kracht wordt ook opgevangen door de rode bloedlichaampjes die ijzer bevatten en op die manier je lichaam een bepaalde lading geven.
Voel nu die aardmagnetische kracht, die oertrilling, binnenstromen.

4 Blijf je concentreren op je voeten en laat die oertrilling die vanuit de aarde omhoog stroomt  zich verbinden met de wervelende zon van je hart en zonnevlecht. Dit wordt een enorme spiraal, een vortex van energie. Die begint eerst langzaam te trillen en wordt steeds krachtiger. Zeg bewust: Ik zet nu deze verbinding aan! Je wordt een zendstation van aarde-energie. Het wordt dan een uitlopende spiraal, de omvang van de spiraal begint klein en wordt groter. Die staat nu aan en is aan het zenden. Je kunt dit voelen.

Wees niet verbaasd als die spiralende energie de ene dag de ene kant op trilt en de andere dag de andere kant. De reden daarvoor is dat er verschillende krachten plaatsvinden in de aarde, in jezelf en in de kosmos. Daar stemt het lichaam zich automatisch op af.

5 Ga dan met je aandacht naar je hoofd en voel de ruimte tussen je oren.
Voel dan de ruimte tussen je zesde chakra en je achterhoofd.
Het kruispunt van die twee is het krachtpunt van je hoofd. Het uit zich door je derde oog heen, je zesde chakra. Voel nu dit krachtpunt.
Maak het dan tot een krachtveld wat je hele hoofd omvat als een wolk. Je mag het ook visualiseren als een violette wolk of een violet vuur.

6 Verbind dan de aardmagnetische kracht uit je voeten, via de vortex met je zesde chakra. Alles vermengt zich met elkaar en stroomt door je lichaam en door je aura naar buiten.

Je bent dus nu goed geaard en hebt je drie krachtsystemen gebruikt.

7 Nu ga je de verbinding met de hoogste krachten maken. Dat doe je door je het zilveren koord voor te stellen wat zich vanuit je zevende chakra, je kruin, uitstrekt tot in de hemelen. Hier komen het vertrouwen en de hemelse liefde nu je energiesysteem binnen. Voel dit nu binnenstromen, als laatste toevoeging aan jouw stralingskracht.
Dan zeg je tegen jezelf: Ik zet nu mijn intuïtieve kracht aan voor mijzelf, de aarde en alle schepselen!
Deze mix gaat ook de aarde in zodat zij ook wat meekrijgt van jouw bescherming.

Nu heb je dus een aura vol met krachtige, harmonische straling.
Blijf even zitten om deze kracht te voelen.

Oefen dit en je zult resultaat voelen als de 5G-straling actief wordt. Het zal niet zo zijn dat die straling jou niet bereikt, je kunt je dus nog steeds onder stroom voelen staan, maar de schade die het kan doen wordt op deze manier beperkt.

Doe deze oefening tweemaal per dag, eenmaal als je opstaat een eenmaal als je gaat slapen.”

 

 

 

 

 

