Mei 2021 – Raak niet van je levenspad

“Lieve mensen,
Het is nog steeds moeilijk om je evenwicht te bewaren en Ik zou je dan ook willen aanraden om je leven rustig voort te zetten te midden van de chaos in de wereld. Als jij je nu heel erg zorgen gaat maken en in paniek raakt over de toestand in de wereld, kun je niet meer intuïtief je eigen pad bewandelen. Je raakt uit jezelf en wordt meegesleept door de emoties die in de astrale lagen van de wereld voortrazen. Die laag heeft nog nooit oplossingen gebracht, lieve mens. Het beste is je te concentreren op je eigen levenspad. Je intuïtie is altijd de leidraad van je leven, die staat in verbinding met Mij en Mijn wereld.
Als jij positief kunt blijven over je eigen pad, zul je ook die positieve energie uitstralen waardoor de ellende op de wereld iets lichter wordt. Hoe meer mensen dit doen, hoe mooier de wereld er uit gaat zien en hoe sneller de crisis zal eindigen. Veranker die positieve energie dus allereerst in je eigen leven. Verwelkom elke dag als je opstaat het leven en maak een klein schema van wat je die dag wilt doen. Zorg dat daar leuke dingen bijzitten. Maak de dag niet te vol, laat ook een ruimte open voor Mij om je dag te vullen.
Als je in deze blijdschap leeft, help je daar ook de mensen mee die in moeilijkheden zijn. Denk niet dat als je met hen mee lijdt, zij daar door geholpen worden, energetisch gezien werkt het juist omgekeerd. Vergeet deze mensen echter niet; je mag elke dag een kort gebed uitspreken voor allen die getroffen zijn door de crisis en een dierbare hebben verloren of hun werk niet meer kunnen uitoefenen.
Blijf positief ten opzichte van je eigen leven en het leven in het algemeen. Het komt goed, aan deze crisis komt een einde. Het is belangrijk om jezelf te definiëren als aards mens met goddelijke energie en zie dat het juist die goddelijke energie is die jou kan helpen om de aardse problemen op te lossen. Vergeet dus nooit dat hogere gedeelte van jezelf.”