Nov 2017 – Liefde voor jezelf is de basis

“Lieve lezer,

Maak je geen zorgen over de toestand van de wereld maar probeer je eigen omgeving te beïnvloeden. Dat doe je door je positief op te stellen en van binnenuit te stralen zodat je een inspiratie vormt voor anderen. Natuurlijk heb je wel eens je dag niet, maar je positiviteit moet een basis zijn. Dus eigenlijk spreek Ik hier over eigenliefde. Probeer die liefde voor jezelf zo te laten stralen zodat het alles aanraakt. Dan zie je dat jij in alles weerspiegeld bent en dat alles in jou weerspiegeld is. Alles is één. Als je dit vanuit je diepste zelf weet en doet, ben je een lichtpunt op de wereld en hoe meer lichtpunten er zijn, hoe makkelijker de omwenteling van duister naar licht plaats kan vinden. Het goed doen op aarde, dus wat jullie doen als je mensen helpt in welke vorm dan ook, komt voort uit die diepste bron. Daarom hamer Ik zo op eigenliefde. Natuurlijk moet je doorgaan met het helpen van mensen want elke handeling die je verricht, straalt licht uit. Elk vriendelijk woord wat je zegt, geeft verlichting.

Wat voor jou echter het belangrijkste is, is dat je geeft vanuit je ziel. Het geven vanuit je hart wordt verkeerd begrepen. Je geeft vanuit eigenliefde, dus dat stralen is het geven. Je mag altijd geven, lieve mens, maar geef eerst liefde aan jezelf. Zorg voor een basis van harmonie, dan zal de ellende op aarde jou ook niet meer zo raken waardoor je er meer tegen kan doen. Het accepteren van het lijden door het zelf op je te nemen is contraproductief. Als je dit begrijpt, ben je al een heel eind, lieve mens. Neem je voor om deze maand nog, jezelf te oefenen in totale zelfacceptatie en liefde voor jezelf.”

Sept/Okt 2017 – Je bent niet machteloos op het wereldtoneel

Lieve mensen,

De chaos in de wereld neemt toe en jullie zorg hierom ook. Het gevoel van machteloosheid lijkt de overhand te krijgen, daarom wil Ik jullie zeggen dat het individu centraal staat op de wereld. Jij als enkeling kunt veel meer bereiken dan je denkt. Geef niet op, neem je plaats in en zeg wat je intuïtie je ingeeft. Spreek je uit, zwijg niet omwille van de vrede of omdat je onzeker bent hoe het wordt ontvangen.

Ben je bang voor een kernoorlog? Stel je in op de strijdende partijen en verbind die individuen met Mijn hemelen. Dus stel je bijvoorbeeld Kim-Yong-Un voor met op zijn kruin het zilveren koord wat tot in de hemel reikt. Visualiseer dat daar heldere kosmische energie doorheen stroomt van de hemel naar zijn persoon toe. Zet hem dan in het stralende hemelse licht en voel als het ware die warmte iedere cel in zijn lichaam bereiken. Doe dit ook met president Trump en ieder ander die je wilt helen. Als meerdere mensen dit doen, gaat er een veld open en wordt er energie ontsloten die dan blijft stromen. Deze mensen blijven grote druk ervaren van hun positie, de mensen om hen heen en ook hun ego, maar het gaat om enkele momenten van helderheid die hen in staat stelt verbinding te maken met hun ziel.Dan zien zij de wereld zoals Ik het zie en weten zij wat er gedaan moet worden.

Heb je angsten over je eigen leven? Dat je de kosten niet meer kunt betalen of je je kinderen niet datgene kunt geven wat je graag wilt? Blijf jezelf zien als iemand die ongelimiteerde krachten bezit om alles waar te maken wat nodig is. Liefde, vertrouwen en gevoel van eigenwaarde zijn de belangrijkste dingen om te bezitten en om door te geven.
Je zult zien dat er dan oplossingen komen uit heel verrassende richtingen.

Stem je af op het netwerk van licht en verbind je met die mensen die jij de moeite waard vindt.
De intentie van jou als individu telt in het leven, dat is waar wij naar kijken.”

Aug 2017 – Kies zelf je les voor de komende tijd

Lieve mensen,

Jullie hebben een prachtige zomer gehad en nu komt een prachtige herfst. Het is nog niet helemaal zover, maar jullie bereiden je alweer voor op een nieuwe periode van ontplooiing en wellicht verdieping die in de wintermaanden altijd zo plezierig is.Jarenlange ontwikkeling heb je achter de rug, lieve mens en er staan nog jaren voor je. Het is belangrijk om jezelf af te vragen : Waar sta ik nu? Ben ik voor mijn eigen tijdslijn qua ontwikkeling op schema of loop ik zelfs een beetje voor? Het kan ook het geval zijn dat je voelt nog heel veel te moeten leren. Stel jezelf dan de vraag: Wat is het belangrijkste wat ik de komende maanden moet gaan leren? Is dat geduld, concentratie, loslaten of wellicht jezelf neer te zetten, te uiten op momenten dat je je het liefste zou willen terugtrekken? Ga nu op zoek naar iets wat jou aan deze les kan helpen herinneren. Het kan een mooie steen zijn die je op tafel neerzet, of een kettinkje met een steentje, of iets wat je in je zak kunt meedragen. Als je er naar kijkt of het aanraakt, word je aan je gekozen ontwikkeling herinnerd. Doe dit drie maanden lang. Je zult zien dat je je veel sneller ontwikkelt dan je zelf denkt.

Nieuwe tijden zijn ophanden, lieve mens en jullie zullen je verbazen over de rare sprongen die sommige regeringsleiders zullen maken. Leef je eigen leven en iedere positieve gedachte die je uitzendt is er één. Concentreer je op hoe jij je leven leeft, hoe zuiver jij bent. Dat geeft de aarde de liefdevolle impuls die op dit ogenblik heel erg nodig is.”

Zomer 2017 – Creëer je eigen toekomst

Lieve mensen,

“Jullie hebben nu de tijd om je leven om te gooien in elke zin van het woord. Deze tijd is er een van heroverweging en herbeschikking. Hoe oud of jong je ook bent, elk mens mag kijken of hij het leven wat hij nu beleeft, nog wel zo leuk vindt. Als dat niet zo is en de oplossing ligt hem in het kiezen voor een andere weg, dan is nu de gezegende tijd hiervoor. Dit kan op allerlei gebied zijn: werk, huis, relatie, kinderen, spirituele ontwikkeling enzovoorts. Het is energetisch ook een goede tijd om alles nog eens van bovenaf te bekijken en eerlijk in jezelf te vragen: Wat wil ik nu eigenlijk? Wat is mijn diepste wens?
Ga daarvoor. lieve mensen. Probeer wel te kijken of die wens werkelijk uit je ziel komt, dus ga het niet van de ene dag op de andere al vormgeven, maar voel hoe diep deze wens gaat. Dan komen er allerlei omstandigheden op je weg waardoor het makkelijker wordt om die wens in vervulling te laten gaan.
Het is nu een moment voor Mij om de wereld nog een kans te geven om zichzelf te redden door de terugkeer van de ziel in de mens aandacht te geven. Ik heb het millennia lang aangekeken en zie dat er nu beslissingen genomen moeten worden over de toekomst van de aarde. Jullie nemen je beslissingen over de toekomst van je leven. Zoals het in het groot gaat, gaat het in het klein.
Hier komt er een opening van de kosmos voor de toekomst. Stel je voor dat die opening een tunnel is waar jij nu rechtstreeks in kunt kijken en zo je eigen toekomst kunt zien. Wat zie je aan het einde van die tunnel voor jouzelf? Is dat een ego wens of krijg je die door van onze zijde? Vangt je ziel dit op en spreekt zij tot jou?
Dit is jouw opdracht voor deze zomerperiode om hier eens naar te kijken. Richt je bewustzijn zo dat je serieus met je toekomst bezig kunt zijn en hier een wens voor kunt uiten die wij dan kunnen waarmaken. Geen angst om je wens uit te spreken. Als je na een tijdje vindt dat je wens niet zorgvuldig genoeg is verwoord of dat je iets anders wenst, zeg het dan meteen. Er is altijd mogelijk om een aanpassing te doen als de wens uit je hart komt.
Van hart tot hart spreek Ik nu met jou, lieve mens.”