Maart 2021 – Zelfbescherming

“Lieve mensen,
Het belangrijkste wat je je moet afvragen is: helpt dit vaccin mij om geen ander virus op te lopen? Het is nog niet bewezen dat men een vaccin kan creëren voor een virus omdat dit zo snel muteert dat je altijd achter de feiten aanloopt.
Wat Ik het liefste wil voor jou, lieve mens, is dat jij zelf, door je intuïtie te gebruiken, kunt beslissen zonder heen en weer geslingerd te worden door alle bijbehorende verhalen. Als je iets leest dan moet er iets in je wakker worden als het klopt. Dat is wat Ik van je wil vragen: probeer intuïtief te blijven kijken naar de wereld. Stel jezelf logische vragen en ga af op de energie van de mensen die de boodschappen brengen. Wat voor energie straalt een persoon uit? Het is niet altijd even duidelijk maar in combinatie met wat zij zeggen, kun je meestal wel een helder beeld krijgen. Het is heel belangrijk om je niet te snel te laten overhalen door grootscheepse campagnes van de overheid. Vraag je af: Wat heeft de overheid erbij te winnen? Deze vaccinatiecampagne is niet in het leven geroepen om mensen het leven te redden. Er zijn door de diverse farmaceutische bedrijven al onderzoeken gedaan naar virussen. Die hebben zij in Afrika gedaan en daar zijn duizenden mensen aan gestorven. In dit geval is het vaccin een voorbode voor een gecontroleerde maatschappij. Wat Ik jullie op het hart wil drukken is: blijf een zuiver mens. Probeer je niet te laten overhalen voor het innemen van stoffen waarvan je niet weet wat zij doen. Het is met de huidige technologie mogelijk om allerlei zaken in te spuiten en daarbij informatie te verkrijgen, maar ook om het lichaam te besturen. De artsen die aan dit onderzoek meededen, kregen te horen dat zij iets gingen ontwikkelen om een orgaan te redden, of om het sterftecijfer van bepaalde ziekten omlaag te brengen. Maar het onderzoek werd voor andere doeleinden gebruikt. Dit zijn zaken die nu aan het licht komen.
Als je twijfelt aan dit bericht dan vraag Ik je één ding: hoe erg zou het zijn als je een virus zou oplopen waarvan je redelijk ziek zou worden voor een aantal weken en je daarna immuniteit hebt opgebouwd voor die familie van virussen voor de rest van je leven. Dus mocht je het niet geloven, neem dan het risico en laat je niet inenten en neem het risico om volgend jaar besmet te worden met een of ander virus. Dat zal een kleiner risico zijn dan nu de inenting te nemen en een verandering in het DNA van je lichaam te krijgen wat nooit meer teruggedraaid kan worden. Het vaccin is een cocktail die het lichaam verzwakt. Je zult zeggen: Ja maar ik wil graag weer kunnen reizen, ik wil met vakantie. Probeer je eigen gezondheid en je eigen beslissingsbevoegdheid als grootste goed te zien. Wat is de prijs van een vakantie als je daarvoor gevaccineerd moet worden met iets wat je leven voor altijd negatief kan beïnvloeden? Probeer het leven op een ander manier te bekijken, lieve mens. De tijd dat je weer met vakantie kunt, gaat weer komen. Alleen niet dit jaar en misschien ook niet volgend jaar. Wij zijn ook bezig voor jullie, maar deze tijd is ook voor jullie individuele groeiproces door voor jezelf te gaan staan.
Prachtige tijden komen hierna, lieve mensen dus houd moed en blijf staan voor waar je in gelooft.”

Hier volgt nog een toevoeging van mijn eigen vragen.
Lieve God,
Ik heb op social media een stuk gelezen van een energetisch therapeut over het vaccin. Zij zegt dat het vaccin de ziel losmaakt van het lichaam en de andere lichtlichamen zodat zij het lichaam niet meer kan besturen. Is dat correct?
“Niet helemaal, al zijn haar waarnemingen wel correct dat de grenzen tussen het lichtlichaam en het fysieke lichaam verstoord worden. De ziel blijft te allen tijde in het lichaam. Het wordt wel steeds moeilijker voor de ziel om het lichaam te bereiken als er ingegrepen wordt in de originele DNA structuur van het lichaam. Dat zie je ook bij genetisch gemodificeerde planten, hun ziel trekt zich steeds verder terug en de vitaliteit verdwijnt uit de plant. Dus hoe meer er wordt ingegrepen in de blauwdruk van de mens, hoe moeilijker je je diepste kern kunt bereiken. Je intuïtie wordt verdoofd en de ziel kan haar werk niet meer gemakkelijk doen. Vergelijk het met een auto waar iemand die geen verstand heeft van auto’s, aan het rommelen is geweest met de elektriciteitsdraden in de motor.
Bij elk opeenvolgend toegediend vaccin wordt er meer ingegrepen in de prikkeloverdracht van de fijnstoffelijke motoriek. Dat zijn de zenuwen, maar ook het etherisch lichaam die de blauwdruk vertaalt en in energie verlaagt zodat het fysieke lichaam de goddelijke boodschap kan begrijpen en daarmee werken. De mens wordt daardoor steeds meer in zijn lichaam geduwd waardoor zijn hogere zintuigen niet meer tot hem kunnen doordringen.”

Jij hebt ooit gezegd dat als de mens gaat ingrijpen in de blauwdruk van het bestaan, Jij actie gaat ondernemen.
“Dat is juist lieve kind. Maak hier een aantekening van want Ik ben hier al mee bezig. Er is een gedeelte wat Ik alleen moet uitvoeren en waar Ik geen informatie over geef omdat dit het proces zou tegenwerken.”

O gelukkig. Over de mensen die het vaccin wel nemen, zij zijn niet slecht, alleen onwetend. Toch zal hun DNA nooit meer hetzelfde zijn.
“Deze mensen worden bijgestaan door ons met dien verstande dat zij wel een deel zelf moeten ervaren omdat dit een keuze uit vrije wil is geweest.”

