Extra bericht Nov 2020 – Waarheid en weten in turbulente tijden

Hoe blijven wij staan te midden van de storm?
Hoe weten wij wat waar is en wat niet?

Lieve mensen,
Hier is een document dat tot stand kwam naar aanleiding van een lezing die ik heb gegeven in Breezand. De toon is ernstiger dan jullie van God gewend zijn, maar voel ook de positieve ondertoon die het bericht heeft, en de innerlijke kracht die bij je bovenkomt als je het bericht leest.
Niet alles wat er voorspeld wordt, hoeft uit te komen. Als wij met zijn allen gaan staan voor onze eigen waarheid, kunnen wij het tij keren van chaos en vertroebeling.
Weet dat we met heel veel zijn die willen strijden voor het licht. Voel je dus niet eenzaam, verbind je met het netwerk van licht dat over de aarde straalt.
Alle goeds gewenst en met liefdevolle groet,

Dorien

Waarom nu deze crisis?
– omwenteling van duister naar licht, nu scherp van de snede
– een aantal zaken ligt vast in het grote plan van de aarde
– Wat is Gods invloed hier in?
– Ik begeleid de grote omwenteling, maar bemoei Mij niet met details (details worden ook goddelijk begeleid maar op een ander niveau)
– Ik help ieder mens
– er kunnen ook dingen fout gaan, terwijl het op macro gebied de goede kant op gaat.

Wat gaat er nog meer gebeuren?
-”er komen strengere maatregelen met betrekking tot jullie koopgedrag. Veel kleine winkels worden gedwongen te sluiten, de grote blijven open.
– de toeleveranciers worden bedreigd en gedwongen tot lagere prijzen.
– de boeren mogen alleen nog leveren aan bedrijven die aangesloten zijn bij de toplaag en hun multinationals.
– jullie lonen worden nog uitbetaald, maar het betalingsgedrag wordt bekeken en de banken willen overal garantie op. Dus voor een kleine lening een enorm onderpand zoals huis of auto.
– je werksituatie wordt geen pretje want je werkt ook met andersdenkenden en wantrouwen wordt gestimuleerd door de overheid, o.a. door het zgn kliksysteem.
– medisch gezien wordt de mens vogelvrij verklaard en wordt verplicht zich te onderwerpen aan vaccinaties.
– specialisten wordt de toegang tot hun patiënten ontzegd, tenzij zij een medische handeling moeten verrichten. Dus geen gesprekken of adviezen meer, die komen vanuit de overheid.
– mensen moeten een speciale keuring ondergaan als zij een officieel document willen aanschaffen zoals een paspoort of ID-kaart of rijbewijs. Als men ergens heen wil, moet men traceerbaar zijn en voldoen aan medische eisen (vaccinatie).
– de nieuwe generatie mobiele telefoons zal goedkoper worden, zodat mensen sneller een 5G toestel aanschaffen. De frequenties zullen de komende maanden worden opgevoerd, maar zo dat de schade aan mens en natuur niet aantoonbaar door 5G komt.
– er zijn mensen die niet tegen straling kunnen. Zij moeten worden gesedeerd door antidepressiva en kalmeringsmiddelen.
– wetenschappers kunnen alleen nog maar publiceren in goedgekeurde tijdschriften.
-de media zijn al onderdeel van de toplaag, zij zijn het gemakkelijkst te beïnvloeden.
– uitgeverijen worden bekeken en bepaalde boeken worden geweerd in de winkels. Degenen die ze toch verkopen krijgen een boete.
– scholen worden getoetst in hun mate van nakoming van de regels. Lesprogramma’s gaan veranderen, maar dat is nu nog niet aan de orde.
– de rechterlijke macht moet het leergeld betalen van het langdurig ingeslapen zijn over de bemoeienis van de overheid”.

Hoe lang gaat dit duren?
“Dit is lastig in te schatten want hier wordt rekening gehouden met oppositie. Als er tegenstand komt, kan het na enkele jaren voorbij zijn. Vergeet niet dat hier al decennia lang aan is gewerkt. Het probleem is dat de meeste mensen gewoon meedoen en het gevaar niet (durven) zien. Als er geen tegenstand komt, kan het een tiental jaren duren.
Ik heb hier een langetermijnprognose voor de Aarde en haar bewoners. Die prognose komt niet in gevaar. Hier kom Ik later nog op terug”.

