Februari 2016 Tijd is niet lineair

Lieve mensen,

Jullie zien je leven als een opeenvolging van gebeurtenissen die leiden naar een bepaald doel. De waarheid over het leven en zijn structuur is echter anders. Je leven is een verzameling ervaringen die je opdoet in een bepaalde tijdsvolgorde maar die volgorde kan omgegooid worden. Dit is voor jullie moeilijk te begrijpen omdat het beleven van jullie gebeurtenissen gezien wordt als een lange draad waaraan de ervaringen als kralen worden geregen. Maar bekijk die kralen eens apart en als je de draad, dus zeg de tijd, in een lus draait dan zul je merken dat bepaalde kralen elkaar opeens raken terwijl die niet in die volgorde geregen waren.
Wees je bewust van het feit dat jij de gebeurtenissen in je leven nog steeds rechtstreeks kunt beïnvloeden. Dus iets wat in het verleden heeft plaatsgevonden kun je nu nog steeds naar boven halen, ermee werken en op die manier helen. Zie dit als een werkelijkheid en niet als een visualisatie. Ik wil jullie nu laten zien dat de tijd niet lineair is. Denk maar aan de kralenketting: als je daar mooie lussen in maakt zie je opeens dat alles tegelijkertijd bestaat.
Nu zul je je afvragen: hoe zit het dan met de toekomst? Die bestaat ook tegelijkertijd. Jullie vrije wil zorgt echter voor verschillende toekomsten. Kijk maar naar je keuzes, als jij iets anders kiest, wordt de toekomst ook anders.
Er zitten ook vaste patronen in elke mogelijke toekomst. Dus als jou beloofd wordt een partner te vinden waarmee je verder zult gaan, dan zul je die ook vinden. Belangrijk is dan wel volgens je intuïtie te leven, want daar kunnen wij bij. Als je dat niet doet en je gaat volledig uit jezelf, kunnen wij jou niet bereiken en kunnen die zaken veel moeilijker worden ingevuld.
Neem even de tijd om dit te begrijpen en ga ervan uit dat deze wetenschap jou kan helpen in plaats van in verwarring brengen. Het is weer een stap op weg naar jullie verhoogde bewustzijn. Alles is één.

Januari 2016: Verwijder negatieve energie met eigenliefde

Lieve mensen,

Wat ik zie bij jullie allen is een wens om schoon schip te maken met negatieve energieën in je leven. Dat is een groot goed. Ik kan jullie hierbij helpen door je te laten zien dat eigenliefde de basis is waardoor je negatieve energieën kunt laten verdwijnen. Laat die eigenliefde stralen tot buiten het oppervlak van je huis en stel jezelf voor als het centrum van die enorme liefdeskracht. Dus die eigenliefde straalt als een cirkel om je heen. Zo kun je ook situaties in die cirkel opnemen zodat ze in de liefdesenergie hun scherpe kanten verliezen. Je kunt het daarna makkelijker bekijken en je zult zien dat de oplossing veel eenvoudiger is dan je denkt.
Probeer bepaalde dingen waar je mee zit los te laten en wel zo dat je visualiseert dat je je handen opent en het als het ware offert aan de hemelen. Dus alles wat je nog vastgrijpt, wat je niet los kunt laten: hef je handen als een kommetje omhoog, laat ze open en geef al die moeilijkheden aan ons. Zo ervaar je een vrijheid waarin je veel gemakkelijker tot oplossingen komt.
Wat betreft je voornemens, wensen en dromen is het zo dat je die ook in die cirkel van eigenliefde kunt zetten. Voor diegenen die nog niet weten wat eigenliefde is: het is het bewustzijn dat jij een onlosmakelijk deel bent van Mij, de Bron, de Alkracht, Spirit, en dat die kracht in jou zit en jij die mag uitstralen. Het is dus zaak dat je dit in je bewustzijn kunt begrijpen. Niet alleen je denken, maar ook het veld wat om je heen zit moet doordrenkt zijn van dit begrip. Natuurlijk voel je dit in je hart, dat is de essentie, daar komt het vandaan. Het lastige is om het hart te verbinden met het algehele bewustzijn en daarna ook met het denken.
Laat alle gebeurtenissen van het afgelopen jaar los en ga met vertrouwen de komende tijd in. Wat jij doet als individu is belangrijk: een kleine handeling kan een enorme invloed hebben op het grote geheel. Ga er dus van uit dat je niet machteloos bent. Wij helpen elk mens zijn dromen te verwezenlijken en ga in dit vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet.

December 2015 Gedachtekracht

Lieve lezer,

Kijk eens naar je leven en schijf op wat je er wel en niet prettig aan vindt. Toets al deze dingen aan het feit of het door de maatschappij komt, en je het dus niet kunt veranderen, of dat je dit wel zelf kunt. Wat wil je graag veranderen of veranderd zien in het nieuwe jaar? Het kan net zo goed zijn dat je alleen maar de intentie hoeft uit te spreken om het te laten gebeuren. Probeer jezelf elke keer positief te zien en niet terug te gaan naar je oude gedachten van ontoereikendheid. Komst van problemen op maatschappelijk gebied betekent nog niet dat jij die in je leven krijgt, lieve mens. Wees dus niet al te angstig voor je leven als je alle besluiten ziet die er worden genomen op politiek niveau. Het toneel van de wereld lijkt steeds moeilijker bereikbaar als individu. Dat is echter schijn want je kunt heel veel bereiken met gedachtekracht. Zend positieve gedachten uit naar de mensen in oorlogsgebieden, de aarde, de dieren, planten en de zeeën. Probeer eens met zijn allen de radioactieve golf te stoppen uit de kerncentrale in Japan die nog steeds lekt. Stuur een maand lang (of langer als je kunt) elke dag op dezelfde tijd (maakt niet uit welke), positieve gedachten naar de wateren om de kerncentrale heen. De radioactiviteit daar zal dan afnemen. Het klinkt ongelooflijk, maar dat is de kracht van de intentie. Word je de komende tijd dus wat meer bewust van deze kracht en ga er mee werken. Ook in je eigen leven zal het je veel goeds opleveren. Ga het nieuwe jaar in met de gedachte dat Ik jou hoor en zegen is bij jou.”