Als er onherstelbare schade aan het fysieke lichaam wordt gedaan door genetische ingrepen, blijft de ziel dan heel?
“De ziel blijft in zoverre heel dat als zij geen aandeel heeft gehad in de wens om schade toe te brengen, zij niet aangedaan wordt. Als er een wens is om het eigen lichaam of een ander schade toe te brengen, wordt deze wel met de ziel mee naar Boven genomen omdat de ziel deze handelingen nog moet uitwerken.”

Februari 2021 – Concentreer je op je ascensie proces

“Lieve mensen,

Jullie hebben elkaar de afgelopen tijd niet zo vaak kunnen zien als eigenlijk zou moeten. Blijf elkaar wel liefde geven. Als er regels zijn die het uitwisselen van liefde belemmeren, dan dien je deze met je eigen oordeel te hanteren. Liefde is de eerste levensbehoefte en is de bouwsteen van het universum. Daar kan geen regel iets tegen doen. Blijf denken zoals Ik denk, lieve mens en dat is in liefde, geluk en mogelijkheden. Vergeet niet dat jullie in een transformatieproces zitten waarin je energieniveau omhoog gaat. Deze ascensie is niet te stoppen door welke maatregel ook.
Mediteer elke dag tien minuten. Visualiseer dat een prachtige stroom hemelse energie jou constant voedt via je kruin en via je hart. Stel je voor dat je deze energie inademt, zij voedt namelijk je aura.
Je focus in deze tijd moet dus gaan naar je eigen energetische proces. Je wordt je bewust van alles wat onzichtbaar, maar toch aanwezig is. Sterker nog, de essentie van het menselijk wezen ligt in deze onzichtbare laag en niet in de materie. Je kunt altijd met Mij in contact treden, lieve mens, Ik hoor jou en zal jou altijd antwoorden; jij en Ik zijn Eén. Blijf met je bewustzijn uitreiken naar Mijn gelederen en je zal bekrachtigd worden.
Deze kracht zul je de komende tijd nodig hebben. Heb geen angst want dat is niet nodig. Angst verkleint je bewustzijn. Denk in liefde en eenheid, dan verdwijnt de angst.
Geef jezelf het vertrouwen dat deze tijd voor jou een kans is om energetisch te groeien en je te ontplooien tot degene die je werkelijk bent. Mijn zegen heb je, lieve mens.”

Januari 2021 – leg de rugzak van het verleden af en wees vrij

“Lieve mensen,
Jullie bevinden je nog steeds in een onwerkelijke situatie en die zal ook nog wel even blijven. Deze ontwikkelingen zijn er ook om jullie een innerlijke transformatie te laten doormaken. Velen van jullie bemerken dit al. Je gaat kijken naar het grote geheel, je gaat voelen wat je werkelijk nodig hebt en je staat sterker in je overtuigingen.
Het is de bedoeling dat jullie allen in deze tijd jezelf gaan helen. Dat doe je door die zaken die nu bovenkomen en die oud verdriet naar boven halen, te bekijken. Voel of het verdriet, de boosheid, de agressie en eventueel jaloezie nog een functie hebben. Dient het je nog of is het alleen een belemmering? Kun je ze rustig in het verleden laten en met een schoon hart verdergaan? Bij de meesten van jullie is het laatste het geval maar het is wel noodzakelijk dat je hier nog even bewust naar kijkt. Daarna kan je de rugzak van het verleden afdoen.
Dit is een uitnodiging voor een nieuwe tijd, om te gaan staan voor wie jij als mens bent en voor wat jij wilt in het leven. Daar krijg je zelfs nu en Ik zou bijna willen zeggen juist nu, de gelegenheid voor. Die gelegenheid moet je wel zelf pakken, lieve mens. Grijp hem aan. Stel je grenzen, bewaak je innerlijk licht zodat dit op peil blijft. Dat doe je door leuke dingen te blijven doen, door het leven op die manier te bekijken dat er nog allerlei mogelijkheden zijn en dat er steeds meer mogelijk gaat worden.
De beperkingen die jullie nu worden opgelegd zijn een uitnodiging om je gevoel van vrijheid los te maken en te laten vieren. Bekijk het zo en je zult je een ander mens voelen. Een lichter, krachtiger en gelukkiger mens. Dat is de nieuwe mensheid die nu gaat opstaan.”