April 2017 – Vertrouwen en overgave

Lieve mensen,
Het is nu rustig in je hart als je dit leest. Je bent klaar om informatie te ontvangen die je verder kan brengen op je mooiste levenspad. Dat is dat jij moet beseffen dat je controle over het leven daarin bestaat dat je je eigenschappen goed gebruikt ten gunste van jezelf en alle levende wezens. Dat is alles. Je hebt dus verder geen zekerheden behalve dat jij goede intenties hebt en je je leven zo goed mogelijk invult. Het gaat er niet om dat je grip houdt op je leven maar dat je juist je leven aanbiedt aan Mij in de vorm van vertrouwen en overgave. Als je dit hebt kom je feilloos op je bestemming en dat is: het grote geluk ervaren op aarde. Blijf je ronddraaien in je eigen onzekerheid en angst, dan zul je dit niet kunnen bereiken omdat je energieniveau dan niet hoog genoeg is om die gelukzaligheid te kunnen absorberen.
Veel mensen leven hun leven onbewust met op maandag een bepaald gerecht, op vrijdag een sociale avond en in het weekend familie en vrienden over de vloer. Dat is prima, maar als je meer wilt dan is dat er en dan zul je merken dat je steeds meer de diepte in wilt gaan van het weten en de kennis die hier in Mijn gelederen voorhanden is. Jij bent zo iemand en hoe klein je huis ook is, je hart is groot en dat is het belangrijkste. Wij kunnen dit zien en passen onze gaven aan aan het energieniveau van onze geliefde mens. Dus hoe meer energie je tot je kan nemen, hoe meer wij kunnen geven. Zie dus dat dit geen straf is op de zonde als je minder krijgt, maar een kosmische wet dat wat niet in een glas past, er ook niet bijgedaan kan worden. Blijf jezelf ontwikkelen door vragen te blijven stellen en je wensen kenbaar te maken. Dan komt er een nieuwe tijd voor jou aan, lieve mens, en die tijd is niet zo ver weg.”

Maart 2017 – Verkiezingen

Lieve mensen,
Een opmerkelijk bericht over de verkiezingen!

“Het is nu in jullie land een rommelige tijd met de verkiezingen en de toestand in de wereld. Iedereen vraagt zich af hoe het zal gaan met het presidentschap van Erdogan in Turkije en dat van Trump in Amerika. Weet dat deze mensen opstaan om de wereld te laten zien dat alleenheerschappij niet de oplossing is. Dit doen zij op verschillende manieren. De een wil heerschappij over de wereld en de ander wil dat ieder land rekenschap aflegt aan Amerika.
Ik zie voor jullie in politiek Nederland een lastige tijd aanbreken omdat jullie je ondanks de vele partijen je niet vertegenwoordigd voelen. Dat is omdat de staat zoveel invloed heeft dat een individuele partij daar niets tegen kan doen. De verkiezingen zijn niet helemaal eerlijk gegaan. Er zijn vooropgezette plannen geweest om Geert Wilders opzij te schuiven. Het is moeilijk om jullie een beeld te laten zien van hoe het had moeten gaan, maar in het kort is het zo dat er een partijenstelsel moest komen dat het grootste gedeelte van de bevolking vertegenwoordigt. Dus geen moeizame kabinetsformatie, maar dat de grootste partijen met elkaar moeten samenwerken. Een partijleider kan dus niet zeggen dat hij per se niet met een andere partij wil regeren. Dat is de keuze van het volk en zo zal het moeten geschieden, ook al is die keuze er een van partijen die lijnrecht tegenover elkaar staan. Natuurlijk krijg je dan een poldermodel, maar dat is beter dan dat een groot deel van de stemmen niet gehoord worden in politiek Den Haag. Jullie hebben gekozen voor een bepaalde richting en die moet worden ingeslagen. Die kan niet genegeerd worden omdat één partij niet met een andere wil samenwerken. Dit wordt een lastige zaak omdat het geen eerlijke uitkomst is als er een formatie komt zonder de partij van Geert Wilders. Ik zeg hiermee niet dat Ik graag wil dat alle ideeën die Wilders heeft, worden uitgevoerd, maar de bevolking kiest en die keuze moet worden gehonoreerd. Dan kan de bevolking zelf leren van haar keuze. Zo leert een land zichzelf besturen.

Ik heb al meerdere malen gezegd dat er kleinschaligheid moet komen voor het besturen van grote groepen mensen. Er moet niet gecentraliseerd worden maar juist gedecentraliseerd. Ieder land weer zijn eigen opdracht en manier van leven. Er mag niet iets worden opgelegd vanuit een virtuele staat die Europa heet. Jullie kunnen ervoor zorgen dat Nederland energie neutraal wordt en dat ieder een goed salaris heeft en dat er goed wordt gedaan voor kansarme mensen. Niet alleen in eigen land . Dat moet op een andere manier worden geregeld dan nu en in het beste geval moet het zo zijn dat er bepaalde organisaties komen die hiervoor in het leven geroepen zijn. Je hebt dan geen politieke afdeling nodig voor hulp aan armen, maar een vaste organisatie die betaald wordt vanuit de politiek. Die geldstroom is een vaste dus het hangt niet af van de gekozen partij. Dan praten wij echter over een heel ander stelsel wat nog niet aan de orde is.

Wat kan jij doen op dit moment? Bij jezelf blijven. Eerlijk zeggen wat je voelt en denkt. En het leven zoveel mogelijk op jouw manier beleven. Niet alles maar accepteren, maar werkelijk zeggen wat je wel en niet wilt. Veel mediteren en dat is Mij aanroepen. Ga elke dag even zitten; kom tot rust en dan kan je iets zeggen of vragen, antwoord krijg je altijd.
Zo blijf je in contact met hoop, geloof en liefde.”

Februari 2017 Neutraliseer het kwaad door gedachtekracht

“Lieve mensen,

Het is mogelijk om energetisch zo in het leven te staan dat je niet meer in een gat valt als je sommige dingen hoort of leest die jou van je stuk brengen . Dat is vaak bij een ramp of bij mishandeling van mens of dier etc. Probeer als je zoiets leest, hoort of ziet, er meteen liefde tegenover te stellen en stel je dan voor dat de daders die handeling gaan goedmaken. Zij gaan het repareren of die mens of dat dier in liefde opnemen. Dit is een methode om de balans te herstellen van het kwaad dat is gedaan. Het lijkt niet op te wegen tegen de daad van kwaad, maar als je het van onze kant bekijkt, wordt er naar die gebeurtenis meteen positieve energie gestuurd. Vaak is het moeilijk om er liefde naar toe te sturen omdat je te aangeraakt bent door de ernst van de situatie. Als je er echter een handeling van maakt, dus visualiseert dat die persoon juist het omgekeerde doet, zet je dat al bijna in de stof en als meerdere mensen dit doen, zal de ernst van de situatie daardoor verzacht worden. Natuurlijk blijven de slachtoffers dezelfde, en als er mensen of dieren zijn doodgegaan blijven zij dood, maar energetisch gezien wordt de lading minder en kunnen die mensen of dieren ook in grotere positiviteit hun weg vervolgen. Het doet dus altijd goed.
Je kunt ook als je misstanden ziet in de natuur of elders, daar mooie gedachten naar toe sturen of visualiseren dat jij iemand naar dat gebied stuurt om te helpen. Dit zal aankomen. Voor jullie is het lastig omdat je de resultaten van je acties niet kunnen meten of zien, maar voor ons hier is het duidelijk zichtbaar. Het gaat erom dat jullie leren steeds meer energetisch te denken en dat de gedachtekracht de moeder is van alle schepping. Oefen hier eens mee. Het zal je in balans brengen en je komt op een hoger energetisch niveau terecht.”