 ♥

November 2015 Check je doelen

Lieve lezer,

Neem deze maand even de tijd om je doelen te bekijken en om te zien of zij nog steeds beantwoorden aan je veranderende energieniveau. Ben je nog steeds bezig met hetzelfde te bereiken of zie je nu een groter patroon ontstaan? Misschien is het wel tijd om je doel bij te stellen in positieve zin. Kun je het breder maken? Dit zijn zaken die je nu kunt bekijken omdat de energie van de maand zich hier goed voor leent.

Ook je fundamentele trillingsniveau is omhoog aan het gaan. Dus je voelt als het goed is een stijgende lijn in je levenspatroon. Probeer dit daadwerkelijk te voelen en hieraan je kracht te ontlenen. Je levensdoel komt steeds dichterbij en twijfel er niet aan of je dit kunt bereiken. Ga ervan uit dat je nooit af kunt glijden als je bewust je doel voor ogen houdt. De energie waarmee je dit doet kan verschillend zijn. De een kiest voor materie, de ander voor geestelijke wijsheid. Dit is allemaal goed, hoewel Ik natuurlijk de voorkeur geef aan de weg van de geestelijke ontwikkeling. Daaraan voorafgaand moet echter een bepaalde materiële tevredenheid zitten, dus dat moet eerst in evenwicht zijn voordat je je kunt wijden aan je geestelijke hoedanigheden.

Maak je geen zorgen over de toestand van de wereld. De laatste tijd zie Ik steeds meer mensen die hier wanhopig onder zijn en niet meer verder kunnen. Dit is niet de bedoeling, lieve mens. Je moet je eigen leven in vreugde kunnen beleven en vanuit die vreugde de aarde en haar bewoners goede energie toesturen. Als je blijft wanhopen over de toestand van de wereld kun je haar niet veranderen en ga je voorbij aan je eigen levensdoel. Neem dus ook je plezierige momenten serieus, zij zijn essentieel voor je leven.

Ik heb hier alles nog steeds onder controle hoewel het lijkt alsof het uit de hand gelopen is. Het gaat allemaal volgens plan. Ik geef iedereen een glimp van dit grote plan en samen moeten jullie de stukjes van het grote mozaïek bijeen leggen om de waarheid te kunnen ontdekken.

September 2015 Maansverduistering

In de nacht van zondag 27 op maandag 28 september 2015 vindt een totale maansverduistering plaats die in zijn geheel zichtbaar is vanuit Nederland en België. De eclips begint om 02:11 uur en bereikt het maximum om 04:48 uur. Hij eindigt om 07:24 uur.

Tijdens het maximum bevindt de Maan zich volledig in de schaduw van de Aarde en valt er geen direct zonlicht meer op de Maan. Een beetje zonlicht valt echter nog door de aardatmosfeer en wordt gebroken zodat dit het maanoppervlak alsnog kan bereiken. Dit is met name rood licht, waardoor er een rode gloed over de Maan komt, die om deze reden soms ook wel Bloedmaan wordt genoemd.

Hier volgt wat God erover zegt:

“Lieve mensen, jullie krijgen een totale maansverduistering in je leven op het moment dat alles rusteloos is en veel mensen wanhopig zijn. Je vraagt je af: komt het ooit nog wel goed? Ben ik nog wel goed bezig? Wat is de toekomst van de aarde? Hoe ziet het land er strakjes uit? Al deze vragen komen nu tot een hoogtepunt en de antwoorden lijken verder weg dan ooit.

De maansverduistering is een teken van chaos. Het wijst op een totale afwijzing van de vrouwelijke kant van de maatschappij en van de intuïtieve vermogens van de mens. Een groot deel van de mensheid handelt echter juist wel intuïtief. Daar moeten wij naar gaan kijken. Verlies dus niet de hoop op verbetering want die komt van jou, lieve mens. Jij die dit nu leest. Jij bent degene die strakjes weer in het licht staat en kiest voor innerlijk vertrouwen en nieuwe hoop voor de toekomst. Het feit dat de maan niet zichtbaar is betekent niet dat zij er niet meer is. Sta nu in je kracht en bouw op je intuïtieve vermogens en het geloof in jezelf.
Stuur ook je kracht naar de wereld en naar de maatschappij waarvan de leiders niet in staat zijn om hun diepste gevoelens te beluisteren. Juist die mensen hebben deze hulp nodig. Maak je op voor een nieuwe tijd. Blijf je ontwikkelen en geef je medemens een extra beetje positieve energie en zachtheid mee. Dat is ook een deel van de maan: vriendelijkheid, zachtheid en begrip. In alle opzichten ben je klaar voor de toekomst.

Augustus 2015 Vertrouwen is de deur naar het geluk

Lieve lezer,

Wat Ik de laatste tijd steeds vaker zie is dat mensen niet meer begrijpen hoe het leven uiteindelijk werkt. Dus wat de gevolgen zijn van hun handelingen en wat de hemelse krachten hieraan kunnen doen. Ik help elk mens met zijn leven en natuurlijk is het zo dat Ik als God oppermachtig ben, maar dat betekent niet dat de mens hiermee met alles in zijn leven rekening moet houden. Dus het leven moet geleefd worden door de mens en vanuit het perspectief van de mens. Soms komt er goddelijke interventie maar soms ook niet. Die onzekerheid speelt de mens nu extra parten. Daarom zou ik jullie willen vragen om het leven vanuit je eigen perspectief te blijven zien en tegelijkertijd de deuren en ramen openhouden naar Mijn wereld en Mijn liefde. Of dit nu gehonoreerd wordt of niet. Hiermee vraag Ik jullie het aller-moeilijkste en dat is om te vertrouwen door dik en dun, bij geluk en bij ellende. Zelfs als die ellende niet opgelost lijkt te worden.