December 2020 – Leef de eenheidsgedachte

“Lieve mensen,

In alle opzichten hebben jullie een moeilijk jaar achter de rug. In alle opzichten hebben jullie het prachtig gedaan. Jullie moed en innerlijke kracht zijn duidelijk naar boven gekomen en velen van jullie hebben plotseling intuïtieve gaven ontvangen. Dat komt door de druk die er op je wordt uitgeoefend vanuit de maatschappij. Het komt dan dikwijls voor dat de ziel gaat spreken en haar wensen kenbaar maakt. In het verlengde daarvan kunnen heldere gaven ontstaan. In de komende tijd zul je alles op een andere manier moeten gaan bekijken. Mijn grote wens voor jullie in deze Kersttijd is dat jullie de eenheid en de liefde voor elkaar behouden. Het maakt niet zoveel uit of de een wel in de maatregelen gelooft en de ander niet. Wat wel uitmaakt is dat jullie elkaar hierin blijven respecteren. Ieder van jullie gelooft dat hij het gelijk aan zijn zijde heeft. Kleine verschillen zijn het, lieve mensen. Jullie eenheidsgedachte staat op een veel hoger plan dan de verschillen in opvattingen. Door die eenheidsgedachte uit te oefenen zullen alle mensen op een gegeven moment begrijpen wat er aan de hand is. Dus als jullie verder willen komen als mensheid en als individu, probeer dan alle aardbewoners als één grote familie te zien. Rust in de komende tijd is belangrijk. Dat betekent bezinning, verdieping en vreugde. Maak je niet te druk om wat niet kan maar kijk naar wat er wel kan en hoe bijzonder dit kan uitpakken. Dit zal één van de meest bijzondere kerstfeesten worden van de afgelopen zeventig jaar. Jullie bepalen welke kant het opgaat met de mensheid. De grote kaders bewaak Ik, maar ieder van jullie heeft een mooie taak in dit geheel. Weet je verbonden met Mij en zie de toekomst met optimisme en vreugde tegemoet. Jullie hebben alles in huis om een paradijs op aarde te scheppen, ook nu.
Alle zegen is bij jullie, lieve mensen.”

Extra bericht Nov 2020 – Waarheid en weten in turbulente tijden

Hoe blijven wij staan te midden van de storm?
Hoe weten wij wat waar is en wat niet?

Lieve mensen,
Hier is een document dat tot stand kwam naar aanleiding van een lezing die ik heb gegeven in Breezand. De toon is ernstiger dan jullie van God gewend zijn, maar voel ook de positieve ondertoon die het bericht heeft, en de innerlijke kracht die bij je bovenkomt als je het bericht leest.
Niet alles wat er voorspeld wordt, hoeft uit te komen. Als wij met zijn allen gaan staan voor onze eigen waarheid, kunnen wij het tij keren van chaos en vertroebeling.
Weet dat we met heel veel zijn die willen strijden voor het licht. Voel je dus niet eenzaam, verbind je met het netwerk van licht dat over de aarde straalt.
Alle goeds gewenst en met liefdevolle groet,

Dorien

Waarom nu deze crisis?
– omwenteling van duister naar licht, nu scherp van de snede
– een aantal zaken ligt vast in het grote plan van de aarde
– Wat is Gods invloed hier in?
– Ik begeleid de grote omwenteling, maar bemoei Mij niet met details (details worden ook goddelijk begeleid maar op een ander niveau)
– Ik help ieder mens
– er kunnen ook dingen fout gaan, terwijl het op macro gebied de goede kant op gaat.

Wat gaat er nog meer gebeuren?
-”er komen strengere maatregelen met betrekking tot jullie koopgedrag. Veel kleine winkels worden gedwongen te sluiten, de grote blijven open.
– de toeleveranciers worden bedreigd en gedwongen tot lagere prijzen.
– de boeren mogen alleen nog leveren aan bedrijven die aangesloten zijn bij de toplaag en hun multinationals.
– jullie lonen worden nog uitbetaald, maar het betalingsgedrag wordt bekeken en de banken willen overal garantie op. Dus voor een kleine lening een enorm onderpand zoals huis of auto.
– je werksituatie wordt geen pretje want je werkt ook met andersdenkenden en wantrouwen wordt gestimuleerd door de overheid, o.a. door het zgn kliksysteem.
– medisch gezien wordt de mens vogelvrij verklaard en wordt verplicht zich te onderwerpen aan vaccinaties.
– specialisten wordt de toegang tot hun patiënten ontzegd, tenzij zij een medische handeling moeten verrichten. Dus geen gesprekken of adviezen meer, die komen vanuit de overheid.
– mensen moeten een speciale keuring ondergaan als zij een officieel document willen aanschaffen zoals een paspoort of ID-kaart of rijbewijs. Als men ergens heen wil, moet men traceerbaar zijn en voldoen aan medische eisen (vaccinatie).
– de nieuwe generatie mobiele telefoons zal goedkoper worden, zodat mensen sneller een 5G toestel aanschaffen. De frequenties zullen de komende maanden worden opgevoerd, maar zo dat de schade aan mens en natuur niet aantoonbaar door 5G komt.
– er zijn mensen die niet tegen straling kunnen. Zij moeten worden gesedeerd door antidepressiva en kalmeringsmiddelen.
– wetenschappers kunnen alleen nog maar publiceren in goedgekeurde tijdschriften.
-de media zijn al onderdeel van de toplaag, zij zijn het gemakkelijkst te beïnvloeden.
– uitgeverijen worden bekeken en bepaalde boeken worden geweerd in de winkels. Degenen die ze toch verkopen krijgen een boete.
– scholen worden getoetst in hun mate van nakoming van de regels. Lesprogramma’s gaan veranderen, maar dat is nu nog niet aan de orde.
– de rechterlijke macht moet het leergeld betalen van het langdurig ingeslapen zijn over de bemoeienis van de overheid”.

