Februari 2020 – Het Corona-virus

‘Lieve mensen,
Jullie werken nu allen onder de dreiging van het coronavirus dat in China is ontstaan. Ik heb nog even niet gereageerd op deze ontwikkelingen omdat het in de wetenschappelijke hoek is ontstaan. Dit is dus een virus dat door mensenhanden is gemaakt en moet door mensenhanden weer worden opgelost. In alle werelddelen zal het zich verspreiden maar jullie moeten je daar niet al te veel zorgen om maken, lieve mens. Ik zeg dit niet omdat het niet gevaarlijk kan zijn, maar omdat een hoog energieniveau de beste remedie is tegen het oppikken van dit virus. Als je energetisch in evenwicht bent, krijg je het niet. In het ergste geval kun je het wel inademen, maar blijft het virus inactief omdat het geen voet aan de vloer kan krijgen in je lichaam. Nu zul je zeggen: ik kan niet constant hoog in mijn energie zijn. Dat klopt en het is mogelijk dat het virus dan wel actief kan worden maar de kans erop is niet zo groot. Dus wat jullie zelf hieraan kunnen doen is positief blijven denken, liefde sturen via jezelf naar anderen en naar de wereld. Blijf stralen, dat betekent goed voor jezelf zorgen, je rust nemen en je grenzen bewaken. Als je teveel afspraken hebt, zeg er eentje af. In alle opzichten is dit de beste manier om jezelf gezond te houden. Zorg dat je elke dag even hebt gelachen.

Over de ontwikkeling van dit virus kan Ik zeggen dat het nog een tijdlang zal doorwoekeren en dat er nog een staartje aan zit. In ieder geval is de wereld wakker geworden en ziet nu wat er gebeurt in de laboratoria van sommige wetenschappelijke onderzoekers. De mens is hier niet voor gemaakt.
Gaandeweg zullen er een aantal mensen aan sterven, maar dit zal niet groter worden dan een doorsnee epidemie. Ook een virus heeft een werkingscurve en zal strakjes uitgewoekerd zijn. In jullie leven moet dit een kleine plaats innemen, lieve mensen. Het is goed om te beseffen dat je nog steeds je leven in eigen hand hebt en dat je met verschillende mogelijkheden te maken hebt. Niets is ooit uitzichtloos.’