Januari 2017 – Liefde voor jezelf

“Lieve mensen,

Maak je nu op voor een nieuwe energie die in je leven is gekomen en dat is niet alleen door het nieuwe jaar maar ook door de stand van de planeten. Het is nu de bedoeling dat de mens zijn eigen licht gaat herkennen en dat gaat uitdragen. Wat Ik van jullie vraag voor het nieuwe jaar is liefde voor jezelf!
Het betekent zoveel liefde in jezelf herkennen dat je beseft dat dit de grote verbinding is tussen jou en alles wat er om je heen is. Als je dit voelt, ben je één met de schepping en kan je ook zien dat je één bent met je medemens, en dat de ander diezelfde goddelijke vonk in zich heeft als jij. Die liefde voor jezelf komt voort uit het begrip dat je niet om kan vallen omdat je zo sterk staat en dat die kracht gebruikt wordt ten goede van jezelf en de wereld. De herkenning van je eigen middelpunt is de ander hierin weerspiegeld zien en dat betekent dat je plotseling veel sterker op de aarde staat. Je komt meer zelfverzekerd over omdat je weet dat ieder dat in zich heeft en dat het bij jou alleen maar aangeboord hoeft te worden en je staat al in je kracht. Het vinden van die eigen kracht is dus niet het ontkennen van de kracht in de ander, integendeel.
Als je dit doet, kom je energetisch op een hoger niveau en als iedereen dit doet, zal de hele mensheid verlicht zijn. Dit is verlichting: de totale acceptatie van jezelf en het zien van de verbondenheid van jou met de schepping en het herkennen van Mij in jezelf.”

Kerst 2016 Visualiseer de hemel op aarde

“Lieve mensen,

Jullie hebben het allen druk met het versieren van jullie huizen en het bedenken hoe je je familieleden en vrienden een zo prettig mogelijke kersttijd kan bezorgen. Het is belangrijk om in deze tijd je bewustzijn op een hoger plan te brengen. Weet dat jullie het allemaal goed doen en dat je in deze tijd je gedachten ook moet laten gaan over je zielsbewustzijn.
Ga de komende dagen even naar buiten, adem de frisse lucht in en vraag jezelf af: Wat heb ik in deze tijd voor mijn eigen ziel gedaan? Heb ik ook rustig gezeten en haar aandacht gegeven? Heb ik mij geconcentreerd op de hemelen en alle goede krachten die zich daarin bevinden en heb ik mij daarmee in gedachten verbonden? Het zijn je gedachten die je wereld creëren, lieve mens. Dus creëer voor deze tijd een opening in de hemelen waardoor ieder het schoons kan zien wat wij hier hebben. Weet dat jullie dit kunnen beleven en dat doe je door je bewust te zijn van onze aanwezigheid en te vertrouwen op je eigen kracht als goddelijk wezen. Laat de hemel neerdalen op de aarde. Visualiseer dit en maak het zo mooi als je kunt. Doe dit de komende dagen voor Kerst en neem dan de hele wereld mee in je visualisatie, wij doen de rest.
Voor ieder is er geluk en zegen voor het komende jaar.”

November 2016 – Verliezingen USA – Stuur liefde naar het volk

“Lieve lezer,

Maak je niet bezorgd over de verkiezingen die in Amerika plaatsvinden. Het gaat er niet om of het Hilary Clinton wordt of Donald Trump, maar of het Amerikaanse volk de komende jaren in evenwicht mag leven en dat evenwicht wordt niet bewerkstelligd door een van deze twee kandidaten. Wat Ik hiermee wil zeggen is dat jullie energie moeten sturen naar het Amerikaanse volk en zo hun intuïtie naar boven halen. Geef ze het licht waar zij om vragen. Zij weten dat het een heel zware tijd gaat worden. Een president kan hier wel het een en ander aan doen maar de grote impact van de huidige tijd staat buiten de invloedssfeer van zelfs de Amerikaanse president. Ik zie het voor het Amerikaanse volk de komende tijd heel moeilijk worden, maar er zijn ook lichtpuntjes. Als het donker wordt, wat ga je dan doen? Je steekt een lichtje aan. Dus als de tijden zwaar worden komen er altijd lichtpuntjes naar boven. Dat gaat nu ook gebeuren in Amerika. In deze zware tijd komen er allemaal mensen op voor elkaar en er komen mensen die prachtige dingen gaan doen. Voor anderen maar ook voor de aarde. Het is wel zaak dat de gevestigde orde die lichtpunten niet gaat uitdoven. Daarom moeten jullie je liefdevolle energie laten gaan naar al die mensen maar juist ook naar de mensen die in angst leven om hun comfortabele leventje te verliezen. Vooral naar het handjevol burgers wat aan de top staat van de wereld door de geldsystemen. Zij beheren en beheersen alle cash flow van de wereld. Dit handjevol mensen zorgt ervoor dat er zoveel armoede is. Stuur vooral je liefde en licht naar deze mensen. Als jullie dit allemaal doen, komt er een omwenteling en zullen zij eindelijk het geluk vinden wat zij dachten te vinden bij al hun miljoenen en macht over mensen. Probeer dus deze dagen elke dag even stil te staan bij het Amerikaanse volk en alle mensen die daar wonen. Ook de illegalen die het zo moeilijk hebben om hun kostje bij elkaar te rapen en dan ook nog eens geld naar huis moeten sturen. Wees bij al deze mensen, lieve kinderen en dan zal er een oplossing komen, bij welke president ook. Het ligt dus niet aan het kopstuk, maar aan de grote bewegingen van de samenleving en die enkelen die het geld in handen hebben.

In korte tijd gaat er een geweldige omwenteling plaatsvinden die mensenlevens gaat kosten. Dat is het begin van een nieuwe tijd. Jullie denken dat er oorlogsdreiging is en die is er ook, maar een derde wereldoorlog is nog niet aan de orde. Het is wel zeer onrustig overal en dat speelt zich af in tientallen lagen. De financiële laag is Mijn grootste zorg en Ik probeer die mensen zo aan te raken dat zij zien dat het geluk buiten de geldstroom ligt en dat de geldstroom een levensader is. Die levensader bereikt iedereen. Je kunt niet die ader proberen af te knijpen of om te leiden voor eigen gewin. De mens moet inzien dat geld iedereen moet bereiken wil het een vruchtbare uitwerking hebben op mens en natuur. De mens is het gelukkigst als hij zichzelf kent en ziet dat hij zijn eigen grootste weldoener is door anderen te helpen. Luxe is datgene wat je nodig hebt en niets meer. Ik geef elk mens dit in overvloed.
Ik geef jou de sleutel, lieve mens, om de deur van je eigen schatkamer te openen en daar alles te zien glinsteren wat van jou is en dat is liefde voor jezelf. Het besef een goddelijke kern te hebben is daar een voorbeeld van. Eigenliefde moet je hebben voordat je kunt gaan geven. Je kunt alles creëren als je je dienstbaar opstelt naar Mij toe. Laat Mij toe in je leven en je kent jezelf.”

September/oktober 2016 Terug naar binnen

“Lieve lezers,

Het is nu tijd voor jullie om je huis weer gezellig te maken en even te kijken of je niet een grote verandering wilt aanbrengen in je inrichting of de opbouw van je spullen. Voel of jij na alle energie van de zomer nog steeds past bij de manier waarop je je huis hebt ingericht. Zie dus de inrichting als iets bewegends. Dat wil niet zeggen dat je ieder seizoen nieuwe dingen moet kopen, maar probeer de spullen wel te zien als bewegende objecten. Zij bewegen dus mee met jouw energie. Het is een natuurlijk proces dat je soms dingen wegdoet en weer iets nieuws aanschaft. Soms ben je gewoon op iets uitgekeken. Het is goed om even te kijken hoeveel objecten je hebt die je nooit aanraakt. Wat er in je huis moet staan zijn spullen die je gebruikt, en dingen om het mooi te maken. Ook die moeten aangeraakt worden en deel zijn van het leven. Als je twijfelt over iets, haal het dan een poosje weg en kijk of je het mist.
Als je iets heel erg graag wilt hebben, vraag je dan af waarom. Als je omstandigheden het toelaten, koop het of stel je voor dat het er al is en kijk of het aan je verwachtingen voldoet. Meestal is het zo dat je de zaken die je heel erg graag wilt hebben, krijgt, op welke manier dan ook. Wees er zeker van dat het op je pad gaat komen maar het nu misschien nog niet de tijd is. Of als het maar niet wil lukken: waarom niet? Is er iets wat je moet veranderen in je energie, moet je het loslaten? Moet je blij zijn met wat je hebt en van daar uit ruimte creëren voor nieuwe dingen? Zo gaat het ook in je leven. Je huis weerspiegelt je leven. Als de energie stroomt in je huis, doet het dat ook in je leven.
Ga er de komende tijd van uit dat je altijd datgene krijgt wat goed is voor je en wat jou gelukkig doet zijn. Nu is het goed om je te concentreren op je werkelijke bezigheden. Wat zijn de belangrijkste dingen die je moet doen? Voer die uit en geef jezelf de tijd om je aan te passen aan de nieuwe energie die tot je komt. Ga komende tijd rustig verder en tegelijkertijd zie elke dag als een nieuwe belofte die voor jou de dingen invult die je zo graag wilt. Als je met die intentie de dag begint, zal hij veel blijer verlopen. Moeiteloos kom je dan bij je eigen kern terecht.”