Hoe lang gaat dit duren?
“Dit is lastig in te schatten want hier wordt rekening gehouden met oppositie. Als er tegenstand komt, kan het na enkele jaren voorbij zijn. Vergeet niet dat hier al decennia lang aan is gewerkt. Het probleem is dat de meeste mensen gewoon meedoen en het gevaar niet (durven) zien. Als er geen tegenstand komt, kan het een tiental jaren duren.
Ik heb hier een langetermijnprognose voor de Aarde en haar bewoners. Die prognose komt niet in gevaar. Hier kom Ik later nog op terug”.

Hoe weten wij wat waarheid is en wat niet?
– “Waarheid is eeuwig, het is niet iets veranderlijks. Iets is waarheid als het past in de grote kosmische orde die Ik heb geschapen. Door in te tunen op je diepste goddelijke kern, kom je in verbinding met die orde en voel je of iets klopt of niet
– Ik geef elk mens de waarheid in zijn hart
– Intuïtie en opmerkingsgave zijn belangrijk
– Het allerbelangrijkst is dat de mens ZELF KIEST VOOR DE WAARHEID. (het betekent stevig in je kracht gaan staan en uitspreken dat jij de waarheid wil dienen).

Wat zijn de belemmeringen om deze helderheid te voelen?
– Heel erg diep in persoonlijke problemen zitten.
– Jezelf zo hebben weggecijferd dat je niet meer weet wie je bent en wat je moet vinden.
– Onder grote druk staan van regels of anderen.

Wat kan je hier aan doen?
– De oefening die Ik jullie zo meteen ga geven
– Ga met je bewustzijn naar een hoger plan, dus neem afstand van de ellende en de beperkingen, zoek het veld van inzicht op (spreek uit dat je daar heen wilt), dan krijg je overzicht.”

Visualisatie oefening van God:

Blijf gezond en gelukkig

1 Laat je langzaam in Mijn genade glijden
Doe alsof je in een warm bad komt. Het water draagt je, in dit geval word je opgenomen in en gedragen door het goddelijke veld van liefde en licht.
2 Steek je innerlijke vlam aan
Maak het lichtje dat deel uitmaakt van je diepste goddelijke kern in je hart, steeds groter.
3 Voel het licht in jezelf stromen
Dat licht breidt zich uit en wordt beantwoord door iedere cel die ook gaat stralen.
4 Laat het licht via je hartchakra in je aura stromen
Open je hartchakra en laat het licht er uit stromen. De bron is onuitputtelijk.

Doe deze oefening elke dag direct na het wakker worden/opstaan

Hoe blijven wij staan te midden van de storm?
“Ten eerste dus door de waarheid in jezelf te verankeren. Jij bent die waarheid en je staat er voor.
Als je wat concrete aanwijzingen wilt, komen die nu.
– Moeilijke mensen die een andere mening hebben, moet je laten. Je mag gerust een discussie aangaan, maar doe dat gericht, als je voelt dat het zin heeft. Niet teveel energie verspillen aan mensen die je toch niet kan overtuigen.
– Je eigen standpunten duidelijk uitstralen. Probeer jezelf sterker te maken in de overtuiging dat je groter bent dan de mens nu is.
– Rustig jezelf blijven en niet wankelen omdat iemand jou probeert te overheersen.
– Je eigen standpunten toetsen aan dat van gelijkgestemden. Probeer zoveel mogelijk feiten te weten te komen en onthoud deze.”

De storm
– “Mensen zullen zich in de komende tijd anders gaan gedragen. Zij worden paniekeriger, zijn snel geïrriteerd en snel angstig. Doe hier niet aan mee. Concentreer je op je adem en voel je eigen kracht met iedere inademing.

