Maart 2021 – Zelfbescherming

“Lieve mensen,
Het belangrijkste wat je je moet afvragen is: helpt dit vaccin mij om geen ander virus op te lopen? Het is nog niet bewezen dat men een vaccin kan creëren voor een virus omdat dit zo snel muteert dat je altijd achter de feiten aanloopt.
Wat Ik het liefste wil voor jou, lieve mens, is dat jij zelf, door je intuïtie te gebruiken, kunt beslissen zonder heen en weer geslingerd te worden door alle bijbehorende verhalen. Als je iets leest dan moet er iets in je wakker worden als het klopt. Dat is wat Ik van je wil vragen: probeer intuïtief te blijven kijken naar de wereld. Stel jezelf logische vragen en ga af op de energie van de mensen die de boodschappen brengen. Wat voor energie straalt een persoon uit? Het is niet altijd even duidelijk maar in combinatie met wat zij zeggen, kun je meestal wel een helder beeld krijgen. Het is heel belangrijk om je niet te snel te laten overhalen door grootscheepse campagnes van de overheid. Vraag je af: Wat heeft de overheid erbij te winnen? Deze vaccinatiecampagne is niet in het leven geroepen om mensen het leven te redden. Er zijn door de diverse farmaceutische bedrijven al onderzoeken gedaan naar virussen. Die hebben zij in Afrika gedaan en daar zijn duizenden mensen aan gestorven. In dit geval is het vaccin een voorbode voor een gecontroleerde maatschappij. Wat Ik jullie op het hart wil drukken is: blijf een zuiver mens. Probeer je niet te laten overhalen voor het innemen van stoffen waarvan je niet weet wat zij doen. Het is met de huidige technologie mogelijk om allerlei zaken in te spuiten en daarbij informatie te verkrijgen, maar ook om het lichaam te besturen. De artsen die aan dit onderzoek meededen, kregen te horen dat zij iets gingen ontwikkelen om een orgaan te redden, of om het sterftecijfer van bepaalde ziekten omlaag te brengen. Maar het onderzoek werd voor andere doeleinden gebruikt. Dit zijn zaken die nu aan het licht komen.
Als je twijfelt aan dit bericht dan vraag Ik je één ding: hoe erg zou het zijn als je een virus zou oplopen waarvan je redelijk ziek zou worden voor een aantal weken en je daarna immuniteit hebt opgebouwd voor die familie van virussen voor de rest van je leven. Dus mocht je het niet geloven, neem dan het risico en laat je niet inenten en neem het risico om volgend jaar besmet te worden met een of ander virus. Dat zal een kleiner risico zijn dan nu de inenting te nemen en een verandering in het DNA van je lichaam te krijgen wat nooit meer teruggedraaid kan worden. Het vaccin is een cocktail die het lichaam verzwakt. Je zult zeggen: Ja maar ik wil graag weer kunnen reizen, ik wil met vakantie. Probeer je eigen gezondheid en je eigen beslissingsbevoegdheid als grootste goed te zien. Wat is de prijs van een vakantie als je daarvoor gevaccineerd moet worden met iets wat je leven voor altijd negatief kan beïnvloeden? Probeer het leven op een ander manier te bekijken, lieve mens. De tijd dat je weer met vakantie kunt, gaat weer komen. Alleen niet dit jaar en misschien ook niet volgend jaar. Wij zijn ook bezig voor jullie, maar deze tijd is ook voor jullie individuele groeiproces door voor jezelf te gaan staan.
Prachtige tijden komen hierna, lieve mensen dus houd moed en blijf staan voor waar je in gelooft.”

Hier volgt nog een toevoeging van mijn eigen vragen.
Lieve God,
Ik heb op social media een stuk gelezen van een energetisch therapeut over het vaccin. Zij zegt dat het vaccin de ziel losmaakt van het lichaam en de andere lichtlichamen zodat zij het lichaam niet meer kan besturen. Is dat correct?
“Niet helemaal, al zijn haar waarnemingen wel correct dat de grenzen tussen het lichtlichaam en het fysieke lichaam verstoord worden. De ziel blijft te allen tijde in het lichaam. Het wordt wel steeds moeilijker voor de ziel om het lichaam te bereiken als er ingegrepen wordt in de originele DNA structuur van het lichaam. Dat zie je ook bij genetisch gemodificeerde planten, hun ziel trekt zich steeds verder terug en de vitaliteit verdwijnt uit de plant. Dus hoe meer er wordt ingegrepen in de blauwdruk van de mens, hoe moeilijker je je diepste kern kunt bereiken. Je intuïtie wordt verdoofd en de ziel kan haar werk niet meer gemakkelijk doen. Vergelijk het met een auto waar iemand die geen verstand heeft van auto’s, aan het rommelen is geweest met de elektriciteitsdraden in de motor.
Bij elk opeenvolgend toegediend vaccin wordt er meer ingegrepen in de prikkeloverdracht van de fijnstoffelijke motoriek. Dat zijn de zenuwen, maar ook het etherisch lichaam die de blauwdruk vertaalt en in energie verlaagt zodat het fysieke lichaam de goddelijke boodschap kan begrijpen en daarmee werken. De mens wordt daardoor steeds meer in zijn lichaam geduwd waardoor zijn hogere zintuigen niet meer tot hem kunnen doordringen.”

Jij hebt ooit gezegd dat als de mens gaat ingrijpen in de blauwdruk van het bestaan, Jij actie gaat ondernemen.
“Dat is juist lieve kind. Maak hier een aantekening van want Ik ben hier al mee bezig. Er is een gedeelte wat Ik alleen moet uitvoeren en waar Ik geen informatie over geef omdat dit het proces zou tegenwerken.”

O gelukkig. Over de mensen die het vaccin wel nemen, zij zijn niet slecht, alleen onwetend. Toch zal hun DNA nooit meer hetzelfde zijn.
“Deze mensen worden bijgestaan door ons met dien verstande dat zij wel een deel zelf moeten ervaren omdat dit een keuze uit vrije wil is geweest.”

Als er onherstelbare schade aan het fysieke lichaam wordt gedaan door genetische ingrepen, blijft de ziel dan heel?
“De ziel blijft in zoverre heel dat als zij geen aandeel heeft gehad in de wens om schade toe te brengen, zij niet aangedaan wordt. Als er een wens is om het eigen lichaam of een ander schade toe te brengen, wordt deze wel met de ziel mee naar Boven genomen omdat de ziel deze handelingen nog moet uitwerken.”