Augustus 2016 – Klein ritueel om de aarde te zegenen

Lieve mensen,
Jullie gaan nu een tijd tegemoet waarin de instellingen van de aarde worden veranderd. Dat betekent dat er gebeurtenissen plaatsvinden die de aarde op een bepaald energieniveau brengen. Je kunt dit vergelijken met rillingen van het lichaam. Zo gebeuren er rampen zoals aardverschuivingen en aardbevingen. Dit zijn de stuiptrekkingen van de aarde om zichzelf in evenwicht te brengen door overal gelijksoortige energie te laten stromen en de blokkades op te heffen. Die worden gevormd door aanslagen en plaatsen waar groot leed wordt veroorzaakt. Dit kunnen ook plaatsen zijn waar de natuur geweld wordt aangedaan. Al deze plekken zijn eigenlijk zweren op het lichaam van de aarde en moeten worden bestreden met liefde en harmonie. Die harmonie komt als mensen aandacht besteden aan het welzijn van de aarde en alles wat daarop leeft en is. Het is nu zo dat vele mensen onbewust op aarde leven en zich alleen bewegen in hun eigen energetische cocon die vaak nauwer is dan wat mensen nodig hebben. Deze mensen hebben een soort tunnelvisie en bemoeien zich niet met het grotere geheel.

Wat ik van jullie wil vragen is of je de komende drie maanden elke dag een ogenblik wil stilstaan bij de aarde en haar liefde sturen. Dit kun je doen door een glas water te nemen en het te zegenen door je handen eromheen te leggen en een woord van liefde over het water uit te ademen. Dan ga je naar buiten en gooi je het glas water leeg. Over je plantjes of over de aarde zelf, het mag ook de stoep zijn als je geen natuur in de buurt hebt. Ook de stenen hebben liefde nodig. Als je op een flat woont gooi je het uit op de planten op je balkon of op het balkon zelf. Je mag het ook in een flesje doen en het beneden uitgooien. Denk niet dat het geen zin heeft. Als meer dan twintig mensen dit dagelijks doen, verandert er al iets aan de energie op aarde. Kun je nagaan hoe groot die kracht is. Maak er een ritueel van. Je mag het ook langer dan drie maanden doen want je zult merken dat je er zelf behoefte aan hebt. Je zult je meer verbonden voelen maar ook meer kracht krijgen door de uitwisseling. Als jij de aarde iets geeft, geeft zij meteen iets terug in de vorm van innerlijke kracht, zegen, energie, liefde of moed. Net wat jij die dag nodig hebt. Als iedereen dit zou doen, wordt de aarde op alle plekken weer vruchtbaar.

Maak je los van de oude patronen die jou naar beneden halen en geef jezelf de kracht om ze weg te duwen en er de emotionele lading af te halen. Als je vroeger altijd hebt gehoord dat je iets niet kon of dat je niet goed genoeg was, zet dit in een ballon, vul hem met licht en laat hem opstijgen naar het licht waar het zal worden getransformeerd. Jij hebt er dan geen last meer van. Elke keer weer laat je zo’n ballon op en je zult merken dat dit jou werkelijk lichter maakt. Maak je op voor mooie tijden ondanks alle ellende zoals invasies, aardbevingen, aanslagen en oorlogsdreiging. Al die zaken zijn uitingen van onvermogen en vervang die nieuwsflitsen door harmonie en licht te sturen naar de desbetreffende mensen en plaatsen. Één gedachte is al genoeg. Nooit opgeven te vertrouwen op goede afloop.”

Juli 2016 Vrije wil

Lieve mensen,

Maak je geen zorgen over jullie toekomst want die ligt vast. Jullie kunnen zelf veel doen in het leven, maar bepaalde lijnen zijn al ingevuld door ons. Daarom is het zo dat mensen sinds de vroegste tijden discussiëren over vrije wil. Die vrije wil is er altijd. Er is altijd een mogelijkheid om je aandacht te richten op bepaalde zaken en dingen te willen beleven. Dus als je per se iets wilt doen, moet je het doen.
De ziel wil echter automatisch onze weg volgen. Dat is altijd de mooiste weg. In jezelf speelt zich wel eens een conflict af: wat zal ik doen, wat is het beste voor mij? Vraag jezelf dan ook af: wat is voor mijn levensgeluk de beste stap? Dan kunnen wij dat gemakkelijker voor je invullen.
Het feit dat er bepaalde zaken vastliggen kun je anders zien en wel in blijdschap dat het geluk toch wel komt, wat je ook doet. Dat is geen vrijbrief voor allerlei wilde uitspattingen die je uiteindelijk van je pad af kunnen leiden, maar het is wel een ondersteuning voor je ziel dat jij uiteindelijk datgene kiest wat het beste is voor je ziel en dus voor jouzelf. Geef jezelf dus de liefde die je verdient en op die manier kom je dichter bij je ware kern. Die kern weet als geen ander wat het beste is voor jou.
De mooiste uiting van vrije wil is om datgene te kiezen wat wij voor jou bepaald hebben.
Zie dus de samenwerking tussen hemel en aarde als een zegen in plaats van iets waar je tegen moet vechten. Je bent al vrij. Die vrijheid heb je al gekozen door op aarde te willen leven. Het feit dat er zaken vastliggen moet eerder een troost dan een hindernis voor je zijn.”

 

Juni 2016 Voel de nieuwe energie

Lieve mensen,

Het is nu de tijd voor jullie om je voor te bereiden op een moment van verandering in je leven. Die verandering is niet alleen vakantie, maar ook een opwaartse kracht die je helpt om je doelen te bereiken. Probeer dit te voelen in jezelf. De levenskracht stroomt nu maximaal, in de natuur maar ook in jou. Schrijf eens op welke doelen je voor ogen hebt voor de nabije toekomst. Kijk wat je in deze tijd kunt doen en plannen om die doelen te bereiken. Stel jezelf gerust een ultimatum dat je elke week of maand iets daarvoor gaat doen. Dit is een goede methode om jezelf te dwingen tot actie. Je voelt je kracht toenemen en je doelen worden sneller bereikt.
Ga ook eens kijken naar je inrichting van je werkplek. Probeer daar ten eerste op te ruimen en ten tweede wat meer kleur aan te brengen. Dat kan heel eenvoudig door een voorwerp met een bepaalde favoriete kleur neer te zetten, maar ook bloemen of een plantje zijn goed. Het gaat erom dat die kleur jou stimuleert tot actie en tot het naar buiten brengen van je talenten.
Komst van nieuwe tijd is ophanden en je levensdoel is hiermee verbonden. Visualiseer dus in die nieuwe tijd ook een plaats voor de vervulling van jouw doelen. Je laat je dus niet afleiden door de chaos en moeilijkheden van de huidige tijd. In de meest zware tijden op aarde zijn de meest mooie dingen gebeurd. Jouw toekomst is daar één van. Zie het zo en laveer tussen al die ellende door en tegelijkertijd zul je door jouw lichte energie die ellende wat kunnen verminderen. Je opdracht heeft altijd iets te maken met het geluk brengen voor anderen. Probeer dit geluk eerst in jezelf te voelen en daarna bewust uit de zenden naar je directe omgeving en daarna ook naar de wereld.”

Mei 2016 Wat zijn jouw doelen voor komende zomer?

