December 2017 – Geef de Engelen wat extra aandacht

“Lieve mensen,

In alle gelederen ben Ik aanwezig en dat betekent dat Ik iedereen van jullie afzonderlijk ken en dat Ik tenminste eenmaal per dag ieder mens afzonderlijk bekijk. Dan kijk Ik of jij gelukkig bent, of dat je voor een moeilijke beslissing staat en Ik jou nog ergens mee kan helpen. Op al deze momenten kan Ik hulp bieden. Het is niet mogelijk om ieder mens 24 uur per dag te volgen. Daar hebben wij nu de engelen voor. Zij zijn onvermoeibaar bezig om het jullie zo goed mogelijk te laten hebben op aarde en om jullie te helpen je leven en opdracht zo mooi mogelijk vorm te geven. Geef in deze kersttijd de engelen extra aandacht. Koop een engeltje van welke vorm dan ook en zet er een lichtje bij op tafel of altaar. De engelen zien dit en zullen dit met dankbaarheid aanvaarden. De engelen zijn niet alleen aanwezig voor de mens. Ook andere planeten hebben hun hulp nodig en de engelen krijgen zelf ook de gelegenheid om te groeien in wijsheid.

De hele schepping groeit, lieve mensen. Dit moet je afgescheiden zien van groter worden. Het is niet een toenemen in omvang, maar op energetisch gebied een vergroting van de wijsheid en de inzichten. Dus een groeiend heelal wil niet zeggen dat het in omvang toeneemt, maar dat is even terzijde. Het gaat nu om de engelen die steeds beter zichtbaar worden in jullie wereld. Let dus op, zeker in donkere tijden als je ergens een licht ziet wat je niet kunt verklaren, kan het een engel zijn die zich aan het manifesteren is.
Als je de engelen roept, komen zij meteen. Niet altijd de engel die je geroepen hebt, maar wel een die jou kan helpen. Velen zeggen: “Roep Raphael of Michael op“, maar daar kunnen zij niet altijd aan voldoen. Zij hebben zelf een hoge taak hier en die gaat voor. Weet echter wel dat jullie nooit zonder hulp zitten, hoe diep en donker de dagen nu ook zijn. Ik wens jullie allen een lichttijd toe vol liefde en vertrouwen en geef jullie alle zegen. “