Hoe weten wij wat waarheid is en wat niet?
– “Waarheid is eeuwig, het is niet iets veranderlijks. Iets is waarheid als het past in de grote kosmische orde die Ik heb geschapen. Door in te tunen op je diepste goddelijke kern, kom je in verbinding met die orde en voel je of iets klopt of niet
– Ik geef elk mens de waarheid in zijn hart
– Intuïtie en opmerkingsgave zijn belangrijk
– Het allerbelangrijkst is dat de mens ZELF KIEST VOOR DE WAARHEID. (het betekent stevig in je kracht gaan staan en uitspreken dat jij de waarheid wil dienen).

Wat zijn de belemmeringen om deze helderheid te voelen?
– Heel erg diep in persoonlijke problemen zitten.
– Jezelf zo hebben weggecijferd dat je niet meer weet wie je bent en wat je moet vinden.
– Onder grote druk staan van regels of anderen.

Wat kan je hier aan doen?
– De oefening die Ik jullie zo meteen ga geven
– Ga met je bewustzijn naar een hoger plan, dus neem afstand van de ellende en de beperkingen, zoek het veld van inzicht op (spreek uit dat je daar heen wilt), dan krijg je overzicht.”

Visualisatie oefening van God:

Blijf gezond en gelukkig

1 Laat je langzaam in Mijn genade glijden
Doe alsof je in een warm bad komt. Het water draagt je, in dit geval word je opgenomen in en gedragen door het goddelijke veld van liefde en licht.
2 Steek je innerlijke vlam aan
Maak het lichtje dat deel uitmaakt van je diepste goddelijke kern in je hart, steeds groter.
3 Voel het licht in jezelf stromen
Dat licht breidt zich uit en wordt beantwoord door iedere cel die ook gaat stralen.
4 Laat het licht via je hartchakra in je aura stromen
Open je hartchakra en laat het licht er uit stromen. De bron is onuitputtelijk.

Doe deze oefening elke dag direct na het wakker worden/opstaan

Hoe blijven wij staan te midden van de storm?
“Ten eerste dus door de waarheid in jezelf te verankeren. Jij bent die waarheid en je staat er voor.
Als je wat concrete aanwijzingen wilt, komen die nu.
– Moeilijke mensen die een andere mening hebben, moet je laten. Je mag gerust een discussie aangaan, maar doe dat gericht, als je voelt dat het zin heeft. Niet teveel energie verspillen aan mensen die je toch niet kan overtuigen.
– Je eigen standpunten duidelijk uitstralen. Probeer jezelf sterker te maken in de overtuiging dat je groter bent dan de mens nu is.
– Rustig jezelf blijven en niet wankelen omdat iemand jou probeert te overheersen.
– Je eigen standpunten toetsen aan dat van gelijkgestemden. Probeer zoveel mogelijk feiten te weten te komen en onthoud deze.”

De storm
– “Mensen zullen zich in de komende tijd anders gaan gedragen. Zij worden paniekeriger, zijn snel geïrriteerd en snel angstig. Doe hier niet aan mee. Concentreer je op je adem en voel je eigen kracht met iedere inademing.

– Regels worden strenger en komen dichter bij huis. Informeer je over de regels en toets deze aan je eigen overtuigingen. Kijk of je hier een gulden middenweg in kan bewandelen.

– Hamsteren? Ik vind het nog niet nodig om grote hoeveelheden voedsel in te slaan. Maak wel een lijstje met dingen die je lange tijd kunt bewaren en zet een doosje van die spulletjes op je zolder. Voedsel is het belangrijkste. Kaarsjes kun je ook wat extra inkopen.
Je zult je afvragen: Komt er een oorlogssituatie? Die komt er gedeeltelijk, lieve mensen. Die is er al gedeeltelijk. Blijf echter te allen tijde je vrijheid voelen.
De voedselwinkels zullen de laatste zijn die gaan sluiten. De winkels die aangesloten zijn bij de multinationals waar de toplaag eigendom van is, zullen open blijven.
Als je dus kiest om mee te lopen, lijkt er niets aan de hand en kun je van de meeste diensten gebruik blijven maken. Het zijn de zaken die niet in hun invloedssfeer vallen, die zij willen sluiten.
Je kiest dus zelf of je in een gedeeltelijke oorlogssituatie komt of niet. Het vereist enige voorbereiding als je ervoor kiest niet mee te doen met de wil van de toplaag.”