Het vertrouwen is de deur naar het geluk. Dat is de essentie. Dus door te vertrouwen, nodig je de goddelijke interventie uit. Zo werkt het in het kort gezegd, lieve kinderen. Het is veel ingewikkelder, maar dit is nu even een hulpmiddel om deze tijden door te komen met begrip voor Mijn niet-handelen. Ik zie dat jullie Mij vaak verwijten niet in te grijpen waar dit wel nodig is. Als dat niet gebeurt zijn er doorslaggevende redenen voor die jullie niet kunnen kennen. Blijf dus te allen tijde vertrouwen in het hogere in jezelf en het Goddelijke wat onlosmakelijk met jou is verbonden en dat ben Ik.

 ♥

Juli 2015 Positieve energie voor Griekenland

Lieve lezer,

“In alle opzichten is de wereldeconomie in onbalans. Griekenland is gekluisterd aan Europa terwijl het niets kan met alle maatregelen die worden opgelegd. Dit land moet het fijne van de cultuur weer boven brengen en in zichzelf geloven. Volledige zelfstandigheid brengt het weer op de been. Dus een volledige uittreding uit de Europese Unie en vernieuwde onderhandelingen over import en export. Het belangrijkste in de wereldeconomie is decentralisatie.
Stuur positieve energie naar de Grieken en in het bijzonder de leiders van dit land. Zij hebben jullie goede gedachten nodig en kunnen veel meer doen als ze weten dat mensen verbonden zijn met hun lot. Laat het aan hen over hoe zij het oplossen maar blijf positieve energie sturen deze zomer. Blijf Griekse producten kopen en weiger deel te nemen aan paniek zaaien. Het land mag dan economisch failliet gaan, maar de Grieken blijven staan en floreren.
Alle miljarden die naar Griekenland gaan verdwijnen in de zakken van miljardairs en de Griek ziet er niets van terug in zijn portemonnee.
Laat het systeem omvallen, lieve mens, en zorg voor je eigen land. Dit is geen oproep tot egoïsme maar tot kleinschaligheid. Hoe groter het patroon, hoe kleiner de winst voor het volk en hoe makkelijker de schaduwzijde zich ontwikkelt.
Uiteindelijk komt er een prachtige orde die goed is voor elk mens. Houd dit vast en wanhoop niet. Ik ben er ook nog.”

Juni 2015 Maak schoon schip in je hoofd tijdens vakantie

Lieve lezer,

Juni is de maand van het licht, de langste dag en de grootste gemanifesteerde kracht in de natuur. Alles groeit snel uit om zoveel mogelijk gebruik te maken van het licht. Jullie worden er onbewust door beïnvloed en de daadkracht in deze maand neemt toe. Dat loopt ongeveer tot augustus, dan blijft het even constant, om dan geleidelijk weer af te nemen.

De voorjaarsmoeheid is weg en je wilt alles nu in gang zetten wat je in de winter hebt bedacht.
Zet je bezorgdheid over de wereld om in het weten dat jij een verschil maakt door er te zijn. Alleen maar te zijn. Je goede daden komen hier nog bij. Zo kun je je eigen lichtkracht versterken.
Als je in de zon zit, laat dan bewust het licht toe in je cellen.

Je ziet dat de oplossing voor alles zich in je bewustzijn bevindt. Hoe bewust je leeft, wat je denkt en vooral niet denkt. Maak in de komende vakantieperiode tijd om je gedachten te ordenen. Wat kan er weg: herinneringen aan ruzies, onenigheid, kleine strubbelingen op je werk. Gooi al deze gedachten bewust weg, lieve mens. De geest moet net zo goed worden opgeruimd als je huis.
Hetzelfde geldt voor schuldgevoel. Als je spijt hebt van bepaalde dingen, spreek het uit in jezelf en laat het gaan. Je komt steeds verder op het gebied van energiebeheersing en controle over je gedachten is daar een eerste vereiste voor. Probeer eens aan een veld met zonnebloemen te denken in plaats van oude moeizame gesprekken terug te halen. Je zult zien dat het werkt. Rust in je geest is het begin van je vakantie.

April/Mei 2015 Beperk jezelf niet tot de alledaagse realiteit

Lieve lezer,

Ik heb jullie hier in beeld en zie dat je energiepatroon opklaart. Je vraagt je af hoe dit bij iedereen die dit leest tegelijkertijd waarheid kan zijn. Bedenk dat jullie allen geleid en beïnvloed worden door het grote energieveld dat om de aarde heen ligt. Zo kan Ik iedereen tegelijk liefde en energie geven. Probeer deze begrippen te visualiseren in plaats van met je hoofd te begrijpen. Denk in beelden en vergeet de aardse wetten zoals jullie die op school hebben geleerd. Daar leer je dat je niet terug kunt gaan in de tijd. Dat je niet op twee plaatsen tegelijk kunt zijn. Dat je een vervoermiddel nodig hebt om je te verplaatsen. Dat sprookjes niet bestaan.
Lieve mens, het is tijd voor een verandering in je bewustzijn. Alles is mogelijk!
Rijkdom van het ene moment op het andere. Plotselinge genezing. Ontmoeting met overleden dierbaren of met de elfenwereld.
Beperk jezelf niet tot de alledaagse realiteit. Als je het moeilijk vindt, koop een sprookjesboek, lees fantasy of science fiction. Ga naar het museum en kijk naar kunst. Strek je bewustzijn tot de uiterste grenzen van de kosmos en besef dat diezelfde ruimte in jouzelf zit. Jij bent ook grenzeloos. Er zijn geen grenzen aan je kunnen!
Neem je eigen ruimte in. Als je ergens staat, wees je dan ook bewust van die plek en weet dat jij die plek eer aan doet door er te staan. Dat is eigenliefde. Dan besef je dat je een verlengstuk bent van Mij en een noodzakelijk deel uitmaakt van de kosmos.
Niemand is zomaar op aarde. Niemand is overbodig, ook al zit je in een depressie en doe je niets nuttigs in je eigen ogen. Vertrouw op het feit dat je bent waar je moet zijn. Geen mens kan de goddelijke orde geheel begrijpen. Laat het oordelen over jezelf en anderen aan Mij over en leef met overgave.

