April 2020 – Leer dansen in tijden van crisis

“Lieve mensen,
Moeilijke tijden zijn nog niet ten einde, maar de energetische afstemming van de mensheid ligt nu veel hoger dan voor de crisis. Mensen waarderen weer hun basiswaarden en de dankbaarheid naar de harde werkers in de zorg is groot. Dit geeft een verhoging van de liefdesenergie op aarde. Aanzienlijke verbeteringen kunnen nu doorgevoerd worden en Ik zie bij ieder van jullie een probleemoplossend vermogen bovenkomen dat heel goed gebruikt kan worden voor de toekomst. Wees niet bang voor de toekomst. Weet dat je altijd jezelf en je intuïtie bij je hebt om een situatie op juistheid te beoordelen.
Deze coronacrisis is niet iets wat op zichzelf staat. Het is een gebeurtenis in een lange lijn van ontwikkelingen die nu versneld gaan plaatsvinden. Dus ook deze momenten van chaos zul je de komende decennia vaker gaan meemaken, maar dat is geen reden voor paniek. Elke keer stel je je weer in en pas je je weer aan. Zo dans je met het leven mee. Jullie worden nu allen uitgenodigd om te leren dansen. Dit was niet de eerste les, lieve mensen, het is eigenlijk al dansen voor gevorderden en jullie brengen het er erg goed van af.
Zie alles ook met een glimlach aan. Denk met liefde aan de mensen die nu zijn overleden, stuur een glimlach naar de harde werkers en vooral ook naar jezelf als je ‘s morgens opstaat. Ik zie verbroedering, naastenliefde en een nieuwe orde bovenkomen door deze tijd. Jij die dit nu leest, hebt ervoor gekozen om hier een rol in te spelen. Blijf mogelijkheden zien voor je eigen leven, lieve mens. Beweeg soepel meer op de getijden van het leven en weet dat je altijd gedragen wordt.”