Juli 2016 Vrije wil

Lieve mensen,

Maak je geen zorgen over jullie toekomst want die ligt vast. Jullie kunnen zelf veel doen in het leven, maar bepaalde lijnen zijn al ingevuld door ons. Daarom is het zo dat mensen sinds de vroegste tijden discussiëren over vrije wil. Die vrije wil is er altijd. Er is altijd een mogelijkheid om je aandacht te richten op bepaalde zaken en dingen te willen beleven. Dus als je per se iets wilt doen, moet je het doen.
De ziel wil echter automatisch onze weg volgen. Dat is altijd de mooiste weg. In jezelf speelt zich wel eens een conflict af: wat zal ik doen, wat is het beste voor mij? Vraag jezelf dan ook af: wat is voor mijn levensgeluk de beste stap? Dan kunnen wij dat gemakkelijker voor je invullen.
Het feit dat er bepaalde zaken vastliggen kun je anders zien en wel in blijdschap dat het geluk toch wel komt, wat je ook doet. Dat is geen vrijbrief voor allerlei wilde uitspattingen die je uiteindelijk van je pad af kunnen leiden, maar het is wel een ondersteuning voor je ziel dat jij uiteindelijk datgene kiest wat het beste is voor je ziel en dus voor jouzelf. Geef jezelf dus de liefde die je verdient en op die manier kom je dichter bij je ware kern. Die kern weet als geen ander wat het beste is voor jou.
De mooiste uiting van vrije wil is om datgene te kiezen wat wij voor jou bepaald hebben.
Zie dus de samenwerking tussen hemel en aarde als een zegen in plaats van iets waar je tegen moet vechten. Je bent al vrij. Die vrijheid heb je al gekozen door op aarde te willen leven. Het feit dat er zaken vastliggen moet eerder een troost dan een hindernis voor je zijn.”