Maart 2015 extra: de Zonsverduistering

Lieve mensen,

Vandaag hebben jullie een gedeeltelijke zonsverduistering meegemaakt. Het feit dat je hem niet kunt waarnemen vanwege de bewolking, maakt voor de energetische waarde ervan niets uit.
Wat betekent de zonsverduistering voor jullie? Het is een fenomeen waar mensen vroeger altijd angstig van werden omdat het duistere tijden zou voorspellen. Dat is juist. Een zonsverduistering voorspelt donkere tijden. Het feit dat de maan voor de zon schuift, betekent dat het onderbewuste van de mens bovenkomt en de ratio een ondergeschikte positie aanneemt. Er  komt dus een tijd aan van uitwerking van het menselijk karma. Dit is op zich een goed teken. Wat het moeilijk maakt is de vasthoudendheid van de mens aan het materiële en rationele. De wijsheid kan minder makkelijk bovenkomen.

Genoeg sombere voorspellingen! Wat kun jij hier op dit moment mee doen? Jij kunt vandaag en de komende weken (dit werkt door tot de volgende Nieuwe Maan) je bewust worden van je onbewuste verlangens, wensen en angsten. Wat heb je nog uit het verleden waar je steeds aan moet denken? Als je dit duidelijk hebt, ga dan mediteren met de volgende visualisatie:

Je gaat lekker zitten en sluit je ogen. Ga met je aandacht naar het stromen van alle vloeistoffen zoals bloed, lymfe en water in je lichaam. Bedank al deze vloeistoffen dat zij jou in leven houden.
Ga dan met je aandacht naar datgene wat jou nog steeds dwars zit. Maak het los uit je herinnering. Dat kun je doen door te visualiseren dat alle brokjes gedachten in je hoofd loskomen en meegevoerd worden door de stroom van bloed en lymfe. Maar ook je gevoelscentrum doet mee, dus in je hartstreek komt er ook het nodige los. Ook dat wordt liefdevol afgevoerd, gereinigd en uiteindelijk uitgescheiden.
Als er nog andere plekken in je lichaam zijn waar iets vastzit, probeer dit te ontdekken met je aandacht en laat ook dat meegaan op de stroom.
Ga dan met je aandacht naar je energetische lichamen: je aura en nog een stukje daarbuiten. Dit reinig je door je een luchtige substantie voor te stellen die schittert of glinstert. Die komt als een genezende wolk om je heen te hangen en neemt alles mee aan overtollige zaken uit het verleden. Dit laatste duurt een paar minuten.
Voel dan je gehele wezen, adem enkele malen diep in en uit en weet je verfrist en gereinigd.

Zo kun je je onbewuste klachten naar boven laten komen en liefdevol afvoeren. Deze tijd is daar bijzonder geschikt voor. Je verlangens en wensen komen na de reiniging. Spreek ze uit naar ons en wij gaan jou hiermee helpen.
Maak je geen zorgen over de moeilijke tijden die komen gaan. In mooie toekomst moet je nog steeds geloven want die is er voor jou.

 ♥

Maart 2015 Kijk bewust naar je handelen

Lieve lezer,

Jullie zijn nu begonnen met een nieuwe orde te stichten binnen het oude systeem. Die nieuwe orde zal ervoor zorgen dat er harmonie komt in alle lagen van de samenleving. Geef jezelf de zekerheid dat het geluk wat daaruit voortkomt ook voor jou is en dat je het nog mee mag maken. Alles wat je nu doet voor een betere wereld komt direct naar je toe en zal ervoor zorgen dat je het leven anders gaat zien en er makkelijker mee om kunt gaan. Geef jezelf die zekerheid.
Concentreer je op je eigen kern en vraag je bij alles af: ‘Wordt mijn ziel (je diepste zelf) hier beter van?’ Ik vraag je dus om je volledig in te zetten maar tegelijkertijd ook bij elke handeling afstand te nemen en deze bewust te bekijken. Dit is geen aanzet tot egoïsme maar een aanzet tot eigenliefde. Als je jezelf dit aanleert, wordt het een tweede natuur en leef je bewust. Als het goed is voor jouw ziel, is het ook goed voor de ander. Maak dit dus tot je tweede natuur en wees niet bang dat je spontaniteit eronder lijdt want dat doet het niet.

De reden dat Ik hier zoveel aandacht aan besteed is dat jullie over de jaren heen veel te ver van je ziel zijn afgedreven. De enige manier om deze weer bij je persoonlijkheid te betrekken is om bewust je handelingen via je ziel te laten gaan, dus door de vraag te stellen: ‘Wat heb ik hier aan’? Elk mens op aarde, een enkeling uitgezonderd, heeft gebrek aan eigenliefde. Door deze methode geleidelijk aan te introduceren in je dagelijks leven zul je merken dat je energieniveau stabieler blijft en je minder gemakkelijk afglijdt in somberheid of twijfel.
Neem de proef op de som en kijk hoe je je dan gaat voelen!

 ♥

februari 2015 Dit is de tijd van creatie

Lieve lezer,

Geef jezelf deze maand eens een klein geschenk. Hiermee bedoel Ik dat je werkelijk iets voor jezelf koopt. Het hoeft niet duur te zijn maar wel iets waar je al lange tijd naar verlangt. De reden hiervoor is dat deze tijd altijd een lastige is omdat het nieuwe jaar is begonnen en nog niet helemaal duidelijk is hoe het er gaat uitzien en of je alles wel kan bolwerken economisch gezien. Het geven van een cadeautje aan jezelf is je even opladen met aandacht en liefde en het is een compliment aan jezelf voor wie je bent en voor wat je allemaal doet om het schip drijvende te houden. Vreugde moet hieraan ten grondslag liggen. Maak jezelf blij, al is het met een pak kaarsen, wierook of een bloemetje, geniet hiervan en weet dat dit voor jou is. Het is nu nog niet de tijd om rustig te gaan zitten en alles te bekijken. Het is nu juist een tijd van creatie en begin van nieuwe dingen. Misschien ben je binnen aan het opruimen of maak je de tuin weer mooi zodat alles ongehinderd kan uitlopen in de volgende maanden. Dit is een maand van het kijken naar de toekomst en hierin zou Ik willen zeggen dat je alles wat je nu creëert, meeneemt, en dat je daar ook blijvend plezier van zal hebben. Maak je geen zorgen over de economie, die draait wel en jullie zullen ook genoeg te eten hebben. Concentreer je deze maand op het feit dat alles wat je doet, meegenomen is en je elke keer weer je kunt beroepen op deze kracht.
Wij hier zijn bezig met jullie hele economische stelsel te herzien en dit te vervolmaken zodat elk mens strakjes een prachtig leven heeft. De onzekerheid in je leven wordt groter, maar je innerlijke kracht ook. Probeer door die onzekerheid heen te kijken, elke keer als je daar weer uitkomt ben je een stukje verder gekomen en kun je de problemen die er op wereldniveau aankomen, beter aan. Deze tijd is goed om aan iets nieuws te beginnen en om je wijsheid onder de loep te nemen. Kijk eens hoe je nu reageert op alle berichten in de wereld. Geef ze zodra ze binnenkomen een positieve draai  en voel je eigen kracht juist toenemen in plaats van minder worden. Weet dat jij door je eigen gedachtenkracht een verschil kunt maken in de levens van mensen die honderden kilometers verderop zitten en zich toch bewust zijn van het feit dat zij geholpen worden, zoals ook jij altijd geholpen wordt.

