Maart 2017 – Verkiezingen

Lieve mensen,
Een opmerkelijk bericht over de verkiezingen!

“Het is nu in jullie land een rommelige tijd met de verkiezingen en de toestand in de wereld. Iedereen vraagt zich af hoe het zal gaan met het presidentschap van Erdogan in Turkije en dat van Trump in Amerika. Weet dat deze mensen opstaan om de wereld te laten zien dat alleenheerschappij niet de oplossing is. Dit doen zij op verschillende manieren. De een wil heerschappij over de wereld en de ander wil dat ieder land rekenschap aflegt aan Amerika.
Ik zie voor jullie in politiek Nederland een lastige tijd aanbreken omdat jullie je ondanks de vele partijen je niet vertegenwoordigd voelen. Dat is omdat de staat zoveel invloed heeft dat een individuele partij daar niets tegen kan doen. De verkiezingen zijn niet helemaal eerlijk gegaan. Er zijn vooropgezette plannen geweest om Geert Wilders opzij te schuiven. Het is moeilijk om jullie een beeld te laten zien van hoe het had moeten gaan, maar in het kort is het zo dat er een partijenstelsel moest komen dat het grootste gedeelte van de bevolking vertegenwoordigt. Dus geen moeizame kabinetsformatie, maar dat de grootste partijen met elkaar moeten samenwerken. Een partijleider kan dus niet zeggen dat hij per se niet met een andere partij wil regeren. Dat is de keuze van het volk en zo zal het moeten geschieden, ook al is die keuze er een van partijen die lijnrecht tegenover elkaar staan. Natuurlijk krijg je dan een poldermodel, maar dat is beter dan dat een groot deel van de stemmen niet gehoord worden in politiek Den Haag. Jullie hebben gekozen voor een bepaalde richting en die moet worden ingeslagen. Die kan niet genegeerd worden omdat één partij niet met een andere wil samenwerken. Dit wordt een lastige zaak omdat het geen eerlijke uitkomst is als er een formatie komt zonder de partij van Geert Wilders. Ik zeg hiermee niet dat Ik graag wil dat alle ideeën die Wilders heeft, worden uitgevoerd, maar de bevolking kiest en die keuze moet worden gehonoreerd. Dan kan de bevolking zelf leren van haar keuze. Zo leert een land zichzelf besturen.

Ik heb al meerdere malen gezegd dat er kleinschaligheid moet komen voor het besturen van grote groepen mensen. Er moet niet gecentraliseerd worden maar juist gedecentraliseerd. Ieder land weer zijn eigen opdracht en manier van leven. Er mag niet iets worden opgelegd vanuit een virtuele staat die Europa heet. Jullie kunnen ervoor zorgen dat Nederland energie neutraal wordt en dat ieder een goed salaris heeft en dat er goed wordt gedaan voor kansarme mensen. Niet alleen in eigen land . Dat moet op een andere manier worden geregeld dan nu en in het beste geval moet het zo zijn dat er bepaalde organisaties komen die hiervoor in het leven geroepen zijn. Je hebt dan geen politieke afdeling nodig voor hulp aan armen, maar een vaste organisatie die betaald wordt vanuit de politiek. Die geldstroom is een vaste dus het hangt niet af van de gekozen partij. Dan praten wij echter over een heel ander stelsel wat nog niet aan de orde is.

Wat kan jij doen op dit moment? Bij jezelf blijven. Eerlijk zeggen wat je voelt en denkt. En het leven zoveel mogelijk op jouw manier beleven. Niet alles maar accepteren, maar werkelijk zeggen wat je wel en niet wilt. Veel mediteren en dat is Mij aanroepen. Ga elke dag even zitten; kom tot rust en dan kan je iets zeggen of vragen, antwoord krijg je altijd.
Zo blijf je in contact met hoop, geloof en liefde.”