Februari 2016 Tijd is niet lineair

Lieve mensen,

“Jullie zien je leven als een opeenvolging van gebeurtenissen die leiden naar een bepaald doel. De waarheid over het leven en zijn structuur is echter anders. Je leven is een verzameling ervaringen die je opdoet in een bepaalde tijdsvolgorde maar die volgorde kan omgegooid worden. Dit is voor jullie moeilijk te begrijpen omdat het beleven van jullie gebeurtenissen gezien wordt als een lange draad waaraan de ervaringen als kralen worden geregen. Maar bekijk die kralen eens apart en als je de draad, dus zeg de tijd, in een lus draait dan zul je merken dat bepaalde kralen elkaar opeens raken terwijl die niet in die volgorde geregen waren.
Wees je bewust van het feit dat jij de gebeurtenissen in je leven nog steeds rechtstreeks kunt beïnvloeden. Dus iets wat in het verleden heeft plaatsgevonden kun je nu nog steeds naar boven halen, ermee werken en op die manier helen. Zie dit als een werkelijkheid en niet als een visualisatie. Ik wil jullie nu laten zien dat de tijd niet lineair is. Denk maar aan de kralenketting: als je daar mooie lussen in maakt zie je opeens dat alles tegelijkertijd bestaat.
Nu zul je je afvragen: hoe zit het dan met de toekomst? Die bestaat ook tegelijkertijd. Jullie vrije wil zorgt echter voor verschillende toekomsten. Kijk maar naar je keuzes, als jij iets anders kiest, wordt de toekomst ook anders.
Er zitten ook vaste patronen in elke mogelijke toekomst. Dus als jou beloofd wordt een partner te vinden waarmee je verder zult gaan, dan zul je die ook vinden. Belangrijk is dan wel volgens je intuïtie te leven, want daar kunnen wij bij. Als je dat niet doet en je gaat volledig uit jezelf, kunnen wij jou niet bereiken en kunnen die zaken veel moeilijker worden ingevuld.
Neem even de tijd om dit te begrijpen en ga ervan uit dat deze wetenschap jou kan helpen in plaats van in verwarring brengen. Het is weer een stap op weg naar jullie verhoogde bewustzijn. Alles is één.”