Lieve mensen,

Het is nu een mooie tijd om je plannen voor de zomer te bekijken: Waar wil jij deze zomer in groeien? Wat voor vaardigheden wil je jezelf eigen maken? Wil je meer in je kracht komen te staan of het leven meer kunnen laten stromen? Wil je oude patronen loslaten en zorgeloos kunnen genieten? Al die zaken zijn mogelijk als je de nieuwe energie toelaat die elke lente weer opkomt. Laat je oude onzekerheden en negatieve patronen gaan. Als je dit moeilijk vindt kun je ze bij de maand januari op je jaarkalender schrijven en zet er dan bewust een streep doorheen. Voor de maand mei zet je er allemaal mooie dingen neer zoals: in je eigen kracht komen te staan; het licht in jezelf ontdekken; de zon in andermans ogen naar boven halen. Dan wordt je kalender en werktuig waardoor je elke keer herinnerd wordt aan je dromen en doelen.
Probeer je gedachten zoveel mogelijk te houden bij datgene waar je mee bezig bent. Als je afdwaalt, ga dan een positief pad op. Mocht je iets negatiefs denken, zet het bewust in het verleden. Tegelijkertijd is het heel goed om jezelf en je huis te reinigen van alle energieën die zich gedurende de winter hebben verzameld.
Moeilijke tijden komen aan op het wereldtoneel, maar dat wil niet zeggen dat dit jouw leven overschaduwt. Je kunt deze kennis gebruiken om je voor te bereiden en je leven zo in te delen dat je er positieve energie tegenover kan stellen. Dit wordt dan een prachtig netwerk van iedereen die hier bewust mee bezig is.
Laat alles komen zoals het komt en beweeg soepel maar doelgericht mee met de stroom van het leven.”

Maart/April 2016: Gedachtehulp bij terrorisme

Lieve lezer,

Stuur geen negatieve gedachten naar mensen die terroristische aanslagen beramen en uitvoeren. Het is juist de bedoeling dat deze mensen in een zachtere energie terechtkomen en dat gebeurt niet als iedereen met weerzin en vaak haat aan ze denkt. Het beste is om in gedachten deze mensen bij elkaar in een veld te zetten. Zet een kring van engelen om het veld heen. Er gaat een energie van de engelen uit die er voor zorgt dat deze terroristen langzaamaan op een ander energieniveau gebracht worden. Verwacht dit niet al over twee weken, maar als veel mensen deze oefening gaan doen zul je merken dat de effecten van hun daden gaan veranderen. Het betekent ook dat jullie actie ondernemen in plaats van zij.
Jullie zouden ze het liefste gevangen willen zien of zelfs de doodstraf willen zien krijgen, maar dat is niet de manier om tegen deze kwade daden in te gaan. Wat zij nodig hebben is een diepgeworteld vertrouwen in zichzelf . Dat is wat hen nu juist ontbreekt en wat ervoor zorgt dat zij deze weg kiezen. Er ligt thuis niets op ze te wachten: geen leuke opleiding, interessante studie of een mooie baan. Deze mensen en soms kinderen zijn doelloos en het enige wat hen wordt ingeprent is dat zij een held kunnen worden als zij zichzelf opofferen. Niet dat zij al helden zijn, gewoon zoals zij zijn. Dat is wat ze opnieuw moeten leren. Dit begrip moet worden uitgebreid en als het kan overgeseind naar de opleidingsinstituten van dit soort terroristen. Het is de bedoeling dat deze mensen ook een werkelijk vruchtbaar leven kunnen krijgen, dat zij iets kunnen betekenen voor de maatschappij zonder daarbij het leven te laten en talloze slachtoffers mee te nemen.
Geef jezelf ook de ruimte om je emoties even de vrije loop te laten als er weer zo’n aanslag is gebeurd. Daarna adviseer Ik jullie om het zo snel mogelijk te vergeten. Ik heb dit al eens eerder moeten zeggen, maar het blijft maar doorgaan. Steek met liefdevolle gedachten een kaarsje aan voor de slachtoffers en ga je eigen weg. Probeer het verder niet volledig te laten binnenkomen. Dit betekent niet dat je geen hart hebt.
Het is nu van groot belang dat mensen beseffen dat zij zelf positieve energie kunnen genereren voor een nieuwe wereld. Dat ben je aan het doen als je positieve gedachten om je heen creëert. Maak je huis mooi, maak je tuin of balkon mooi als je die hebt en geniet daarvan. Nodig eens iemand uit die dit niet heeft en het heerlijk vindt om er even uit te zijn. Dan ben je een paradijs aan het creëren op aarde en wij zullen jou hier altijd bij helpen.”

Februari 2016 Tijd is niet lineair

Lieve mensen,

“Jullie zien je leven als een opeenvolging van gebeurtenissen die leiden naar een bepaald doel. De waarheid over het leven en zijn structuur is echter anders. Je leven is een verzameling ervaringen die je opdoet in een bepaalde tijdsvolgorde maar die volgorde kan omgegooid worden. Dit is voor jullie moeilijk te begrijpen omdat het beleven van jullie gebeurtenissen gezien wordt als een lange draad waaraan de ervaringen als kralen worden geregen. Maar bekijk die kralen eens apart en als je de draad, dus zeg de tijd, in een lus draait dan zul je merken dat bepaalde kralen elkaar opeens raken terwijl die niet in die volgorde geregen waren.
Wees je bewust van het feit dat jij de gebeurtenissen in je leven nog steeds rechtstreeks kunt beïnvloeden. Dus iets wat in het verleden heeft plaatsgevonden kun je nu nog steeds naar boven halen, ermee werken en op die manier helen. Zie dit als een werkelijkheid en niet als een visualisatie. Ik wil jullie nu laten zien dat de tijd niet lineair is. Denk maar aan de kralenketting: als je daar mooie lussen in maakt zie je opeens dat alles tegelijkertijd bestaat.
Nu zul je je afvragen: hoe zit het dan met de toekomst? Die bestaat ook tegelijkertijd. Jullie vrije wil zorgt echter voor verschillende toekomsten. Kijk maar naar je keuzes, als jij iets anders kiest, wordt de toekomst ook anders.
Er zitten ook vaste patronen in elke mogelijke toekomst. Dus als jou beloofd wordt een partner te vinden waarmee je verder zult gaan, dan zul je die ook vinden. Belangrijk is dan wel volgens je intuïtie te leven, want daar kunnen wij bij. Als je dat niet doet en je gaat volledig uit jezelf, kunnen wij jou niet bereiken en kunnen die zaken veel moeilijker worden ingevuld.
Neem even de tijd om dit te begrijpen en ga ervan uit dat deze wetenschap jou kan helpen in plaats van in verwarring brengen. Het is weer een stap op weg naar jullie verhoogde bewustzijn. Alles is één.”

Januari 2016: Verwijder negatieve energie met eigenliefde

Lieve mensen,

Wat ik zie bij jullie allen is een wens om schoon schip te maken met negatieve energieën in je leven. Dat is een groot goed. Ik kan jullie hierbij helpen door je te laten zien dat eigenliefde de basis is waardoor je negatieve energieën kunt laten verdwijnen. Laat die eigenliefde stralen tot buiten het oppervlak van je huis en stel jezelf voor als het centrum van die enorme liefdeskracht. Dus die eigenliefde straalt als een cirkel om je heen. Zo kun je ook situaties in die cirkel opnemen zodat ze in de liefdesenergie hun scherpe kanten verliezen. Je kunt het daarna makkelijker bekijken en je zult zien dat de oplossing veel eenvoudiger is dan je denkt.
Probeer bepaalde dingen waar je mee zit los te laten en wel zo dat je visualiseert dat je je handen opent en het als het ware offert aan de hemelen. Dus alles wat je nog vastgrijpt, wat je niet los kunt laten: hef je handen als een kommetje omhoog, laat ze open en geef al die moeilijkheden aan ons. Zo ervaar je een vrijheid waarin je veel gemakkelijker tot oplossingen komt.
Wat betreft je voornemens, wensen en dromen is het zo dat je die ook in die cirkel van eigenliefde kunt zetten. Voor diegenen die nog niet weten wat eigenliefde is: het is het bewustzijn dat jij een onlosmakelijk deel bent van Mij, de Bron, de Alkracht, Spirit, en dat die kracht in jou zit en jij die mag uitstralen. Het is dus zaak dat je dit in je bewustzijn kunt begrijpen. Niet alleen je denken, maar ook het veld wat om je heen zit moet doordrenkt zijn van dit begrip. Natuurlijk voel je dit in je hart, dat is de essentie, daar komt het vandaan. Het lastige is om het hart te verbinden met het algehele bewustzijn en daarna ook met het denken.
Laat alle gebeurtenissen van het afgelopen jaar los en ga met vertrouwen de komende tijd in. Wat jij doet als individu is belangrijk: een kleine handeling kan een enorme invloed hebben op het grote geheel. Ga er dus van uit dat je niet machteloos bent. Wij helpen elk mens zijn dromen te verwezenlijken en ga in dit vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet.”