– Regels worden strenger en komen dichter bij huis. Informeer je over de regels en toets deze aan je eigen overtuigingen. Kijk of je hier een gulden middenweg in kan bewandelen.

– Hamsteren? Ik vind het nog niet nodig om grote hoeveelheden voedsel in te slaan. Maak wel een lijstje met dingen die je lange tijd kunt bewaren en zet een doosje van die spulletjes op je zolder. Voedsel is het belangrijkste. Kaarsjes kun je ook wat extra inkopen.
Je zult je afvragen: Komt er een oorlogssituatie? Die komt er gedeeltelijk, lieve mensen. Die is er al gedeeltelijk. Blijf echter te allen tijde je vrijheid voelen.
De voedselwinkels zullen de laatste zijn die gaan sluiten. De winkels die aangesloten zijn bij de multinationals waar de toplaag eigendom van is, zullen open blijven.
Als je dus kiest om mee te lopen, lijkt er niets aan de hand en kun je van de meeste diensten gebruik blijven maken. Het zijn de zaken die niet in hun invloedssfeer vallen, die zij willen sluiten.
Je kiest dus zelf of je in een gedeeltelijke oorlogssituatie komt of niet. Het vereist enige voorbereiding als je ervoor kiest niet mee te doen met de wil van de toplaag.”

Wel of niet tegen de gevestigde orde in gaan?
“Mijn advies: Volg de adviezen op die Ik hier heb gegeven (in je kracht blijven staan, toets je info aan de waarheid) en bepaal dan zelf wat het je waard is om te strijden voor het licht. Ik zal niemand veroordelen die dit op het ogenblik niet durft, lieve mens. Ieder heeft zijn levenspad met bijbehorende problemen en hoe die dat beleeft, hangt af van zijn positie op dat pad.
Voor degenen die wel kiezen voor het licht en durven te staan voor hun keuze, is het belangrijk dat je weet waar je aan begint.

Je begint aan een weg waarop je moet afzien van een aantal zaken die eigenlijk behoren tot de vrijheidsrechten van de mens.
-je kan niet meer overal zeggen wat je denkt
-je kan niet meer overal heengaan
-je kan geen grote bijeenkomsten meer organiseren
-je kan ook niet meer overal medische hulp krijgen
-ga ervan uit dat je in de gaten gehouden wordt op straat en in communicatieve zin, zoals via computer en telefoon.
Weet dat al deze beperkingen jou niet weerhouden van het jezelf zijn en het doen wat jij belangrijk vindt. Je moet alleen al deze bovenstaande zaken anders gaan doen. Ga creatief denken en herschep je leven zoals voor deze crisis. Blijf vertrouwen in de goede afloop van deze tijden. Houd moed en laat je licht niet doven.”

Moeten er tegenkrachten komen?
“Ja, die moeten er zeker komen. De mensen die hiervoor kiezen moeten zich beroepen op de waarheid en de vrijheid van het individu. Hier mag voor gestreden worden, het licht en de liefde zullen immers zegevieren. Ik roep nooit op tot geweld, maar evenmin tot het slachtoffer zijn van geweld wat jou is aangedaan en de vernietiging van de mens als vrijdenkend individu. Je hebt het recht tot verdediging, lieve mens. Vergeet niet dat de meeste Oosterse vechtsporten het resultaat zijn van vredelievende monniken in het Verre Oosten die hun kloosters moesten verdedigen tegen aanvallers.
Hier komen wij op een thema dat hiermee te maken heeft:”

