November 2020 – Advies voor de komende maanden

“Lieve mensen,
Jullie weten niet goed welke kant het opgaat met de wereld en vaak ook niet met jullie leven op het ogenblik. Het gaat goed komen, ga daar van uit. Neem niet teveel negatieve energie vanuit de wereld mee naar binnen je huis in. Zorg ervoor dat je huis en tuin, dus je eigen perceel, een bolwerk is van positieve, lichte energie. Koop wat kaarsen en lichtjes en neem jezelf voor die elke dag te branden. Maak er thuis een feest van.
Neem niet teveel geld op maar zorg er wel voor dat je contant geld in huis hebt. Dat is handig voor als er een PIN-storing komt of iets anders. Er gaan de komende maanden allerlei dingen gebeuren en het is goed om mentaal hierop voorbereid te zijn. Ik roep niet op tot hamsteren, dat is niet nodig, maar het is wel goed om je te realiseren dat er een tijd komt waarin niet alles meer in overvloed te krijgen is zoals voor de crisis. Bedrijfjes die jullie voorzien van voedsel staan onder druk. De boeren staan onder druk en zij kunnen geen ijzer met handen breken.
Neem de komende tijd je dus voor om intelligent in te kopen. Er zijn momenten dat je graag wilt gaan winkelen en wat leuke dingen wilt hebben. Doe dat, maar zorg ervoor dat je kleding functioneel en goed is en dat je er langere tijd mee kan doen. Ik zeg jullie nogmaals: dit is geen voorbode op een oorlogssituatie, maar Ik wil jullie mentaal voorbereiden zodat je vanuit dankbaarheid blijft reageren en het leven nog steeds als prachtig ziet.
Tegelijkertijd roep Ik jullie op tot het nemen van je verantwoordelijkheid en om te gaan staan voor wie je bent. Jullie hebben het talent om van niets iets te maken en alles te relativeren. Laat de essentie van jullie leven bovenkomen lieve mens, en ga daar deze feesttijd mee in.
Ik help ieder mens met het leven en praat ook met ieder van jullie. Trek je terug en probeer Mijn stem te horen, lieve mensen. Ga mediteren, maak je hoofd leeg en ontspan je geest. Stel dan een vraag en probeer het antwoord te ontvangen. Het is het weten dat dan tot je komt. Ik spreek in ieder zijn geest en dat gaat het gemakkelijkste via de intuïtie en het weten. Ga dit oefenen, lieve mens, dan zul je je veel sterker en meer verbonden voelen met alles om je heen.”