Maart 2020 – Bouw je immuniteit op door energiewerk

“Lieve mensen,
Jullie worden allen beïnvloed door de corona-crisis. Weet dat dit niet alleen slechte energie zal opleveren. De meeste van jullie zien ook de positieve kanten van deze moeilijke tijden waarin de wereld op zijn kop staat. Alles wat vanzelfsprekend was, is dat niet meer en de leefgemeenschap waar je in zit staat nu op afstand. En toch zijn jullie allemaal dichter bij elkaar gekomen dan in tientallen jaren is gebeurd. Ieder mens voelt zich verbonden met anderen die getroffen zijn door het virus, niet alleen zieken maar ook mensen die niet kunnen werken. In jullie ogen is het een ramp voor de samenleving, maar wij zien dit anders. Wij zien prachtige initiatieven ontspruiten die het saamhorigheidsgevoel stimuleren.

Het gaat er nu om dat jullie je weerbaar maken zodat je het virus niet krijgt. In principe krijgt bijna ieder mens het omdat het zich verspreidt op de wind. Het is goed om positief te blijven denken en je innerlijk te laten stralen. In alle gelederen komt het voor dat jullie iets moeten inleveren in deze tijd. Ik help ieder van jullie om staande te blijven. Kleine dingen hebben grote gevolgen, zoals een positieve levenshouding en het weten dat dit een tijdelijke aard heeft en dat jullie allen zelf immuniteit kunnen opbouwen zonder gevaccineerd te hoeven worden.

Ik moet jullie wel zeggen dat het coronavirus iets is wat lange tijd sluimerend actief blijft in het lichaam. Dus je kunt er elke keer weer ziek van worden. Dat betekent niet dat je er aan zult sterven, maar je moet gezondheid wel energetisch bewaken. Het virus kan zorgen voor een bijna chronische hoest en ademhalingsproblemen. Hoe kun je dit vermijden? Door je eigen zielenpad te volgen, lieve mens. Door naar binnen te gaan en te vragen: ‘Wat wil ik werkelijk’? Door gehoor te geven aan de stem van binnenuit die zegt: ‘Ik wil eigenlijk ander werk’. Of: ‘Ik ga zelf iets opzetten om mensen bewust te maken’. Zo eenvoudig is het. Maar het is niet zo eenvoudig om te doen. Er wordt nu gevraagd je volledig op jezelf te concentreren zonder de wereld uit het oog te verliezen. Als je in opperste concentratie zit, zul je merken dat jij en de wereld één worden. Dan krijg je antwoord op al je vragen. Dan zit je in het veld van eeuwigheid en staan er helpers klaar om jouw meest urgente vragen te beantwoorden. Neem dus de tijd om het contact met Mij op te zoeken. Klaag niet over jezelf. Je bent precies zoals je moet zijn. Ga vanuit deze overtuiging zitten en zoek je eigen essentie, lieve mens. Je zult direct door ons hiermee geholpen worden.“