 ♥

december 2014/januari 2015 Charlie Hebdo

Lieve lezer,

Jullie hebben het afgelopen jaar in onrust doorgebracht, zowel wat de aarde betreft als in je persoonlijk leven. Het nieuwe jaar wordt op een andere manier ingevuld dan je denkt. Tussen al de moeilijkheden door die de aarde met zich meebrengt, zul je ook momenten van groot geluk ervaren en ben je op de juiste plek, waar je je nu bevindt. Het kan zijn dat je weg wilt uit je gewone omgeving, je wilt verhuizen of zelfs emigreren. Weet dat voor alles een tijd en een plaats is en dat je rustig moet wachten op het juiste moment voor alles. Je zult dan zien dat het veel sneller komt dan je denkt. Wat betreft de invulling van de dagelijkse behoeften wordt het moeilijker om de eindjes aan elkaar te knopen. Echter is het zo dat er ook weer andere inzichten komen waardoor jullie makkelijker leven, dus het werkt aan twee kanten.
Wees niet bang voor het nieuwe jaar, maar ga er met vreugde aan beginnen en weet dat je grootste bezit je innerlijke levensinvulling is, en je zielskennis. Dat zorgt voor het werkelijke geluk en de rijkdom in je leven. Neem de tijd voor vreugdevolle dingen en kijk elke avond even om naar de mooie punten die je gehad hebt, om de volgende dag weer in vreugde te beginnen. Het geluk is permanent. Het is niet een piekmoment. Laat je niet teveel beïnvloeden door je omgeving die van alles roept en zegt, maar blijf gecentreerd in je eigen weten dat je het goed doet en dat je elke keer weer een stapje verder zet op het pad der wijsheid.

Mijn oproep aan jullie

De aanslagen in Frankrijk zijn het begin van een golf ellende die met name over de Westerse wereld gaat. Ik haast Mij te zeggen dat dit nog gestopt kan worden en wel door geen ruchtbaarheid aan de aanslagen te geven. Voor jullie is dit bijna ondenkbaar en toch vraag Ik jullie om er niets over te publiceren. Ik roep jullie dus op om deze terroristen niet tot de heldenstatus te verheffen die zij in hun beleving verdienen. Hoe meer publiciteit, hoe meer aanslagen, zo moet je het zien. Zeg er dus niets over tegen elkaar en stuur de slachtoffers in stilte je goede wensen. Zij krijgen hun eer op een andere manier dan massaal medeleven.
Er is nog een manier om het geweld te verminderen en dat is licht blijven sturen naar de groepen mensen die dit doen. Zij leven in een zelfopgelegde duisternis en die kan van buitenaf worden verlicht waardoor zij gaan twijfelen aan hun daden. Elk mens die licht stuurt, helpt mee aan het verminderen van de duisternis.”

November 2014 Oefening voor hoog energieniveau

Lieve lezer,

Je krijgt deze keer een oefening mee die ervoor zorgt dat je altijd je hoogste energie uitstraalt en die jou voorgaat op je levensweg.

Ga met je aandacht naar je hartstreek en voel je hart kloppen.
Hier in het centrum van je lichaam huist de ziel. Die spreekt altijd Mijn taal.
Je zegt dan: “Ik nodig mijn ziel uit om meer naar voren te komen in mijn leven.”
Je zult dan een krachtige energie vanuit je hart voelen uitstralen naar de rest van je lichaam en je staat steviger op je voeten.
Vervolgens ga je naar je zonnevlecht als centrum van je wil.
Je spreekt dan uit: “Ik verbind mijn wil met mijn ziel.”
Dan ga je naar je hoofd en zegt: “Ik verbind mijn denken met mijn ziel.”
Je voelt die drie elementen zich met elkaar verbinden en kunt dan een laatste uitspraak doen:
“Ik ben als mens verbonden met hemel en aarde.”

Probeer dit iedere dag minstens een keer uit te spreken. Je gaat dan gelukkiger en sterker in het leven staan.

Oktober 2014 Blijf geloven in het goede

Lieve lezer,

In deze tijd is het heel erg moeilijk om te blijven geloven in het goede. Je hele leven ben je bezig met alles zo goed mogelijk te doen. Het lijkt er op dat de mensen die juist niet in het goede geloven en zich wentelen in alle rijkdom die dit leven nu nog biedt, beloond worden terwijl de mensen die bewust proberen te leven aan alle kanten worden gekort en bedreigd in hun zijn.
Dit lijkt maar zo, lieve mensen. Ik heb jullie in beeld en zie alles; van de kleinste beslissing om een kopje koffie te nemen tot de grote dingen des levens. Ik zie niets zonder hieraan energie te geven en aan minder goede dingen geef Ik minder veel energie zodat die op de achtergrond komen. De mens echter blijft deze slechte zaken aandacht geven en stelt ze zo weer aan het licht bloot. Weet dat elke goede gedachte hier aankomt en gevierd wordt. Weet ook dat de beloning voor deze goede gedachten en handelingen niet uitblijft. Voor jullie die niet het grote geheel kunnen zien is het moeilijk om te blijven vertrouwen dat het goede ook daadwerkelijk geluk oplevert. Ik zie het grote patroon van de mens die nog steeds de intentie heeft om liefde te geven aan zichzelf en de wereld om zich heen. Dit grote plan glinstert van geluk en hoop en dit gevoel is de essentie van je latere jaren. Stop deze belofte in je achterhoofd en probeer te blijven vertrouwen op het feit dat je het goede kiest en hier ook elke keer weer voor beloond wordt al lijkt het op het moment niet zo te zijn.