Wel of niet tegen de gevestigde orde in gaan?
“Mijn advies: Volg de adviezen op die Ik hier heb gegeven (in je kracht blijven staan, toets je info aan de waarheid) en bepaal dan zelf wat het je waard is om te strijden voor het licht. Ik zal niemand veroordelen die dit op het ogenblik niet durft, lieve mens. Ieder heeft zijn levenspad met bijbehorende problemen en hoe die dat beleeft, hangt af van zijn positie op dat pad.
Voor degenen die wel kiezen voor het licht en durven te staan voor hun keuze, is het belangrijk dat je weet waar je aan begint.

Je begint aan een weg waarop je moet afzien van een aantal zaken die eigenlijk behoren tot de vrijheidsrechten van de mens.
-je kan niet meer overal zeggen wat je denkt
-je kan niet meer overal heengaan
-je kan geen grote bijeenkomsten meer organiseren
-je kan ook niet meer overal medische hulp krijgen
-ga ervan uit dat je in de gaten gehouden wordt op straat en in communicatieve zin, zoals via computer en telefoon.
Weet dat al deze beperkingen jou niet weerhouden van het jezelf zijn en het doen wat jij belangrijk vindt. Je moet alleen al deze bovenstaande zaken anders gaan doen. Ga creatief denken en herschep je leven zoals voor deze crisis. Blijf vertrouwen in de goede afloop van deze tijden. Houd moed en laat je licht niet doven.”

Moeten er tegenkrachten komen?
“Ja, die moeten er zeker komen. De mensen die hiervoor kiezen moeten zich beroepen op de waarheid en de vrijheid van het individu. Hier mag voor gestreden worden, het licht en de liefde zullen immers zegevieren. Ik roep nooit op tot geweld, maar evenmin tot het slachtoffer zijn van geweld wat jou is aangedaan en de vernietiging van de mens als vrijdenkend individu. Je hebt het recht tot verdediging, lieve mens. Vergeet niet dat de meeste Oosterse vechtsporten het resultaat zijn van vredelievende monniken in het Verre Oosten die hun kloosters moesten verdedigen tegen aanvallers.
Hier komen wij op een thema dat hiermee te maken heeft:”

Mag God oproepen tot actie?
“Ik heb hier in mijn hemelen geen geweld. Geweld is een uiting van de dualiteit tussen geest en materie. De schepping gaat er naar toe dat er nergens meer geweld gebruikt zal worden omdat dat niet meer hoeft.
Zolang de mensheid (in het geval van de aarde) nog op een punt zit in zijn evolutie dat hij niet begrijpt wie hij eigenlijk is en waarom hij op aarde is, zal er geweld zijn. Geweld komt voort uit onwetendheid.
Geweld is een onderdeel van jullie samenleving om problemen op te lossen omdat jullie nog niet zover zijn dat je die op een vreedzame wijze in harmonie voor elkaar kunt krijgen. Maak onderscheid tussen het resultaat van de handeling (geweld in dit geval) en de aanzet daartoe. Als een vader ziet hoe zijn kleine dochtertje wordt geslagen en misbruikt, geef Ik hem toestemming om geweld tegen de aanvallers te gebruiken zodat de aanval stopt. De vader is in deze tijd nog niet op een ontwikkelingspunt gekomen dat hij energetisch de aanvallers kan aanpakken. Geweld is dus een tijdelijke oplossing in een maatschappij die nog niet hoog geëvolueerd is.
Het gaat dus niet om de uitingsvorm geweld als wel de reden waarom het wordt gebruikt. Kijk naar de reden waarom de hele wereld nu in een crisis situatie is beland. Het is het gevolg van een kwaadaardig plan om de wereldbevolking te reduceren en de rest van de mensen ondergeschikt te maken aan een kleine groep machthebbers. Hoe goed de intenties ook mogen zijn voor het voortbestaan van de aarde (met een kleine wereldbevolking los je meteen bijna alle voedsel- en milieuproblemen op), zij mogen dit niet bereiken door genocide te plegen. Zij spelen voor God en dat sta Ik niet toe.
Ieder mens moet zelf tot het besef komen dat het zo niet langer gaat en dat er minder bezit moet komen, geen marteling van mede aardbewoners en geen superioriteitsgevoel van het mensenras. Het risico is dat de mensheid dit niet op tijd klaarspeelt en de wereld vergaat door vernietiging (door kernwapens, biologische wapens etc.). Dan moet dat zo gaan. Dat risico is aanwezig. De mens mag echter niet beslissen over het hoofd heen van een ander mens en mag niet op Mijn zetel plaatsnemen.
Ik heb Mijn plan klaar met de mensheid en de aarde. Dit plan is al bekend bij sommigen. Het is een prachtig plan waarin het licht zal zegevieren.
Ik roep jullie op tot handelen. Niet tot geweld, maar wel tot het stoppen van de overheersing over anderen en het vernietigen van de basiswaarden van mens, dier, plant, mineraal en de aarde.”

