December 2020 – Leef de eenheidsgedachte

“Lieve mensen,

In alle opzichten hebben jullie een moeilijk jaar achter de rug. In alle opzichten hebben jullie het prachtig gedaan. Jullie moed en innerlijke kracht zijn duidelijk naar boven gekomen en velen van jullie hebben plotseling intuïtieve gaven ontvangen. Dat komt door de druk die er op je wordt uitgeoefend vanuit de maatschappij. Het komt dan dikwijls voor dat de ziel gaat spreken en haar wensen kenbaar maakt. In het verlengde daarvan kunnen heldere gaven ontstaan. In de komende tijd zul je alles op een andere manier moeten gaan bekijken. Mijn grote wens voor jullie in deze Kersttijd is dat jullie de eenheid en de liefde voor elkaar behouden. Het maakt niet zoveel uit of de een wel in de maatregelen gelooft en de ander niet. Wat wel uitmaakt is dat jullie elkaar hierin blijven respecteren. Ieder van jullie gelooft dat hij het gelijk aan zijn zijde heeft. Kleine verschillen zijn het, lieve mensen. Jullie eenheidsgedachte staat op een veel hoger plan dan de verschillen in opvattingen. Door die eenheidsgedachte uit te oefenen zullen alle mensen op een gegeven moment begrijpen wat er aan de hand is. Dus als jullie verder willen komen als mensheid en als individu, probeer dan alle aardbewoners als één grote familie te zien. Rust in de komende tijd is belangrijk. Dat betekent bezinning, verdieping en vreugde. Maak je niet te druk om wat niet kan maar kijk naar wat er wel kan en hoe bijzonder dit kan uitpakken. Dit zal één van de meest bijzondere kerstfeesten worden van de afgelopen zeventig jaar. Jullie bepalen welke kant het opgaat met de mensheid. De grote kaders bewaak Ik, maar ieder van jullie heeft een mooie taak in dit geheel. Weet je verbonden met Mij en zie de toekomst met optimisme en vreugde tegemoet. Jullie hebben alles in huis om een paradijs op aarde te scheppen, ook nu.
Alle zegen is bij jullie, lieve mensen.”