 ♥

september 2014 Blijf gecentreerd

Lieve lezer,

Maak je gereed voor een nieuwe periode in deze chaotische tijd. Jullie komen steeds dichterbij het eindpunt van de technotijd. Dat betekent dat de moeilijkheden over de hele wereld gaan toenemen. Wees dus niet verbaasd als je steeds weer geconfronteerd wordt met zaken waar je niet uit lijkt te komen. Het is allemaal deel van deze tijd en jouw aanwezigheid kan deze makkelijker doen verlopen. Als jij rustig blijft te midden van de chaos, zul je merken dat de orde terugkomt. Jij hebt namelijk die orde in je eigen lichaam, ziel en geest zitten. Ga er dus van uit dat je deze orde kunt uitstralen en als het ware voor je uit kunt laten lopen. Blijf je concentreren op je eigen licht en neem geen overhaaste beslissingen. Het is zo dat het huidige systeem dit van jou wil omdat je die beslissingen heel moeilijk kunt terugdraaien. Blijf dus gecentreerd staan waar je staat, ook met je mening en levensstijl. Laat je niet meeslepen in de maalstroom die gecreëerd wordt om de mens afhankelijk te maken van het systeem.
In het licht staan jullie allemaal en wij hebben hier alles in beeld. Het vertrouwen in jezelf en in ons is erg belangrijk. Houd dit vast ook al heb je het idee dat er geen goddelijke leiding meer is. Die blijft er altijd en jij als individu wordt ook gezien.
Probeer je geen zorgen te maken omdat je op die manier je energieniveau naar beneden haalt. Voor alles is een juist moment en je zult merken dat voor sommige problemen tijd nodig is om een oplossing te genereren. Er komen momenten dat alles opeens opgelost is zonder dat je daar heel veel moeite voor hebt gedaan. Je staat dan verbaasd over hoe makkelijk dit ging. Nieuwe inzichten komen altijd en vertrouw op je vermogen om die te herkennen!

Augustus 2014 Denk anders: Het leven is perfect

Lieve lezer,

Wat Ik steeds zie is dat jullie je keuzes baseren op het oplossen van problemen. Hoe krijg ik meer geld, hoe komt mijn kind beter uit de verf op school enzovoort.
In deze maand zou ik jullie willen vragen om eens omgekeerd te gaan denken. Hiermee bedoel Ik dat je uitgaat van het feit dat je leven perfect is. Zie het leven als een volmaakte cirkel en alles wat daar in zit is precies zoals het moet zijn. Denk dan even niet aan al je problemen maar zie het grote geheel. Jouw leven verloopt volgens plan, dat kun je erbij denken. Het grote plan dat je vóór dit leven zelf hebt geschreven. Klaag rustig als het niet allemaal even goed gaat, maar blijf denken: ‘Ik leef volgens mijn grote plan’. Dan zet je jezelf energetisch op het juiste spoor.
Waarom is dit zo belangrijk, zul je je afvragen. Het is je sleutel tot het grote geluk. Zien je ogen niet hoe je leven moet zijn, je ziel weet het feilloos en probeert jou op die weg te houden. Als jij dus de intentie uitspreekt dat je dit wilt, gaat het leven dit voor je regelen en merk je dat het allemaal soepeler loopt. Je merkt dat je kansen krijgt waar je al langer op hebt gewacht en dat het er om je heen positiever uitziet.
Dit is wat je kunt doen met gedachtekracht, lieve mens, en dat is nog maar het begin. Probeer dit eerst eens uit, dan gaan wij later verder op dit pad.

Rustig is het nog niet in de wereld, maar ga ervan uit dat er vrede komt. Op elke plek waar oorlog heerst, stel je je voor dat er vrede is. Als je het moeilijk vindt, haal je je het gezicht voor de geest van iemand die je op televisie hebt gezien, een kind, een oud vrouwtje of een strijder en concentreer je je goede gedachten op die persoon en diens dorp. Ook de aarde op die plek heeft liefde nodig. Doe dit enkele malen deze maand (en verder als het kan) en de wereld zal er anders uitzien.
Jullie zijn een verlengstuk van ons en helpen mee de aarde terug te brengen naar het oorspronkelijke paradijs.

juli 2014 MH17

Lieve lezer,

In deze maand is er de ramp gebeurd met het Malaysian Airlines vliegtuig. Ik wil jullie laten weten dat de slachtoffers niet lichamelijk geleden hebben. Zij hebben in alle opzichten een snelle overgang gekend. Geestelijk gezien konden ze duidelijk merken dat zij gingen neerstorten en was er paniek aan boord. Dit duurde echter korter dan jullie denken. Zij hebben niets kunnen denken of doen, daar was het moment te heftig voor. Begeleiding van onze kant was er meteen waardoor hun bewustzijn zich vernauwde en zij niet het lijden in volle hevigheid hoefden te ervaren.
Het leven ging aan ze voorbij en ze hebben dit kunnen beseffen. Iedereen kwam hier meteen aan en zij zijn opgevangen. Nu rusten zij uit. Zij willen graag hun familie bezoeken maar dit kan nog even niet. Bij het overlijden van een grote groep mensen tegelijk is er een aparte opvang hier; je kunt het vergelijken met een soort quarantaine. Zij hebben elkaar nog nodig en komen later bij hun familieleden.
Jullie hebben hier heel veel medeleven over getoond en dit steunt de overledenen enorm.