Mag God oproepen tot actie?
“Ik heb hier in mijn hemelen geen geweld. Geweld is een uiting van de dualiteit tussen geest en materie. De schepping gaat er naar toe dat er nergens meer geweld gebruikt zal worden omdat dat niet meer hoeft.
Zolang de mensheid (in het geval van de aarde) nog op een punt zit in zijn evolutie dat hij niet begrijpt wie hij eigenlijk is en waarom hij op aarde is, zal er geweld zijn. Geweld komt voort uit onwetendheid.
Geweld is een onderdeel van jullie samenleving om problemen op te lossen omdat jullie nog niet zover zijn dat je die op een vreedzame wijze in harmonie voor elkaar kunt krijgen. Maak onderscheid tussen het resultaat van de handeling (geweld in dit geval) en de aanzet daartoe. Als een vader ziet hoe zijn kleine dochtertje wordt geslagen en misbruikt, geef Ik hem toestemming om geweld tegen de aanvallers te gebruiken zodat de aanval stopt. De vader is in deze tijd nog niet op een ontwikkelingspunt gekomen dat hij energetisch de aanvallers kan aanpakken. Geweld is dus een tijdelijke oplossing in een maatschappij die nog niet hoog geëvolueerd is.
Het gaat dus niet om de uitingsvorm geweld als wel de reden waarom het wordt gebruikt. Kijk naar de reden waarom de hele wereld nu in een crisis situatie is beland. Het is het gevolg van een kwaadaardig plan om de wereldbevolking te reduceren en de rest van de mensen ondergeschikt te maken aan een kleine groep machthebbers. Hoe goed de intenties ook mogen zijn voor het voortbestaan van de aarde (met een kleine wereldbevolking los je meteen bijna alle voedsel- en milieuproblemen op), zij mogen dit niet bereiken door genocide te plegen. Zij spelen voor God en dat sta Ik niet toe.
Ieder mens moet zelf tot het besef komen dat het zo niet langer gaat en dat er minder bezit moet komen, geen marteling van mede aardbewoners en geen superioriteitsgevoel van het mensenras. Het risico is dat de mensheid dit niet op tijd klaarspeelt en de wereld vergaat door vernietiging (door kernwapens, biologische wapens etc.). Dan moet dat zo gaan. Dat risico is aanwezig. De mens mag echter niet beslissen over het hoofd heen van een ander mens en mag niet op Mijn zetel plaatsnemen.
Ik heb Mijn plan klaar met de mensheid en de aarde. Dit plan is al bekend bij sommigen. Het is een prachtig plan waarin het licht zal zegevieren.
Ik roep jullie op tot handelen. Niet tot geweld, maar wel tot het stoppen van de overheersing over anderen en het vernietigen van de basiswaarden van mens, dier, plant, mineraal en de aarde.”

Wanneer grijpt God in?
Over het kwaad en het goede.
“De ontwikkeling van de aarde heb Ik helemaal uitgestippeld. Wij houden een oogje in het zeil en grijpen pas in als het grote kosmische evenwicht in gevaar komt. Jullie hebben de vrijheid om je eigen wereld te scheppen en daar de lessen uit te leren die nodig zijn.
Het is echter nu zo dat de mensheid een ontwikkeling ingaat die lijnrecht tegenover Mijn wil staat. Een grootscheeps ingrijpen in de vrijheid en gezondheid van de wereldbevolking door een kleine groep mensen is niet geoorloofd. Toch moet Ik jullie eerst zelf de mogelijkheid bieden om dit probleem op te lossen. Dat begint nu te komen; er komen steeds meer geluiden van verzet en weigering om hier aan mee te doen.
Jullie vragen je af of Ik dit alles van de Corona crisis heb gecreëerd. Dat is niet zo. Dit is een puur menselijk plan, bedacht door enkele machthebbers die hun invloed zo groot willen maken, dat zij voor Mij willen spelen. Dat gaat echter niet gebeuren. Ik laat de mensheid zelf deze problemen oplossen, maar Ik sta aan de zijlijn te kijken en stuur bij waar nodig. Ik help goede mensen hun leven zo te beleven dat zij alles kunnen doen wat zij willen en geen slachtoffer worden van de mentale druk die op de wereldbevolking ligt. Het fijnste stukje materie blijft onder Mijn gezag, lieve mensen. Goede invloeden komen van Mij, via jullie naar buiten. Het blijft dus zo dat jullie de oplossing zijn voor deze problemen.
Dat wil niet zeggen dat Ik jullie in de steek laat, Ik werk immers door jullie heen. Nu zul je je afvragen: dan werk Jij toch ook door die toplaag heen die nu de maatschappij wil vernietigen? Ja, dat doe Ik, maar Ik werk niet mee aan hun slechtheid, die kiezen zij zelf. Ik blijf bij hen aankloppen via hun ziel om de andere kant op te gaan van eenheid en liefde voor de mensheid. Zij hebben ook beschermengelen en gidsen die ook proberen het goede boven te laten komen. Als een mens echter kiest voor het slechte, dus het ego zo laat groeien dat die de ziel overstemt, krijg je een andere besturing van de mens. Het ego trekt negatieve energie aan uit de astrale wereld. Dit kunnen entiteiten zijn die zich voeden met negatieve emoties zoals macht, hebzucht, wrok en boosheid. Door die emoties worden de entiteiten sterker en de mens zelf zwakker. Dit merkt de mens niet omdat de entiteit zich zo heeft afgestemd op het energieniveau van de mens, dat hij bijna onmerkbaar aanwezig is. De opdrachten komen dan van de entiteit terwijl de mens denkt dat hij het zelf is. Als de ziel spreken kon, had zij de mens al lang gewaarschuwd voor deze indringers, maar omdat deze mens zijn ziel overstemt, hoort hij haar niet roepen.
Er zijn echter een aantal mensen die niet onbewust slecht zijn. Het zijn mensen die bewust leven, vaak een grote spirituele kennis hebben, maar die gebruiken om het slechte op aarde te brengen, waar zij de controle over hebben. Deze mensen kunnen de slechte entiteiten besturen door gebruik te maken van de trillingsfrequenties van het kwaad en zo het kwaad een richting te geven en een opdracht om ergens iets aan te richten. Deze mensen zijn nu aan de macht. Zij laten zich niet zien maar werken achter de schermen. Het is de bedoeling dat jullie deze mensen leren kennen van naam en van gezicht. Dan kunnen jullie bij deze mensen het kwaad weghalen zodat hun machtspositie verzwakt en uiteindelijk verdwijnt.
Dit zijn geen gemakkelijke opdrachten. Je kunt niet zomaar even een veldje van licht om deze mensen heen zetten en de entiteiten naar huis sturen. Dit gaat het werk worden van zeer geoefende lichtwerkers en sjamanen. Zij zijn zich bewust van hun opdrachten, maar wachten hun tijd af. Zij zijn te vinden in alle delen van de wereld en zijn onvindbaar voor de mensen van het kwaad. Hun frequentie is dermate hoog dat die per definitie nooit opgemerkt kan worden door krachten die tegen het licht werken.

