Juli 2014 MH17

Lieve lezer,

In deze maand is er de ramp gebeurd met het Malaysian Airlines vliegtuig. Ik wil jullie laten weten dat de slachtoffers niet lichamelijk geleden hebben. Zij hebben in alle opzichten een snelle overgang gekend. Geestelijk gezien konden ze duidelijk merken dat zij gingen neerstorten en was er paniek aan boord. Dit duurde echter korter dan jullie denken. Zij hebben niets kunnen denken of doen, daar was het moment te heftig voor. Begeleiding van onze kant was er meteen waardoor hun bewustzijn zich vernauwde en zij niet het lijden in volle hevigheid hoefden te ervaren.
Het leven ging aan ze voorbij en ze hebben dit kunnen beseffen. Iedereen kwam hier meteen aan en zij zijn opgevangen. Nu rusten zij uit. Zij willen graag hun familie bezoeken maar dit kan nog even niet. Bij het overlijden van een grote groep mensen tegelijk is er een aparte opvang hier; je kunt het vergelijken met een soort quarantaine. Zij hebben elkaar nog nodig en komen later bij hun familieleden.
Jullie hebben hier heel veel medeleven over getoond en dit steunt de overledenen enorm.

Ik wil nog één ding zeggen over de daders, lieve mensen. Het zijn geen professionele moordenaars geweest. Het zijn eenvoudige militairen die hun land liefhebben en door hogerhand in iets terecht zijn gekomen waar zij niets meer van begrijpen. Hun schuldgevoel is enorm. Zij kunnen niet geloven dat met één raket zoveel ellende gesticht is. Zij kunnen geen geluk meer ervaren en het strijden voor hun land heeft zijn glans verloren.

Politiek gezien komt hier niet veel goeds uit maar Ik wil jullie oproepen om hier niet teveel een mening over uit te spreken. Het evenwicht in de wereld is precair en wat het meeste helpt is een positieve, liefdevolle instelling behouden en uitstralen. Blijf dus met je gedachten op menselijk niveau.

Laat dit genoeg zijn over het ongeluk. Als je iets wilt doen, stuur de slachtoffers en hun familie liefde en licht toe, dat komt zeker aan.

Probeer zelf nu het leven weer op te pakken en je voor je eigen goede doelen in te zetten, dus ook je eigen geluk weer op te roepen.
Jullie krijgen nog een prachtige zomer met heerlijk warme dagen. In deze dagen is het zaak dat je leert genieten van het moment en je je op het moois van je leven concentreert, hoe moeilijk de wereld het je ook maakt.
Het besef van eeuwig geluk moet in je achterhoofd blijven.

Fris je leven letterlijk op door op de Maya Dag Buiten de Tijd (vrijdag 25 juli) een ritueel met water te doen. Spoel jezelf en de wereld schoon. Hoe je dit doet mag je zelf weten. Al spoel je maar een klein voorwerp schoon onder de kraan met de gedachte dat dit de aarde schoont en heelt.
Laat het geluk stromen!”