Wanneer grijpt God in?
Over het kwaad en het goede.
“De ontwikkeling van de aarde heb Ik helemaal uitgestippeld. Wij houden een oogje in het zeil en grijpen pas in als het grote kosmische evenwicht in gevaar komt. Jullie hebben de vrijheid om je eigen wereld te scheppen en daar de lessen uit te leren die nodig zijn.
Het is echter nu zo dat de mensheid een ontwikkeling ingaat die lijnrecht tegenover Mijn wil staat. Een grootscheeps ingrijpen in de vrijheid en gezondheid van de wereldbevolking door een kleine groep mensen is niet geoorloofd. Toch moet Ik jullie eerst zelf de mogelijkheid bieden om dit probleem op te lossen. Dat begint nu te komen; er komen steeds meer geluiden van verzet en weigering om hier aan mee te doen.
Jullie vragen je af of Ik dit alles van de Corona crisis heb gecreëerd. Dat is niet zo. Dit is een puur menselijk plan, bedacht door enkele machthebbers die hun invloed zo groot willen maken, dat zij voor Mij willen spelen. Dat gaat echter niet gebeuren. Ik laat de mensheid zelf deze problemen oplossen, maar Ik sta aan de zijlijn te kijken en stuur bij waar nodig. Ik help goede mensen hun leven zo te beleven dat zij alles kunnen doen wat zij willen en geen slachtoffer worden van de mentale druk die op de wereldbevolking ligt. Het fijnste stukje materie blijft onder Mijn gezag, lieve mensen. Goede invloeden komen van Mij, via jullie naar buiten. Het blijft dus zo dat jullie de oplossing zijn voor deze problemen.
Dat wil niet zeggen dat Ik jullie in de steek laat, Ik werk immers door jullie heen. Nu zul je je afvragen: dan werk Jij toch ook door die toplaag heen die nu de maatschappij wil vernietigen? Ja, dat doe Ik, maar Ik werk niet mee aan hun slechtheid, die kiezen zij zelf. Ik blijf bij hen aankloppen via hun ziel om de andere kant op te gaan van eenheid en liefde voor de mensheid. Zij hebben ook beschermengelen en gidsen die ook proberen het goede boven te laten komen. Als een mens echter kiest voor het slechte, dus het ego zo laat groeien dat die de ziel overstemt, krijg je een andere besturing van de mens. Het ego trekt negatieve energie aan uit de astrale wereld. Dit kunnen entiteiten zijn die zich voeden met negatieve emoties zoals macht, hebzucht, wrok en boosheid. Door die emoties worden de entiteiten sterker en de mens zelf zwakker. Dit merkt de mens niet omdat de entiteit zich zo heeft afgestemd op het energieniveau van de mens, dat hij bijna onmerkbaar aanwezig is. De opdrachten komen dan van de entiteit terwijl de mens denkt dat hij het zelf is. Als de ziel spreken kon, had zij de mens al lang gewaarschuwd voor deze indringers, maar omdat deze mens zijn ziel overstemt, hoort hij haar niet roepen.
Er zijn echter een aantal mensen die niet onbewust slecht zijn. Het zijn mensen die bewust leven, vaak een grote spirituele kennis hebben, maar die gebruiken om het slechte op aarde te brengen, waar zij de controle over hebben. Deze mensen kunnen de slechte entiteiten besturen door gebruik te maken van de trillingsfrequenties van het kwaad en zo het kwaad een richting te geven en een opdracht om ergens iets aan te richten. Deze mensen zijn nu aan de macht. Zij laten zich niet zien maar werken achter de schermen. Het is de bedoeling dat jullie deze mensen leren kennen van naam en van gezicht. Dan kunnen jullie bij deze mensen het kwaad weghalen zodat hun machtspositie verzwakt en uiteindelijk verdwijnt.
Dit zijn geen gemakkelijke opdrachten. Je kunt niet zomaar even een veldje van licht om deze mensen heen zetten en de entiteiten naar huis sturen. Dit gaat het werk worden van zeer geoefende lichtwerkers en sjamanen. Zij zijn zich bewust van hun opdrachten, maar wachten hun tijd af. Zij zijn te vinden in alle delen van de wereld en zijn onvindbaar voor de mensen van het kwaad. Hun frequentie is dermate hoog dat die per definitie nooit opgemerkt kan worden door krachten die tegen het licht werken.