December 2015 Gedachtekracht

Lieve lezer,

Kijk eens naar je leven en schijf op wat je er wel en niet prettig aan vindt. Toets al deze dingen aan het feit of het door de maatschappij komt, en je het dus niet kunt veranderen, of dat je dit wel zelf kunt. Wat wil je graag veranderen of veranderd zien in het nieuwe jaar? Het kan net zo goed zijn dat je alleen maar de intentie hoeft uit te spreken om het te laten gebeuren. Probeer jezelf elke keer positief te zien en niet terug te gaan naar je oude gedachten van ontoereikendheid. Komst van problemen op maatschappelijk gebied betekent nog niet dat jij die in je leven krijgt, lieve mens. Wees dus niet al te angstig voor je leven als je alle besluiten ziet die er worden genomen op politiek niveau. Het toneel van de wereld lijkt steeds moeilijker bereikbaar als individu. Dat is echter schijn want je kunt heel veel bereiken met gedachtekracht. Zend positieve gedachten uit naar de mensen in oorlogsgebieden, de aarde, de dieren, planten en de zeeën. Probeer eens met zijn allen de radioactieve golf te stoppen uit de kerncentrale in Japan die nog steeds lekt. Stuur een maand lang (of langer als je kunt) elke dag op dezelfde tijd (maakt niet uit welke), positieve gedachten naar de wateren om de kerncentrale heen. De radioactiviteit daar zal dan afnemen. Het klinkt ongelooflijk, maar dat is de kracht van de intentie. Word je de komende tijd dus wat meer bewust van deze kracht en ga er mee werken. Ook in je eigen leven zal het je veel goeds opleveren. Ga het nieuwe jaar in met de gedachte dat Ik jou hoor en zegen is bij jou.”

 ♥

November 2015 Check je doelen

Lieve lezer,

Neem deze maand even de tijd om je doelen te bekijken en om te zien of zij nog steeds beantwoorden aan je veranderende energieniveau. Ben je nog steeds bezig met hetzelfde te bereiken of zie je nu een groter patroon ontstaan? Misschien is het wel tijd om je doel bij te stellen in positieve zin. Kun je het breder maken? Dit zijn zaken die je nu kunt bekijken omdat de energie van de maand zich hier goed voor leent.

Ook je fundamentele trillingsniveau is omhoog aan het gaan. Dus je voelt als het goed is een stijgende lijn in je levenspatroon. Probeer dit daadwerkelijk te voelen en hieraan je kracht te ontlenen. Je levensdoel komt steeds dichterbij en twijfel er niet aan of je dit kunt bereiken. Ga ervan uit dat je nooit af kunt glijden als je bewust je doel voor ogen houdt. De energie waarmee je dit doet kan verschillend zijn. De een kiest voor materie, de ander voor geestelijke wijsheid. Dit is allemaal goed, hoewel Ik natuurlijk de voorkeur geef aan de weg van de geestelijke ontwikkeling. Daaraan voorafgaand moet echter een bepaalde materiële tevredenheid zitten, dus dat moet eerst in evenwicht zijn voordat je je kunt wijden aan je geestelijke hoedanigheden.

Maak je geen zorgen over de toestand van de wereld. De laatste tijd zie Ik steeds meer mensen die hier wanhopig onder zijn en niet meer verder kunnen. Dit is niet de bedoeling, lieve mens. Je moet je eigen leven in vreugde kunnen beleven en vanuit die vreugde de aarde en haar bewoners goede energie toesturen. Als je blijft wanhopen over de toestand van de wereld kun je haar niet veranderen en ga je voorbij aan je eigen levensdoel. Neem dus ook je plezierige momenten serieus, zij zijn essentieel voor je leven.

Ik heb hier alles nog steeds onder controle hoewel het lijkt alsof het uit de hand gelopen is. Het gaat allemaal volgens plan. Ik geef iedereen een glimp van dit grote plan en samen moeten jullie de stukjes van het grote mozaïek bijeen leggen om de waarheid te kunnen ontdekken.”

September 2015 Maansverduistering

In de nacht van zondag 27 op maandag 28 september 2015 vindt een totale maansverduistering plaats die in zijn geheel zichtbaar is vanuit Nederland en België. De eclips begint om 02:11 uur en bereikt het maximum om 04:48 uur. Hij eindigt om 07:24 uur.

Tijdens het maximum bevindt de Maan zich volledig in de schaduw van de Aarde en valt er geen direct zonlicht meer op de Maan. Een beetje zonlicht valt echter nog door de aardatmosfeer en wordt gebroken zodat dit het maanoppervlak alsnog kan bereiken. Dit is met name rood licht, waardoor er een rode gloed over de Maan komt, die om deze reden soms ook wel Bloedmaan wordt genoemd.

Hier volgt wat God erover zegt:

“Lieve mensen, jullie krijgen een totale maansverduistering in je leven op het moment dat alles rusteloos is en veel mensen wanhopig zijn. Je vraagt je af: komt het ooit nog wel goed? Ben ik nog wel goed bezig? Wat is de toekomst van de aarde? Hoe ziet het land er strakjes uit? Al deze vragen komen nu tot een hoogtepunt en de antwoorden lijken verder weg dan ooit.

De maansverduistering is een teken van chaos. Het wijst op een totale afwijzing van de vrouwelijke kant van de maatschappij en van de intuïtieve vermogens van de mens. Een groot deel van de mensheid handelt echter juist wel intuïtief. Daar moeten wij naar gaan kijken. Verlies dus niet de hoop op verbetering want die komt van jou, lieve mens. Jij die dit nu leest. Jij bent degene die strakjes weer in het licht staat en kiest voor innerlijk vertrouwen en nieuwe hoop voor de toekomst. Het feit dat de maan niet zichtbaar is betekent niet dat zij er niet meer is. Sta nu in je kracht en bouw op je intuïtieve vermogens en het geloof in jezelf.
Stuur ook je kracht naar de wereld en naar de maatschappij waarvan de leiders niet in staat zijn om hun diepste gevoelens te beluisteren. Juist die mensen hebben deze hulp nodig. Maak je op voor een nieuwe tijd. Blijf je ontwikkelen en geef je medemens een extra beetje positieve energie en zachtheid mee. Dat is ook een deel van de maan: vriendelijkheid, zachtheid en begrip. In alle opzichten ben je klaar voor de toekomst.”

Augustus 2015 Vertrouwen is de deur naar het geluk

Lieve lezer,

Wat Ik de laatste tijd steeds vaker zie is dat mensen niet meer begrijpen hoe het leven uiteindelijk werkt. Dus wat de gevolgen zijn van hun handelingen en wat de hemelse krachten hieraan kunnen doen. Ik help elk mens met zijn leven en natuurlijk is het zo dat Ik als God oppermachtig ben, maar dat betekent niet dat de mens hiermee met alles in zijn leven rekening moet houden. Dus het leven moet geleefd worden door de mens en vanuit het perspectief van de mens. Soms komt er goddelijke interventie maar soms ook niet. Die onzekerheid speelt de mens nu extra parten. Daarom zou ik jullie willen vragen om het leven vanuit je eigen perspectief te blijven zien en tegelijkertijd de deuren en ramen openhouden naar Mijn wereld en Mijn liefde. Of dit nu gehonoreerd wordt of niet. Hiermee vraag Ik jullie het aller-moeilijkste en dat is om te vertrouwen door dik en dun, bij geluk en bij ellende. Zelfs als die ellende niet opgelost lijkt te worden.

Het vertrouwen is de deur naar het geluk. Dat is de essentie. Dus door te vertrouwen, nodig je de goddelijke interventie uit. Zo werkt het in het kort gezegd, lieve kinderen. Het is veel ingewikkelder, maar dit is nu even een hulpmiddel om deze tijden door te komen met begrip voor Mijn niet-handelen. Ik zie dat jullie Mij vaak verwijten niet in te grijpen waar dit wel nodig is. Als dat niet gebeurt zijn er doorslaggevende redenen voor die jullie niet kunnen kennen. Blijf dus te allen tijde vertrouwen in het hogere in jezelf en het Goddelijke wat onlosmakelijk met jou is verbonden en dat ben Ik.”

