Januari 2018 Informatie over de geldstroom

Lieve mensen,

“Jullie hebben in de afgelopen tijd een energie kunnen waarnemen die lijkt op die van geldelijke uitwisseling, maar dit niet is. Geldelijke uitwisseling is een evenredige uitwisseling van energie die zich uit in de waarde van een voorwerp of een dienst. Je voelt dan wanneer de energie goed stroomt. De afgelopen tijd echter, is er energetisch iets veranderd in de wereld en dat komt door beslissingen van bovenaf in de hoogste regionen van het bestuur van geldelijke instellingen. Zij hebben een besluit genomen dat de geldstroom hoe dan ook moet blijven bestaan. Dit is niet verwonderlijk want dit is al jarenlang het motto, maar de geldstroom is al opgehouden te bestaan en bestaat alleen nog maar in virtuele vorm die gemanipuleerd kan worden door grote instanties. Deze manipulatie zorgt ervoor dat de energie niet meer zuiver stroomt en dat nemen jullie allen waar. In grote lijnen zijn er leugens verteld, zelfs tegen regeringsleiders, over de toestand van het financiële stelsel.
Ik vertel jullie dit om uit te leggen wat die onderstroom betekent die jullie allen kunnen waarnemen. Wat kunnen jullie hieraan doen? Niets, zou je zeggen, maar dat is niet geheel waar. Je kunt erop staan om zelf zoveel mogelijk met contant geld om te gaan. Dus eenmaal haal je je geld van de bank en daar betaal je je goederen mee. Bovendien is het goed om zo nu en dan hier eens iets over te lezen. Er zijn genoeg bronnen op het internet om jullie van deze kennis te voorzien. Ik zeg jullie dit om je voor te bereiden op andere tijden waarin het grote geld weer in omloop moet komen bij de grote massa.
Je kunt nu spreken van een leegloop van de schatkist, welke dan ook, richting enkele grote machthebbers. Dit moet iedereen weten. Het weten van jullie zorgt namelijk voor openheid en dat moet weer terugkomen. Voor jullie is het niet belangrijk wie het zijn maar wel dat je weet dat deze mensen bestaan en zich onrechtmatig bedragen toe-eigenen die onvoorstelbaar zijn. In alle landen gebeurt dit. Ik wil jullie niet bang maken maar juist openheid geven over zaken die in korte tijd veranderen. Iedereen heeft hier mee te maken.”