Het kwaad in de kosmos is ook aanwezig en kan worden aangetrokken door de aarde doordat zij in onbalans is. Je kunt het vergelijken met een mens die niet goed in zijn vel zit en daardoor meer vatbaar is voor een verkoudheid of griep. Jullie hebben in deze tijd dus ook te maken met een wankele aarde en het risico van kosmisch kwaad dat zijn intrede doet. De slechte mensen waar Ik het over had, zijn ook actief in de ruimte-politiek. Door het de ruimte insturen van allerlei satellieten die eigenlijk bedoeld zijn om kwaad aan te richten (massa controle en vernietiging), begeven zij zich dichterbij die brokken kwaad en ervaren zij niet de bescherming van de aardse dampkring die de aarde beschermt tegen kwaad van buitenaf. Ik bedoel hiermee niet de astronauten die in hun ruimtecapsules zitten, maar de commerciële ruimte exploitatie van de superrijken. Deze mensen worden extra beïnvloed door kosmisch kwade trillingen en deze zijn bijna niet te verwijderen uit hun aura. Als zij hierdoor aangeraakt worden, voelen zij een enorm fysiek aandoend machtsgevoel en een controledrang die niet te stoppen is.

Nu kom Ik dichter bij Mijn ingrijpen, lieve mens. Als de mensen die aangeraakt zijn door kosmisch kwaad, verder willen gaan met het vernietigen van de mensheid, mag Ik wel ingrijpen. Dan is er namelijk een risico op een disbalans in het universum. De aarde is natuurlijk daar een onderdeel van, maar het leven in het universum is zo geschapen dat elke planeet zijn eigen invloedssfeer heeft, waarin een planeet zijn eigen grote plan kan verwezenlijken. Als de mens zich dus waagt buiten de aardse invloedssfeer, gelden er andere wetten. Dit geldt ook voor de astronauten, maar hun werk is gericht op de aarde en grotendeels wetenschappelijk en niet gericht op massa vernietiging.
Het is de bedoeling dat Ik samen met jullie, goeden, ga ingrijpen, maar de tijd daarvoor is nog niet gekomen. Jullie gaan de tekenen herkennen als dit dichterbij komt.”

Wat kunnen jullie doen in de tussentijd?
“Jezelf zien als een strijder van het licht, iemand die luistert naar zijn ziel en vertrouwt op wat zij te zeggen heeft. Iemand die blijft geloven in het goede en deze zijde ook bewust kiest. Iemand die voelt dat de oplossing ligt in het weten dat alles één is en dat geweld tegen wat dan ook geweld tegen zichzelf betekent. Blijf geloven in jezelf, lieve mens, jij die zulke enorme krachten bezit dat één mens een einde zou kunnen maken aan deze hele wereldproblematiek, als je maar in die kracht gelooft. Denk eens aan een atoom, wat dat voor kracht heeft als je het splijt (wat overigens niet de bedoeling is), kijk naar de kracht van de materie, jij hebt een kracht van een miljard maal die materie omdat je bezield bent met Mijn kracht.
Dit geloof, dit vertrouwen in jezelf, in je goedheid, in je verbondenheid met Mij, in het weten dat je een goddelijk wezen bent, is de oplossing voor deze problemen.”