 ♥

Juli 2015 Positieve energie voor Griekenland

Lieve lezer,

“In alle opzichten is de wereldeconomie in onbalans. Griekenland is gekluisterd aan Europa terwijl het niets kan met alle maatregelen die worden opgelegd. Dit land moet het fijne van de cultuur weer boven brengen en in zichzelf geloven. Volledige zelfstandigheid brengt het weer op de been. Dus een volledige uittreding uit de Europese Unie en vernieuwde onderhandelingen over import en export. Het belangrijkste in de wereldeconomie is decentralisatie.
Stuur positieve energie naar de Grieken en in het bijzonder de leiders van dit land. Zij hebben jullie goede gedachten nodig en kunnen veel meer doen als ze weten dat mensen verbonden zijn met hun lot. Laat het aan hen over hoe zij het oplossen maar blijf positieve energie sturen deze zomer. Blijf Griekse producten kopen en weiger deel te nemen aan paniek zaaien. Het land mag dan economisch failliet gaan, maar de Grieken blijven staan en floreren.
Alle miljarden die naar Griekenland gaan verdwijnen in de zakken van miljardairs en de Griek ziet er niets van terug in zijn portemonnee.
Laat het systeem omvallen, lieve mens, en zorg voor je eigen land. Dit is geen oproep tot egoïsme maar tot kleinschaligheid. Hoe groter het patroon, hoe kleiner de winst voor het volk en hoe makkelijker de schaduwzijde zich ontwikkelt.
Uiteindelijk komt er een prachtige orde die goed is voor elk mens. Houd dit vast en wanhoop niet. Ik ben er ook nog.”

Juni 2015 Maak schoon schip in je hoofd tijdens vakantie

Lieve lezer,

Juni is de maand van het licht, de langste dag en de grootste gemanifesteerde kracht in de natuur. Alles groeit snel uit om zoveel mogelijk gebruik te maken van het licht. Jullie worden er onbewust door beïnvloed en de daadkracht in deze maand neemt toe. Dat loopt ongeveer tot augustus, dan blijft het even constant, om dan geleidelijk weer af te nemen.

De voorjaarsmoeheid is weg en je wilt alles nu in gang zetten wat je in de winter hebt bedacht.
Zet je bezorgdheid over de wereld om in het weten dat jij een verschil maakt door er te zijn. Alleen maar te zijn. Je goede daden komen hier nog bij. Zo kun je je eigen lichtkracht versterken.
Als je in de zon zit, laat dan bewust het licht toe in je cellen.

Je ziet dat de oplossing voor alles zich in je bewustzijn bevindt. Hoe bewust je leeft, wat je denkt en vooral niet denkt. Maak in de komende vakantieperiode tijd om je gedachten te ordenen. Wat kan er weg: herinneringen aan ruzies, onenigheid, kleine strubbelingen op je werk. Gooi al deze gedachten bewust weg, lieve mens. De geest moet net zo goed worden opgeruimd als je huis.
Hetzelfde geldt voor schuldgevoel. Als je spijt hebt van bepaalde dingen, spreek het uit in jezelf en laat het gaan. Je komt steeds verder op het gebied van energiebeheersing en controle over je gedachten is daar een eerste vereiste voor. Probeer eens aan een veld met zonnebloemen te denken in plaats van oude moeizame gesprekken terug te halen. Je zult zien dat het werkt. Rust in je geest is het begin van je vakantie.”

April/Mei 2015 Beperk jezelf niet tot de alledaagse realiteit

Lieve lezer,

Ik heb jullie hier in beeld en zie dat je energiepatroon opklaart. Je vraagt je af hoe dit bij iedereen die dit leest tegelijkertijd waarheid kan zijn. Bedenk dat jullie allen geleid en beïnvloed worden door het grote energieveld dat om de aarde heen ligt. Zo kan Ik iedereen tegelijk liefde en energie geven. Probeer deze begrippen te visualiseren in plaats van met je hoofd te begrijpen. Denk in beelden en vergeet de aardse wetten zoals jullie die op school hebben geleerd. Daar leer je dat je niet terug kunt gaan in de tijd. Dat je niet op twee plaatsen tegelijk kunt zijn. Dat je een vervoermiddel nodig hebt om je te verplaatsen. Dat sprookjes niet bestaan.
Lieve mens, het is tijd voor een verandering in je bewustzijn. Alles is mogelijk!
Rijkdom van het ene moment op het andere. Plotselinge genezing. Ontmoeting met overleden dierbaren of met de elfenwereld.
Beperk jezelf niet tot de alledaagse realiteit. Als je het moeilijk vindt, koop een sprookjesboek, lees fantasy of science fiction. Ga naar het museum en kijk naar kunst. Strek je bewustzijn tot de uiterste grenzen van de kosmos en besef dat diezelfde ruimte in jouzelf zit. Jij bent ook grenzeloos. Er zijn geen grenzen aan je kunnen!
Neem je eigen ruimte in. Als je ergens staat, wees je dan ook bewust van die plek en weet dat jij die plek eer aan doet door er te staan. Dat is eigenliefde. Dan besef je dat je een verlengstuk bent van Mij en een noodzakelijk deel uitmaakt van de kosmos.
Niemand is zomaar op aarde. Niemand is overbodig, ook al zit je in een depressie en doe je niets nuttigs in je eigen ogen. Vertrouw op het feit dat je bent waar je moet zijn. Geen mens kan de goddelijke orde geheel begrijpen. Laat het oordelen over jezelf en anderen aan Mij over en leef met overgave.”

Maart 2015 extra: de Zonsverduistering

Lieve mensen,

Vandaag hebben jullie een gedeeltelijke zonsverduistering meegemaakt. Het feit dat je hem niet kunt waarnemen vanwege de bewolking, maakt voor de energetische waarde ervan niets uit.
Wat betekent de zonsverduistering voor jullie? Het is een fenomeen waar mensen vroeger altijd angstig van werden omdat het duistere tijden zou voorspellen. Dat is juist. Een zonsverduistering voorspelt donkere tijden. Het feit dat de maan voor de zon schuift, betekent dat het onderbewuste van de mens bovenkomt en de ratio een ondergeschikte positie aanneemt. Er  komt dus een tijd aan van uitwerking van het menselijk karma. Dit is op zich een goed teken. Wat het moeilijk maakt is de vasthoudendheid van de mens aan het materiële en rationele. De wijsheid kan minder makkelijk bovenkomen.

Genoeg sombere voorspellingen! Wat kun jij hier op dit moment mee doen? Jij kunt vandaag en de komende weken (dit werkt door tot de volgende Nieuwe Maan) je bewust worden van je onbewuste verlangens, wensen en angsten. Wat heb je nog uit het verleden waar je steeds aan moet denken? Als je dit duidelijk hebt, ga dan mediteren met de volgende visualisatie:

Je gaat lekker zitten en sluit je ogen. Ga met je aandacht naar het stromen van alle vloeistoffen zoals bloed, lymfe en water in je lichaam. Bedank al deze vloeistoffen dat zij jou in leven houden.
Ga dan met je aandacht naar datgene wat jou nog steeds dwars zit. Maak het los uit je herinnering. Dat kun je doen door te visualiseren dat alle brokjes gedachten in je hoofd loskomen en meegevoerd worden door de stroom van bloed en lymfe. Maar ook je gevoelscentrum doet mee, dus in je hartstreek komt er ook het nodige los. Ook dat wordt liefdevol afgevoerd, gereinigd en uiteindelijk uitgescheiden.
Als er nog andere plekken in je lichaam zijn waar iets vastzit, probeer dit te ontdekken met je aandacht en laat ook dat meegaan op de stroom.
Ga dan met je aandacht naar je energetische lichamen: je aura en nog een stukje daarbuiten. Dit reinig je door je een luchtige substantie voor te stellen die schittert of glinstert. Die komt als een genezende wolk om je heen te hangen en neemt alles mee aan overtollige zaken uit het verleden. Dit laatste duurt een paar minuten.
Voel dan je gehele wezen, adem enkele malen diep in en uit en weet je verfrist en gereinigd.

Zo kun je je onbewuste klachten naar boven laten komen en liefdevol afvoeren. Deze tijd is daar bijzonder geschikt voor. Je verlangens en wensen komen na de reiniging. Spreek ze uit naar ons en wij gaan jou hiermee helpen.
Maak je geen zorgen over de moeilijke tijden die komen gaan. In mooie toekomst moet je nog steeds geloven want die is er voor jou.”

