September 2015 Maansverduistering

In de nacht van zondag 27 op maandag 28 september 2015 vindt een totale maansverduistering plaats die in zijn geheel zichtbaar is vanuit Nederland en België. De eclips begint om 02:11 uur en bereikt het maximum om 04:48 uur. Hij eindigt om 07:24 uur.

Tijdens het maximum bevindt de Maan zich volledig in de schaduw van de Aarde en valt er geen direct zonlicht meer op de Maan. Een beetje zonlicht valt echter nog door de aardatmosfeer en wordt gebroken zodat dit het maanoppervlak alsnog kan bereiken. Dit is met name rood licht, waardoor er een rode gloed over de Maan komt, die om deze reden soms ook wel Bloedmaan wordt genoemd.

Hier volgt wat God erover zegt:

“Lieve mensen, jullie krijgen een totale maansverduistering in je leven op het moment dat alles rusteloos is en veel mensen wanhopig zijn. Je vraagt je af: komt het ooit nog wel goed? Ben ik nog wel goed bezig? Wat is de toekomst van de aarde? Hoe ziet het land er strakjes uit? Al deze vragen komen nu tot een hoogtepunt en de antwoorden lijken verder weg dan ooit.

De maansverduistering is een teken van chaos. Het wijst op een totale afwijzing van de vrouwelijke kant van de maatschappij en van de intuïtieve vermogens van de mens. Een groot deel van de mensheid handelt echter juist wel intuïtief. Daar moeten wij naar gaan kijken. Verlies dus niet de hoop op verbetering want die komt van jou, lieve mens. Jij die dit nu leest. Jij bent degene die strakjes weer in het licht staat en kiest voor innerlijk vertrouwen en nieuwe hoop voor de toekomst. Het feit dat de maan niet zichtbaar is betekent niet dat zij er niet meer is. Sta nu in je kracht en bouw op je intuïtieve vermogens en het geloof in jezelf.
Stuur ook je kracht naar de wereld en naar de maatschappij waarvan de leiders niet in staat zijn om hun diepste gevoelens te beluisteren. Juist die mensen hebben deze hulp nodig. Maak je op voor een nieuwe tijd. Blijf je ontwikkelen en geef je medemens een extra beetje positieve energie en zachtheid mee. Dat is ook een deel van de maan: vriendelijkheid, zachtheid en begrip. In alle opzichten ben je klaar voor de toekomst.”