Maart 2015 Kijk bewust naar je handelen

Lieve lezer,

Jullie zijn nu begonnen met een nieuwe orde te stichten binnen het oude systeem. Die nieuwe orde zal ervoor zorgen dat er harmonie komt in alle lagen van de samenleving. Geef jezelf de zekerheid dat het geluk wat daaruit voortkomt ook voor jou is en dat je het nog mee mag maken. Alles wat je nu doet voor een betere wereld komt direct naar je toe en zal ervoor zorgen dat je het leven anders gaat zien en er makkelijker mee om kunt gaan. Geef jezelf die zekerheid.
Concentreer je op je eigen kern en vraag je bij alles af: ‘Wordt mijn ziel (je diepste zelf) hier beter van?’ Ik vraag je dus om je volledig in te zetten maar tegelijkertijd ook bij elke handeling afstand te nemen en deze bewust te bekijken. Dit is geen aanzet tot egoïsme maar een aanzet tot eigenliefde. Als je jezelf dit aanleert, wordt het een tweede natuur en leef je bewust. Als het goed is voor jouw ziel, is het ook goed voor de ander. Maak dit dus tot je tweede natuur en wees niet bang dat je spontaniteit eronder lijdt want dat doet het niet.

De reden dat Ik hier zoveel aandacht aan besteed is dat jullie over de jaren heen veel te ver van je ziel zijn afgedreven. De enige manier om deze weer bij je persoonlijkheid te betrekken is om bewust je handelingen via je ziel te laten gaan, dus door de vraag te stellen: ‘Wat heb ik hier aan’? Elk mens op aarde, een enkeling uitgezonderd, heeft gebrek aan eigenliefde. Door deze methode geleidelijk aan te introduceren in je dagelijks leven zul je merken dat je energieniveau stabieler blijft en je minder gemakkelijk afglijdt in somberheid of twijfel.
Neem de proef op de som en kijk hoe je je dan gaat voelen!”

 ♥