Ik wil nog één ding zeggen over de daders, lieve mensen. Het zijn geen professionele moordenaars geweest. Het zijn eenvoudige militairen die hun land liefhebben en door hogerhand in iets terecht zijn gekomen waar zij niets meer van begrijpen. Hun schuldgevoel is enorm. Zij kunnen niet geloven dat met één raket zoveel ellende gesticht is. Zij kunnen geen geluk meer ervaren en het strijden voor hun land heeft zijn glans verloren.

Politiek gezien komt hier niet veel goeds uit maar Ik wil jullie oproepen om hier niet teveel een mening over uit te spreken. Het evenwicht in de wereld is precair en wat het meeste helpt is een positieve, liefdevolle instelling behouden en uitstralen. Blijf dus met je gedachten op menselijk niveau.

Laat dit genoeg zijn over het ongeluk. Als je iets wilt doen, stuur de slachtoffers en hun familie liefde en licht toe, dat komt zeker aan.

Probeer zelf nu het leven weer op te pakken en je voor je eigen goede doelen in te zetten, dus ook je eigen geluk weer op te roepen.
Jullie krijgen nog een prachtige zomer met heerlijk warme dagen. In deze dagen is het zaak dat je leert genieten van het moment en je je op het moois van je leven concentreert, hoe moeilijk de wereld het je ook maakt.
Het besef van eeuwig geluk moet in je achterhoofd blijven.

Fris je leven letterlijk op door op de Maya Dag Buiten de Tijd (vrijdag 25 juli) een ritueel met water te doen. Spoel jezelf en de wereld schoon. Hoe je dit doet mag je zelf weten. Al spoel je maar een klein voorwerp schoon onder de kraan met de gedachte dat dit de aarde schoont en heelt.
Laat het geluk stromen!

Juni 2014 Hoe bekijk je een probleem

Hoe bekijk je een probleem?

Lieve lezer,

Maak even een lijstje met dingen waar jij op het ogenblik erg mee zit. Er komen meestal twee of drie zaken meteen boven.
Die gaan wij nu aanpakken.
Je hebt nu tijd voor jezelf. In de tijd dat je dit leest, kun je een eind komen met het oplossen van de problemen.
Voel hoe je stemming is als je het probleem op je lijstje ziet.
Kijk er dan naar alsof het een stelling is waar je direct iets op moet antwoorden. Onbevangen, afstandelijk en intuïtief. Wat is je eerste reactie?
Vind je het lastig om afstand te nemen, doe dan net alsof je het lijstje van een vriend of vriendin leest.

Dan kom je met een reactie. Valt je al iets binnen? Het kan ook zijn dat je meteen hoort: komt wel goed. Dat is ook een reactie! Het hoeft dus niet een oplossing te zijn als wel een andere manier van kijken naar het probleem. Ga zo het lijstje af. Probeer je malende gedachten uit te schakelen en vanuit je hart een antwoord te krijgen.
Hoor je helemaal niets, ga dan even zitten of maak iets schoon, als je je gedachten maar elders hebt. Ondertussen zit je vraag nog wel in je bewustzijn; je bent er op een andere manier mee bezig.

Het antwoord kan van alles zijn:

ik kan hier nog niets aan doen, morgen moet ik actie nemen;
ik accepteer het probleem totdat ik er iets aan kan doen;
ik moet het anders zien;
ik ga nu tegen mijzelf in door mijn tanden er in te blijven zetten;
ik zie nu pas wat ik er aan kan doen;
ik krijg altijd de kans het op te lossen.

Mijn oplossing voor je problemen is: Vertrouwen op de goedheid van het universum.

Als je dit doet, merk je dat je alles veel makkelijker aan kunt. Ga ervan uit dat er hoe dan ook een oplossing komt. Roep Mijn naam en vraag om hulp, die wordt altijd gegeven.

Neem deze maand een paar extra vrije dagen op als je kunt. Je bent dan al een beetje uitgerust voordat je aan je vakantie begint.

Mei 2014 Omgaan met traumatische berichten

EVENWICHT

Lieve lezer,

Niets kan meer effect hebben op je geestestoestand dan nieuws van buitenaf. Ik geef je nu een oefening om de informatie die tot je komt op een andere manier te verwerken dan gewoonlijk. Als je iets hoort, ziet of leest wat je verdrietig, boos of gefrustreerd maakt, geef jezelf dan even de tijd om het volgende te doen.

Je gaat zitten en ademt diep in en uit. Dan geef je het zojuist binnengekomen nieuws de volle aandacht. Op het moment dat je de emotie voelt stromen in je lichaam, laat je je gevoel erop los: wat zegt je ziel hiervan? Probeer het los te zien van je eigen denken en het te ontvangen alsof het iets is dat van buiten tot je komt. Je neemt dus een stap terug en laat de emotie links liggen. Meestal zal je gevoel zeggen: “Vereenzelvig je hier niet teveel mee want daar hebben de slachtoffers niets aan”. Het verdriet dat je om bepaalde gebeurtenissen hebt, kan je nu omzetten in liefde voor jezelf, de omgeving en de slachtoffers. Je zegt tegen jezelf en de omgeving: “Liefde komt naar je toe, je wordt geholpen”. Wij hebben alles onder controle, al lijkt het een kwaadaardige chaos. Weet dat wij al ter plekke zijn voordat de ramp zich heeft voltrokken.
Het gaat er dus om je gevoel van liefde en geluk niet te verliezen. De slachtoffers, of dit nu mensen, dieren of de natuur zijn, hebben meer aan jouw geluk dan je verdriet om hen. Zij hebben de balans nodig die er op aarde is om alles weer recht te trekken en dit kan makkelijker gebeuren als er genoeg positieve gevoelens aanwezig zijn.
Medelijden is dus uiteindelijk minder goed voor de wereld dan liefdevolle gedachten en een evenwichtige geestestoestand.
Dit vergt veel oefening, lieve mensen. Je kunt je niet meteen niet meer laten beïnvloeden door het nieuws, maar het feit dat het behouden van je evenwicht beter is voor alles en iedereen, kan een hulpmiddel zijn.
Zeg dus elke dag tegen jezelf: “Ik behoud mijn geestelijk evenwicht en mijn geluk is goed voor iedereen.”

