Maart-April 2019 Concentreer je op je geestelijk bezit

“Lieve lezer,

Klopt het dat jullie de afgelopen tijd het gevoel hebben dat je steeds meer te doen krijgt en het leven steeds meer van je vraagt? En dat je je steeds meer gedwongen voelt een bepaalde kant op te gaan? Dat is ook zo. De maatschappij verkeert nu in een soort kramptoestand waarin de gevestigde orde de macht wil houden en geen terrein wil prijsgeven aan nieuwe ontwikkelingen. De macht van het geld is nu op zijn grootst en men wil overal aan verdienen. Jij kunt dit een halt toeroepen door er buiten te gaan staan en eens te kijken wat je echt nodig hebt. Ga daar deze zomer eens mee experimenteren. Ga eens kijken wat je in je huis per se wilt bewaren en welke zaken er misschien wel weg kunnen. Ik houd Mij hiermee bezig om jullie te laten zien dat de energie die je steekt in de materie, in die materie blijft. Energie die je steekt in je ontwikkeling of meditatie, blijft een geestelijk bezit. Wat je daarmee wint is eeuwig, dus die investering is veel duurzamer dan die van de materie. In jullie ogen is rijkdom veel bezittingen. Maar wij zien het andersom. Wij zien het als een energetische belasting, een verzwaring van je leven. Je hebt de verantwoordelijkheid voor al die materie en moet die verzorgen. Het zal je verbazen hoe weinig je werkelijk nodig hebt en hoe gezellig het dan nog steeds in huis kan zijn. Je zal meer energie krijgen en lichter kunnen leven.
Het is goed om alles zo te gaan zien en dus je niet meer gedwongen te voelen door wat de maatschappij jou allemaal wil verkopen. Moeilijke tijden maken jullie nu mee en in alles is te merken dat er voor de geestelijke mens weinig aandacht is. Maar kijk ook naar de hoeveelheid meditatiecursussen, yogalessen, boekenclubs, gebedscirkels en andere burgerinitiatieven die uit inspiratie gecreëerd zijn. Sluit je daarbij aan, voel de eenheid als je in zo’n groep zit en weet dat jullie allen het goed van de aarde en haar bewoners voor ogen hebben. Ik help jullie hiermee. De energieën van Mijn kant worden ook sterker en Ik meng Mij ook in zaken op aarde waar je het niet verwacht. Weet dat Ik jou zie, lieve mens, en dat Ik jou alle goeds geef waarmee jij je eigen geluk kunt bereiken.”