 ♥

Maart 2015 Kijk bewust naar je handelen

Lieve lezer,

Jullie zijn nu begonnen met een nieuwe orde te stichten binnen het oude systeem. Die nieuwe orde zal ervoor zorgen dat er harmonie komt in alle lagen van de samenleving. Geef jezelf de zekerheid dat het geluk wat daaruit voortkomt ook voor jou is en dat je het nog mee mag maken. Alles wat je nu doet voor een betere wereld komt direct naar je toe en zal ervoor zorgen dat je het leven anders gaat zien en er makkelijker mee om kunt gaan. Geef jezelf die zekerheid.
Concentreer je op je eigen kern en vraag je bij alles af: ‘Wordt mijn ziel (je diepste zelf) hier beter van?’ Ik vraag je dus om je volledig in te zetten maar tegelijkertijd ook bij elke handeling afstand te nemen en deze bewust te bekijken. Dit is geen aanzet tot egoïsme maar een aanzet tot eigenliefde. Als je jezelf dit aanleert, wordt het een tweede natuur en leef je bewust. Als het goed is voor jouw ziel, is het ook goed voor de ander. Maak dit dus tot je tweede natuur en wees niet bang dat je spontaniteit eronder lijdt want dat doet het niet.

De reden dat Ik hier zoveel aandacht aan besteed is dat jullie over de jaren heen veel te ver van je ziel zijn afgedreven. De enige manier om deze weer bij je persoonlijkheid te betrekken is om bewust je handelingen via je ziel te laten gaan, dus door de vraag te stellen: ‘Wat heb ik hier aan’? Elk mens op aarde, een enkeling uitgezonderd, heeft gebrek aan eigenliefde. Door deze methode geleidelijk aan te introduceren in je dagelijks leven zul je merken dat je energieniveau stabieler blijft en je minder gemakkelijk afglijdt in somberheid of twijfel.
Neem de proef op de som en kijk hoe je je dan gaat voelen!”

 ♥

Februari 2015 Dit is de tijd van creatie

“Lieve lezer,

Geef jezelf deze maand eens een klein geschenk. Hiermee bedoel Ik dat je werkelijk iets voor jezelf koopt. Het hoeft niet duur te zijn maar wel iets waar je al lange tijd naar verlangt. De reden hiervoor is dat deze tijd altijd een lastige is omdat het nieuwe jaar is begonnen en nog niet helemaal duidelijk is hoe het er gaat uitzien en of je alles wel kan bolwerken economisch gezien. Het geven van een cadeautje aan jezelf is je even opladen met aandacht en liefde en het is een compliment aan jezelf voor wie je bent en voor wat je allemaal doet om het schip drijvende te houden. Vreugde moet hieraan ten grondslag liggen. Maak jezelf blij, al is het met een pak kaarsen, wierook of een bloemetje, geniet hiervan en weet dat dit voor jou is. Het is nu nog niet de tijd om rustig te gaan zitten en alles te bekijken. Het is nu juist een tijd van creatie en begin van nieuwe dingen. Misschien ben je binnen aan het opruimen of maak je de tuin weer mooi zodat alles ongehinderd kan uitlopen in de volgende maanden. Dit is een maand van het kijken naar de toekomst en hierin zou Ik willen zeggen dat je alles wat je nu creëert, meeneemt, en dat je daar ook blijvend plezier van zal hebben. Maak je geen zorgen over de economie, die draait wel en jullie zullen ook genoeg te eten hebben. Concentreer je deze maand op het feit dat alles wat je doet, meegenomen is en je elke keer weer je kunt beroepen op deze kracht.
Wij hier zijn bezig met jullie hele economische stelsel te herzien en dit te vervolmaken zodat elk mens strakjes een prachtig leven heeft. De onzekerheid in je leven wordt groter, maar je innerlijke kracht ook. Probeer door die onzekerheid heen te kijken, elke keer als je daar weer uitkomt ben je een stukje verder gekomen en kun je de problemen die er op wereldniveau aankomen, beter aan. Deze tijd is goed om aan iets nieuws te beginnen en om je wijsheid onder de loep te nemen. Kijk eens hoe je nu reageert op alle berichten in de wereld. Geef ze zodra ze binnenkomen een positieve draai  en voel je eigen kracht juist toenemen in plaats van minder worden. Weet dat jij door je eigen gedachtenkracht een verschil kunt maken in de levens van mensen die honderden kilometers verderop zitten en zich toch bewust zijn van het feit dat zij geholpen worden, zoals ook jij altijd geholpen wordt.”

 ♥

December 2014/januari 2015 Charlie Hebdo

“Lieve lezer,

Jullie hebben het afgelopen jaar in onrust doorgebracht, zowel wat de aarde betreft als in je persoonlijk leven. Het nieuwe jaar wordt op een andere manier ingevuld dan je denkt. Tussen al de moeilijkheden door die de aarde met zich meebrengt, zul je ook momenten van groot geluk ervaren en ben je op de juiste plek, waar je je nu bevindt. Het kan zijn dat je weg wilt uit je gewone omgeving, je wilt verhuizen of zelfs emigreren. Weet dat voor alles een tijd en een plaats is en dat je rustig moet wachten op het juiste moment voor alles. Je zult dan zien dat het veel sneller komt dan je denkt. Wat betreft de invulling van de dagelijkse behoeften wordt het moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Echter is het zo dat er ook weer andere inzichten komen waardoor jullie makkelijker leven, dus het werkt aan twee kanten.
Wees niet bang voor het nieuwe jaar, maar ga er met vreugde aan beginnen en weet dat je grootste bezit je innerlijke levensinvulling is, en je zielskennis. Dat zorgt voor het werkelijke geluk en de rijkdom in je leven. Neem de tijd voor vreugdevolle dingen en kijk elke avond even om naar de mooie punten die je gehad hebt, om de volgende dag weer in vreugde te beginnen. Het geluk is permanent. Het is niet een piekmoment. Laat je niet teveel beïnvloeden door je omgeving die van alles roept en zegt, maar blijf gecentreerd in je eigen weten dat je het goed doet en dat je elke keer weer een stapje verder zet op het pad der wijsheid.

Mijn oproep aan jullie

De aanslagen in Frankrijk zijn het begin van een golf ellende die met name over de Westerse wereld gaat. Ik haast Mij te zeggen dat dit nog gestopt kan worden en wel door geen ruchtbaarheid aan de aanslagen te geven. Voor jullie is dit bijna ondenkbaar en toch vraag Ik jullie om er niets over te publiceren. Ik roep jullie dus op om deze terroristen niet tot de heldenstatus te verheffen die zij in hun beleving verdienen. Hoe meer publiciteit, hoe meer aanslagen, zo moet je het zien. Zeg er dus niets over tegen elkaar en stuur de slachtoffers in stilte je goede wensen. Zij krijgen hun eer op een andere manier dan massaal medeleven.
Er is nog een manier om het geweld te verminderen en dat is licht blijven sturen naar de groepen mensen die dit doen. Zij leven in een zelfopgelegde duisternis en die kan van buitenaf worden verlicht waardoor zij gaan twijfelen aan hun daden. Elk mens die licht stuurt, helpt mee aan het verminderen van de duisternis.”

November 2014 Oefening voor hoog energieniveau

“Lieve lezer,

Je krijgt deze keer een oefening mee die ervoor zorgt dat je altijd je hoogste energie uitstraalt en die jou voorgaat op je levensweg.

Ga met je aandacht naar je hartstreek en voel je hart kloppen.
Hier in het centrum van je lichaam huist de ziel. Die spreekt altijd Mijn taal.
Je zegt dan: “Ik nodig mijn ziel uit om meer naar voren te komen in mijn leven.”
Je zult dan een krachtige energie vanuit je hart voelen uitstralen naar de rest van je lichaam en je staat steviger op je voeten.
Vervolgens ga je naar je zonnevlecht als centrum van je wil.
Je spreekt dan uit: “Ik verbind mijn wil met mijn ziel.”
Dan ga je naar je hoofd en zegt: “Ik verbind mijn denken met mijn ziel.”
Je voelt die drie elementen zich met elkaar verbinden en kunt dan een laatste uitspraak doen:
“Ik ben als mens verbonden met hemel en aarde.”

Probeer dit iedere dag minstens een keer uit te spreken. Je gaat dan gelukkiger en sterker in het leven staan.”