April 2014 Reinig de energie in je huis

Lieve lezer,

Het is deze eerste weken een goede tijd om je huis te reinigen. Schoonmaken is ook goed, maar reinigen met wierook of salie heeft nu een extra groot effect.
Laat alles tegen elkaar openstaan als je dit hebt gedaan en geef ook je eigen problemen mee met de wind die door je huis waait. Moeilijke tijden hebben meer vastgezet in je huis dan je denkt.
Geef jezelf ook iets cadeau deze maand. Het hoeft niet groot te zijn, een mooie steen of iets wat je al een tijdje wilt hebben. Het gaat erom dat je nieuwe energie in huis haalt die je blij maakt.

Maak je geen zorgen over de toestand van de wereld maar probeer vanuit je eigen huis die wereld er anders uit te laten zien. Dat kan je doen door in je eigen energie te blijven en die energie uit te breiden tot buiten je huis. Voel die positieve energie uitstralen over de hele straat, misschien wel de hele stad! Zie het als een grote wolk liefde die iedereen aanraakt, jouzelf ook. Vergeet alle ellende even twee minuten en voel positieve energie zich meester maken van je hele omgeving. Als jullie dit deze maand één keer per dag doen, wordt jullie omgeving geladen met geluk en kan iedereen beter leven. Neem geen moeilijke dingen in je hoofd, anders verspreid je die en word je moe.

Je gaat deze maand meer energie krijgen door de trilling die de aarde voortbrengt. Er is een verhoogde activiteit in de aardkorst die er ook voor zorgt dat er aardbevingen plaatsvinden. Dit kan deze maand nog een keer gebeuren. Je kunt met meditatie de aarde rust toedienen door je voor te stellen dat je de leylijnen die over de aarde lopen, met liefde vult en dat die liefde zo als een lichte massage over het aardoppervlak loopt. Het heeft hetzelfde effect als het aaien van je huisdier.
Je hoeft niet precies te weten hoe die lijnen lopen om toch de energie daar te laten stromen.

Neem even tijd voor jezelf nu, al is het maar twee minuten.

 ♥

Maart 2014 Voel de verbinding met de aarde

Lieve lezer,

Maak je niet te veel zorgen over de toestand op aarde. Sta stevig te midden van de storm. Nu is de tijd voor nieuwe impulsen, zowel op aarde als in je eigen leven.
Ga de natuur in en verbind je met de nieuwe geluiden die uit de bodem komen. Luister naar de stem van de aarde en stuur haar positieve energie. Voel dat je verbonden bent met de aarde via je voetzolen en laat een heldere stroom energie je lichaam binnenkomen. Deze verbinding met de aarde blijft bij je als je thuis bent, ook al woon je op een flat zonder direct contact met de aarde.

Alles bloeit, ook je liefdevolle verbinding met je medemens. Geef anderen dezelfde liefde die je aan de aarde hebt gegeven en weet jezelf een deel van dit enorme netwerk van liefde.
Neem de tijd om alles te doen, geen overhaaste beslissingen. Weet dat je ruim de tijd hebt om een besluit te nemen en doe dit vanuit je diepste zelf.
Het is nu erg chaotisch op aarde. Laat je hier niet teveel door beïnvloeden. Ga gewoon je eigen weg en weet dat wat jij in liefde doet, de chaos op aarde vermindert.
Dit is een opmerkelijk jaar omdat steeds meer mensen tot de ontdekking komen dat zij werkelijk de wereld kunnen veranderen alleen al door middel van hun gedachtekracht.

Neem elke dag tien minuten rust, lieve mens en probeer die in de natuur te beleven; in je tuin, het park of zelfs bij een boom op de parkeerplaats. Geniet van de uitwisseling van energie met de aarde. Laat je moeilijkheden daar en neem frisse energie mee terug.
Alles zal beter gaan als je dit iedere dag doet.”

Bericht van januari/februari 2014 Kom voor je mening uit

Lieve mensen,

Een nieuw jaar ligt voor jullie met grote verschuivingen, zowel privé als op wereldniveau. Ik zie de komende tijden met hoop tegemoet omdat er zo velen van jullie zijn die de wereld een goed hart toedragen. Dit is nodig; er zijn miljoenen mensen uitgenodigd om hun bijdrage te leveren aan het begin van een nieuwe wereld. Hierin staat de liefde centraal en gaat het om een nieuwe orde die werkelijkheid wordt. Deze orde is zich nu al aan het installeren, maar het wordt nog niet opgemerkt.
Jullie hebben ervoor gekozen om in deze tijd op aarde te zijn en ieder van jullie heeft een bepaalde taak te volbrengen.
Dit jaar staat in het teken van uitbreiding en het uitkomen voor je ware mening. De mensen moeten weer leren hun mening te uiten vanuit hun diepste kern. Dit jaar is er een van keuzes. Kies je laag of kies je hoog? Dat wil zeggen: ga je voor het ego of probeer je je ziel te laten spreken?
Vanuit de hemelen proberen wij onze energieën zo goed mogelijk te laten aankomen bij jullie. Het wordt echter steeds moeilijker om jullie te bereiken vanwege het waas van kwaad dat om de aarde heen hangt. Dit waas kunnen wij niet wegnemen, het moet van jullie uit vernietigd worden. Dit doe je met liefdesenergie. Elke liefdevolle gedachte maakt een gaatje in het waas, totdat er geen donker stukje meer is om verlicht te worden.
Hoe je situatie ook is dit jaar, probeer positief te blijven denken. Weet dat wij hier alles doen om jullie te helpen en dat al deze veranderingen tot iets goeds leiden.
Als je ellende ziet of hoort, visualiseer dat je het omvat met een deken van liefde en harmonie. Op deze manier doe je er iets aan en zit je niet met een machteloos gevoel, en… het helpt! Stel dat je energie, liefde en harmonie naar Syrië stuurt, dan zullen de mensen dat voelen als een impuls van geluk in hun moeilijke dagen. Ze voelen zich even iets beter, misschien net op het moment dat zij het niet meer zien zitten. Dit kun je ook toepassen op je eigen leven als het even niet zo goed gaat.
Maak je niet teveel zorgen om de wereld; geef liefde, eerst aan jezelf en daarna aan de wereld.

 ♥