Het kwaad in de kosmos is ook aanwezig en kan worden aangetrokken door de aarde doordat zij in onbalans is. Je kunt het vergelijken met een mens die niet goed in zijn vel zit en daardoor meer vatbaar is voor een verkoudheid of griep. Jullie hebben in deze tijd dus ook te maken met een wankele aarde en het risico van kosmisch kwaad dat zijn intrede doet. De slechte mensen waar Ik het over had, zijn ook actief in de ruimte-politiek. Door het de ruimte insturen van allerlei satellieten die eigenlijk bedoeld zijn om kwaad aan te richten (massa controle en vernietiging), begeven zij zich dichterbij die brokken kwaad en ervaren zij niet de bescherming van de aardse dampkring die de aarde beschermt tegen kwaad van buitenaf. Ik bedoel hiermee niet de astronauten die in hun ruimtecapsules zitten, maar de commerciële ruimte exploitatie van de superrijken. Deze mensen worden extra beïnvloed door kosmisch kwade trillingen en deze zijn bijna niet te verwijderen uit hun aura. Als zij hierdoor aangeraakt worden, voelen zij een enorm fysiek aandoend machtsgevoel en een controledrang die niet te stoppen is.

Nu kom Ik dichter bij Mijn ingrijpen, lieve mens. Als de mensen die aangeraakt zijn door kosmisch kwaad, verder willen gaan met het vernietigen van de mensheid, mag Ik wel ingrijpen. Dan is er namelijk een risico op een disbalans in het universum. De aarde is natuurlijk daar een onderdeel van, maar het leven in het universum is zo geschapen dat elke planeet zijn eigen invloedssfeer heeft, waarin een planeet zijn eigen grote plan kan verwezenlijken. Als de mens zich dus waagt buiten de aardse invloedssfeer, gelden er andere wetten. Dit geldt ook voor de astronauten, maar hun werk is gericht op de aarde en grotendeels wetenschappelijk en niet gericht op massa vernietiging.
Het is de bedoeling dat Ik samen met jullie, goeden, ga ingrijpen, maar de tijd daarvoor is nog niet gekomen. Jullie gaan de tekenen herkennen als dit dichterbij komt.”

Wat kunnen jullie doen in de tussentijd?
“Jezelf zien als een strijder van het licht, iemand die luistert naar zijn ziel en vertrouwt op wat zij te zeggen heeft. Iemand die blijft geloven in het goede en deze zijde ook bewust kiest. Iemand die voelt dat de oplossing ligt in het weten dat alles één is en dat geweld tegen wat dan ook geweld tegen zichzelf betekent. Blijf geloven in jezelf, lieve mens, jij die zulke enorme krachten bezit dat één mens een einde zou kunnen maken aan deze hele wereldproblematiek, als je maar in die kracht gelooft. Denk eens aan een atoom, wat dat voor kracht heeft als je het splijt (wat overigens niet de bedoeling is), kijk naar de kracht van de materie, jij hebt een kracht van een miljard maal die materie omdat je bezield bent met Mijn kracht.
Dit geloof, dit vertrouwen in jezelf, in je goedheid, in je verbondenheid met Mij, in het weten dat je een goddelijk wezen bent, is de oplossing voor deze problemen.”